Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25407/2022
CPV Kód: 50111100-7
Ajánlatkérő: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Mercarius Flottakezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 14605749244
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Falucskai Zoltán
Telefon: +36 18199171
E-mail: kozbeszerzes@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Személygépjárművek beszerzése 2022
Hivatkozási szám: EKR000858252022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50111100-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Személygépjárművek beszerzése 2022
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50111100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A személygépjármű átadás-átvétele a nyertes AT által meghatározott, Pest megye közigazgatási határán belül található telephelyén történik vagy ajánlatkérő székhelyén (1024 Bp, Fényes Elek u. 7-13.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Személygépjárművek bérlése határozott időre szóló flottakezelési szerződés keretében, az alábbi megosztás szerint:
Személygépjármű I. Összesen: 4 db;
Személygépjármű II. Összesen: 28 db;
Személygépjármű III. Összesen: 154 db; mennyiségi eltérés +13 db;
Személygépjármű IV. Összesen: 47 db;
Személygépjármű V. Összesen: 2 db;
Mikrobusz Összesen: 15 db;
Ajánlatkérő a személygépjármű III. kategória körében meghatározott mennyiségi eltérésre (13 db) nem vállal lehívási kötelezettséget.
A gépjárművekre vonatkozó részletes műszaki követelményeket és a szerződéses feltételeket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 60 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 223 - 637072

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Személygépjárművek beszerzése 2022
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/11/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Mercarius Flottakezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12238673242
Postai cím: Komáromi Út 36-38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1142
Ország: Magyarország
E-mail: pozsonyi.levente@mercarius.hu
Telefon: +36 17701000
Internetcím(ek): (URL) https://mercarius.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 3807587280 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerz.mód. jogcíme: Kbt. 141. § (2)-(3)
A szerz.mód. dátuma: 2022.11.09.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/24 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50111100-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50111100-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A személygépjármű átadás-átvétele a nyertes AT által meghatározott, Pest megye közigazgatási határán belül található telephelyén történik vagy ajánlatkérő székhelyén (1024 Bp, Fényes Elek u. 7-13.)
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Személygépjárművek bérlése határozott időre szóló flottakezelési szerződés keretében, az alábbi megosztás szerint:
Személygépjármű I. Összesen: 4 db;
Személygépjármű II. Összesen: 28 db;
Személygépjármű III. Összesen: 154 db; mennyiségi eltérés +13 db;
Személygépjármű IV. Összesen: 47 db;
Személygépjármű V. Összesen: 2 db;
Mikrobusz Összesen: 15 db;
Ajánlatkérő a személygépjármű III. kategória körében meghatározott mennyiségi eltérésre (13 db) nem vállal lehívási kötelezettséget.
A gépjárművekre vonatkozó részletes műszaki követelményeket és a szerződéses feltételeket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 60 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 3743681760
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Mercarius Flottakezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12238673242
Postai cím: Komáromi Út 36-38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1142
Ország: Magyarország
E-mail: pozsonyi.levente@mercarius.hu
Telefon: +36 17701000
Internetcím(ek): (URL) https://mercarius.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A módosítás révén a beszerzés szerinti teljes mennyiség (263 db) belső megosztása változik meg. A mennyiség belső megosztása azt jelenti, hogy a Személygépjármű II. kategóriába eső járművek darabszáma a Személygépjármű I. kategóriába kerül átcsoportosításra. Mivel az I. kategóriába eső járművek havi lízing díja alacsonyabb, így a szerződés értéke csökken nettó 3 807 587 280 Ft-ról, nettó 3 743 681 760 Ft összegre. Ez az értékbeli változás az eredeti díjat, mint bázist figyelembe véve – 1,67837%. A módosítás összegét tekintve nettó 63 905 520 Ft, mely nem éri el a 2022. évben hatályos uniós értékhatárt.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Fentieknek, továbbá a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően módosítják a Szerződés 3. számú melléklet utolsó táblázatát.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 3807587280 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 3743681760 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben