Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25483/2022
CPV Kód: 72212100-0
Ajánlatkérő: MVM Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU233
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: FORNAX SI Nagyvállalati Megoldások Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: MVM Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79228174
Postai cím: Vasút Utca 1
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vörös Gabriella
Telefon: +36 204485082
E-mail: kozbeszerzes@mvm-informatika.hu
Fax: +36 13280631
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mvmi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mvmi.hu/

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: AS6 upgrade fejlesztés támogatás
Hivatkozási szám: EKR000086132020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212100-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: AS6 upgrade fejlesztés támogatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: Székhely: 7030 Paks, Vasút u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A jelen közbeszerzési eljárás célja az MVMI, mint informatikai szolgáltató által az MVM PA Zrt., mint ügyfél számára szolgáltatott AS 6.0.2 integrált műszaki, vállalatirányítási rendszer verzióváltásához kapcsolódóan, a műszaki leírás 2. fejezetben meghatározott rendszerekkel való integrált működés megvalósítása érdekében projekt működést támogató feladatok, illetve fejlesztési szolgáltatások biztosítása, többek között "webMethods”, "Oracle BI”, "SAP ERP rendszer fejlesztés" vonatkozásában.
Nyertes Ajánlattevő felelőssége az AS9 és a megnevezett rendszerek közötti integráció kialakítása a szükséges rendszer oldali fejlesztések és interfész fejlesztések biztosításával.
Nyertes Ajánlattevőtől elvárt, a beszerzés terjedelmébe tartozó feladatokat és tevékenységeket két nagy csoportba soroltuk:
1. Projekt működést támogató feladatok: Fejlesztési feladatok előkészítését, tervezését, koordinálását, valamint a stakeholderek és erőforrások menedzsmentjét biztosító feladatok. Részletesen a műszaki leírás 4.1 fejezet és alfejezetei tartalmazzák ezen feladatokat.
2. Fejlesztési feladatok: Ezen belül további két kategóriát különböztetünk meg a műszaki leírás 4.1 és 4.2. pontjaiban foglaltak szerint:
2.1. Fejlesztés menedzsment feladatok, melyek a fejlesztési feladathoz szorosabban köthetők
2.2. az egyes projekt fázisokban elvégzendő fejlesztési és ezekhez szorosan kapcsolódó tevékenységek.
FileNet alapú EDMS rendszer tekintve Ajánlatkérő több mint 1500 felhasználóval (db licenccel) rendelkezik.

Az érintett feladatokat nagyvállalati integrációs környezetben szükséges megvalósítani a feldolgozott üzenetek száma meghaladja a 667 üzenet/nap mennyiséget és az interfészek számossága meghaladja a 14 interfészt.
A szolgáltatással kapcsolatos részletes műszaki követelményeket a műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírás alapján elvégzendő konkrét feladat a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja alapján egy ajánlattevővel kötött keretmegállapodás második részében a közvetlen megrendelésben kerül rögzítésre.
A keretmegállapodás keretösszege nettó 100 000 000,- Ft.
A felhívásban, valamint a Közbeszerzési Dokumentumokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek. Amennyiben a felhívás, valamint a Közbeszerzési Dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket/szolgáltatást elfogad. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolnia.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 189 - 456913

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3000018187 Rész száma: Elnevezés: AS6 upgrade fejlesztés támogatás
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/09/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: FORNAX SI Nagyvállalati Megoldások Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16011553
Postai cím: Táltos Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@fornax.hu
Telefon: +36 704573084
Internetcím(ek): (URL) www.fornaxsi.hu
Fax: +36 14673000
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 100000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződés módosítás dátuma: 2022.11.21.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/24 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212100-0
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212100-0
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: Székhely: 7030 Paks, Vasút u. 1.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
(Nem változott a módosítást követően a műszaki tartalom.) A jelen közbeszerzési eljárás célja az MVMI, mint informatikai szolgáltató által az MVM PA Zrt., mint ügyfél számára szolgáltatott AS 6.0.2 integrált műszaki, vállalatirányítási rendszer verzióváltásához kapcsolódóan, a műszaki leírás 2. fejezetben meghatározott rendszerekkel való integrált működés megvalósítása érdekében projekt működést támogató feladatok, illetve fejlesztési szolgáltatások biztosítása, többek között "webMethods”, "Oracle BI”, "SAP ERP rendszer fejlesztés" vonatkozásában.
Nyertes Ajánlattevő felelőssége az AS9 és a megnevezett rendszerek közötti integráció kialakítása a szükséges rendszer oldali fejlesztések és interfész fejlesztések biztosításával.
Nyertes Ajánlattevőtől elvárt, a beszerzés terjedelmébe tartozó feladatokat és tevékenységeket két nagy csoportba soroltuk:
1. Projekt működést támogató feladatok: Fejlesztési feladatok előkészítését, tervezését, koordinálását, valamint a stakeholderek és erőforrások menedzsmentjét biztosító feladatok. Részletesen a műszaki leírás 4.1 fejezet és alfejezetei tartalmazzák ezen feladatokat.
2. Fejlesztési feladatok: Ezen belül további két kategóriát különböztetünk meg a műszaki leírás 4.1 és 4.2. pontjaiban foglaltak szerint:
2.1. Fejlesztés menedzsment feladatok, melyek a fejlesztési feladathoz szorosabban köthetők
2.2. az egyes projekt fázisokban elvégzendő fejlesztési és ezekhez szorosan kapcsolódó tevékenységek.
FileNet alapú EDMS rendszer tekintve Ajánlatkérő több mint 1500 felhasználóval (db licenccel) rendelkezik.

Az érintett feladatokat nagyvállalati integrációs környezetben szükséges megvalósítani a feldolgozott üzenetek száma meghaladja a 667 üzenet/nap mennyiséget és az interfészek számossága meghaladja a 14 interfészt.
A szolgáltatással kapcsolatos részletes műszaki követelményeket a műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírás alapján elvégzendő konkrét feladat a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja alapján egy ajánlattevővel kötött keretmegállapodás második részében a közvetlen megrendelésben kerül rögzítésre.
A keretmegállapodás keretösszege nettó 100 000 000,- Ft.
A felhívásban, valamint a Közbeszerzési Dokumentumokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek. Amennyiben a felhívás, valamint a Közbeszerzési Dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket/szolgáltatást elfogad. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolnia.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 109500000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: FORNAX SI Nagyvállalati Megoldások Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16011553
Postai cím: Táltos Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@fornax.hu
Telefon: +36 704573084
Internetcím(ek): (URL) www.fornaxsi.hu
Fax: +36 14673000
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Jelen hirdetmény VII.1.5) pontban szerepelő adat (4.sz.módosítás Kbt. 141§ 4) a) pont alapján KM13.2. pontban rögzítettek alapján módosult) és a VII.1.6) pontban szereplő összeg (3.sz. módosítás) korábban módosultak, jelen 5. számú módosítás ezeket nem érinti.
A Felek között ismételten a számlázási szolgáltató módosulása okán szükséges a jelen 5. sz. szerződésmódosítás. Megrendelő szolgáltatója MVM Kontó Zrt. beolvadt MVM Services Zrt.-be.
A
Keretmegállapodás 10.9, 10.12, 10.16, pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
10.9 A számlát az általános forgalmi adóról szóló 2007. CXXVII. sz. tv. 55-56. §-ában meghatározott módon, az egy hónap időtartamot meghaladó teljesítésű megrendelés esetén az általános forgalmi adóról szóló 2007. CXXVII. sz. tv. 58. §-ában meghatározott módon, havonta 1 példányban kell kiállítani az MVMI Zrt. nevére.
A postai úton érkező számlát a Megrendelő számláit kezelő MVM Services Zrt. postacímére kell megküldeni: 7031 Paks, Pf.152., mellékelve a Megrendelő képviselője által cégszerűen aláírt SAP teljesítésigazolást.
Az elektronikus számlát az MVM Services Zrt. konto-eszamlafogadas@mvm.hu elektronikus e-mail címére köteles megküldeni, mellékelve a Megrendelő képviselője által cégszerűen aláírt SAP teljesítésigazolás elektronikus példányát Megrendelő elfogadja és feldolgozza az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxis listának.
Az MVM Services Zrt-hez beérkezett számlát az MVM Services Zrt. munkatársa kezeli.
10.12 Számla kézhezvétele, beérkezése alatt azon nap értendő, amikor az MVM Services Zrt. a számlát érkezteti. Az MVM Services Zrt.-hez beérkezett számlát az MVM Services Zrt. munkatársa kezeli. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. CXXVII. sz. tv. 58. §. szerint kiállított számlák esetében, amennyiben a Vállalkozó a számla kiállításától számított 5 napon túl juttatja el a számlát a Megrendelő számláit kezelő MVM Services Zrt. részére, a Vállalkozó az esetleges fizetési késedelem esetén csak a számla kézhezvételétől számított, a szerződésben rögzített 30 napon túli késedelmes napokra jogosult késedelmi kamatot számítani.
10.16 A nem szerződés szerűen benyújtott számla esetén a Megrendelő, illetve az MVM Services Zrt. jogosult – késedelmes fizetés jogkövetkezményei nélkül – a számlát teljesítés nélkül visszaküldeni.
1.6 A Felek megállapodnak, hogy a Keretmegállapodás 26.6 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Adat közzétételi kötelezettség
A Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy az MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.; Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041828.; rövidített neve: MVM Zrt.) – az MVM Csoport irányítása és az egységes üzleti koncepció megvalósítása érdekében –, valamint a Megrendelő számláit szerződés alapján kezelő, továbbá részére beszerzés szolgáltatási tevékenységet végző MVM Services Zrt. (székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.; Cégjegyzékszáma: Cg. 01 10 048351) a szerződésbe betekintsen, az abban foglaltakat megismerje. Az MVM Zrt.-t és az MVM Services Zrt.-t a megismert és átadott adatok tekintetében a Megrendelővel azonos titoktartási kötelezettség terheli, amely kötelezettség megsértése esetén a Vállalkozóval szemben Megrendelő köteles helytállni.”

VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A rovat technikai okok miatt került kitöltésre, a módosításra a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján került sor, részletesen lásd a VII.2.1) pontban.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 109500000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 109500000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben