Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 26036/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Mályi Község Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mályi Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15726016205
Postai cím: Széchenyi Utca 4 Mályi 321
Város: Mályi
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3434
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Viszokai István
Telefon: +36 46529050
E-mail: hivatal@malyi.hu
Fax: +36 46529122
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.malyi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Mályi piac és konyha
Hivatkozási szám: EKR001663132022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Konyha tervezett épület összes nettó alapterülete: 49,95 m2
Piac tervezett épület összes nettó alapterülete: 130,53 m2
A PAIC elektromos, építészet, gépészet, parkoló és a KONYHA eleketromos, építészet, gépészet és tartószerkezet engedélyes és kiviteli tervei a csatolt tervdokumentáció alapján.
PIAC Parkoló:
A 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet
4. számú melléklet Az elhelyezendő személygépkocsik számának megállapítása
2. pontja alapján:
kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési egység árusítóterének 0-100 m2-ig minden megkezdett 10 m2,
e fölött minden megkezdett 20 m2 nettó alapterülete után,
103,83 m2/20,0 m2: 5,19
Rendelet alapján biztosítandó személygépjármű parkolóhelyek száma: 6 db személygépjármű parkolóhely
Biztosított személygépjármű parkolóhelyek száma: 6 db parkoló (5+1 db akadálymentes parkoló)
Kerékpártároló igény számítás:
A 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet
7. számú melléklet Az elhelyezendő személygépkocsik számának megállapítása
2a. pontja alapján:
Kereskedelmi egység 0-1000 m2-ig az árusítótér minden megkezdett 150 m2
alapterülete után 2 db
103,83 m2/150,0 m2: 0,69
Rendelet alapján biztosítandó kerékpár férőhelyek száma: 2 db kerékpártároló
Biztosított kerékpár férőhelyek száma: 6 db

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
23312 / 2022 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/11/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/12/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/11/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/12/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Közbeszerzési dokumentáció közé feltöltésre került az ÁRAZATLAN költségvetések módosított elnevezésű mappa.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben