Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25448/2022
CPV Kód: 33141000-0
Ajánlatkérő: Debreceni Egyetem
Teljesítés helye: HU321
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Biotronik Hungária Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juhászné Tóth Erzsébet
Telefon: +36 52512700 73068
E-mail: juhaszne.erzsebet@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://kancellaria.unideb.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-970 Haemodinamikai fogyóanyagok III.
Hivatkozási szám: EKR001199952020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Embóliát kivédő „borított” stentek 1.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Adásvételi keretszerződés Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika részére Haemodinamikai laboratórium működéséhez szükséges fogyóanyagok beszerzésére
Embóliát kivédő „borított” stentek 1. - Borított stent (stentgraft) coronaria sérülés esetén, vagy aneurysmanyilás zárására
- Fémionok kiáramlását összehasonlító vizsgálattal bizonyítottan gátló, anti-thrombotikus bevonati rétegű alapstent
- Érsérüléskor biztonsággal zárja le a perforációs nyílást
- Aneurysma nyílását megfelelően zárja
Mennyiség 24 hónapra: 10 db
Konszignációs raktárba letelepítésre kerülő induló készlet (db): 5 db
Nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell konszignációs raktár üzemeltetését.
Ajánlatkérő steril termékek szállítását kéri. A sterilitás lejárati ideje nem kevesebb, mint a leszállítást követő 1 év.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget.
A beszerzés magában foglalja a szállítást is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.
Ajánlattevő – amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában – ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 112 - 292094

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3. Rész száma: 3 Elnevezés: Embóliát kivédő „borított” stentek 1.
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/06/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Biotronik Hungária Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92516933
Postai cím: Apor Vilmos Tér 11-12. Hegyvidék Bevásárlóközpont I.em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1124
Ország: Magyarország
E-mail: tender@biotronik.hu
Telefon: +36 13264941
Internetcím(ek): (URL) www.biotronik.com
Fax: +36 13264945
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 2390000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosításának időpontja: 2022. november 16.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/24 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141000-0
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141000-0
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.)
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika részére Haemodinamikai laboratórium működéséhez szükséges fogyóanyagok beszerzésére
Embóliát kivédő „borított” stentek 1. - Borított stent (stentgraft) coronaria sérülés esetén, vagy aneurysmanyilás zárására
- Fémionok kiáramlását összehasonlító vizsgálattal bizonyítottan gátló, anti-thrombotikus bevonati rétegű alapstent
- Érsérüléskor biztonsággal zárja le a perforációs nyílást
- Aneurysma nyílását megfelelően zárja
Mennyiség 24 hónapra: 10 db
Konszignációs raktárba letelepítésre kerülő induló készlet (db): 5 db
Nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell konszignációs raktár üzemeltetését.
Ajánlatkérő steril termékek szállítását kéri. A sterilitás lejárati ideje nem kevesebb, mint a leszállítást követő 1 év.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget.
A beszerzés magában foglalja a szállítást is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.
Ajánlattevő – amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában – ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2492775
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Biotronik Hungária Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92516933
Postai cím: Apor Vilmos Tér 11-12. Hegyvidék Bevásárlóközpont I.em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1124
Ország: Magyarország
E-mail: tender@biotronik.hu
Telefon: +36 13264941
Internetcím(ek): (URL) www.biotronik.com
Fax: +36 13264945
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Nyertes ajánlattevő az ajánlat benyújtása óta bekövetkezett, előre nem látható háborús helyzetből és a negatív gazdasági folyamatokból eredő jelentős mértékű Euro árfolyam emelkedés miatti beszerzési ár növekedésre, és ennek következtében a szerződéses árak gazdasági racionalitással összhangban állására tekintettel 2022. október 25-én megküldött levelében kezdeményezte Vevőnél a Szerződésben rögzített árak módosítását.
Ajánlatkérő megállapította, hogy Nyertes Ajánlattevő a szerződéses ár módosítására vonatkozó kérése megalapozott és indokolt.
A szerződésben rögzített feladatok továbbiakban is megfelelő ellátásának érdekében a Felek megállapodtak az alapszerződésben foglalt nettó egységárak emelésének mértékéről.
Felek megállapodnak, hogy előre nem látható körülmény miatt az alapszerződést az alábbiak szerint módosítják:
"1. Felek megállapodnak abban, hogy az alapszerződés 1. számú melléklete szerinti nettó egységárak jelen szerződésmódosítás 1. sz. mellékletét képező módosított ártáblázatban foglalt egységárak szerint módosulnak a szerződésmódosítás mindkét fél általi aláírásának napjától.
Jelen szerződésmódosítást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 141. § (2) bekezdése alapján kötik meg tekintettel arra, hogy a Kbt. 141. § (2) bekezdésében megjelölt feltételek maradéktalanul és együttesen teljesülnek az alábbiak szerint. Felek rögzítik, hogy
- jelen módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt,
- jelen módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződés értékének 10%-át,
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
Felek rögzítik, hogy jelen módosítással az alapszerződés ellenértéke 4,30 %-kal emelkedik."
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Nyertes Ajánlattevő módosítási kérelmét a háborús helyzet miatt bekövetkezett negatív gazdasági körülményekkel, a logisztikai, a fuvarköltségek és energia árak jelentős emelkedésével, valamint az infláció és árfolyamingadozás kiszámíthatatlanságával támasztotta alá.
Az ajánlat benyújtása óta eltelt időszakban olyan mértékű forint gyengülés következett be, ami lényegesen meghaladja a szerződéses árban kalkulált kockázati fedezet mértékét. A devizaárfolyamok kedvezőtlen változása a szerződés felek által kellő körültekintés mellett sem volt prognosztizálható, a szerződéses árak módosítása nélkül a teljesítés ellehetetlenülését eredményezhetné.
A zavartalan áruszállítás biztosításához szükségessé vált a a termékek nettó egységárainak emelése.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 2390000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2492775 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben