Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25251/2022
CPV Kód: 77314000-4
Ajánlatkérő: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
Teljesítés helye: HU313
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: VAS-KO TRANSZ Fuvarozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: 15323864210
Postai cím: Sánc Utca 6.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3304
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Laczkó Gabriella
Telefon: +36 36411581
E-mail: titkarsag@bnpi.hu
Fax: +36 36412791
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bnpi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Cserjésedés és inváziós fajok megfékezése
Hivatkozási szám: EKR001080052022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77314000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Inv. fajok irtása és szukcesszió megfékezése I
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77314000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: Buják, Ecseg, Kozárd települések külterülete a közbeszerzési dokumentációban részletezett helyrajzi számok szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A nyertes ajánlattevő feladata „A pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseinek megvalósításával” című, LIFE-IP GRASSLAND-HU elnevezésű, LIFE17 IPE/HU/000018 azonosító számú projekt keretében inváziós fajok irtása, valamint Szukcesszió megfékezése (cserjeirtás) a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében lévő, a közbeszerzési dokumentációban részletezett gyepterületeken vállalkozási szerződés keretében.
A nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok:
Inváziós fajok irtása: 4,5 ha (Akác injektálás: 3,0 ha, Akác permetezés, kéregsebzéses kenés: 1,0 ha, Mirigyes bálványfa injektálás: 0,1 ha, Mirigyes bálványfa hajtáskenés: 0,3 ha, Orgona hajtáskenés: 0,1 ha)
Szukcesszió megfékezése – kézi cserjeirtás: 40,4 ha
Inváziós fajok irtása:
1.1. Akác (Robinia pseudoacacia):
• Az akác injektálása, permetezése kizárólag augusztus 1. és szeptember 30. között végezhető.
• Az 5 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű egyedeket injektálással kell kezelni.
• A teljesen ki nem száradt fák újra megfúrása szükséges a következő, 2. évben.
• A fúrással nem kezelhető, vékony egyedeket valamint a törzsinjektálás után feljövő sarjakat permetezéssel vagy kéregsebzéses kenéssel kell kezelni.

1.2. Mirigyes bálványfa (Ailanthus altissima):
• Kezelése kizárólag augusztus 1. és szeptember 30. között végezhető.
• Az 5 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű egyedeket injektálással kell kezelni.
• A teljesen ki nem száradt fák újra megfúrása szükséges a következő, 2. évben.
• Az 5 cm-nél keskenyebb törzsátmérőjű egyedek esetében a sebzés nélküli kéreg- vagy lombozatkenés módszerét kell alkalmazni.
1.3. Orgona (Syringa vulgaris):
• Kezelése június 15. és szeptember 15. közötti időszakban végezhető.
• Első évben lombkenést szükséges alkalmazni; az egyedek lombját 100% koncentrációjú glifozát tartalmú növényvédőszer és tapadásfokozó szer (Silwet, Nonit) együttes használatával kell kezelni. Minden esetben kérjük a kezelt növények, színező anyaggal történő megjelölését.
• A második évben az el nem száradt egyedek esetében ismét lombkenést kell alkalmazni. Az újonnan feljövő sarjak esetében hajtáskenés módszerét kell alkalmazni, 100% koncentrációjú glifozát tartalmú növényvédőszert - tapadásfokozó adalék alkalmazása mellett. A hajtásokat elég egy oldalról megkenni, az ujjnyinál vastagabbakat viszont teljesen körbe kell kezelni, a törzs alsó 10-15 cm magas sávjában, körben kell felkenni, tapadásfokozó adalék hozzáadása mellett. Kérjük a kezelt sarjak színező anyaggal történő megjelölését.
Szukcesszió megfékezése – kézi cserjeirtás - fakitermelés:
- A cserjefoltok eltávolítására augusztus 15-től március 15-ig van lehetőség mechanikus eljárással, utólagos kezelés egy évvel később szükséges.
A levágott növényzetet a területen belül a terület széleire, a megrendelő által kijelölt helyekre kell lehordani (10-20 méteres távolságra, jellemzően a kezelt területeken belül, illetve azok szélén lévő cserjés és erdős foltokba, kézi lehordás) és a megrendelő által meghatározott módon kupacokba rendezni.

Az inváziós fajokkal és cserjeirtással érintett területekhez kapcsolódó térképi fedvényeket ajánlatkérő szerződéskötéskor a nyertes ajánlattevő rendelkezésére bocsátja.
A szükséges vegyszert, anyagokat, eszközöket, valamint az egyes helyszínekre való kijutást a nyertes ajánlattevőnek kell biztosítania, ezek költségét az ajánlati ár meghatározása során figyelembe kell vennie, külön elszámolásuk nem lehetséges.
A nyertes ajánlattevőnek a munka végzése során folyamatos kapcsolatot kell tartania ajánlatkérő képviselőjével, rendszeresen informálva őt a munkák állásáról, és a közeljövőben tervezett munkafázisokról.
A szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt a nyertes ajánlattevőnek 24 órán belüli rendelkezésre állást szükséges biztosítania az ajánlatkérő részére. Az ajánlattevő részéről a kivitelezés során minden munkafázisnál biztosítania kell a szakirányú (legalább középfokú szakképesítéssel bíró) munkavezető jelenlétét.

A munkák megvalósítására Natura 2000 és egyben védett természeti területeken kerül sor.
A közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki leírás a felhívást kiegészítő további közbeszerzési dokumentumokban kerül részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/09/12 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2024/09/30 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: LIFE17 IPE/HU/000018 azonosító számú projekt

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 221 - 635103

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 1 Elnevezés: Inv. fajok irtása és szukcesszió megfékezése I
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/11/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: VAS-KO TRANSZ Fuvarozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12547634205
Postai cím: Béke U. 22
Város: Bükkzsérc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3414
Ország: Magyarország
E-mail: vaskotransz@gmail.com
Telefon: +36 203512367
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 31321628 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/24 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77314000-4
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77314000-4
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: Buják, Ecseg, Kozárd települések külterülete a közbeszerzési dokumentációban részletezett helyrajzi számok szerint.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A nyertes ajánlattevő feladata „A pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseinek megvalósításával” című, LIFE-IP GRASSLAND-HU elnevezésű, LIFE17 IPE/HU/000018 azonosító számú projekt keretében inváziós fajok irtása, valamint Szukcesszió megfékezése (cserjeirtás) a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében lévő, a közbeszerzési dokumentációban részletezett gyepterületeken vállalkozási szerződés keretében.
A nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok:
Inváziós fajok irtása: 4,5 ha (Akác injektálás: 3,0 ha, Akác permetezés, kéregsebzéses kenés: 1,0 ha, Mirigyes bálványfa injektálás: 0,1 ha, Mirigyes bálványfa hajtáskenés: 0,3 ha, Orgona hajtáskenés: 0,1 ha)
Szukcesszió megfékezése – kézi cserjeirtás: 40,4 ha
Inváziós fajok irtása:
1.1. Akác (Robinia pseudoacacia):
• Az akác injektálása, permetezése kizárólag augusztus 1. és szeptember 30. között végezhető.
• Az 5 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű egyedeket injektálással kell kezelni.
• A teljesen ki nem száradt fák újra megfúrása szükséges a következő, 2. évben.
• A fúrással nem kezelhető, vékony egyedeket valamint a törzsinjektálás után feljövő sarjakat permetezéssel vagy kéregsebzéses kenéssel kell kezelni.

1.2. Mirigyes bálványfa (Ailanthus altissima):
• Kezelése kizárólag augusztus 1. és szeptember 30. között végezhető.
• Az 5 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű egyedeket injektálással kell kezelni.
• A teljesen ki nem száradt fák újra megfúrása szükséges a következő, 2. évben.
• Az 5 cm-nél keskenyebb törzsátmérőjű egyedek esetében a sebzés nélküli kéreg- vagy lombozatkenés módszerét kell alkalmazni.
1.3. Orgona (Syringa vulgaris):
• Kezelése június 15. és szeptember 15. közötti időszakban végezhető.
• Első évben lombkenést szükséges alkalmazni; az egyedek lombját 100% koncentrációjú glifozát tartalmú növényvédőszer és tapadásfokozó szer (Silwet, Nonit) együttes használatával kell kezelni. Minden esetben kérjük a kezelt növények, színező anyaggal történő megjelölését.
• A második évben az el nem száradt egyedek esetében ismét lombkenést kell alkalmazni. Az újonnan feljövő sarjak esetében hajtáskenés módszerét kell alkalmazni, 100% koncentrációjú glifozát tartalmú növényvédőszert - tapadásfokozó adalék alkalmazása mellett. A hajtásokat elég egy oldalról megkenni, az ujjnyinál vastagabbakat viszont teljesen körbe kell kezelni, a törzs alsó 10-15 cm magas sávjában, körben kell felkenni, tapadásfokozó adalék hozzáadása mellett. Kérjük a kezelt sarjak színező anyaggal történő megjelölését.
Szukcesszió megfékezése – kézi cserjeirtás - fakitermelés:
- A cserjefoltok eltávolítására augusztus 15-től március 15-ig van lehetőség mechanikus eljárással, utólagos kezelés egy évvel később szükséges.
A levágott növényzetet a területen belül a terület széleire, a megrendelő által kijelölt helyekre kell lehordani (10-20 méteres távolságra, jellemzően a kezelt területeken belül, illetve azok szélén lévő cserjés és erdős foltokba, kézi lehordás) és a megrendelő által meghatározott módon kupacokba rendezni.

Az inváziós fajokkal és cserjeirtással érintett területekhez kapcsolódó térképi fedvényeket ajánlatkérő szerződéskötéskor a nyertes ajánlattevő rendelkezésére bocsátja.
A szükséges vegyszert, anyagokat, eszközöket, valamint az egyes helyszínekre való kijutást a nyertes ajánlattevőnek kell biztosítania, ezek költségét az ajánlati ár meghatározása során figyelembe kell vennie, külön elszámolásuk nem lehetséges.
A nyertes ajánlattevőnek a munka végzése során folyamatos kapcsolatot kell tartania ajánlatkérő képviselőjével, rendszeresen informálva őt a munkák állásáról, és a közeljövőben tervezett munkafázisokról.
A szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt a nyertes ajánlattevőnek 24 órán belüli rendelkezésre állást szükséges biztosítania az ajánlatkérő részére. Az ajánlattevő részéről a kivitelezés során minden munkafázisnál biztosítania kell a szakirányú (legalább középfokú szakképesítéssel bíró) munkavezető jelenlétét.

A munkák megvalósítására Natura 2000 és egyben védett természeti területeken kerül sor.
A közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki leírás a felhívást kiegészítő további közbeszerzési dokumentumokban kerül részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/09/12 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2024/09/30 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 31321628
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: VAS-KO TRANSZ Fuvarozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12547634205
Postai cím: Béke U. 22
Város: Bükkzsérc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3414
Ország: Magyarország
E-mail: vaskotransz@gmail.com
Telefon: +36 203512367
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1. rész 1. számú módosítása 2022. november 16. napján:
A módosítás alapján megállapított feltételek:
2.2. Az inváziós fajok irtására vonatkozó teljesítési véghatáridő 2024. szeptember 30. napja.
A szukcesszió megfékezésére vonatkozó teljesítési véghatáridő 2024. március 15. napja.
Részteljesítési határidők feladatonként:
szukcesszió megfékezése - az előírt mennyiség 20%-nak elvégzése: 2022. december 11.
szukcesszió megfékezése - az előírt mennyiség 70%-nak elvégzése: 2023. március 15.
inváziós fajok első évi irtása: 2023. szeptember 30.
szukcesszió megfékezése - az előírt mennyiség 10%-nak elvégzése és a teljes előírt mennyiségen a feljövő cserjék ismételt kivágása: 2024. március 15.
inváziós fajok második évi irtása - el nem pusztult egyedek, sarjak kezelési határidő: 2024. szeptember 30.
[…]
6.3 A Megrendelő által leigazolt részfeladatok teljesítését követően, a részfeladat után esedékes díj a jelen szerződésben meghatározott, alábbi ütemezés szerint kerül kifizetésre a Vállalkozó részére, az arról kiállított résszámlák ellenében.
1. részszámla: szukcesszió megfékezése (az előírt mennyiség 20%-nak elvégzését követően, a megrendelő által leigazolva) – a szukcesszió megfékezésére vonatkozó nettó vállalkozói díj 14%-a
2. részszámla: szukcesszió megfékezése (az előírt mennyiség 70%-nak elvégzését követően, a megrendelő által leigazolva) – a szukcesszió megfékezésére vonatkozó nettó vállalkozói díj 49%-a
3. részszámla: inváziós fajok első évi irtása - az inváziós fajok irtására vonatkozó nettó vállalkozói díj 70%-a
4. részszámla: szukcesszió megfékezése (az előírt mennyiség 10%-nak elvégzése és a teljes előírt mennyiségen a feljövő cserjék ismételt kivágása, a megrendelő által leigazolva) – a szukcesszió megfékezésére vonatkozó nettó vállalkozói díj 37%-a
5. végszámla: inváziós fajok második évi irtása (el nem pusztult egyedek, sarjak kezelése) -- az inváziós fajok irtására vonatkozó nettó vállalkozói díj 30%-a.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződést a Felek az eredeti ütemezés ellehetetlenülése miatt módosították az alábbiakra figyelemmel.
Felek a jelen szerződésmódosítás jogalapjaként a Kbt. 141.§ (6) bekezdést jelölik meg, amely szerint:
„A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a
módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi
feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg
részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes
ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.”
3.2 Jelen szerződésmódosítás a Kbt. 141.§ (6) bekezdésében foglaltaknak az alábbiak szerint felel meg:
A tárgyi szerződésmódosítás az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg tekintettel
arra, hogy a szerződés tárgya és mennyisége nem módosul, a szerződésmódosítás a szerződéses feladatok időarányos, szerződésszerű
elvégzését, és annak arányos kifizetését teszi lehetővé.
- Az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét
nem teszik lehetővé:
A tárgyi feltétel változása nem érinti sem a gazdasági szereplők részvételének lehetőségét, sem pedig a nyertes személyét.
- A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg:
A vállalkozói díj nem módosul, a módosítás eredményeként kiállítható számlák összegei arányban vannak az elvégzett feladatokkal.
- A módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti
ki:
A módosítás a szerződés tárgyát új elemre egyáltalán nem terjeszti ki.

VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 31321628 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 31321628 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben