Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25919/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Nyékládháza Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyékládháza Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15726023205
Postai cím: Vasút Út 16 738
Város: Nyékládháza
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3433
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Balázs polgármester
Telefon: +36 46391420
E-mail: polgarmester@nyekladhaza.hu
Fax: +36 463591285
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyekladhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Külterületi helyi közutak fejlesztése Nyékládházán
Hivatkozási szám: EKR001752632022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A tervezéssel érintett utak Nyékládháza közigazgatási területén, külterületen találhatók. A tervezett utak jelenleg üzemelő kijárt dűlőutak, melyet egy sáv szélességben használnak. Az utak mentén nincs meglévő vízelvezető árok.
Az utak felújítása kétirányú használattal, de az alacsony forgalom miatt egy forgalmi sávval és kétoldali padkával tervezett.
A műszaki tartalom kialakítását behatárolta a rendelkezésre álló forrás, mely alapján az utak keresztmetszeti kialakítását és a pályaszerkezetét a helyszínrajok és a mintakeresztszelvényeken ábrázolt módon kell kialakítani.
Némely úton a pályaszerkezet már kimosódott, elszennyeződött, így ezeken a részeken teljes pályaszerkezet cserét írtunk elő.
A tervezett pályaszerkezetek az alábbiak:
Zúzottkő pályaszerkezet felújítás:
10 cm Z063 zúzottkő kiegyenlítés, NZ4/11 kötő és NZ 0/4 fedőanyaggal
meglévő pályaszerkezet fellazítása, újrahengerlése
Zúzottkő pályaszerkezet szélesítésben, meglévő pálya mellé építve:
10 cm Z063 zúzottkő kiegyenlítés, NZ4/11 kötő és NZ 0/4 fedőanyaggal
10 cm Z022 zúzottkő
15 cm Homokos kavics talajjavító réteg
Zúzottkő pályaszerkezet új építés esetén:
20 cm Z090 zúzottkő NZ 0/4 fedőanyaggal
15 cm Homokos kavics talajjavító réteg
Zúzottkő pályaszerkezet új építés esetén (Gernic Dél u. alacsony forgalmú rész):
10 cm Z022 zúzottkő NZ 0/4 fedőanyaggal
15 cm Homokos kavics talajjavító réteg
Tervezett padka pályaszerkezet:
10-15 cm feltöltés helyi kitermelt anyagból
A humuszos, törmelékes talajréteget legalább a pályaszerkezet mélységéig el kell távolítani. Ha szükséges nagyobb vastagságban, azonban ebben az esetben jól tömöríthető fagyálló talajjal, vagy a homokos kavicsréteg megnövelésével kell a megfelelő tükörszintet kialakítani.
Az útpálya szerkezet beépítésének megkezdése előtt a teherbírást ellenőrizni kell a terhelésnek kitett földmű (vagy javított földmű) felületén. A burkolatépítésnél alapvetően a következő szabványokat, útügyi műszaki előírásokat kell betartani:
Kötőanyag nélküli alapok: ÚT 2-3.206:2007, ÚT 2-3.207:2007
A földmunkát az MSZ 15105:1965 és MSZ-04-802-1:1990 szabványok illetve az ÚT 2-1.222:2007 útügyi műszaki előírás betartásával kell végezni.
Az építést megelőzően tereprendezést kell végezni.
Az előirt termőréteg leszedése, a növényzet és a gyökérzet eltávolítása után az altalaj szükséges teherbírását biztosítani kell. Kedvezőtlen időjárásnál végzett munka esetében (pl. tartós kedvezőtlen időjárás, erőltetett határidő, pénzügyi szempontok) a talaj állapota leromolhat és talajcsere vagy valamely segédeljárás felhasználását teszi szükségessé, és ezt a kivitelezés költségeinél számításba kell venni.
Földmunka:
A földmű az ÚT 2-1.222:2007 útügyi műszaki előírás 4.2.2.2. pontjában meghatározott talajokból építhető.
Védőréteg, javítóréteg:
A földmű felső 50 cm vtg. zónájában az útügyi műszaki előírás 4.3.4.1. pontjában előírt minőségű, szemcsés talajok építhetők be.
A védőrétegek anyaga az ÚT 2-1.222:2007 útügyi műszaki előírásnak feleljen meg, a beépítés az ÚT 2-3.206:2007 útügyi műszaki előírás szerint történjen.
A földmű építésének általános előírásai:
A földműnek ki kell elégítenie az előírt tömörségi és teherbírási előírásokat. A védőréteg építésének megkezdése előtt az MSZ 2509-3:1989 szerint mért talaj teherbírási modulus E2 talaj értékének minimum 40 MPa értékűnek, a pályaszerkezet építésének megkezdése előtt mért földmű építési teherbírási modulus E2 értékének minimum 65 MPa értékűnek kell lennie. A földmű tetején és a bevágás termett talaján minimum Trg=93 % tömörséget kell elérni. A tükör szinten (felső földműrész, a védőréteg teteje) minimum Trg=95 % tömörséget kell elérni.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
24457 / 2022 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/11/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/12/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/11/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/12/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Kizárólag a beadási határidő változott, egyéb módosítás nem történt. Az ajánlati felhívás száma: KÉ-24457/2022.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben