Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25375/2022
CPV Kód: 90512000-9
Ajánlatkérő: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU321
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: NHSZ Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 14605749244
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Falucskai Zoltán
Telefon: +36 18199171
E-mail: falucskai.zoltan@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://internet.kozut.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kommunális és szelektív hulladék elszállítás 2021
Hivatkozási szám: EKR001167032021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90512000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Hajdúnánás Mérnökség (kommunális)
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90512000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Hajdúnánás Mérnökség üzemeltetési területe a II.2.4) pontban foglaltak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő által üzemeltetett autópálya-pihenőhelyeken és/vagy ajánlatkérő Mérnökségein keletkező vegyes települési hulladék (HAK 20 03 01) elszállítása hivatalos lerakóhelyre.
Hajdúnánás Mérnökség (M3 203+000 kmsz) teljesítési helyen:
Edényzet típusa, űrtartalma: 3 m3 MOLOK.
Gyűjtőedények darabszáma: 1 db.
Éves ürítési alkalmak száma, amelyre ajánlatkérő lehívási kötelezettséget vállal: 37 alkalom.
Opcionális ürítési alkalmak száma, amelyre ajánlatkérő nem vállal lehívási kötelezettséget: max. 6 alkalom/év.
Rétalja pihenő (M3 193+500 kmsz) pihenő teljesítési helyen:
Edényzet típusa, űrtartalma: 3 m3 MOLOK.
Gyűjtőedények darabszáma: 2 db (bal pálya: 1 db, jobb pálya: 1 db).
Éves ürítési alkalmak száma, amelyre ajánlatkérő lehívási kötelezettséget vállal: 52 alkalom.
Opcionális ürítési alkalmak száma, amelyre ajánlatkérő nem vállal lehívási kötelezettséget: max. 8 alkalom/év.
Hajdúnánás pihenő (M3 206+000 kmsz) pihenő teljesítési helyen:
Edényzet típusa, űrtartalma: 3 m3 MOLOK.
Gyűjtőedények darabszáma: 2 db (bal pálya: 1 db, jobb pálya: 1 db).
Éves ürítési alkalmak száma, amelyre ajánlatkérő lehívási kötelezettséget vállal: 52 alkalom.
Opcionális ürítési alkalmak száma, amelyre ajánlatkérő nem vállal lehívási kötelezettséget: max. 8 alkalom/év.
Kálmánháza pihenő (M3 214+350 kmsz) pihenő teljesítési helyen:
Edényzet típusa, űrtartalma: 3 m3 MOLOK.
Gyűjtőedények darabszáma: 2 db (bal pálya: 1 db, jobb pálya: 1 db).
Éves ürítési alkalmak száma, amelyre ajánlatkérő lehívási kötelezettséget vállal: 52 alkalom.
Opcionális ürítési alkalmak száma, amelyre ajánlatkérő nem vállal lehívási kötelezettséget: max. 8 alkalom/év.
Nyíregyháza pihenő (M3 229+502 kmsz) pihenő teljesítési helyen:
Edényzet típusa, űrtartalma: 3 m3 MOLOK.
Gyűjtőedények darabszáma: 2 db (bal pálya: 1 db, jobb pálya: 1 db).
Éves ürítési alkalmak száma, amelyre ajánlatkérő lehívási kötelezettséget vállal: 52 alkalom.
Opcionális ürítési alkalmak száma, amelyre ajánlatkérő nem vállal lehívási kötelezettséget: max. 8 alkalom/év.
Az opcióra vonatkozó további információkat a felhívás II.2.11) pontja tartalmazza.
A részletes feladatleírást és egyéb előírásokat a dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 040 - 103912

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: KB-2021/0000885/011/00 Rész száma: 11 Elnevezés: Hajdúnánás Mérnökség (kommunális)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/02/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: NHSZ Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11385806205
Postai cím: Sajószigeti Út 31
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
E-mail: info.miskolc@nhsz.hu
Telefon: +36 46500310
Internetcím(ek): (URL) www.nhszmiskolc.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 17259000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerz.mód. dátuma: 2022.08. 29.
A szerz.mód. jogcíme: Kbt. 141 § (6)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/24 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90512000-9
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90512000-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Hajdúnánás Mérnökség üzemeltetési területe a II.2.4) pontban foglaltak szerint.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő által üzemeltetett autópálya-pihenőhelyeken és/vagy ajánlatkérő Mérnökségein keletkező vegyes települési hulladék (HAK 20 03 01) elszállítása hivatalos lerakóhelyre.
Hajdúnánás Mérnökség (M3 203+000 kmsz) teljesítési helyen:
Edényzet típusa, űrtartalma: 3 m3 MOLOK.
Gyűjtőedények darabszáma: 1 db.
Éves ürítési alkalmak száma, amelyre ajánlatkérő lehívási kötelezettséget vállal: 37 alkalom.
Opcionális ürítési alkalmak száma, amelyre ajánlatkérő nem vállal lehívási kötelezettséget: max. 6 alkalom/év.
Rétalja pihenő (M3 193+500 kmsz) pihenő teljesítési helyen:
Edényzet típusa, űrtartalma: 3 m3 MOLOK.
Gyűjtőedények darabszáma: 2 db (bal pálya: 1 db, jobb pálya: 1 db).
Éves ürítési alkalmak száma, amelyre ajánlatkérő lehívási kötelezettséget vállal: 52 alkalom.
Opcionális ürítési alkalmak száma, amelyre ajánlatkérő nem vállal lehívási kötelezettséget: max. 8 alkalom/év.
Hajdúnánás pihenő (M3 206+000 kmsz) pihenő teljesítési helyen:
Edényzet típusa, űrtartalma: 3 m3 MOLOK.
Gyűjtőedények darabszáma: 2 db (bal pálya: 1 db, jobb pálya: 1 db).
Éves ürítési alkalmak száma, amelyre ajánlatkérő lehívási kötelezettséget vállal: 52 alkalom.
Opcionális ürítési alkalmak száma, amelyre ajánlatkérő nem vállal lehívási kötelezettséget: max. 8 alkalom/év.
Kálmánháza pihenő (M3 214+350 kmsz) pihenő teljesítési helyen:
Edényzet típusa, űrtartalma: 3 m3 MOLOK.
Gyűjtőedények darabszáma: 2 db (bal pálya: 1 db, jobb pálya: 1 db).
Éves ürítési alkalmak száma, amelyre ajánlatkérő lehívási kötelezettséget vállal: 52 alkalom.
Opcionális ürítési alkalmak száma, amelyre ajánlatkérő nem vállal lehívási kötelezettséget: max. 8 alkalom/év.
Nyíregyháza pihenő (M3 229+502 kmsz) pihenő teljesítési helyen:
Edényzet típusa, űrtartalma: 3 m3 MOLOK.
Gyűjtőedények darabszáma: 2 db (bal pálya: 1 db, jobb pálya: 1 db).
Éves ürítési alkalmak száma, amelyre ajánlatkérő lehívási kötelezettséget vállal: 52 alkalom.
Opcionális ürítési alkalmak száma, amelyre ajánlatkérő nem vállal lehívási kötelezettséget: max. 8 alkalom/év.
Az opcióra vonatkozó további információkat a felhívás II.2.11) pontja tartalmazza.
A részletes feladatleírást és egyéb előírásokat a dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 17259000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: NHSZ Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11385806205
Postai cím: Sajószigeti Út 31
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
E-mail: info.miskolc@nhsz.hu
Telefon: +36 46500310
Internetcím(ek): (URL) www.nhszmiskolc.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A jelen szerződés tárgya:A Megrendelő meghatározott mérnökségi telephelyein és pihenőiben keletkező, kommunális jellegű hulladék szállítása.”
A Szerződés 2.2. pontjának utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Vállalkozó írásos adatszolgáltatást köteles teljesíteni a Megrendelő részére az elszállított, kezelésre átadott hulladék mennyiségéről (kg) mérnökségenkénti, illetve kezelönkénti bontásban a tárgyévet követő év január 15-ig és ezt meg kell küldenie a Megrendelő nevére és székhelyére. Az adatösszesítés az éves hatósági, elektronikus adatszolgáltatás elkészítéséhez szükséges, havi mérlegjegy összesítés is elfogadható.”
A Szerződés 6.2. pontja törlésre kerül, a Szerződés 6.2. pontjának törlésével összefüggésben a 6.3. pontja módosul:
A Szerződés 6.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a teljesítési igazolás birtokában jogosult (és egyben köteles) a számláját a mindenkor hatályos Áfatv. szerinti határidőben kiállítani nevére és székhelyére.
A Szerződés 6.5. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Vállalkozó a PTI-vel kapcsolatos észrevételeket a PTI-n feltüntetett kapcsolattartóval egyeztet-heti.”
A Szerződés 6.6. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Megrendelő rendszere képes befogadni elektronikus számlát (a továbbiakban: e-számla) is, ezért amennyiben az Vállalkozó rendszere azt lehetővé teszi, a Vállalkozó a számláját elsődlegesen e- számla formában köteles benyújtani a Megrendelő részére, amely e-számlával szemben a Meg-rendelő az alábbi feltételeket, követelményeket támasztja:az e-számlát a NAV-ajánlásnak megfelelő xml-formátumban kell benyújtani, amely tartalmazza a számla kötelező tartalmi elemein kívül a Megrendelő SAP megrendelés azonosítóját is;az e-számlához az elválaszthatatlan mellékleteket elektronikusan (szkennelve) kell csatolni, és a számlával egyidőben megküldeni;az e-számlát a mellékletekkel együtt a Megrendelő következő elektronikus címére kell benyújtani/megküldeni: eszamla@mkifu.hu az e-számlának a Kbt. 27/A. § szerint meg kell felelni az EN 16931-1:2017 számú európaiszabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistájának.”A Szerződés 6.9. pontja az alábbiak szerint módosul:„Amennyiben a Vállalkozónak nincs módja e-számla kiállítására - vagy az e-számla nem felel meg a Megrendelő által előirt kritériumoknak úgy a Vállalkozó a számlát a hagyományos módon (elsősorban nyomatott formátumban) köteles kiállítani, amely esetben a számlát a szükséges mellékletekkel együtt a Megrendelő nevére és székhelyére kell megküldeni: A Szerződés 8.12. pontja az alábbiak szerint módosul:„Amennyiben a hulladékgazdálkodási engedély érvényességi ideje a szerződés hatálya alatt lejár, Vállalkozó köteles azt meghosszabbíttatni vagy újra kiváltani és másolatban 15 napon belül a Megrendelő nevére és székhelyére eljuttatni. Az engedély meghosszabbításáig vagy új engedély kiváltásáig a szerződés tárgyát képező tevékenység nem végezhető. Az ebből eredő késedelemért Vállalkozó a felelős, a Meg-rendelő jogosult késedelmi kötbérigényét és az azt meghaladó esetleges kárigényét érvényesíteni, a szerződés tárgya szerinti feladatokat más gazdasági szereplővel elvégeztetni.”A Szerződés 11.1 pontja az alábbiakkal egészül ki: :„A szerződés teljesítésével kapcsolatban kapcsolattartásra jogosult:Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet - az eset körülményeitől függően - vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni.”A Szerződés 12.1 pontja az alábbiak szerint módosul:„Felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket egymással elsősorban tárgyalásos, békés úton rendezik. Amennyiben a tárgyalás nem vezet eredményre, érdekeiket a magyar jog és a magyar polgári peres eljárás szabályai szerint bíró-sági úton érvényesítik. Felek rögzítik, hogy mind az eseti, mind az állandó választott bírósági eljárás igénybevételének lehetőségét kizárják.”
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A Kbt. 139.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatkérőként szerződő fél személyében bekövetkező jogutódlás nem irányulhat a Kbt. alkalmazásának megkerülésére.
2.A Kbt. 141. § (6) bekezdése értelmében a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
-olyan feltételeket határoz meg, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (rész-vételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
-a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára vál-toztatja meg; vagy
-a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői köte-lezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.
A jelen módosító okirat alapján megállapítható, hogy az Ajánlatkérő adataiban történő változás nem minősül olyan feltételnek, amely, ha szerepelt volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. A Szerződés ellenértéke ezzel összefüggésben nem változik, az ajánlattevői kötelezettségek új elemre nem terjednek ki.
3.A Kbt. 2.§ (8) bekezdése értelmében a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésekre az e törvényben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit, különösen a Ptk. 6:208-210.§-ait kell alkalmazni.
4.A Ptk. 6:208. § (1)-(2) bekezdése értelmében a szerződésből kilépő, a szerződésben maradó és a szerződésbe belépő fél megállapodhatnak a szerződésből kilépő felet megillető jogok és az őt terhelő kötelezettségek összességének a szerződésbe belépő félre történő átruházásáról. A szerződésbe belépő felet megilletik mindazon jogok, és terhelik mindazon kötelezettségek, amelyek a szerződésből kilépő felet a szerződésben maradó féllel szemben a szerződés alapján megillették és terhelték. A szerződésbe belépő fél nem jogosult beszámítani a szerződésből kilépő félnek a szerződésben maradó féllel szemben fennálló egyéb követelését. A szerződésben maradó fél nem jogosult beszámítani a szerződésből kilépő féllel szemben fennálló egyéb követelését.
5.A Jogelőd és a Jogutód kijelentik, hogy a gyorsforgalmi úthálózathoz kapcsolódó üzletág átruházás megfelel a Kbt. 139. § (3) bekezdésében foglaltaknak. Ezzel összefüggésben Jogutód kijelenti, hogy a Kbt. 5.§ (4) bekezdése alapján a Szerződés teljesítése során a Kbt. szabályait önkéntesen alkalmazza, és a Szerződést - annak lejártáig - a Kbt. előírásaival összhangban teljesíti.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 17259000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 17259000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben