Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 26053/2022
CPV Kód: 45210000-2
Ajánlatkérő: Berettyóújfalu Város Önkormányzat
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Berettyóújfalu Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15728324209
Postai cím: Dózsa György Utca 17-19
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berecz Orsolya Zsuzsa
Telefon: +36 204101981
E-mail: drbereczorsolya@gmail.com
Fax: +36 14801180
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.berettyoujfalu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.berettyoujfalu.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bújfalu ROHU 359 ÉPÍTÉS
Hivatkozási szám: EKR001670912022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Bújfalu Város Önkormányzata saját tulajdonú területén - Berettyóújfalu, Vásártér (hrsz.:1600/6) - Agrárképzési Központ és bemutató tér építését határozta el. A tervezett épület 2022. június 20-án kelt határozatban (ÉTDR ügyiratszám: HB/ETDR-19/2853-18/2022) építési engedélyt kapott és ugyanezen napon a határozat véglegessé vált. Az engedélyben és az engedélyezési tervben foglaltak alapján elkészültek a szakági kiviteli tervek, amelyek a Megbízó részére átadásra kerültek.A kiviteli tervek 2022. szeptember 30-ai határidővel módosításra kerültek. A módosítás a csökkentett kubatúra miatt nem építési engedély köteles.A fejlesztés keretében Bújfalu belvárosában az 1600/6 hrsz-ú ingatlanon, a meglévő piac helyére egy 653,33 m2 nettó alapterületű modernkori vásárlók igényeit minden tekintetben kielégítő korszerű bemutatótér és agrárképzési központ kerül majd kialakításra.Funkcionális ismertetés: A tervezett épület egy nagyobb és egy kisebb bemutató térből áll, amelyeket egy 1,5 m széles közlekedősáv választ el.A nagyobb belmagasságú 515,82 m2 alapterületű bemutató térben (csarnoktér) a ROHU 359 Project összefoglaló fejezetben leírt programok szervezhetők.A kisebb belmagasságú 89,03 m2 alapterületű bemutató térben (fejépület) kisebb létszámú eseményeket lehet szervezni, illetve a későbbiek során ideiglenes vagy végleges lehatárolásokkal zárható, bérelhető kisebb egységeket lehet létrehozni, amelyek közvetlenebb kapcsolatot biztosítanak a helyi termelők és a modernkori vásárlók között.
A nagy bemutató tér északkeleti sarkához, az íves vasbeton fal előtt egy 30 cm magas pódium kerülne kialakításra, amely hangosítással lehetővé teszi a fent leírt programok, előadások szervezését, megvalósítását.A bemutatóterek asztalokkal vannak berendezve a mezőgazdasági termékek bemutatása céljából.Az épület legfeljebb 295 fő befogadására alkalmas.
Az épület közlekedő sávja mentén falazott fülkékben villamos kapcsolószekrény, tároló és vízvételi pontok lettek kialakítva összefolyókkal.A meglévő vízműkút védőtávolságán kívül zöldterületet terveztünk.
A vízműkút védőtávolságának határán kör alakzatban egyedi acélkerítés készül a bejárás biztosítását szolgáló kétszárnyú kapuval részletterv szerint. A kerítés örökzöld növényekkel részben befuttatott.
Tervezett beépítés
A Bújfalu Vásártér (Hrsz.: 1600/6) a városközpontban a Millenniumi út és a Népliget utca között található.
A közel háromszög alakú területet északról intézményterület, keletről, délről, nyugatról közterületek határolják.
Középen 20 m átmérőjű vízműkút és védőterülete helyezkedik el, amelyet cca. 2,5 m szélességű gyűrű zár le.
A kút bejáratát kihagyva a gyűrű teljes területét nyitott-fedett árusító pavilonok foglalják el.A vízműkúttól keletre, a Népliget utcával párhuzamos hossztengellyel ponyvával fedett, oldalain nyitott piacépület található.A „háromszög” alakú terület peremein földszintes üzletsorok épültek.A 1602/2 hrsz-ú árusító „pavilongyűrű” lebontásra kerül. Területe a vásártér (hrsz.:1600/6) területéhez lett kapcsolva. Lebontásra kerül a meglévő fedett piacépület is. Az így kialakult területre kerül elhelyezésre a tervezett épületegyüttes, az Agrárképzési Központ és a bemutató tér.Az épületek a Népliget utcával párhuzamos észak-déli hossztengellyel tervezettek. Tömegszerkesztésüket az épületek funkciója, természetes megvilágítási lehetősége, az épített környezet hangsúlyai és az anyaghasználat alakították.A tervezett épület környezetében részleges burkolatcserére és közműátépítésre kerül sor.A tervezéssel érintett területen a tervezett épület alatti és környezetrendezéssel érintett területen a meglévő burkolatotokat (beton, térkő) el kell bontani 1946,25 m2—en. A tervezett épület gyalogos megközelítését biztosító burkolatokat kell kiépíteni 318,55 m2 -en a meglévő bontott térkőburkolat felhasználásával. A kialakuló zöldterületeket a rendezni szükséges föld feltöltéssel 1109,63 m2.
Az épülettel érintett területen a meglévő közvilágítási hálózatott vissza kell bontani 60,3 méteren.A tervezett épület közmű infrastruktúrájának ellátottságat ki kell építeni, mely szerint az épület ivóvíz ellátásának biztosítása érdekében a belső hálózatról lecsatlakozva 49,3 méter PE 100 SDR17 PN10 vezeték építése szükséges szerelvényeivel együtt. A keletkező kommunális szennyvíz elvezetés biztosítására a területen található meglévő csatornarendszer aknájára való rákötéssel 13 méter DN125x3,7 SN8 KG-PVC csatornát kell építeni.A tetőfelületen keletkező csapadékvizek elvezetésének biztosítására a meglévő belső csapadékvízelvezető rendszer aknáira való rákötéssel 18,2 méter DN125x3,7 SN8 KG-PVC, és 91 méter DN200x5.9 SN8 KG-PVC csatornát kell építeni aknákkal és tisztító idomokkal.
HELYISÉGKIMUTATÁS
SZINT MEGNEVEZÉSE HELYISÉG TERÜLETE (m2)
SORSZÁMA MEGNEVEZÉSE
FÖLDSZINT 01 KÖZLEKEDŐ 48,48
02 BEMUTATÓ TÉR 88,79
03 BEMUTATÓ TÉR 515,82
FÖLDSZINT ÖSSZESEN: 653,33
Ütemezett megvalósítás
I. Csarnok és fejépület kialakítása opciók nélkül
II. Vízműkút körüli kerítés (opció 1.)
III. Az épület külső nyílászárói:K/3, K/4, K/15, K/16, K/17, K/18, K/19, K/20, K/21
Keleti oldali áttört téglafal lezárás és a hozzá kapcsolódó acélszerkezetű ajtók (K/22) és merevítő acélszerkezetek (opció 2.)A beszerzés tárgyát képezi még egy 15 X 45 m befoglaló méretű, 675 m2 alapterületű, ponyvával fedett, acélvázas, nyitott csarnokszerkezet szakszerű bontása! A ponyvával fedett acélvázas szerkezetű nyitott piac ponyvaszerkezetét alpintechnikával szükséges elbontani, mivel a sérülékeny ponyva egy másik projekt kapcsán, másik helyszínen kerül beépítésre. A beépítésig a ponyva hajtogatását, szakszerű tárolását meg kell oldani. A ponyva bontása után az egyedi acél vázszerkezetet speciális darukkal újra beépítésre alkalmas elemekre kell szétszedni. A bontási munkálatok során a monolit vasbeton tömbalapokat el kell bontani és lerakó helyre elszállítani, az alaptestek helyét fel kell tölteni.
A fel.tok részletes leírását a közbesz. dokumentáció részét képező szakági tervdokumentációk tartalmazzák.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
23569 / 2022 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: a következő dátumtól számítva:
A következő helyett:
2022/11/29
Helyesen:
2022/12/01
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/11/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/12/01 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/11/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/12/01 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben