Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25442/2022
CPV Kód: 31174000-6
Ajánlatkérő: E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft.
Teljesítés helye: HU110,HU221,HU231,HU311,HU312,HU321
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Siemens Energy Korlátolt Felelősségű Társaság;Lemi-Trafo JSC;Končar – Distribution and Special Transformers, Inc.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv  
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56494433
Postai cím: Kandó Kálmán Utca 11-13.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Egervári Zsolt
Telefon: +36 306085703
E-mail: zsolt.egervari@eon-hungaria.com
Fax: +36 72501094
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eon.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 3 f. olajszigetelésű hermetikus transzformátorok
Hivatkozási szám: EKR000719492020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31174000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Transzformátorok: 11-22/0,42 kV 400-1600 kVA-ig
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31174000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU221,HU231,HU311,HU312,HU321 A teljesítés fő helyszíne: 1037 Budapest, Kunigunda útja 47; 3525 Miskolc, József Attila u. 63; 3200 Gyöngyös, Gyár u. 7; 4030 Debrecen, Monostorpályi u. 154; 9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13; 7636 Pécs, Malomvölgyi út 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
3 fázisú olajszigetelésű hermetikus transzformátorok beszerzése:
Újonnan gyártott 3 fázisú olajszigetelésű hermetikus transzformátorok beszerzése adás-vételi keret-megállapodás keretében a közbeszerzési dokumentumokban és a jelen felhívásban meghatározottak alapján az alábbi teljesítmény áttételekkel és teljesítményszintekkel:
11-22/0,42 kV 400-1600 kVA-ig
ELMŰ (ELMŰ Hálózati Kft.) mennyiségek: 791 db
ÉMÁSZ (ÉMÁSZ Hálózati Kft. mennyiségek: 356 db
E.ON ETI (E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.) mennyisségek: 310 db
E.ON EGS (E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft.) mennyisségek: 560 db
Összesen: 2017 db.
A teljes mennyiségre vonatkozóan: DDP kiszállítás Magyarországra INCOTERMS szerinti szállítási feltételekkel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/06/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2024/01/30 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 075 - 192946

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Transzformátorok: 11-22/0,42 kV 400-1600 kVA-ig
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/04/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Siemens Energy Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59171821
Postai cím: Késmárk Utca 24-28
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1158
Ország: Magyarország
E-mail: andras.busch@siemens.com
Telefon: +36 14711514
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Lemi-Trafo JSC
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72191390
Postai cím: Vladaisko vastanie Str. 1
Város: Pernik
NUTS-kód: BG
Postai irányítószám: 2304
Ország: Bulgária
E-mail: i.chakarova@lemi-trafo.com
Telefon: +359 76670620
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Končar – Distribution and Special Transformers, Inc.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35339425
Postai cím: ZAGREB 8
Város: Ul. Josipa Mokrovića 8
NUTS-kód: HR
Postai irányítószám: HR-10090
Ország: Horvátország
E-mail: alan.dresaj@koncar-dst.hr
Telefon: +38 5997313981
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 15450000 Pénznem: EUR

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
2022.11.21.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/24 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31174000-6
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31174000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU221,HU231,HU311,HU312,HU321 A teljesítés fő helyszíne: 1037 Budapest, Kunigunda útja 47; 3525 Miskolc, József Attila u. 63; 3200 Gyöngyös, Gyár u. 7; 4030 Debrecen, Monostorpályi u. 154; 9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13; 7636 Pécs, Malomvölgyi út 2.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
3 fázisú olajszigetelésű hermetikus transzformátorok beszerzése:
Újonnan gyártott 3 fázisú olajszigetelésű hermetikus transzformátorok beszerzése adás-vételi keret-megállapodás keretében a közbeszerzési dokumentumokban és a jelen felhívásban meghatározottak alapján az alábbi teljesítmény áttételekkel és teljesítményszintekkel:
11-22/0,42 kV 400-1600 kVA-ig
ELMŰ (ELMŰ Hálózati Kft.) mennyiségek: 791 db
ÉMÁSZ (ÉMÁSZ Hálózati Kft. mennyiségek: 356 db
E.ON ETI (E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.) mennyisségek: 310 db
E.ON EGS (E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft.) mennyisségek: 560 db
Összesen: 2017 db.
A teljes mennyiségre vonatkozóan: DDP kiszállítás Magyarországra INCOTERMS szerinti szállítási feltételekkel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/06/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2024/01/30 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 11243500
Pénznem: EUR
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Lemi-Trafo JSC
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72191390
Postai cím: Vladaisko vastanie Str. 1
Város: Pernik
NUTS-kód: BG
Postai irányítószám: 2304
Ország: Bulgária
E-mail: i.chakarova@lemi-trafo.com
Telefon: +359 76670620
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Siemens Energy Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59171821
Postai cím: Késmárk Utca 24-28
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1158
Ország: Magyarország
E-mail: andras.busch@siemens.com
Telefon: +36 14711514
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Končar – Distribution and Special Transformers, Inc.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35339425
Postai cím: ZAGREB 8
Város: Ul. Josipa Mokrovića 8
NUTS-kód: HR
Postai irányítószám: HR-10090
Ország: Horvátország
E-mail: alan.dresaj@koncar-dst.hr
Telefon: +38 5997313981
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1: Szerződéses egységárak emelése a termékek alap egységárára vonatkozóan (opciós tételek és szállítási költségek emelése nélkül) a 307/2015 (X.27.) kormányrendelet 22. § (2) b) pontja alapján.
2: Nyersanyagárkövetési képlet „0” értékeinek aktualizálása az 1. pont szerinti áremelések miatt az összes szerződés vonatkozásában, valamint az indexek referenciahónapjának változtatása az átadás-átvétel hónapjában elérhető indexére az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. és az OPUSZ TITÁSZ Áramhálózati Zrt. szerződéseiben. Az ELMŰ és ÉMÁSZ Hálózati Kft. nyersanyagárkövetése módosul abban, hogy a réz jegyzési indexe a Westmetall (német fémtőzsde) weboldal helyett az LME (angol fémtőzsde) weboldal értékeire kerülnek átállításra.
3: ELMŰ Hálózati Kft. Ajánlatkérő szerződésének átruházása az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. Ajánlatkérőre. A Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján.
4: E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. és az OPUSZ TITÁSZ Áramhálózati Zrt. szerződéseinek 3. pontjának haladéktalan módosítása szükséges a KFF előírása szerint úgy, hogy Eladónak valamennyi megrendelés esetén a megrendelés kézhezvételétől számított 90 napon belül kell teljesíteni.
5: ÉMÁSZ Hálózati Kft. és Tiszátnúli Áramhálózati Zrt. Ajánlatkérők szerződésének átruházása jogutódlás jogcímén az MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft. és OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ajánlatkérőre. A Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1: A COVID19 járvány, a 2022-es évi minimálbéremelés és a szomszédos Ukrán-Orosz háború olyan gazdasági hatásokat gerjesztettek, melyek hatalmas áremelkedési hullámot indítottak el minden olyan szegmensben, amely eddig elképzelhetetlen volt. Részletes elemzést lásd a csatolt táblázatban.
2: Ahhoz, hogy az nyersanyagárkövetési képlet továbbra is működhessen ahhoz az új alapértékek meghatározása szükséges, fenti egységáremelkedésekből kifolyólag, valamint az indexek referenciahónapjának időbeli eltolása az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. és az OPUSZ OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt. szerződéseiben.
A Westmetall weboldal megszüntette a réz indexek közlését, ezért szükséges az LME értékekre módosítani.
3: Az ELMŰ Hálózati Kft.-t időközben megvásárolta az E.ON Hungária cégcsoport, melynek az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. is a tagja. Működési struktúrájából kifolyólag az E.ON Hungária cégcsoport beszerzéseit az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. végzi. Így a vállalatcsoport új tagjának az ELMŰ Hálózati Kft.-nek is, ezért a szerződést továbbiakban azonos feltételekkel a jelen eljárásban vezető ajánlatkérő szerepét is betöltő E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. veszi át. Jelen átruházás nem irányul a Kbt. megkerülésére.
4: E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. és az OPUSZ OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt. szerződéseinek módosítása a KFF részben támogató tanúsítványának feltétele szerint.
5: ÉMÁSZ Hálózati Kft. és Tiszátnúli Áramhálózati Zrt. Ajánlatkérők szerződésének átruházása jogutódlás jogcímén az MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft. és OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ajánlatkérőre.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 15450000 Pénznem: EUR
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 22193475 Pénznem: EUR
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben