Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25352/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Thermo Épgép Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23007266242
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: D. Tóth Éva
Telefon: +36 703890595
E-mail: ekr@bmsksport.hu
Fax: +36 13988971
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.bmsk.hu/bmsk-nonprofit-kft/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: OMSZ épületenergetikai fejlesztés - Budapest
Hivatkozási szám: EKR000680712021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: OMSZ épületenergetikai fejlesztés - Budapest
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45300000-0
További tárgyak: 45320000-6
45331000-6
45350000-5
45443000-4
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Pest Megye 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 77. HRSZ: 28021/1 Bázis Mentőállomás és Róbert Károly körúti irodaház épülete.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014–2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Országos Mentőszolgálat épületeinek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2/16-2019-00130 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
A projekt az Országos Mentőszolgálat, Pest Megye 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 77. HRSZ: 28021/1 Bázis Mentőállomás és Róbert Károly körúti irodaház épülete(i)t érinti. Ezen épület(ek) az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült(ek), de határoló szerkezetek és az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület(ek) jelentős hőveszteséggel működnek. Az épületenergetikai beruházás a külső határoló fal utólagos hőszigetelését, fűtési és hűtési rendszerek korszerűsítését, tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
Az épület(ek) energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület(ek) külső határoló szerkezeteit kell érinteniük. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat.
Szükséges kialakítani egyes épületek esetében a fűtési hálózat korszerűsítését, hőszivattyús hűtési/fűtési rendszert, a fűtési rendszer szabályozását is. Beépítésre kell kerülniük hőcserélőknek és korszerű lapradiátoroknak is.
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység mennyiségei:
 Homlokzati nyílászárók cseréje 1779 m2
 Homlokzat utólagos hőszigetelése:
Homlokzati rendszer kialakítása az OTSZ szerinti tűzgátló sávokkal 203 m2
 Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése:
Gázkazán cseréje elektromos, gáz-füstgáz és fűtésoldali szereléssel - Qn=2 db 161,1kW
- Qn=1 db 558 kW
- Qn=2 db 42,2 kW
Összesen: 964,6 kW
Strangszabályzás, Radiátor csere: 124 db és termoszelep csere: 428 db
 Megújuló energiafelhasználás kialakítása:
Hőszivattyús rendszer telepítése, fan-coil berendezésekkel együtt: 314,3 kW
Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja azonban ennek feltétele a beépítést megelőző tervezői, műszaki ellenőri, illetve megrendelői írásos jóváhagyás.
A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.
A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza tájékoztató jelleggel, ajánlatadó felelőssége a mennyiségek ajánlattételt megelőző ellenőrzése.
További információt a műszaki leírás tartalmaz.
Ajánlatkérő a műszaki dokumentációt az EKR feltöltési korlátjára tekintettel 25 MB-os tömörített fájlokban töltötte fel az EKR-be (egy zip fájl és segédfájljai). Annak érdekében, hogy a műszaki dokumentáció megnyitható legyen az érdeklődő gazdasági szereplőnek minden fájlt ugyanazon mappába szükséges lementenie, és a zip fájlok egyesítéséhez az első fájlt (.001) szükséges megnyitni egy erre alkalmas programban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 245
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.2-16-2019-00130

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 157 - 449165

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kivitelezési Szerződés OMSZ Budapest
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/08/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Thermo Épgép Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12913095213
Postai cím: Üllői Út 809/A
Város: Vecsés
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2220
Ország: Magyarország
E-mail: ekr@thermoepgep.hu
Telefon: +36 704122000
Internetcím(ek): (URL) www.thermoepgep.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1269065522 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/24 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45300000-0
További tárgyak: 45320000-6
45331000-6
45350000-5
45443000-4
45453100-8
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Pest Megye 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 77. HRSZ: 28021/1 Bázis Mentőállomás és Róbert Károly körúti irodaház épülete.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014–2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Országos Mentőszolgálat épületeinek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2/16-2019-00130 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
A projekt az Országos Mentőszolgálat, Pest Megye 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 77. HRSZ: 28021/1 Bázis Mentőállomás és Róbert Károly körúti irodaház épülete(i)t érinti. Ezen épület(ek) az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült(ek), de határoló szerkezetek és az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület(ek) jelentős hőveszteséggel működnek. Az épületenergetikai beruházás a külső határoló fal utólagos hőszigetelését, fűtési és hűtési rendszerek korszerűsítését, tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
Az épület(ek) energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület(ek) külső határoló szerkezeteit kell érinteniük. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat.
Szükséges kialakítani egyes épületek esetében a fűtési hálózat korszerűsítését, hőszivattyús hűtési/fűtési rendszert, a fűtési rendszer szabályozását is. Beépítésre kell kerülniük hőcserélőknek és korszerű lapradiátoroknak is.
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység mennyiségei:
 Homlokzati nyílászárók cseréje 1779 m2
 Homlokzat utólagos hőszigetelése:
Homlokzati rendszer kialakítása az OTSZ szerinti tűzgátló sávokkal 203 m2
 Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése:
Gázkazán cseréje elektromos, gáz-füstgáz és fűtésoldali szereléssel - Qn=2 db 161,1kW
- Qn=1 db 558 kW
- Qn=2 db 42,2 kW
Összesen: 964,6 kW
Strangszabályzás, Radiátor csere: 124 db és termoszelep csere: 428 db
 Megújuló energiafelhasználás kialakítása:
Hőszivattyús rendszer telepítése, fan-coil berendezésekkel együtt: 314,3 kW
Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja azonban ennek feltétele a beépítést megelőző tervezői, műszaki ellenőri, illetve megrendelői írásos jóváhagyás.
A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.
A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza tájékoztató jelleggel, ajánlatadó felelőssége a mennyiségek ajánlattételt megelőző ellenőrzése.
További információt a műszaki leírás tartalmaz.
Ajánlatkérő a műszaki dokumentációt az EKR feltöltési korlátjára tekintettel 25 MB-os tömörített fájlokban töltötte fel az EKR-be (egy zip fájl és segédfájljai). Annak érdekében, hogy a műszaki dokumentáció megnyitható legyen az érdeklődő gazdasági szereplőnek minden fájlt ugyanazon mappába szükséges lementenie, és a zip fájlok egyesítéséhez az első fájlt (.001) szükséges megnyitni egy erre alkalmas programban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 245
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1269065522
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Thermo Épgép Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12913095213
Postai cím: Üllői Út 809/A
Város: Vecsés
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2220
Ország: Magyarország
E-mail: ekr@thermoepgep.hu
Telefon: +36 704122000
Internetcím(ek): (URL) www.thermoepgep.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Felek technikai adatainak módosítására vonatkozó előírás rögzítése.
Felek rögzítik, hogy a Szerződés XVI. 1. pontját az alábbiak szerint módosítják
Eredeti rendelkezés:
„A szerződés a Felek által kizárólag írásban módosítható a Kbt. 141. § előírásai alapján..”
Módosított rendelkezés (a módosítást a szöveg félkövér betűszedéssel tartalmazza):
„A szerződés a Felek által kizárólag írásban módosítható a Kbt. 141. § előírásai alapján. Amennyiben a Szerződésmódosítást a Felek nem egy időben és helyen írják alá, a hatálybalépés napja az utolsó aláírás napja.
Szerződő felek megállapodnak, hogy nem minősül a szerződés módosításának, így nem kell vizsgálni a Kbt. 141. §-ának alkalmazhatóságát az érintett fél által tett egyoldalú nyilatkozatok esetében, amennyiben azok tárgya:
- szerződő fél adataiban történő módosítás – különösen, de nem kizárólagosan név, cím, adószám, bankszámlaszám, eljáró képviselő nevének változása;
- kapcsolattartók személyében és adataiban történő módosítás;
- műszaki ellenőr személyében és adataiban történő módosítás;
- teljesítésigazoló személyében és adataiban történő módosítás.
E nyilatkozatok kizárólag írásban, a cégképviseletre alkalmas formában, postai úton tehetők meg és a másik fél általi tudomásszerzéssel válnak hatályossá.
A változásról szóló írásbeli tájékoztatásig a Felek nyilatkozataikat érvényesen közölhetik a közlés időpontjában hatályos kapcsolattartási elérhetőségekre.”
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Kbt. 141. § (6) bek. szerint „A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.”
Ezen konjunktív feltételek mindegyikének megfelel a Szerződés 2. pontban szereplő módosítása, azaz a szerződésmódosítás nem minősül lényegesnek.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1269065522 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1269065522 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben