Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25846/2022
CPV Kód: 45211360-0
Ajánlatkérő: Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735674241
Postai cím: István Út 14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1041
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pető Dániel
Telefon: +36 12313101
E-mail: kozbeszerzes@ujpest.hu
Fax: +36 12313101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ujpest.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: a Szent István tér komplex rehabilitációja
Hivatkozási szám: EKR001698282022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45211360-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Találkozzunk többször – új közösségi terek kialakítása a Szent István tér komplex rehabilitációja során, TÉR_KÖZ pályázat keretében”
parképítési-tájépítészeti kivitelezés
Főbb mennyiségek: Bontás 773,49 m3
Hulladékelszállítás 3894,59 m3
Tükörkiemelés 2591,28 m3
Finomtereprendezés 6290,00 m2
Nagyelemes térkő burkolat készítése 1040 m2
andezit kiskockakő burkolat 77,26 m2
növényi kötőanyaggal stabilizált burkolat 399,40 m2
stabilizált, vízelvezető szórt burkolat 1,20 m2
Szegély elhelyezés - különböző anyagokól 1468,20 fm
Bazaltbeton támfal készítése 77,00 fm
Utcabútorok kihelyezése - szék, asztal, pad, lóca, ivókút, stb 59,00 db Napvitorla 2,00 db Faegyedek telepítése 120,00 db
Fakataszteri munkák elvégzése 1,00 klt
Évelő, egynyári és cserjetelepítési munkák 770,36 m2
Gyepesítési feladatok elvégzése 5398,75 m2
Talajelőkészítés, termőföld feltöltés 2516,00 m3
Automata öntözőrendszer telepítése 6169,11 m2
Növényfal kialakítása, hozzá tartozó gépészeti földbe süllyesztett vb. Aknával 1,00 db
Vízvezeték kiépítése 120,00 fm
Csapadékvízcsatorna, szennyvízcsatorna és házicsatorna bekötés bontása 295,00 fm
Csapadékvízcsatorna, szennyvízcsatorna építése 135,00 fm
Közvilágítási kábel fektetése 560,00 m
Elektromos hálózathoz szükséges védőcső vezeték elhelyezése 1160,00 m Különböző közvilágítási kandeláberek elhelyezése 20,00 db
BHTR állomáshoz kábel fektetése 329,00 m
Ideiglenes kapcsolóállomás telepítése 1,00 db 0.4kV-os direkt mérőhely telepítése 1,00 db Nyílászárók bontása, külön szárny és tok eltávolításával. 43 db Lapostető rétegrend bontása 69,2 m3
Vasbeton, gerendás födém bontása 137,8 m2
Falazat bontása 20 cm felett 32,4 m2 Falazat bontása 20 cm-ig 197,5 m2
Vasbeton gerenda bontása 9,2 m3
Vasbeton pillér bontása 4,2 m3 Padlószerkezet bontása 55,3 m3
Vasbeton talpkoszorú bontása 14,8 m3
Beton sávalap bontása 16,2 m3
A költségvetés tájépítészet munkarészében szereplő (látszó, csiszolt felületű) bazaltbeton támfal tétel 77 fm hosszban, melynek összfelülete megközelítőleg 85 nm
fakataszteri feladatok elvégzése, integráltan a helyi rendszerbe
120 db faegyed telepítése

Részletes mennyiségek a közbeszerzési dokumentumokban!

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
A következő helyett:
M.1: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban az alábbi (parképítési és/vagy tájépítészeti kivitelezési tevékenység) referenciával, referenciákkal:

1. Bazaltbeton támfal építési munka amely tartalmazott legalább 15 m2 látszófelületet, amely a meghatározott műszaki tartalommal azonos, vagy azzal egyenértékű (látszó, csiszolt felületű);
2. Legalább 1 db referencia munka, amely során fakataszteri feladatok elvégzésre kerültek, integráltan a helyi rendszerbe és tartalmazott legalább 90 db faegyedet;
3. Komplex parképítési referencia, amely tartalmazott legalább:
a. min. 4700 m2 felületű tereprendezést,
b. automata öntözőrendszer telepítését min. 4500 m2-en,
c. közvilágítás kiépítési feladatokat, amely legalább 15 db kandeláber kiépítését is tartalmazott f. Víz, csatorna építési munkákat min. 90 fm-en.
A referencia előírásoknak több szerződéssel is meg lehet felelni. A referenciaelemek egymástól függetlenül is bemutathatók!
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontja szerint Ajánlatkérő öt év teljesítéseinek igazolását írja elő, és a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
M.2.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
1. Legalább 1 fő MV-KÉ végzettségű (illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel/szakmai gyakorlattal rendelkező) szakember; legalább 48 hónap tapasztalattal;
2. Legalább 1 fő faápoló szakmérnök végzettséggel rendelkező szakember;
3. Legalább 1 fő MV-V végzettségű (illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel/szakmai gyakorlattal rendelkező) szakember; legalább 48 hónap tapasztalattal.
A szakemberek között az átfedés megengedett, azaz egy szakember megfelelő bemutatása több alkalmassági előírást is teljesíthet.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdésnek megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (11) bek. szerint nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
Helyesen:
M.1: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban az alábbi (parképítési és/vagy tájépítészeti kivitelezési tevékenység) referenciával, referenciákkal:

1. Bazaltbeton támfal építési munka amely tartalmazott legalább 15 m2 látszófelületet, amely a meghatározott műszaki tartalommal azonos, vagy azzal egyenértékű (látszó, csiszolt felületű);
2. Legalább 1 db referencia munka, amely során fakataszteri feladatok elvégzésre kerültek, integráltan a helyi rendszerbe és tartalmazott legalább 90 db faegyedet;
3. Komplex parképítési referencia, amely tartalmazott legalább:
a. min. 4700 m2 felületű tereprendezést,
b. automata öntözőrendszer telepítését min. 4500 m2-en,
c. közvilágítás kiépítési feladatokat, amely legalább 15 db kandeláber kiépítését is tartalmazott f. Víz, csatorna építési munkákat min. 90 fm-en.
A referencia előírásoknak több szerződéssel is meg lehet felelni. A referenciaelemek egymástól függetlenül is bemutathatók!
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontja szerint Ajánlatkérő öt év teljesítéseinek igazolását írja elő, és a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
M.2.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
1. Legalább 1 fő MV-KÉ végzettségű (illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel/szakmai gyakorlattal rendelkező) szakember; legalább 48 hónap tapasztalattal;
2. Legalább 1 fő faápoló szakmérnök végzettséggel rendelkező szakember;
3. Legalább 1 fő MV-VI végzettségű (illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel/szakmai gyakorlattal rendelkező) szakember; legalább 48 hónap tapasztalattal.
A szakemberek között az átfedés megengedett, azaz egy szakember megfelelő bemutatása több alkalmassági előírást is teljesíthet.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdésnek megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (11) bek. szerint nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/11/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/12/02 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 . 9
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
1) Ajánlattevőnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: - folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot; - ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta, vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta); - a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.
2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a dokumentáció és a Kbt. előír.
3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett, eredeti nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
4) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 10.000.000,- Ft/káresemény és legalább100.000.000,- Ft/év limitű, parképítési és/vagy tájépítészeti kivitelezési tevékenység tárgyú felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni (bővebben: szerződéstervezet).
5) Ajánlatkérő 10% tartalékkeretet biztosít (bővebben: KD).
6) A 322/2015. (X.30) Korm. r. 24. § (1) alapján ajánlatkérő építési beruházásra irányuló közbeszerzés esetén szakmai ajánlatot kér be (árazott költségvetési kiírás; ajánlattevői vállalások L. értékelési részszempontok). A nyertes ajánlattevőnek műszaki, pénzügyi ütemtervet szükséges készíteni, amely a megkötésre kerülő szerződés részévé válik a Kbt. vonatkozó rendelkezései szerint.
7) Kérjük a csatolandó fájlokat .pdf, a költségvetéseket .xls fájlformátumban feltölteni!
8) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
9) Eljáró FAKSZ: dr. László Viktor lajstromszám: 00044.
10) Tájékoztatást adunk, hogy AK a P1-P2, M1-M2 alkalmassági követelményeket minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
11) AT nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén – a szerződéskötés feltételeként - rendelkezni fog az OHSAS 18001 (MSZ 28001, MEBIR), vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált munkahelyi egészségvédelem és biztonság-irányítási rendszerrel, továbbá parképítési és/vagy tájépítészeti kivitelezési tevékenységre kiterjedő, érvényes MSZ EN ISO 9001 minőségbiztosítási rendszerrel vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált, érvényes minőségbiztosítási irányítási rendszerrel vagy azokkal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéseinek leírásával. Ha ezek bármelyikével a szerződéskötés legkorábbi időpontjában nem rendelkezik, az a Kbt. 131. §(4) bek. szerint a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.
12) AK tájékoztatja az AT-(ke)t, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait az EU 2016/679 rendelete (GDPR rendelet) 6. cikk (1) bek. a) és c) pont alapján kezeli. A GDPR rendelet alapján AT-nek űrlapon kell megerősítenie az ajánlatban közölt személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását.
13) Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell parképítési és/vagy tájépítészeti kivitelezési tevékenységre kiterjedő, érvényes MSZ EN ISO 14001 környezetirányítási rendszerrel vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált, érvényes környezetirányítási rendszerrel vagy azokkal egyenértékű minőségbiztosítási és környezetirányítási intézkedéseinek leírásával.
14) A park kivitelezése során a helyszínen korábban megtalálható feltöltés esetleges felhasználása szükséges, a térkő sétányok alépítményeként. A felhasználás csak abban az esetben történhet meg, ha a Kivitelező az erre vonatkozó felhasználásra alkalmas dokumentációt a Műszaki Ellenőrrel által előzetesen elfogadtatta, és ez a Megrendelő részéről jóváhagyásra került.
15) Ajánlattevőnek indikatív jellegű organizációs tervet kell ajánlatához csatolnia, amely dokumentumban kell bemutatnia, hogy milyen módon és rendszerben kívánja elvégezni a feladatokat. A helyi adottságokhoz alkalmazkodva, vagyis a piac, a karácsonyi vásár, az esetleges rendezvények (pl.: esküvők) során a bejutás biztosítását, a forgalomkorlátozások és terelések bemutatásával, illetve az üzemeltetés folyamatos és ÁLLANDÓ fenntartását.
Helyesen:
1) Ajánlattevőnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: - folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot; - ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta, vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta); - a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.
2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a dokumentáció és a Kbt. előír.
3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett, eredeti nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
4) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 10.000.000,- Ft/káresemény és legalább 100.000.000,- Ft/év limitű, parképítési és/vagy tájépítészeti kivitelezési tevékenység tárgyú felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni (bővebben: szerződéstervezet).
5) Ajánlatkérő 10% tartalékkeretet biztosít (bővebben: KD).
6) A 322/2015. (X.30) Korm. r. 24. § (1) alapján ajánlatkérő építési beruházásra irányuló közbeszerzés esetén szakmai ajánlatot kér be (árazott költségvetési kiírás; ajánlattevői vállalások L. értékelési részszempontok). A nyertes ajánlattevőnek műszaki, pénzügyi ütemtervet szükséges készíteni, amely a megkötésre kerülő szerződés részévé válik a Kbt. vonatkozó rendelkezései szerint.
7) Kérjük a csatolandó fájlokat .pdf, a költségvetéseket .xls fájlformátumban feltölteni!
8) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
9) Eljáró FAKSZ: dr. László Viktor lajstromszám: 00044.
10) Tájékoztatást adunk, hogy AK a P1-P2, M1-M2 alkalmassági követelményeket minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
11) AT nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén – a szerződéskötés feltételeként - rendelkezni fog az OHSAS 18001 (MSZ 28001, MEBIR), vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált munkahelyi egészségvédelem és biztonság-irányítási rendszerrel, továbbá parképítési és/vagy tájépítészeti kivitelezési tevékenységre kiterjedő, érvényes MSZ EN ISO 9001 minőségbiztosítási rendszerrel vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált, érvényes minőségbiztosítási irányítási rendszerrel vagy azokkal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéseinek leírásával. Ha ezek bármelyikével a szerződéskötés legkorábbi időpontjában nem rendelkezik, az a Kbt. 131. §(4) bek. szerint a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.
12) AK tájékoztatja az AT-(ke)t, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait az EU 2016/679 rendelete (GDPR rendelet) 6. cikk (1) bek. a) és c) pont alapján kezeli. A GDPR rendelet alapján AT-nek űrlapon kell megerősítenie az ajánlatban közölt személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását.
13) Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell parképítési és/vagy tájépítészeti kivitelezési tevékenységre kiterjedő, érvényes MSZ EN ISO 14001 környezetirányítási rendszerrel vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált, érvényes környezetirányítási rendszerrel vagy azokkal egyenértékű minőségbiztosítási és környezetirányítási intézkedéseinek leírásával.
14) A park kivitelezése során a helyszínen korábban megtalálható feltöltés esetleges felhasználása szükséges, a térkő sétányok alépítményeként. A felhasználás csak abban az esetben történhet meg, ha a Kivitelező az erre vonatkozó felhasználásra alkalmas dokumentációt a Műszaki Ellenőrrel által előzetesen elfogadtatta, és ez a Megrendelő részéről jóváhagyásra került.
15) Ajánlattevőnek indikatív jellegű organizációs tervet kell ajánlatához csatolnia, amely dokumentumban kell bemutatnia, hogy milyen módon és rendszerben kívánja elvégezni a feladatokat. A helyi adottságokhoz alkalmazkodva, vagyis a piac, a karácsonyi vásár, az esetleges rendezvények (pl.: esküvők) során a bejutás biztosítását, a forgalomkorlátozások és terelések bemutatásával, illetve az üzemeltetés folyamatos és ÁLLANDÓ fenntartását.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/11/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/12/02 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A közbeszerzési eljárás ajánlattételi határidejét a beérkezett kiegészítő tájékoztatások megválaszolása, illetve a megfelelő ajánlattétel érdekében a Kbt. 52. § (4) bekezdés a) és b) pontjai alapján meghosszabbítja.
Előzmény K.É. szám 23950/2022
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben