Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25860/2022
CPV Kód: 45233228-3
Ajánlatkérő: Veszprémvarsány Község Önkormányzata Bakonygyirót Község Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Veszprémvarsány Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15428237208
Postai cím: Kossuth Utca 44.
Város: Veszprémvarsány
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 8438
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Glavanits Judit FAKSZ
Telefon: +36 704546198
E-mail: iroda@aureummalum.hu
Fax: +36 88589650
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://veszpremvarsany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Bakonygyirót Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15431741108
Postai cím: Rákóczi Utca 6
Város: Bakonygyirót
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 8433
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Glavanits Judit FAKSZ
Telefon: +36 704546198
E-mail: iroda@aureummalum.hu
Fax: +36 88573110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bakonygyirot.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Útburkolat megerősítés építési beruházása
Hivatkozási szám: EKR001708662022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233228-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. Veszprémvarsány Község Önkormányzata és Bakonygyirót Község Önkormányzata a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú pályázati kiírásban a 3295371699 iratazonosítójú okirat alapján támogatásban részesült külterületi útfelújítási feladatok ellátására. A beruházás tárgya Veszprémvarsány és Bakonygyirót településeket összekötő külterületi murva burkolatú út megerősítése a mezőgazdasági forgalmak biztonságos és akadálytalan lebonyolítása érdekében, valamint a meglévő nyomvonal visszahelyezése a számára kiszabályozott telekhatárok közé. A tervezési területen közműépítésre nincsen szükség.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlatot tevő gazdasági szereplő árajánlata a VP6-7.2.1.1-21 pályázati keretrendszerre tekintettel olyan ajánlati elemeket tartalmaz, amelyek a pályázati elszámolás során arra az eredményre vezet(hét)nek, hogy a támogatás nem lesz lehívható az Ajánlatkérő számára (a kivitelezési beruházás építési költsége nem lenne elszámolható), azt Ajánlatkérő olyan körülménynek tekinti, amelyre tekintettel a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján az eljárást eredménytelenné nyilvánítja. A fenti körülmények esetében Ajánlatkérő számára a fedezet nem állna esedékességkor rendelkezésre, így a szerződés teljesítésére nem lenne képes.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseinek értelmében a leírásban szereplő gyártmányú, eredetű, típusú dolog, eljárás, tevékenység, személy, szabadalom vagy védjegy megnevezése csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történik, és mellé értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is.
További részletes műszaki információk a II.2.4. pontban és a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező műszaki leírásban találhatók.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
24429 / 2022 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: a következő dátumtól számítva:
A következő helyett:
2022/11/30
Helyesen:
2022/12/02
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 1 . 4
A módosítandó szöveg helye: Első tárgyalás időpontja
A következő helyett
Dátum: 2022/12/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 00:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/12/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 00:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/11/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/12/02 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/11/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/12/02 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A 2022. november 25-i kiegészítő tájékoztatás alapján az árazatlan költségvetés kisebb korrekciójára került sor, erre tekintettel pedig az ajánlattételi határidő módosítására.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben