Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 26156/2022
CPV Kód: 45213142-0
Ajánlatkérő: Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15730411213
Postai cím: Rákóczi Utca 15.
Város: Tatárszentgyörgy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2375
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szehofner József
Telefon: +36 29319201
E-mail: polgarmester@tatarszentgyorgy.hu
Fax: +36 29319212
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://tatarszentgyorgy.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Új piac kialakítása Tatárszentgyörgyön
Hivatkozási szám: EKR001606472022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213142-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A beruházás tárgya a VP-7.2.1-1-20 pályázati forrásból megvalósuló, 2375 Tatárszentgyörgy, Szabadság tér 28. ingatlanon helyi termékértékesítést szolgáló piac és árusítótér kialakítása.
Az épület két fő jól elkülöníthető részből áll. Kialakításra kerül egy „csarnokszerű” termelői piacterület, melyet közösségi térként is lehet használni. A piac nyitvatartási idején túli kihasználtság érdekében kialakításra kerül közösségi kemence, mobil piaci asztalok, kültéri mosogató-fertőtlenítő. A vagyonvédelem miatt az épület éjszakai zárhatósága okán tolófalak és fix áttört falelem kerül alkalmazásra. Az épülettömeg hagyományos oromfalas nyeregtetős kialakítású.
Építményadatok:
Homlokzathossz: DK 22,1 m, DNY 12,0 m, ÉNY 22,1 m, ÉK 12,0 m
Összes homlokzat felület: 261 m2
Épület magasság: 3,83 m
Beépített terület: 301,18 m2
Burkolt felületek. 70,78 m2
Összes nettó alapterület: 273,37 m2
Fő terület: Kemence tér, Multifunkcionális tér (termelői piac, rendezvénytér, vendéglátó tér)
Kiszolgáló épület 1: Eszköztároló, személyzeti öltöző, mosdó, WC
Kiszolgáló épület 2: Mosdó, takarítószer tároló, műszaki tároló
Beton- és vasbetonalapok, vasbeton sáv-, talp- lemezalap 127 m3
Betonacél helyszíni szerelése 14 t
Munkagödör földkiemelése 275 m3
Előkészítő földmunka, humuszos termőréteg, termőföld leszedése 45 m3
Fa fedélszék 350 m2
3 meglévő épület elbontása cc. 150 m3 bontási anyag keletkezése.
Felügyeletre bekötött vagyonvédelmi rendszer kiépítése két kamerával nyolc érzékelővel, vezeték nélküli központi kapcsolattal, kamera tartókkal. A felügyeleti számítógépes rendszer fejlesztésével. (monitorok, számítógép, perifériák.)
Nyertes ajánlattevő feladata a bontás során keletkező szervetlen hulladék (beton, tégla stb.) legalább 25%-ban történő újrahasznosítása az építés során. A keletkező szervetlen hulladékot az építéskor mechanikai stabilizációként (pl. térburkolat építése során) szükséges beépíteni a megfelelő hulladékkezelési eljárást követően (kikerülő hulladék válogatása, laboratóriumi vizsgálatok elvégzése, darálása, ill. törése megfelelő méretűre).A teljes mennyiséggel kapcsolatos részletes információkat a műszaki dokumentáció tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
23257 / 2022 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/11/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/12/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/11/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/12/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő felhívja a tisztelt Gazdasági szereplők figyelmét, hogy jelen eljárásban módosító hirdetmény feladása van folyamatban. A módosító hirdetmény megjelenéséig az eljárás során ajánlatot benyújtani nem lehetséges.
Ajánlatkérő tájékoztatja a tisztelt gazdasági szereplőket, hogy a megfelelő ajánlattétel érdekében kizárólag az ajánlattételi határidőt módosítja a Kbt. 114. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
A felhívás és a közbeszerzési dokumentumok egyéb módosítására nem kerül sor.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben