Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 22984/2022
CPV Kód: 45453100-8
Ajánlatkérő: Dobó István Vármúzeum
Teljesítés helye: 3300. Eger, Baktai u. 38., hrsz.: 2879/4
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.12.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: megyei hatókörű városi múzeum
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: múzeumi tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dobó István Vármúzeum
Nemzeti azonosítószám: 15378390210
Postai cím: Vár Utca 1 5488
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Marton Tímea
Telefon: +36 305089292
E-mail: marton.timea@egrivar.hu
Fax: +36 36312450
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.egrivar.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001591802022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001591802022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: megyei hatókörű városi múzeum
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: múzeumi tevékenység
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Energetikai felújítás a Dobó István Vármúzeumnál
Hivatkozási szám: EKR001591802022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kulturális, tudományos és kutatópont kialakítása a Dobó István Vármúzeumnál, a múzeumi raktárbázis épületeinek energetikai korszerűsítése – Napelem rendszer telepítése
Az építészeti felújítás céljai:
A projekt célja, hogy az épületek energetikai korszerűsítésének köszönhetően csökkentse az intézményi energiafelhasználást és a káros anyag kibocsátást, az elkészült energetikai vizsgálatoknak és tanúsítványoknak megfelelően. A beruházásnak köszönhetően 41 tonna CO2 megtakarítást a napelemrendszer telepítésével és az alábbi főbb munkarészek teljesülésével éri el a múzeum:
Az felújítással érintett 2 épület alapterülete: 505 m2, 4 szint és 39 m2 1 szint
• 811 m2 tetőllécezés bontása, kettős cserépfedés alatt, szerkezet cseréje,
• 106 m2 előkorcolt síklemez fedés készítése, szigetelés,
• 186 m2 magastető hő- és hangszigetelése,
• 433 m2 lapostető hő- és hangszigetelésének készítése, javítása,
• tetőtéri ablakok és homlokzati nyílászárók cseréje, felületi javításokkal (57 db)
• lábazati hőszigetelés készítése belső térben,
• 1061m2 homlokzati hőszigetelés készítése (változó vastagságban)
• 2 magastetős épület tetőhéjazatára napelem felszerelése (146 db 410 Wp), HMKE rendszer kiépítése
a tervdokumentációban megfogalmazott vonatkozó feladatokkal.
Részletek a tervdokumentációban és a műszaki leírásban.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő a részajánlatok tételét nem teszi lehetővé, figyelemmel arra, hogy az energetikai felújítás során vállalt indikátorokat a megvalósítandó feladatok szerint tartják megvalósíthatónak, oly módon, ha egy kivitelező által történik a megvalósítás. Továbbá a kivitelezés egységes kialakítását és az egyértelmű
felelősségvállalást, jótállást csak egészben történő kivitelezéssel lehet megvalósítani.
A megvalósítandó feladatok az energetikus szakember számításaira alapozott határozott eredményt hozzák majd, melynek megfelelően a pályázat kiírója, a támogatási összeget megítélte.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Energetikai felújítás a Dobó István Vármúzeumnál
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331000-8
További tárgyak: 45000000-7
45262700-8
45321000-3
45443000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3300. Eger, Baktai u. 38., hrsz.: 2879/4
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kulturális, tudományos és kutatópont kialakítása a Dobó István Vármúzeumnál, a múzeumi raktárbázis épületeinek energetikai korszerűsítése – Napelem rendszer telepítése
Az építészeti felújítás céljai:
A projekt célja, hogy az épületek energetikai korszerűsítésének köszönhetően csökkentse az intézményi energiafelhasználást és a káros anyag kibocsátást, az elkészült energetikai vizsgálatoknak és tanúsítványoknak megfelelően. A beruházásnak köszönhetően 41 tonna CO2 megtakarítást a napelemrendszer telepítésével és az alábbi főbb munkarészek teljesülésével éri el a múzeum:
Az felújítással érintett 2 épület alapterülete: 505 m2, 4 szint és 39 m2 1 szint
• 811 m2 tetőllécezés bontása, kettős cserépfedés alatt, szerkezet cseréje,
• 106 m2 előkorcolt síklemez fedés készítése, szigetelés,
• 186 m2 magastető hő- és hangszigetelése,
• 433 m2 lapostető hő- és hangszigetelésének készítése, javítása,
• tetőtéri ablakok és homlokzati nyílászárók cseréje, felületi javításokkal (57 db)
• lábazati hőszigetelés készítése belső térben,
• 1061m2 homlokzati hőszigetelés készítése (változó vastagságban)
• 2 magastetős épület tetőhéjazatára napelem felszerelése (146 db 410 Wp), HMKE rendszer kiépítése
a tervdokumentációban megfogalmazott vonatkozó feladatokkal.
Részletek a tervdokumentációban és a műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.a) M.2.1) alkalmassági követelmény körében előírt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felüli többlet tapasztalata (egész hónapokban kifejezve, az ajánlati elem min. értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 36 hónap)  10
2 2.b) M.2.2) alkalmassági követelmény körében előírt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felüli többlet tapasztalata (egész hónapokban kifejezve, az ajánlati elem min. értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 36 hónap) 10
3 3. Az ajánlatkérő által kötelezően előírt min. 36 hónapon felüli többlet jótállási idő vállalása (egész hónapokban megadva (az ajánlati elem minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1.Ajánlati ár nettó HUF-ban kifejezve / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP 6.5.1-19-EG1-2020-00001
II.2.13) További információ
1.) A felhívás II.2.7. pontja tekintetében Ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy a teljesítési határidő a szerződés hatálybalépését követően a munkaterület átadásától kezdődik.
2.) Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart.
Időpont: 2022.12.07. 9:00 órakor Helyszín: 3300 Eger, Baktai út 38.
3.) Értékelési szempont: A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány szempont alapján. Adható pontszám alsó és felső határa: 0-10, Ért. módszere: 1. részszempont esetében fordított arányosítás. 2. és 3. részszempontok esetében egyenes arányosítás.
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont szerint értékelt ajánlat kiválasztás módszerének ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) útmutatója szerint.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1) bekezdés h)-k) és m) pontokban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján nyilatkozatot kell benyújtania az EKR rendszerben, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontokban meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania az EKR rendszerben arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontokban meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 114/A. §-ra figyelemmel ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdése k) pont kb) alpontja hatálya alá nem tartozását a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos megnevezésével kell igazolnia.
Továbbá ajánlattevőnek a Rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az igénybe venni kívánt alvállalkozók és az ajánlattevő által az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek vonatkozásában is nyilatkozatot kell benyújtania az EKR rendszerben, hogy azok sem tartoznak a Kbt. 62. § (1) h)-k) és m) pontokban meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok igazolása körében Ajánlattevőnek figyelemmel kell lennie a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 114/A. §-ban előírtakra is figyelemmel - a Kbt. 67. § (1) és (4) bekezdésében foglaltakra is.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: NY.1.) Alkalmatlan ajánlattevő, ha valamely építőipari kivételezést végző gazdasági szereplő az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazd-i szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik (Kbt. 65. § (1) bek. c) pont és a Rendelet 21. § (1) bek.), Rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja és a 26. § (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: NY.1.) AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69.§(11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt.69.§(11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs
szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014 /24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: VI.3.9) További információk folytatása
19)Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 81.§(4) és (5) bek-ben foglaltakat alkalmazza.
20) Az ajánlattétel nyelve a magyar. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2a) bekezdése alapján Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítást is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.
21)Irányadó idő: A jelen felhívásban megadott időpontok a Közép-európai időzóna szerint értendők.
22)Jelen eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Laczkó Katalin lajstromszám 00094. (levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 41. 2/9., e-mail cím: laczko.katalin@lkdr.hu)
23)A jelen ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv.(jelen felhívásban:”Kbt.”), a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.(X.30.)Korm.rendelet (jelen felhívásban:„Rendelet”) és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (jelen felhívásban: EKR rendelet) az irányadó. A további alkalmazandó jogszabályok a Közbeszerzési Dokumentum I. kötetében találhatók.
24) Értékelési szempont: A Kbt. 76. § (2) bek.c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány szempont alapján. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont szerint értékelt ajánlat kiválasztás módszerének ismertetése, amellyel
az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) szerint. 1. rp.: fordított arányosítás, 2. és a 3. rp.: egyenes arányosítás. Az értékelés módszertana a Dokumentációban kerül részletesen meghatározásra.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság folytatása
Az M.2) pont esetében a képzettség/végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatának benyújtásával igazolható. A szakmai tapasztalat a SZK által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz benyújtásával igazolandó. A szakmai önéletrajzból a kért szakmai tapasztalat (annak időtartama és tárgya) egyértelműen megállapítható kell, hogy legyen.
AT nyertessége esetén az M.2) SZK(ek)nek legkésőbb a szerz.kötés időpontjára szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában és rendelkeznie kell az előírt érvényes szakterületi felelős műszaki vezetői jogosultsággal. AK megköveteli, hogy AT ajánlatában tegyen arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy ezen SZK-ek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a hivatkozott rendeletben meghatározott, vagy azzal egyenértékű az M.2.) pontban előírt jogosultsággal szerepel a névjegyzékben, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell. Amennyiben a nyertes AT nem tesz eleget a szerz.kötés időpontjáig a fenti nyilatkozatában foglalt kötelezettségének, azt az AK jogosult úgy tekinteni, hogy a nyertes AT nem tesz eleget a szerződéskötési feltételeknek, továbbá az ajánlatától visszalépett.
AT nyertessége esetén az adott rész szerinti M.2. pont szerinti SZK(ek)nek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában és rendelkeznie kell az előírt érvényes szakterületi felelős műszaki vezetői jogosultsággal.
A műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.A Rendelet 24.§ (2)bek. alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, 21.§ (2)bek. előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy AT megfelel a fenti követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölése elegendő a 21.§(2)bek. meghat. dok-ok benyújtása helyett.
A Kbt. 67.§(3) bek.foglaltaknak megfelelően a 114/A.§ figyelemmel AT/kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet - azonos módon - az ajánlatban arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, és megadni az alk.köv.-ek teljesítésére vonatkozó részletes adatokat. A gazdasági szereplőnek már ajánlatában be kell nyújtania az alk-iköv.-ek tekintetében az ajánlattételi felhívásban előírt igazolásokat. A Kbt. 65. § (6) bek. szerint az előírt alk-i köv.-ek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon köv.-ek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként von.-ak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. A Kbt. 65.§ (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az AT-k bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás von. pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Továbbá csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben,előszerződésben vagy más formában vállalt – kötelezettségvállalását tartalmazó okirat,amely alátámasztja,hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az alk. igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmazni kell a- a Kbt. 64. § (8) bekezdése szerinti szervezet részről az ajánlatban csatolni kell – az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján Gazdasági-pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági követelmények körében nem ír elő alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M.1) Ajánlattevőnek a Kbt. 114/A. §-sa alapján az ajánlathoz csatolnia kell a Rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja szerint a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolást, a felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 (öt) éven (60 hónapon) belül befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult) (de legfeljebb nyolc éven (96 hónap) belül megkezdett magasépítési-kivitelezésre (új épület építése és/vagy meglévő épület bővítése és/vagy felújítása és/vagy átalakítása) vonatkozó építési beruházások ismertetését. A referencia igazolást a Rendelet 22. § -ában (3) bekezdése szerint kell benyújtani a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.
Az igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát és mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját, év/hónap/nap pontossággal) és helyét, a műszaki átadás-átvétel idejét (év /hónap/nap pontossággal), a szerződést kötő másik fél megjelölését, a megrendelő részéről a referenciával kapcsolatban felvilágosítást adó személy nevét és telefon elérhetőségét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő figyelemmel a Rendelet 21.§ (2a) a) pontjában foglaltak szerint vizsgált időszak (5 év) alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett teljesítések vehetőek figyelembe. A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladását megelőző 5 éven (60 hónapon) belül teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik.
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt, figyelemmel kell lenni a Rendelet 22. § (5) bekezdésére is.

M.2) A Kbt. 114/A. §-sára figyelemmel, a Rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pont alapján az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő nyilatkozatát – Ajánlatkérő által létrehozott EKR nyilatkozatmintán - azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Valamennyi SZK esetében a nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat: -SZK neve; -annak a pozíciónak a megjelölése, amely pozícióba a SZK-t bevonni kívánja; -SZK végzettsége/képzettsége, kamarai nyilvántartási számát és a jogosultság megszerzésének időpontját év/hónap/nap megjelöléssel (amennyiben már van).
Továbbá az ajánlathoz csatolni kell:
- SZK végzettségét/képzettségét igazoló okiratok másolatát (amennyiben még nem rendelkezik jogosultsággal),
- SZK saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, melynek tartalmaznia kell az alábbiakat: SZK neve, címe; amennyiben a szakember még nem rendelkezik jogosultsággal, úgy a felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez, illetve az alkalmasság igazolása körében előírt szakmai tapasztalat ismertetése (év/hónap bontásban); az értékelés körében megajánlott többlet szakmai tapasztalat ismertetése (év/hónap pontossággal); annak érdekében, hogy a SZK teljesítésbe történő bevonásának módja megállapítható legyen (ajánlattevő SZK -re, alvállalkozó szervezet SZK-re) annak a munkaadónak, foglalkoztatónak a neve, akivel/amellyel az adott SZK munkaviszonyban áll (amennyiben a SZK, mint természetes személy megbízási szerződéssel alvállalkozóként kerül bevonásra a szerződés teljesítésébe, az előírt információt nem kell megadni); SZK kifejezett nyilatkozata arról, hogy az AT nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná (rendelkezésre állási nyilatkozat).
Tekintettel arra, hogy M.2) alkalmassági követelmény szerinti SZK-ek többlettapasztalata nem csupán alkalmassági követelmény, hanem egyben értékelési szempont is, az ajánlathoz csatolni kell a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt M.2.1)-M.2.2) értékelési szempont szerinti SZK saját kezűleg aláírt, a szakmai tapasztalat ismertetését tartalmazó szakmai önéletrajzzal történő bemutatását és a rendelkezésre állási nyilatkozatát. AK felhívja a figyelmet, hogy amennyiben nyertes AT által az M.2.1)-M.2.2) alkalmassági követelmény során bemutatott SZK nem rendelkezik szakmai többlettapasztalattal, úgy szakmai önéletrajz benyújtása az értékelési résszempont alátámasztására nem szükséges. Amennyiben a SZK az ajánlat benyújtásának időpontjában még nem rendelkezik az előírt jogosultsággal, úgy szakmai önéletrajz benyújtása az alkalmasság igazolása érdekében szükséges. Ahol a szakmai tapasztalat vonatkozásában időtartamban került meghatározásra a minimumkövetelmény, ott az önéletrajznak a szakmai tapasztalat idejét év/hónap megjelöléssel kell tartalmaznia. AK a kezdő és a befejező hónapot is beleszámítja a szakmai tapasztalat időtartamába. AK felhívja a figyelmet, hogy a tört hónapokat nem veszi figyelembe a tapasztalat számítása során!
Amennyiben a megajánlott SZK(ek) tekintetében a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint az ajánlati felhívásban AK által meghatározott jogosultsággal rendelkezik, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat igazolása tekintetében egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja. A fentiekre tekintettel szükséges az ajánlatban feltüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető.
Folytatás: III.1.2. pontban
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.) Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem
rendelkezi a Korm. rendelet 23. § alapján, a 22.§ (3) bekezdése szerint igazolt, a felhívás
feladását megelőző 5 (öt) évben (60 hónapban) szerződésszerűen teljesített (sikeres műszaki
átadás-átvételi eljárással lezárt), de legfeljebb 8 éven (96 hónapon belül) megkezdett,
magasépítési-kivitelezési (új épület építése és/vagy meglévő épület bővítése és/vagy felújítása és/vagy átalakítása) referencia munkával, amely tartalmazott legalább 750 m2 homlokzati
hőszigetelést, és 60 db új napelem felszerelését és/vagy meglévő napelem cseréjét.
Több szerződéssel történő megfelelés megengedett a munkanemek tekintetében.
M.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:
M.2.1.) legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI.
Szakma Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. pont szerinti „Építési szakterület” MV-É
kategóriájú vagy ezzel egyenértékű jogosultságú felelős műszaki vezetői jogosultság
megszerzéséhez szükséges képesítési minimum követelmény szerinti vagy azzal egyenértékű
végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel vagy az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal.
M.2.2.) legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI.
Szakma Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. pont szerinti „Építményvillamossági
szakterület” MV-ÉV kategóriájú vagy ezzel egyenértékű jogosultságú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési minimum követelmény szerinti vagy azzal
egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel vagy az előírt felelős műszaki vezetői
jogosultsággal.
Ajánlatkérő az előírt végzettséggel egyenértékű végzettséget is elfogad, a tapasztalati hónapok
tekintetében az egyes projektek szerinti időszakok között az átfedés nem megengedett.
Ajánlatkérő a szakemberek tekintetében a párhuzamos szakmai tapasztalatokat csak egyszer
veszi figyelembe.
M.2.) alkalmassági követelmények vonatkozásában: A megajánlott szakemberek között az
átfedés megengedett, ha az adott szakember megfelel valamennyi előírt követelményeknek.
Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása ajánlattevő kötelezettsége és
felelőssége.
Ajánlatkérő a szakmai önéletrajzok esetében a felhívás feladását megelőző hónap utolsó napjáig szerzett szakmai tapasztalatokat veszi figyelembe.

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: abban az esetben kerül felszámításra, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, a szerződésben meghatározott véghatáridőhöz képest, késedelembe esik. Mértéke: a teljes nettó vállalkozói díj 0,5%-a/nap, maximuma 20 késedelmes naptári nap, mindösszesen a teljes nettó vállalkozói díj 10 % -a lehet. A kötbérfizetési kötelezettség a szerződésben meghatározott teljesítési határidő elmulasztásának első napjával kezdődik.
Meghiúsulási kötbér: abban az esetben kerül felszámításra, ha a szerződés teljesítése olyan okból válik lehetetlenné, amelyért nyertes ajánlattevő felelős. Mértéke: a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-a. Felek meghiúsulásnak tekintik azt is, amennyiben a nyertes AT 20 naptári napot meghaladó késedelembe esik.
Ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani vagy a szerződéstől elállni, ha AT-t terhelő kötbér mértéke eléri a kötbér maximumát.
Jóteljesítési biztosíték: jótállási kötelezettsége áll fenn a nyertes ajánlattevőnek, mely kötelezettség vonatkozásában a Kbt. 134. § (3) bekezdése szerinti szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények biztosítékaként a szerződés szerinti, és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a erejéig jótállási biztosítékot kér Ajánlatkérő a 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti, ajánlattevő által választott formában.
Jótállás időtartama: minimum a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított, 36 hónap. Részletek a szerződéstervezetben.
Részletek a szerződéstervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő a vállalkozói díjat a közbeszerzési dokumentumokban (szerződéstervezetben) meghatározott számlázási rend figyelembevételével kiállított számlák alapján fizeti meg átutalással a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint. Benyújtható számlák: 2 db részszámla és 1 végszámla nyújtható be (50%, 75% teljesítésnél) és a műszaki átadás átvétel lezárásakor 1 db végszámla (a kivitelezés 100 %-ának teljesítésekor, a műszaki átadás-átvételi eljárás (hiba- és hiánymentes) lezárását követően, a munkára vonatkozó teljesítésigazolás kiállításával.
Ajánlatkérő által megrendelt tevékenység nem építési hatósági engedélyköteles és ezáltal az egyenes adózás szabályai alá esik.
Az ellenszolgáltatás késedelmes teljesítése esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.
Alvállalkozó igénybevétele esetén a Korm. rendelet 32/A. §-ában foglalt rendelkezések irányadók. Ajánlatkérő a kifizetés során a Korm. rendelet 32/B. §-ában foglaltakat alkalmazza. Az ellenszolgáltatás megfizetése körében a Korm. rendelet 30.§ és 31.§ -ban foglaltakra is figyelemmel kell lenni. A Kbt. 135.§ (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel Ajánlatkérő biztosítja a teljes nettó ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét. Az előleg elszámolására a 2db részszámla és a végszámla esetében számlánként, egyenlő arányban van lehetőség. Az előleg igénylésének, kifizetésének és elszámolásának további szabályait a szerződés tervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem alkalmaz.
Megrendelő a szerződés pénzügyi fedezetét TOP pályázati forrásból kívánja biztosítani utófinanszírozással. A támogatási intenzitás 100 %.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
A Kbt. 35. § (8) bek. alapján Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés
teljesítése érdekében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/12/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/12/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a, ill. a Kbt. 68. §-a irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Értékelési szempont: A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány szempont alapján. A részszempontok és alszempontok tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa minden egyes részszempont esetében: 0-10.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1)Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart, ajánlattevőket a Kbt. 79. § (2) bek. szerint, az összegezés EKR rendszeren történő megküldésével, írásban értesíti az eljárás eredményéről. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 70. § (1) bek. megfelelően az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül fogja elbírálni, az elbírálást olyan időtartam alatt fogja elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön.
2)A felhívás IV.2.5.) pontja tekintetében AK rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 naptári nap.
3)Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 131. § (6) bek-ben rögzítetteknek megfelelően az Ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség [Kbt. 131. § (5) bek. szerinti] időtartama alatt fogja aláírni a leghamarabbi időpontban, azzal, hogy a szerződés nem köthető meg - a Kbt. 131. § (8) bek-ben rögzített esetek kivételével - az írásbeli összegezés megküldésének napját követő tíz napos időtartam lejártáig.
4)Formai előírások: a KD. I. kötetben
5)Ajánlattevőnek (adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. Amennyiben ajánlattevő (adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet) vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy a gazdasági szereplő erre vonatkozó nyilatkozatát köteles az ajánlat részeként benyújtani.
6) Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet az ajánlattevő elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részenként kitölteni.
7)Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. § (1)–(10) bek. szerint biztosítja az EKR rendszeren keresztül.
8)Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás másolati példányát (konzorciális szerződést) a KD-ben részletezett előírásokra figyelemmel.
9)Az ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozatot az igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében (nemleges tartalommal is!).
10) Az ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmasságának feltételei és azok előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
11)Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza eredménytelenségi okként a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontjában foglaltakat.
12)Az ajánlatban benyújtott igazolásokat (AT általi fordítás) a Kbt. 47. § (2) bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani, figyelemmel arra, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
13)AT szakmai ajánlatként köteles az ajánlathoz árazott költségvetést csatolni a Közbesz.Dok-ban foglaltak szerint, mely az ajánlati ár alátámasztására szolgál.
14)A nyertes AT-nek a szerződéskötés után, a munkaterület átadása előtt organizációs tervet szükséges benyújtania (melyen részletesen megtalálható, hogy mely területeken szeretne kivitelező deponálni, hol található a felvonulási területe) tekintettel arra, hogy az épület üzemelni fog a kivitelezés ideje alatt. A teljesítés időtartama alatt kizárólag az elfogadott organizációs terv alapján végezheti a kivitelezési tevékenységet a nyertes AT. A nyertes AT-nek az AK-vel előre egyeztetni az egyes munkafolyamatok ütemezését (részletesen kitérve, hogy a kivitelezéssel érintett helyiségekben mikor milyen munkát kívánnak végezni). Az épületek belső tereiben végzett munkáknak úgy kell elkészülnie, hogy az a lehető legkevesebb por és zajterheléssel járjon. A nyertes AT-nek fokozottan figyelnie szükséges, hogy a munkaterület kialakítása balesetmentes környezetet biztosítson. A hétvégi munkavégzés kizárólag egyeztetés után megengedett.
15)AT köteles az ajánlathoz csatolni az értékelés során bevont szakemberek tapasztalatának bemutatását.
16)Ajánlattevő a Korm.rend. 26. §-a alapján előírja hogy a szerződés hatálybalépését követő 15 napon belül a kivitelezési szerződéshez csatolja a beruházás egészére kiterjedő legalább 100 millió HUF/év és legalább 70 millió HUF/ káreseményenként összegű teljes körű felelősségbiztosításra (CAR építészeti szerelési munkákra kiterjedően) vonatkozó kötvényét, amelynek megléte a munkaterület átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele. Vállalja továbbá azt, hogy a kivitelezés teljes időtartama alatt a biztosítást fenntartja. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt biztosítást megköti, vagy meglévő biztosítását az előírt feltételeknek megfelelően kiterjeszti, és a felelősségbiztosításról szóló ajánlatot a szerződéskötéskor bemutatja, amelyről Ajánlatkérő jogosult másolatot kérni.
17)Az egyenértékűség igazolása – mely ajánlattevő feladata -, tekintetében a 321/2015. (X.30) Korm. rendeletnek 46. § (3)-(6) bek. az irányadóak. AK hangsúlyozza, hogy ahol a közbeszerzési dokumentumokban gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás található, az csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdeklében történt.
18)Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 114./A §-t, mely alapján Ajánlattevőnek már az ajánlatában igazolnia kell az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést és az előírt kizáró okok fenn nem állását, jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően. Ajánlatkérő valamennyi Ajánlattevő ajánlatát teljes körűen bírálja el és szólítja fel (esetlegesen) hiánypótlásra.
Folytatás: III.1.2)pont.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges