Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25403/2022
CPV Kód: 63724000-0
Ajánlatkérő: Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Aerotechnika M & T Budapest Repüléstechnikai Szolgáltató Zrt
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 27084377251
Postai cím: Schweidel Utca 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fail Kinga
Telefon: +36 13819400
E-mail: beszerzes@vbuzrt.hu
Fax: +36 13819401
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vbuzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Navigációs adatbázisok és frissítések 2022-2023
Hivatkozási szám: EKR001135112021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 63724000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Navigációs adatbázisok és frissítések 2022-2023
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 63724000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis (6000 Kecskemét, Reptéri út 4.)
MH 86. Szolnok Helikopter Bázis (5008 Szolnok, Kilián út 1.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Navigációs adatbázisok és frissítések 2022-2023. évek vonatkozásában.
Beszerzésre kerülő navigációs adatbázisok és frissítések típusa:
Garmin-695 (területi lefedettség :Europe&East Europe (EEU)
Garmin GTN750 (területi lefedettség: Európa)
Garmin GTN650&G500 (területi lefedettség: Európa)
Garmin GTN950 (területi lefedettség: Európa)
Sky Demon navigációs szoftver frissítés (Apple Ipad mini wifi táblagépre)
Sky Demon navigációs szoftver, új adatbázis (Apple Ipad mini wifi táblagépre)
Garmin Pilot App (iPad 16GB minire)
A frissítések időtartama megrendeléstől számított 1 év valamennyi adatbázis vonatkozásában.
A keretösszeg mindösszesen: nettó 70.000.000,-Ft
A keretösszeg tervezett éves felhasználása:
2022. év vonatkozásában: nettó 30.000.000,-Ft;
2023. év vonatkozásában: nettó 40.000.000,-Ft.
(A megrendelni tervezett adatbázisok és frissítések mennyisége 2022. és 2023. évek vonatkozásában: 283 darab)
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ának megfelelő értékű felhasználására vállal kötelezettséget.
Részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentum (KD) tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2024/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 061 - 161397

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Navigációs adatbázisok és frissítések 2022-2023
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/03/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Aerotechnika M & T Budapest Repüléstechnikai Szolgáltató Zrt
Nemzeti azonosítószám: 12013786241
Postai cím: Lehel Utca 17/d. 1. em. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: vrmhu@t-online.hu
Telefon: +36 209414362
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13393889
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 70000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján történt, tekintettel az alábbiakra:
Az egyes termékek ár növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés szerinti értékékek 10%-át.
Az áremelést az ajánlattételt követően bekövetkezett jelentős HUF/USD árfolyamváltozás indokolja. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
Figyelemmel a közpénzekkel való felelős gazdálkodás elvére, az áremelés indoka és mértéke nem olyan, ami indokolatlanul mentesítené Vállalkozót az őt terhelő kockázatok alól.
A vállalkozási keretszerződés módosítása a rendelkezésre álló keretösszeg emelését nem teszi szükségessé.
A szerződésmódosítás 2022. november 16-án került aláírásra.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/24 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 63724000-0
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 63724000-0
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis (6000 Kecskemét, Reptéri út 4.)
MH 86. Szolnok Helikopter Bázis (5008 Szolnok, Kilián út 1.)
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Navigációs adatbázisok és frissítések 2022-2023. évek vonatkozásában.
Beszerzésre kerülő navigációs adatbázisok és frissítések típusa:
Garmin-695 (területi lefedettség :Europe&East Europe (EEU)
Garmin GTN750 (területi lefedettség: Európa)
Garmin GTN650&G500 (területi lefedettség: Európa)
Garmin GTN950 (területi lefedettség: Európa)
Sky Demon navigációs szoftver frissítés (Apple Ipad mini wifi táblagépre)
Sky Demon navigációs szoftver, új adatbázis (Apple Ipad mini wifi táblagépre)
Garmin Pilot App (iPad 16GB minire)
A frissítések időtartama megrendeléstől számított 1 év valamennyi adatbázis vonatkozásában.
A keretösszeg mindösszesen: nettó 70.000.000,-Ft
A keretösszeg tervezett éves felhasználása:
2022. év vonatkozásában: nettó 30.000.000,-Ft;
2023. év vonatkozásában: nettó 40.000.000,-Ft.
(A megrendelni tervezett adatbázisok és frissítések mennyisége 2022. és 2023. évek vonatkozásában: 283 darab)
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ának megfelelő értékű felhasználására vállal kötelezettséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2024/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 70000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Aerotechnika M & T Budapest Repüléstechnikai Szolgáltató Zrt
Nemzeti azonosítószám: 12013786241
Postai cím: Lehel Utca 17/d. 1. em. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: vrmhu@t-online.hu
Telefon: +36 209414362
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13393889
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján történt, tekintettel az alábbiakra:
Az egyes termékek ár növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés szerinti értékékek 10%-át.
Az áremelést az ajánlattételt követően bekövetkezett jelentős HUF/USD árfolyamváltozás indokolja. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
Figyelemmel a közpénzekkel való felelős gazdálkodás elvére, az áremelés indoka és mértéke nem olyan, ami indokolatlanul mentesítené Vállalkozót az őt terhelő kockázatok alól.
A vállalkozási keretszerződés módosítása a rendelkezésre álló keretösszeg emelését nem teszi szükségessé.
A szerződésmódosítás 2022. november 16-án került aláírásra.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Ajánlatkérő a szerződést a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján módosította. Ajánlatkérő a Kbt. 141 .§ (4) bekezdés c) pontjára nem hivatkozik, ezért a módosítás szükségességét indokoló körülmények előre nem látható jellegének magyarázata nem releváns.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 70000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 70000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben