Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25247/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: HU311
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735605205
Postai cím: Városház Tér 8
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kozma Eszter
Telefon: +36 46512700
E-mail: kozma.eszter@miskolc.hu
Fax: +36 46347807
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.miskolc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DAYKA ÁTKÖTÉS ÉS KÖRNYEZETÉNEK FEJLESZTÉSE
Hivatkozási szám: EKR000182412021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: DAYKA ÁTKÖTÉS ÉS KÖRNYEZETÉNEK FEJLESZTÉSE
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45110000-1
45233120-6
45233161-5
45233162-2
45233320-8
45233340-4
45316110-9
45316211-7
45316212-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Miskolc, Belterület Hrsz 1812/4; 1812/5; 2073; 2095/6; 2112; 2080; 2081; 2082/A/1; 2082/A/2; 2082/A/3; 2082/A/4; 2082/A/5; 2082/A/6; 2083; 2085; 2086/2; 2087/2.
Hrsz 2095/6; 2407; 2411; 2094; 1812/5
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Dayka átkötés, Meggyesalja kiszélesítése:
Az „A” jelű útszakasz
A Meggyesalja utca azon szakasza, mely az új út és a Rácz Gy. utca közé esik.
A kivitelezési szakasz kezdete az új útcsatlakozástól indul, követi a jelenlegi Meggyesalja utca burkolatának vezetését. Közút hossza 125,72 m.
Mivel a kialakítás szerint a meglévő burkolat szélesítésére van szükség, a teljes burkolat bontásra kerül szegéllyel együtt. A baloldalon új járda épül, míg a jobb oldalon a meglévő járda épül át.
A kivitelezési szakaszhoz tartozik a Toronyalja utca csatlakozásának a felújítása is.
A „B” jelű útszakasz
A Meggyesalja utca azon szakasza, mely az új út és a Reményi Ede utca közé esik.
A kivitelezési szakasz szintén az új útcsatlakozástól indul és követi a meglévő burkolat vízszintes kialakítását. Közút hossza 68,96 m.
Ezen szakaszon is a meglévő burkolat teljes bontásra kerül és új burkolat épül.
A „C” jelű útszakasz
Az új kialakítású út a Petőfi u.– Meggyesalja u. között 162,43 m hosszban , mely a Dayka Gábor utca folytatása.
A „C” jelű útszakasz a Dayka Gábor utca meghosszabbítása egy egyenes irányú útszakasszal. Közút hossza 162,43 m.
Ez az útszakasz jelenleg beépített területet érint. Építés előtt el kell bontani az épületeket, pincéket, közműveket, majd az út és a járda szintjére kell rendezni a terepet.
A „D” jelű útszakasz
A Petőfi Sándor utca rövid szakasza, mely az új útkeresztezés területét foglalja magában.
Ezen közút szakasz hossza 57,39 m. A meglévő burkolat nem kerül elbontásra, marás és kopóréteg visszaépítéssel szükséges felújítani.
Jelzőlámpás csomópont kiépítése a következő kereszteződésekben: Rácz György – Meggyesalja utca; Dayka utca – Meggyesalja utca; Dayka utca – Petőfi utca; Dayka utca – Hunyadi utca. Kálvin János utcánál jelzőlámpás gyalogátkelőhely kialakítása.
Dayka átkötés megvalósításához szükséges épületek bontása:
A beruházás kapcsán érintett épületek építőmesteri, épületgépészeti és elektromos bontási munkálatai az alábbi hrsz-ú ingatlanok esetében:
1. Miskolc, Petőfi utca 9. (2083. hrsz.)
Rossz állapotú lakóépület: 152,81 m2
Romos toldalék épületrész: 8,5 m2
Romos melléképület: 45,0 m2
Romos garázsépítmény: 15,0 m2
Összesen: 221,31 m2
2. Miskolc, Petőfi utca 11. (2082/A. hrsz.)
Épület Pinceszint Földszint Emelet Tetőtér Összesen
„A” épület: 38,3 m2 58,5 m2 83,9 m2 86,4 m2 267,1 m2
„B” épület: 8,99 m2 116,9 m2 125,9 m2
„C” épület: 10,6 m2 73,2 m2 83,8 m2
„D” épület: 30,94 m2 163,2 m2 ~50,0 m2 244,14 m2
Melléképület: 12,0 m2 12,0m2
Összesen: 88,83 m2 423,8 m2 83,9 m2 ~136,4 m2
Összesen: 732,93 m2
3. Miskolc, Meggyesalja utca 8. (2085. hrsz.)
„A” lakás földszint 87,43 m2 „A” lakás pinceszint 29,53 m2
„B” lakás földszint 31,5 m2 „B” lakás pinceszint 15,86 m2
Földszint összesen: 118,93 m2 Pince összesen: 45,39 m2
Összesen: 164,32 m2
4. Miskolc, Meggyesalja utca 10. (2081. hrsz.)
Pince szint: 84,58 m2
Földszint: 273,85 m2
Emelet: 281,56 m2
Összesen: 639,99 m2
Épület bontás összesen: 1.758,55 m2
Kálvin János- Rácz György- Petőfi utcák kivitelezése
I. jelű útszakasz
A Kálvin J. utcai szakasz a Rácz Gy. utcai csomóponttól, ahol a 0+000,00 szelvény megegyezik a Meggyesalja utca A jelű közútszakasz 0+125,72 szelvényével. A közútszakasz nyomvonala a meglévő út nyomvonalát követi, hossza a Papszer utcai csomópontig 199,08 m. Az átépítés során a teljes burkolat elbontásra kerül, az új burkolatot gumibitumenes aszfalt kopóréteggel szükséges készíteni. A szelvényezés szerinti bal oldalon elválasztás nélküli gyalogos (1,5 m beton térkő) – kerékpárút (2,0 m aszfalt) készül, A jobb oldalon a meglévő gyalogosjárda átépítése tervezett, aszfaltburkolattal. A közlekedési út aszfaltburkolata a helyszínrajzon jelölt határokig épül.
II. jelű útszakasz
A Rácz Gy. utca a Meggyesalja utcai csomóponttól a Petőfi utcai csomópontig.
A közútszakasz 0+000,00 szelvénye megegyezik a Meggyesalja utca A jelű közútszakasz 0+125,72 szelvényével. Az útszakasz nyomvonala a meglévő közút nyomvonalát követi, hossza a Petőfi utcai csomópontig 137,93 m. A Petőfi utca csatlakozása a közútszakasz 0+132,58 km szelvényében készül. A teljes burkolat elbontásra kerül, az új burkolatot gumibitumenes aszfalt kopóréteggel szükséges készíteni. A szelvényezés szerinti bal oldalon az aszfaltjárda átépítése beton térkő burkolattal történik, a jobb oldalon elválasztás nélküli gyalogos (1,5 m beton térkő) – kerékpárút (2,0 m aszfalt) készül.
A közlekedési út aszfaltburkolata a helyszínrajzon jelölt határokig épül. A kerékpárút csatlakoztatása a Petőfi S., Rácz Gy. utcai csomópontban történik. A csomópont burkolata 10 cm beton térkő, mely kiemelésre kerül a környező járdák szintjére.
III. jelű útszakasz
Petőfi S. utcai 90,51 m hosszú szakasz. A tervezési szakasz Rácz Gy. utcai 0+132,58 km csomóponttól indul, csatlakozik D jelű útszakasz 0+041,65 km szelvényéhez.
Az útszakasz teljes burkolatbontásával a járda szintjére emelt betontérkő burkolattal épül. A forgalomtechnikai szabályozás szerint az útszakaszon kizárólag útkezelői engedéllyel szabad közlekedni. A szelvényezés szerinti bal oldalon a tönkrement aszfaltjárda átépítése tervezett beton térkő burkolatra. A gyalogos járda közlekedési út elválasztásánál az optikai elválasztást hangsúlyozva öntöttvas rácsos folyóka épül. A gyalogos járdák 2,0 cm kiemelésű szegéllyel csatlakoznak a tervezett úthoz. A járdák szélén poller sor létesül.
A Dayka Gábor- Hunyadi utcai közlekedési csomópont jelzőlámpás csomóponttá alakítása is kivitelező feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 14 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.4.1

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 186 - 480814

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: DAYKA ÁTKÖTÉS ÉS KÖRNYEZETÉNEK FEJLESZTÉSE
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/09/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11440424205
Postai cím: Besenyői út 26.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@mentokft.hu
Telefon: +36 302837714
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1350708255 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
6./ Felek a Vállalkozási szerződés 3.3.5. pontját teljes egészében hatályon kívül helyezik és egyidejűleg ugyanezen pont hatályos szövegét az alábbiak szerint határozzák meg (félkövérrel szedve a módosult szövegrészt):
3.5. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Vállalkozó teljesítése bontási tevékenységet és azon túli egyéb építési kivitelezési tevékenységet is érint, úgy a Vállalkozó az egyes részszámla kiállítási jogosultságok tekintetében köteles külön-külön számlát kiállítani a jelen Szerződés 2.1.1 és 2.1.3. pontjában meghatározott összesen díj és jelen Szerződés 2.1.2. pontban meghatározott díj alapul vételével, vagyis Vállalkozó ebben az esetben részszámla kiállítási jogosultsága körében mindösszesen 2 db számlát állít ki.
Ez esetben a fentiek szerinti, az egyes készültségi fokhoz igazodóan kiállítható részszámla alatt ténylegesen két számlát kell érteni, azaz a Vállalkozó az adott készültségi foknak megfelelő összeg vonatkozásában akként állítja ki a számlát, hogy külön számlát állít ki a jelen szerződés 2.1.2. pont szerinti, bontási tevékenységre eső díj és külön számlát állít ki a jelen szerződés 2.1.1. és 2.1.3. pont szerinti díj,azaz a bontáson túli építési kivitelezési tevékenységre eső díj vonatkozásában oly módon, hogy a két kiállított számla együttes értéke megegyezik az adott készültségi fokra vonatkozó számlaértékkel (részszámlával).
7./ Felek a Vállalkozási szerződés 3.3.6. pontját teljes egészében hatályon kívül helyezik és egyidejűleg ugyanezen pont hatályos szövegét az alábbiak szerint határozzák meg (félkövérrel szedve a módosult szövegrészt):
3.6. A végszámla vonatkozásában a számlaértéket a jelen szerződés 3.3.5. pontja szerint kell megbontani és kiállítani.
8./ Felek a Vállalkozási szerződés 3.4. pontját teljes egészében hatályon kívül helyezik és egyidejűleg ugyanezen pont hatályos szövegét az alábbiak szerint határozzák meg (félkövérrel szedve a módosult szövegrészt):
4. Ajánlatkérő a Vállalkozó által elvégzett tevékenységről teljesítés igazolást állít ki a Kbt. 135.§ (1)-(3) bekezdése szerint. A Vállalkozói díj tételeit a teljesítési igazolásban a jelen szerződés 3.3.5. pontja szerinti tevékenységenként megbontva kell kiállítani. A teljesítés akkor megfelelő és igazolható, ha a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki irányelveknek, az ajánlati felhívásnak, közbeszerzési dokumentumoknak és a nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően történik meg a tevékenység elvégzése, továbbá a jelen szerződés 3.6. pontja szerinti dokumentumok is teljes körűen, hiánytalanul átadásra kerülnek a Megrendelő részére. A szerződésszerű teljesítéséről Megrendelő a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követő 3 napon belül teljesítésigazolást állít ki, megjelölve a teljesítés pontos napját. A teljesítésigazolást Megrendelő legkésőbb a teljesítést követő 5 napon belül megküldi Vállalkozónak a számla kiállítása céljából.
9./ Felek a Vállalkozási szerződés 5.2. pontját teljes egészében hatályon kívül helyezik és egyidejűleg ugyanezen pont hatályos szövegét az alábbiak szerint határozzák meg (félkövérrel szedve a módosult szövegrészt):
2. A Szerződő Felek kijelölik felelős képviselőiket, akik őket az építkezéssel kapcsolatban a helyszínen meghatalmazottként teljes jogkörrel képviselik. Ha e meghatalmazottak személyében változás következne be, úgy erről a másik felet haladéktalanul írásban értesíteni kell. A képviselők személyében bekövetkező változás az írásbeli közléssel egyidejűleg válik hatályossá, ezen változás a szerződés módosítását nem igényli.
Megrendelő képviselője:
Név: Nagy László MMJV Önkormányzat, Városfejlesztési Főosztály Főosztályvezetője
Mobil: 06-70/529-3841
E-mail: nagy.laszlo@miskolc.hu
A Megrendelő műszaki ellenőrei:
Név: Szatmári Lajos
Nyilvántartási és NÜJ szám: 05-50964
ME-VZ Vízgazdálkodási építmények építésének műszaki ellenőre
Tel: 06-30-552-3746
e-mail: szatmar.lajos@miskolcholding.hu
Név: Vámos Csaba,
Nyilvántartási szám: 05-51871,
ME-KÉ - Közlekedési építmények építési munkáinak műszaki ellenőrzése;
MV-KÉ - Közlekedési építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése;
Tel: 06-70/521-2227
e-mail: vamos.csaba@miskolcholding.hu
Neve: Hitró László
Nyilvántartási és NÜJ száma: 05-50335; 681579107
ME-É - Magasépítési szakterület műszaki ellenőrzése
Elérhetőségei: +36 70/668-7111
E-mail: hitro.laszlo@miskolcholding.hu
Vállalkozó helyszíni képviselője:
Neve: Radócz István
Telefon száma: +36 30/162-1865
A Vállalkozó felelős műszaki vezetője:
Név: Puhl Mihály
Cím: 3571 Alsózsolca Jókai utca 37.
Tel: +36 20/314-5002
10./ Felek a Vállalkozási szerződés 13.3. pontjában lévő első felsorolást teljes egészében hatályon kívül helyezik és egyidejűleg az alábbiak szerint határozzák meg:
-óvadékként Megrendelő OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11734004-15472009-00000000 számú fizetési számlájára készpénz átutalási megbízással. (részletek a szerződésmódosításban)
11./ Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/24 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45110000-1
45233120-6
45233161-5
45233162-2
45233320-8
45233340-4
45316110-9
45316211-7
45316212-4
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Miskolc, Belterület Hrsz 1812/4; 1812/5; 2073; 2095/6; 2112; 2080; 2081; 2082/A/1; 2082/A/2; 2082/A/3; 2082/A/4; 2082/A/5; 2082/A/6; 2083; 2085; 2086/2; 2087/2.
Hrsz 2095/6; 2407; 2411; 2094; 1812/5
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Dayka átkötés, Meggyesalja kiszélesítése:
Az „A” jelű útszakasz
A Meggyesalja utca azon szakasza, mely az új út és a Rácz Gy. utca közé esik.
A kivitelezési szakasz kezdete az új útcsatlakozástól indul, követi a jelenlegi Meggyesalja utca burkolatának vezetését. Közút hossza 125,72 m.
Mivel a kialakítás szerint a meglévő burkolat szélesítésére van szükség, a teljes burkolat bontásra kerül szegéllyel együtt. A baloldalon új járda épül, míg a jobb oldalon a meglévő járda épül át.
A kivitelezési szakaszhoz tartozik a Toronyalja utca csatlakozásának a felújítása is.
A „B” jelű útszakasz
A Meggyesalja utca azon szakasza, mely az új út és a Reményi Ede utca közé esik.
A kivitelezési szakasz szintén az új útcsatlakozástól indul és követi a meglévő burkolat vízszintes kialakítását. Közút hossza 68,96 m.
Ezen szakaszon is a meglévő burkolat teljes bontásra kerül és új burkolat épül.
A „C” jelű útszakasz
Az új kialakítású út a Petőfi u.– Meggyesalja u. között 162,43 m hosszban , mely a Dayka Gábor utca folytatása.
A „C” jelű útszakasz a Dayka Gábor utca meghosszabbítása egy egyenes irányú útszakasszal. Közút hossza 162,43 m.
Ez az útszakasz jelenleg beépített területet érint. Építés előtt el kell bontani az épületeket, pincéket, közműveket, majd az út és a járda szintjére kell rendezni a terepet.
A „D” jelű útszakasz
A Petőfi Sándor utca rövid szakasza, mely az új útkeresztezés területét foglalja magában.
Ezen közút szakasz hossza 57,39 m. A meglévő burkolat nem kerül elbontásra, marás és kopóréteg visszaépítéssel szükséges felújítani.
Jelzőlámpás csomópont kiépítése a következő kereszteződésekben: Rácz György – Meggyesalja utca; Dayka utca – Meggyesalja utca; Dayka utca – Petőfi utca; Dayka utca – Hunyadi utca. Kálvin János utcánál jelzőlámpás gyalogátkelőhely kialakítása.
Dayka átkötés megvalósításához szükséges épületek bontása:
A beruházás kapcsán érintett épületek építőmesteri, épületgépészeti és elektromos bontási munkálatai az alábbi hrsz-ú ingatlanok esetében:
1. Miskolc, Petőfi utca 9. (2083. hrsz.)
Rossz állapotú lakóépület: 152,81 m2
Romos toldalék épületrész: 8,5 m2
Romos melléképület: 45,0 m2
Romos garázsépítmény: 15,0 m2
Összesen: 221,31 m2
2. Miskolc, Petőfi utca 11. (2082/A. hrsz.)
Épület Pinceszint Földszint Emelet Tetőtér Összesen
„A” épület: 38,3 m2 58,5 m2 83,9 m2 86,4 m2 267,1 m2
„B” épület: 8,99 m2 116,9 m2 125,9 m2
„C” épület: 10,6 m2 73,2 m2 83,8 m2
„D” épület: 30,94 m2 163,2 m2 ~50,0 m2 244,14 m2
Melléképület: 12,0 m2 12,0m2
Összesen: 88,83 m2 423,8 m2 83,9 m2 ~136,4 m2
Összesen: 732,93 m2
3. Miskolc, Meggyesalja utca 8. (2085. hrsz.)
„A” lakás földszint 87,43 m2 „A” lakás pinceszint 29,53 m2
„B” lakás földszint 31,5 m2 „B” lakás pinceszint 15,86 m2
Földszint összesen: 118,93 m2 Pince összesen: 45,39 m2
Összesen: 164,32 m2
4. Miskolc, Meggyesalja utca 10. (2081. hrsz.)
Pince szint: 84,58 m2
Földszint: 273,85 m2
Emelet: 281,56 m2
Összesen: 639,99 m2
Épület bontás összesen: 1.758,55 m2
Kálvin János- Rácz György- Petőfi utcák kivitelezése
I. jelű útszakasz
A Kálvin J. utcai szakasz a Rácz Gy. utcai csomóponttól, ahol a 0+000,00 szelvény megegyezik a Meggyesalja utca A jelű közútszakasz 0+125,72 szelvényével. A közútszakasz nyomvonala a meglévő út nyomvonalát követi, hossza a Papszer utcai csomópontig 199,08 m. Az átépítés során a teljes burkolat elbontásra kerül, az új burkolatot gumibitumenes aszfalt kopóréteggel szükséges készíteni. A szelvényezés szerinti bal oldalon elválasztás nélküli gyalogos (1,5 m beton térkő) – kerékpárút (2,0 m aszfalt) készül, A jobb oldalon a meglévő gyalogosjárda átépítése tervezett, aszfaltburkolattal. A közlekedési út aszfaltburkolata a helyszínrajzon jelölt határokig épül.
II. jelű útszakasz
A Rácz Gy. utca a Meggyesalja utcai csomóponttól a Petőfi utcai csomópontig.
A közútszakasz 0+000,00 szelvénye megegyezik a Meggyesalja utca A jelű közútszakasz 0+125,72 szelvényével. Az útszakasz nyomvonala a meglévő közút nyomvonalát követi, hossza a Petőfi utcai csomópontig 137,93 m. A Petőfi utca csatlakozása a közútszakasz 0+132,58 km szelvényében készül. A teljes burkolat elbontásra kerül, az új burkolatot gumibitumenes aszfalt kopóréteggel szükséges készíteni. A szelvényezés szerinti bal oldalon az aszfaltjárda átépítése beton térkő burkolattal történik, a jobb oldalon elválasztás nélküli gyalogos (1,5 m beton térkő) – kerékpárút (2,0 m aszfalt) készül.
A közlekedési út aszfaltburkolata a helyszínrajzon jelölt határokig épül. A kerékpárút csatlakoztatása a Petőfi S., Rácz Gy. utcai csomópontban történik. A csomópont burkolata 10 cm beton térkő, mely kiemelésre kerül a környező járdák szintjére.
III. jelű útszakasz
Petőfi S. utcai 90,51 m hosszú szakasz. A tervezési szakasz Rácz Gy. utcai 0+132,58 km csomóponttól indul, csatlakozik D jelű útszakasz 0+041,65 km szelvényéhez.
Az útszakasz teljes burkolatbontásával a járda szintjére emelt betontérkő burkolattal épül. A forgalomtechnikai szabályozás szerint az útszakaszon kizárólag útkezelői engedéllyel szabad közlekedni. A szelvényezés szerinti bal oldalon a tönkrement aszfaltjárda átépítése tervezett beton térkő burkolatra. A gyalogos járda közlekedési út elválasztásánál az optikai elválasztást hangsúlyozva öntöttvas rácsos folyóka épül. A gyalogos járdák 2,0 cm kiemelésű szegéllyel csatlakoznak a tervezett úthoz. A járdák szélén poller sor létesül.
A Dayka Gábor- Hunyadi utcai közlekedési csomópont jelzőlámpás csomóponttá alakítása is kivitelező feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 14 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1350708255
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11440424205
Postai cím: Besenyői út 26.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@mentokft.hu
Telefon: +36 302837714
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A vállalkozási szerződés 1. sz. módosításának dátuma 2022. november 17.
A szerződésmódosítás ténybeli indokai
1./ Felek a jelen I. sz. Szerződésmódosítás ténybeli indokai körében közösen állapítják meg, hogy
a) Megrendelő 2021. évben költségnövekmény igényt nyújtott be a Támogató Szervezet felé. Ennek eredményképpen a Kormány 2022. 03. 28-án kiadott 1207/2022. (III. 28) számú határozata alapján a Pénzügyminisztérium TOP keretében finanszírozásra kerülő támogatás összege 1.775.316.202,- Ft-ra módosult, továbbá a 481/2021 (VIII.13.) Kormányrendelet 9.§ (1) bekezdés f) pontja alapján Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 65.512.327,- Ft összegű - uniós forrás terhére el nem számolható - támogatásban részesült a projekt megvalósítása érdekében.
b) Megrendelő költségnövekmény igénye a 1207/2022.(III. 28) Kormányhatározat alapján került megítélésre, így a területelőkészítési költségek, köztük a bontás költségei is megosztott támogatási forrásokból valósulnak meg, amely források: TOP-6.4.1-16-MI1-2017-00005 pályázati forrás és a 481/2021(VIII.13.) Kormány rendeletben biztosított forrás szerint.
c) Felek rögzítik, hogy a Megrendelő bankszámlaszámában 2022. október 1. napjával bekövetkezett változás miatt Megrendelő bankszámlaszámát módosítása szükséges.
A Szerződésmódosítás jogi indokolása
1./ Felek a jelen I. sz. Szerződésmódosítás jogi indokolása körében rögzítik az alábbiakat:
2./ Felek megállapítják, hogy a Vállalkozási szerződés jelen okiratba foglalt módosítása nem sérti a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezéseket, a módosítás nem minősül lényegesnek.
Felek megállapítják, hogy jelen okiratba foglalt Preambulumot, a szerződés 1. pontját, a 3.1., 3.2., 3.3.4., 3.3.5.,3.3.6., 3.4. pontját érintő módosítás a Megrendelő finanszírozási és elszámolási kérdéseit érintik, illetve a projekt megnevezésének pontosítását tartalmazzák, ezért azok nem sértik a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezéseket, mivel a Vállalkozási szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, tekintettel arra, hogy a módosítás nem minősül lényegesnek.
3./ Felek megállapítják, hogy a Vállalkozási szerződés jelen okiratba foglalt módosítása nem sérti a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezéseket, a módosítás nem minősül lényegesnek.
Felek megállapítják, hogy jelen szerződés IV.9. pontjában jelzett műszaki ellenőr személyének cseréje, valamint a IV.10. pontjában jelzett óvadék bankszámlaszám nem sérti a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezéseket, mivel a Vállalkozási szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, tekintettel arra, hogy a módosítás nem minősül lényegesnek
4./ Felek rögzítik, hogy jelen módosítás e tekintetben nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg. A módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.
5./ Felek a jelen okirat I-III. pontjaiban foglaltak előrebocsátását követően megállapodnak abban, hogy a Vállalkozási szerződést a ténybeli és jogi indokokra alapozottan a következőkben foglaltak szerint módosítják.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Szerződésmódosítás
1./ Felek a Vállalkozási szerződés Preambulumának harmadik bekezdésében foglaltakat hatályon kívül helyezik és egyidejűleg ugyanezen bekezdés hatályos szövegét az alábbiak szerint határozzák meg (félkövérrel szedve a módosult szövegrészt):
Megrendelő a TOP-6.4.1-16 kódszámú, „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című pályázati konstrukció keretében támogatási kérelmet nyújtott be, mely pozitív elbírálásban részesült. A pályázat címe: „Dayka utca térségében megvalósuló forgalomcsillapítási intézkedések”, azonosító száma: TOP-6.4.1-16-MI1-2017-00005. A támogatás intenzitása a jelen szerződéssel érintett tevékenység tekintetében a projekt elszámolható összköltségének 100%-a.
A felek ennek alapján hozzák létre – a Kbt. 131.§-nak (1) bekezdése alapján – jelen vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés).
2./ Felek a Vállalkozási szerződés 1. pontját teljes egészében hatályon kívül helyezik és egyidejűleg ugyanezen pont hatályos szövegét az alábbiak szerint határozzák meg (félkövérrel szedve a módosult szövegrészt):
1. A szerződés tárgya:
Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a TOP-6.4.1-16-MI1-2017-00005 azonosítószámú „Dayka utca térségében megvalósuló forgalomcsillapítási intézkedések” tárgyú projekt és ehhez kapcsolódó bontás keretében a ,,DAYKA ÁTKÖTÉS ÉS KÖRNYEZETÉNEK FEJLESZTÉSE” tárgyú kivitelezési munkát (továbbiakban: Projekt), az ajánlattételi felhívás (továbbiakban Felhívás), valamint a további közbeszerzési dokumentumok (a továbbiakban: Dokumentáció), illetve a Vállalkozó ajánlata (továbbiakban: Ajánlat) szerint.
Felek jelen szerződéssel érintett teljes építési beruházást a Ptk szerinti jogilag oszthatatlan szolgáltatásnak minősítik.
A jelen szerződésben nem érintett kérdésekben – amennyiben azokra vonatkozóan a felsorolt dokumentumok tartalmaznak rendelkezéseket – a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesülnek.
A teljesítés helyszíne: jelen Szerződés 1. sz. mellékletet képező részletes kiviteli tervdokumentációban felsorolt ingatlanok, így: Miskolc, Belterület Hrsz 1812/4; 1812/5; 2073; 2095/6; 2112; 2080; 2081; 2082/A/1; 2082/A/2; 2082/A/3; 2082/A/4; 2082/A/5; 2082/A/6; 2083; 2085; 2086/2; 2087/2. Hrsz 2095/6; 2407; 2411; 2094; 1812/5.
3./ Felek a Vállalkozási szerződés 3.1. pontját teljes egészében hatályon kívül helyezik és egyidejűleg ugyanezen pont hatályos szövegét az alábbiak szerint határozzák meg (félkövérrel szedve a módosult szövegrészt):
3. Fizetési feltételek:
1. Megrendelő Projekt keretében megvalósuló kivitelezési tevékenységeket (jelen Szerződés 2.1.1 és 2.1.3. pontjában meghatározott összesen díj) a TOP-6.4.1-16-MI1-2017-00005 azonosítószámú projekt keretében „Dayka utca térségében megvalósuló forgalomcsillapítási intézkedések” tárgyú projektből finanszírozza, utófinanszírozással, a támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségének 100%-a a Támogatási Szerződésben szereplő költségkeret mértékéig.
4./ Felek a Vállalkozási szerződés 3.2. pontját teljes egészében hatályon kívül helyezik és egyidejűleg ugyanezen pont hatályos szövegét az alábbiak szerint határozzák meg (félkövérrel szedve a módosult szövegrészt):
2. A Vállalkozó kérheti a Kbt. 135.§ (7) bekezdés alapján a szerződésben foglalt - áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás (Vállalkozói díj) 5%-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését.
Vállalkozó a szerződés hatályba lépését követően írásban nyújthatja be előleg igényét az Megrendelőhöz. Az előlegbekérőt a munkaterület átadását követő 8 naptári napon belül kell a Megrendelőnek átadni. Az előleget Megrendelő az igény kézhezvételét követő 3 munkanapon belül észrevételezheti, ennek hiányában az előleg-igénylést a Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni.
Az előleg jóváhagyott összege az építési beruházások és az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül kifizetésre. Vállalkozó köteles az előlegről számlát kiállítani és azt az Ajánlatkérő részére megküldeni.
Megrendelő az 5 %-os előleget támogatási forrásból biztosítja az alábbiak szerint: Vállalkozó köteles külön-külön előlegszámlát kiállítani a jelen Szerződés 2.1.2. pontjában meghatározott díj vonatkozásában, akként, hogy az előlegnek minden esetben az adott tevékenységre vonatkozó teljes díj 5%-ának kell lennie.
Előleg igénylése esetén az előleget a Vállalkozó az egyes számlákban arányosan teljes körűen köteles elszámolni oly módon, hogy a jelen szerződés 3.3.1 és 3.3.4. pontjai szerinti számlák értékét az igényelt előleg arányos értékének megfelelően köteles csökkenteni.
5./ Felek a Vállalkozási szerződés 3.3.4. pontját teljes egészében hatályon kívül helyezik és egyidejűleg ugyanezen pont hatályos szövegét az alábbiak szerint határozzák meg (félkövérrel szedve a módosult szövegrészt):
3.4. A Felek megállapodnak abban, és a Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Megrendelő a Szerződés szerinti Vállalkozási díj összegét támogatási forrásból biztosítja, és fizeti meg a Vállalkozó részére.
Folytatás a VI.2) pontban:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1350708255 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1350708255 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben