Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 24798/2022
CPV Kód: 50711000-2
Ajánlatkérő: Uni-Famulus Kft.
Teljesítés helye: Széchenyi István Egyetem telephelyein
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.12.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: 5.§ (1) bek. d) pontja szerinti szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Üzemeltetési tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Uni-Famulus Kft.
Nemzeti azonosítószám: 25807622408
Postai cím: Egyetem Tér 1
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabóné dr. Pimpedli Timea
Telefon: +36 96613503
E-mail: pimpedli.timea@sze.hu
Fax: +36 96329263
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001691962022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001691962022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: 5.§ (1) bek. d) pontja szerinti szervezet
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Üzemeltetési tevékenység
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Időszakos villamos felülvizsgálat 2023-ra
Hivatkozási szám: EKR001691962022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50711000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Széchenyi István Egyetem 2023. évben esedékes időszakos kötelező villamos biztonsági felülvizsgálatok (érintésvédelmi felülvizsgálat, erősáramú berendezések felülvizsgálata és villámvédelmi berendezések felülvizsgálata) és javítási munkálatok

Érintésvédelmi felülvizsgálat
Tanulmányi D oktatási épület 3550 mp
Tanulmányi A oktatási épület 2900 mp
L1 laborépület 2100 mp
L2 laborépület 2400 mp
L4 laborépület 2800 mp
L2 10kV-os fogadó és TR állomás 50 mp
E épület 10kV-os fogadó és TR állomás 20 mp
ÚT-IS TR állomás 30 mp
Műteremház oktatási épület 1100 mp
AK Liszt F. u. 17. oktatási épület 900 mp
AK Türr I. u. 5. oktatási épület 900 mp
Szentgyörgyi Cuha 2 oktatási épület 1800 mp
Villamos kéziszerszámok 100 mp
Egyéb, AK, AKMK, épület 1000 mp

VBF Erősáramú berendezések felülvizsgálata és érintésvédelmi felülvizsgálat
Tanulmányi C oktatási épület 2600 mp
L3 laborépület 1900 mp
AUDI BÉMT irodaépület 800 mp
Parkolólemez 250 mp
Parkoló ház 600 mp
Bridge Hallgatói Irodaház 450 mp
AKMK Termeléstechnikai és Munkaszervezési tanszék Deák tér 1. oktatási épület 800 mp
AKMK Nemesítési és természettechnológiai állomás - Magtár 250 mp
AKMK C oktatási épület Lucsonyu. 15-17 2700 mp
AKMK Várkapitány oktatási épület Vár 2. 900 mp
AKMK Szigetköz kutatási központ 800 mp
AKMK Ekemúzeum 20 mp
AKMK Karbantartó műhely Lucsony 15-17. 400 mp
AKMK Oktatási és bemutató központ PHARE épület Lucsony 2. 1800 mp
AKMK Várépület 2500 mp
AKMK Sportcsarnok 600 mp
Famulus Hotel és Kollégium 8000 mp
Multiépület K0 - K1 kollégium 14000 mp
ÚT oktatási épület 3600 mp
IS oktatási épület 6600 mp
Csomagolás labor épület 1400 mp
AK Gyakorló iskola oktatási épület 1800 mp
Villamos kéziszerszámok 100 mp
Egyéb, AK, AKMK, épület 2000 mp


Villámvédelmi felülvizsgálat
Tanulmányi A oktatási épület - Felülvizsgálat alapja: ~900 m2 1 klt
Tanulmányi B oktatási épület - Felülvizsgálat alapja: ~900 m2 1 klt
Tanulmányi C oktatási épület - Felülvizsgálat alapja: ~900 m2 1 klt
Tanulmányi D oktatási épület - Felülvizsgálat alapja: ~900 m2 1 klt
L1 laborépület - Felülvizsgálat alapja: ~1100 m2 1 klt
L2 laborépület - Felülvizsgálat alapja: ~2400 m2 1 klt
L3 laborépület - Felülvizsgálat alapja: ~2400 m2 1 klt
L4 laborépület - Felülvizsgálat alapja: ~2400 m2 1 klt
E oktatási épület - Felülvizsgálat alapja: ~1500 m2 1 klt
ÚT-IS TR állomás - Felülvizsgálat alapja: ~15 m2 1 klt
MECSO TR állomás 2x1,6M - Felülvizsgálat alapja: ~15 m2 1 klt
Műteremház oktatási épület- Felülvizsgálat alapja: ~500 m2 1 klt
AKMK Termeléstechnikai és Munkaszervezési tanszék Deák tér 1. oktatási épület- Felülvizsgálat alapja: ~800 m2 1 klt
AKMK Nemesítési és természettechnológiai állomás - Magtár - Felülvizsgálat alapja: ~500 m2 1 klt
AKMK C oktatási épület Lucsony u. 15-17. - Felülvizsgálat alapja: ~1600 m2 1 klt
AKMK Várkapitány oktatási épület Vár 2. - Felülvizsgálat alapja: ~800 m2 1 klt
AKMK Szigetköz kutatási központ - Felülvizsgálat alapja: ~350 m2 1 klt
AKMK Ekemúzeum - Felülvizsgálat alapja: ~200 m2 1 klt
AKMK Karbantartó műhely Lucsony 15-17. - Felülvizsgálat alapja: ~700 m2 1 klt
AKMK Oktatási és bemutató központ PHARE épület Lucsony 2. - Felülvizsgálat alapja: ~1700 m2 1 klt
AKMK Várépület - Felülvizsgálat alapja: ~2400 m2 1 klt
AKMK B épület - munkás szálló, Gazdász u. - Felülvizsgálat alapja: ~900 m2 1 klt
AK Famulus Hotel és Kollégium, Budai u. 4-6 - Felülvizsgálat alapja: ~1700 m2 1 klt
Egyéb, AK, AKMK, épület Felülvizsgálat alapja: ~2000 m2 1 klt

Egyéb
Jegyzőkönyv nyomtatott, összefűzve 2 pld 62 klt
Hibalista World dokumentumban - témakörönként és épületenként csoportosítva a Megrendelő kérése szerint. 1 klt
Villamos eseti karbantartási munkálatok a Széchenyi István Egyetem összes épületében a feltárt hibajegyzék
Az eseti javítási munkák keretösszege:nettó 10.000.000,- Ft. Az eseti keretösszeg a Vállalkozó által feltárt hibák javítására szolgál, miután a Megrendelő az előzetes árajánlat alapján azt jóváhagyta. Lehívás a keretből folyamatosan történik a szerződés időtartama alatt. Ajánlatkérő a teljes eseti javítási keretet fel kívánja használni, a teljes vállalási ár az eseti előirányzati összeget is tartalmazza a felolvasólap és az árazatlan költségvetés összesítője szerint is.
A javítás során felhasznált anyagok igazolt felmérés és Megrendelő által előzetesen elfogadott ajánlat alapján kerülnek elszámolásra, az eseti javítási keret terhére. Megrendelő abban az esetben fogadja el a Vállalkozó árajánlatát az alkatrészre vonatkozóan, amennyiben az legfeljebb 20%-kal magasabb a nettó piaci árnál. Az eseti javítási munkák elszámolása havi elszámolás alapján - összesítve az adott hónapban elvégzett munkákat - történik.
Az eseti javítási keretösszeg felhasználására 2023. december 31-ig van lehetőség.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A szolgáltatás nyújtása gazdasági ésszerűséggel nem bontható részekre, melyet egy keretszerződésben foglalt feltételek szerint folyamatosan végez a vállalkozó a szerződés időtartama alatt, vagy amíg a keret ki nem merül. Biztonságtechnikai szempontból, valamint az egyes hálózatok, berendezések egymásra épültsége és működése miatt sem megoldható és célszerű, hogy ha több vállalkozó végezné a feladatot.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50711000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Széchenyi István Egyetem telephelyein
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Széchenyi István Egyetem 2023. évben esedékes időszakos kötelező villamos biztonsági felülvizsgálatok (érintésvédelmi felülvizsgálat, erősáramú berendezések felülvizsgálata és villámvédelmi berendezések felülvizsgálata) és javítási munkálatok

Érintésvédelmi felülvizsgálat
Tanulmányi D oktatási épület 3550 mp
Tanulmányi A oktatási épület 2900 mp
L1 laborépület 2100 mp
L2 laborépület 2400 mp
L4 laborépület 2800 mp
L2 10kV-os fogadó és TR állomás 50 mp
E épület 10kV-os fogadó és TR állomás 20 mp
ÚT-IS TR állomás 30 mp
Műteremház oktatási épület 1100 mp
AK Liszt F. u. 17. oktatási épület 900 mp
AK Türr I. u. 5. oktatási épület 900 mp
Szentgyörgyi Cuha 2 oktatási épület 1800 mp
Villamos kéziszerszámok 100 mp
Egyéb, AK, AKMK, épület 1000 mp

VBF Erősáramú berendezések felülvizsgálata és érintésvédelmi felülvizsgálat
Tanulmányi C oktatási épület 2600 mp
L3 laborépület 1900 mp
AUDI BÉMT irodaépület 800 mp
Parkolólemez 250 mp
Parkoló ház 600 mp
Bridge Hallgatói Irodaház 450 mp
AKMK Termeléstechnikai és Munkaszervezési tanszék Deák tér 1. oktatási épület 800 mp
AKMK Nemesítési és természettechnológiai állomás - Magtár 250 mp
AKMK C oktatási épület Lucsonyu. 15-17 2700 mp
AKMK Várkapitány oktatási épület Vár 2. 900 mp
AKMK Szigetköz kutatási központ 800 mp
AKMK Ekemúzeum 20 mp
AKMK Karbantartó műhely Lucsony 15-17. 400 mp
AKMK Oktatási és bemutató központ PHARE épület Lucsony 2. 1800 mp
AKMK Várépület 2500 mp
AKMK Sportcsarnok 600 mp
Famulus Hotel és Kollégium 8000 mp
Multiépület K0 - K1 kollégium 14000 mp
ÚT oktatási épület 3600 mp
IS oktatási épület 6600 mp
Csomagolás labor épület 1400 mp
AK Gyakorló iskola oktatási épület 1800 mp
Villamos kéziszerszámok 100 mp
Egyéb, AK, AKMK, épület 2000 mp


Villámvédelmi felülvizsgálat
Tanulmányi A oktatási épület - Felülvizsgálat alapja: ~900 m2 1 klt
Tanulmányi B oktatási épület - Felülvizsgálat alapja: ~900 m2 1 klt
Tanulmányi C oktatási épület - Felülvizsgálat alapja: ~900 m2 1 klt
Tanulmányi D oktatási épület - Felülvizsgálat alapja: ~900 m2 1 klt
L1 laborépület - Felülvizsgálat alapja: ~1100 m2 1 klt
L2 laborépület - Felülvizsgálat alapja: ~2400 m2 1 klt
L3 laborépület - Felülvizsgálat alapja: ~2400 m2 1 klt
L4 laborépület - Felülvizsgálat alapja: ~2400 m2 1 klt
E oktatási épület - Felülvizsgálat alapja: ~1500 m2 1 klt
ÚT-IS TR állomás - Felülvizsgálat alapja: ~15 m2 1 klt
MECSO TR állomás 2x1,6M - Felülvizsgálat alapja: ~15 m2 1 klt
Műteremház oktatási épület- Felülvizsgálat alapja: ~500 m2 1 klt
AKMK Termeléstechnikai és Munkaszervezési tanszék Deák tér 1. oktatási épület- Felülvizsgálat alapja: ~800 m2 1 klt
AKMK Nemesítési és természettechnológiai állomás - Magtár - Felülvizsgálat alapja: ~500 m2 1 klt
AKMK C oktatási épület Lucsony u. 15-17. - Felülvizsgálat alapja: ~1600 m2 1 klt
AKMK Várkapitány oktatási épület Vár 2. - Felülvizsgálat alapja: ~800 m2 1 klt
AKMK Szigetköz kutatási központ - Felülvizsgálat alapja: ~350 m2 1 klt
AKMK Ekemúzeum - Felülvizsgálat alapja: ~200 m2 1 klt
AKMK Karbantartó műhely Lucsony 15-17. - Felülvizsgálat alapja: ~700 m2 1 klt
AKMK Oktatási és bemutató központ PHARE épület Lucsony 2. - Felülvizsgálat alapja: ~1700 m2 1 klt
AKMK Várépület - Felülvizsgálat alapja: ~2400 m2 1 klt
AKMK B épület - munkás szálló, Gazdász u. - Felülvizsgálat alapja: ~900 m2 1 klt
AK Famulus Hotel és Kollégium, Budai u. 4-6 - Felülvizsgálat alapja: ~1700 m2 1 klt
Egyéb, AK, AKMK, épület Felülvizsgálat alapja: ~2000 m2 1 klt

Egyéb
Jegyzőkönyv nyomtatott, összefűzve 2 pld 62 klt
Hibalista World dokumentumban - témakörönként és épületenként csoportosítva a Megrendelő kérése szerint. 1 klt
Villamos eseti karbantartási munkálatok a Széchenyi István Egyetem összes épületében a feltárt hibajegyzék
Az eseti javítási munkák keretösszege:nettó 10.000.000,- Ft. Az eseti keretösszeg a Vállalkozó által feltárt hibák javítására szolgál, miután a Megrendelő az előzetes árajánlat alapján azt jóváhagyta. Lehívás a keretből folyamatosan történik a szerződés időtartama alatt. Ajánlatkérő a teljes eseti javítási keretet fel kívánja használni, a teljes vállalási ár az eseti előirányzati összeget is tartalmazza a felolvasólap és az árazatlan költségvetés összesítője szerint is.
A javítás során felhasznált anyagok igazolt felmérés és Megrendelő által előzetesen elfogadott ajánlat alapján kerülnek elszámolásra, az eseti javítási keret terhére. Megrendelő abban az esetben fogadja el a Vállalkozó árajánlatát az alkatrészre vonatkozóan, amennyiben az legfeljebb 20%-kal magasabb a nettó piaci árnál. Az eseti javítási munkák elszámolása havi elszámolás alapján - összesítve az adott hónapban elvégzett munkákat - történik.
Az eseti javítási keretösszeg felhasználására 2023. december 31-ig van lehetőség.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1./ M2 a) pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakember M2 a) pontban meghatározott minimumkövetelménynél (36 hónap) nagyobb szakmai tapasztalata (egész hó, min.0 hó, max. 60 hó), 10
2 2./Az eseti javítási munkáknál a bejelentéstől számított javítás kezdő időtartama órában megadva (minimum 1 óra, maximum 48 óra) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 3./ Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2023/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A II.2.7. pontban foglalt kezdő határidő az eljárás lefolytatására tekintettel változhat.
A II.2.5. pont szerinti 3. bírálati szempont, a nettó ajánlati ár részletezése
3.1./ nettó vállalási díj az eseti javítási előirányzattal együtt Ft súlyszám: 60
3.2./ Eseti javítási óradíj a kiszállási díjjal együtt nettó Ft /óra/fő (maximum nettó 5900.-Ft/óra) súlyszám: 10

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben rögzített kizáró okok bármelyike fennáll. AK felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 74. § (1) bekezdésére is.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (Kr.) 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozatát (elektronikus űrlapon), hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá. AT-nek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtania. Ha a gazdasági szereplőnek (GSZ) nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (62.§(1) bek. k) pont kb) alpont).
AT-nek a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján ajánlatában elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. AT-nek a Kr. 17. § (2) bekezdése alapján elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső az alkalmasság igazolásában részt vevő (kapacitásait rendelkezésre bocsátó) szervezetet/személyt. AT-nek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell, hogy vele szemben van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges). Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi. A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadó továbbá a Kr. 1. § (7) bekezdése. Az öntisztázásra a Kbt. 64.§-a irányadó. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján is történhet.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1. Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint nyilatkoznia szükséges, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat azonban nem köteles megadni.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása alapján csatolandó igazolások: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozzon az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő igénybevétele a Kbt. 65. § (7), (8) bekezdés alapján. Az alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra. Ajánlattevő és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó az ajánlattételi felhívásban előírt dokumentumokat az Ajánlatkérőnek a Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdései szerinti felhívására kötelesek benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése szerint azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az Ajánlatkérő elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett. Ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód
helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes árbevétele összesen nem érte el a nettó 40 000 000.-Ft összeget.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M/1 Az ajánlatba csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (3) bek. a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett és 3 éven (36 hónapon) belül teljesített, a szerződés tárgyával azonos rendeltetésű, legjelentősebb szolgáltatásainak (villamos felülvizsgálati munkák) ismertetését. Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését és székhelyét, a szolgáltatás tárgyát, a mennyiségét, a teljesítés idejét (a befejezési határidő –év hónap, nap – megjelölésével) és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. A Kbt. 65. §(6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.§ (7) bekezdése értelmében a 65.§ (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. § (9) bekezdése értelmében az M/1 alkalmassági követelmény igazolására csak akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében.
M/2 Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja szerint azoknak a szakembereknek megnevezését, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, továbbá csatoljon nyilatkozatot a szakember rendelkezésre állásáról. (csatolandó: a teljesítésbe bevonni kívánt szakember megnevezése, végzettsége, illetve képzettsége ismertetése, rövid szakmai önéletrajza és a képzettséget igazoló okiratok egyszerű másolati példánya, rendelkezésre állási nyilatkozat)
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett legalább 5 db épület mindegyikében végzett érintésvédelmi felülvizsgálatot, erősáramú berendezések felülvizsgálatát és villámvédelmi berendezések felülvizsgálatát tartalmazó referenciával.
M/2 Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik
M/2 a): legalább 1 fő érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló szakemberrel vagy villamos biztonsági felülvizsgáló végzettséggel, és legalább 36 hónapos villamos felülvizsgálati szakterületen szerzett gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel.
M/2 b) legalább 1 fő erősáramú berendezések felülvizsgáló végzettség, vagy villamos biztonsági felülvizsgáló végzettséggel, és legalább 36 hónapos villamos felülvizsgálati szakterületen szerzett gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel
M/2 c): legalább 1 fő villámvédelmi berendezések felülvizsgáló és legalább 36 hónapos villamos felülvizsgálati szakterületen szerzett gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel.
Az M/2 a,b,c,) alkalmassági szempontnak való megfelelés biztosítható 1 fővel is, amennyiben mindegyik előírt végzettséggel vagy a villamos biztonsági felülvizsgáló végzettséggel rendelkezik.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: a teljes nettó vállalási ár 1 %-ának/naptári nap megfelelő összegű, legfeljebb a teljes nettó vállalási ár 20 %-ának megfelelő összeg a szerz.tervezetben foglaltak szerint. Meghiúsulási kötbér: A szerződés lejárat előtti Vállalkozó hibájából való meghiúsulása esetén a teljes szolgáltatási időszakra tervezett nettó vállalkozási díj 5 %-a. A kötbérek abban az esetben érvényesíthetőek, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése, illetve a szerződésszegésből eredő igények érvényesítése során köteles figyelembe venni a Kbt. 142. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakat . Jótállás: az elvégzett munkára vonatkozóan legalább 3 hónap. 200 e Ft feletti beépített szerelvény darabokra: legalább 1 év.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A kifizetések pénzneme: HUF. Megrendelő előleget nem biztosít. A teljesítés igazolás: a Kbt. 135. § (1) bek.-nek a rendelkezései az irányadóak. Számlázás ütemezése: egy részszámla 2023. május 31-el (50%), a végszámla kiállítható a 2023. szeptember 30-i teljesítés után (50%). (Az eseti javítás keretösszege nélkül figyelembe vett összeg). Az eseti keretösszeg kimerítésére 2023. december 31-ig van lehetőség.
A számlák átutalással kerülnek kiegyenlítésre a (rész) számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. Az eseti javítás elszámolása havi elszámolás alapján (összesítve az adott hónapban elvégzett munkákat) a Kbt. 135.§ (1) ,(5) és (6) bekezdése és a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésének a figyelembe vételével – átutalással kerülnek kiegyenlítésre a (rész)számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. A szerződés teljesítése során a Kbt.136.§ (1)-(2) bekezdéseiben
foglaltak alkalmazandóak.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Nem követelmény a gazdálkodó szervezet létrehozása.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/12/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/12/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére. Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 424/2017. (XII. 19.) Kr. 15. § (2) bekezdése és a Kbt. 68. § szerint
A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé tesz

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
x Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: 2022/12/05 (éééé/hh/nn) és helye: Győr Egyetem tér 1, Mosonmagyaróvár, Lucsony u.2
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Az értékelés módszertana a legjobb ár-érték arány
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1) Hiánypótlás: a Kbt. 71. § szerint. AK alkalmazza a Kbt. 71. § (6) bek. A hiánypótlás EKR rendszer útján.
2) Az ajánlathoz csatolni kell:
a) aláírási címpéldány vagy aláírásminta, adott esetben meghatalmazás;
b) folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás (nemleges nyilatkozat is)
3) Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 66. § (2) bek., a 66.§ (6) bek. a) és b) pont, valamint 65. (7) bek. szerinti nyilatkozatokat.
4) Felolvasólap: Kizárólag az AK által létrehozott elektronikus űrlap felhasználásával lehet benyújtani.
5) Benyújtandó dokumentumok: AK rögzíti, hogy azon iratmintákat, amelyeket az ajánlatkérő elektronikus űrlap útján hozott létre, kizárólag elektronikus űrlap formájában lehet beküldeni. A nem elektronikus űrlap formájában benyújtandó iratmintákat és az iratjegyzéket az EKR-ben csatolt külön dokumentum tartalmazza, amely szintén a közbeszerzési dokumentum része.
6) Közös ajánlattétel: csatolni kell az együttműködési megállapodást a dokumentáció szerint.
7) Kommunikáció és ajánlat benyújtása: EKR rendszer útján.
8) Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar nyelv.
9) Kiegészítő tájékoztatás: EKR rendszer útján, egyebekben a Kbt. 56. § és 114. § (6) bek.
10) AK a Kbt. 131. § (4) bek. értelmében az eljárás nyertesével, vagy – a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte, figyelemmel a Kbt. 69.§ (4)-(6) bek-re is.
11) Üzleti titok: a Kbt. 44. § (1) bek szerint az EKR rendszer külön erre a célra szolgáló funkciója alapján elkülönített üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Erről nyilatkozni is kell.
12) AK a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját jelen eljárásban nem alkalmazza.
13) AK a P/1, M/1, M/2, pontban foglalt feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
14) AK nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
15) AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a nyertes ajánlattevő köteles
legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a dokumentációban foglaltak szerint (legalább 2 000 000 Ft/kár és 15 000 000 Ft/év mértékű).
16) AK nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőségével.
17) Az ajánlatban valamennyi dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja.
18) Valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET).
19) Értékelési szempontok: pontszám: 0-100, Értékelés módszertana: a legjobb ár-érték arány. 1.szempont: egyenes arányosság,2-3. szempont fordított arányosság. A 2./ részszempont esetén a megajánlható legkisebb mennyiség: minimum 1 óra, maximum 48 óra. A maximum értéket meghaladó megajánlás érvénytelennek minősül. A minimum érték alatti megajánlás esetén is ajánlatkérő a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. (100 pont) A 3.2./részszempont esetén a nettó 5900 Ft/óra/fő +áfa óradíjat meghaladó ajánlat a Kbt. 73.§ (6) bek. c)pontja alapján érvénytelen ajánlatnak minősül. Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.
20) Helyszíni bejárás:
Győr, Egyetem tér 1. K3 Kollégium földszint: 2022. 12. 05. 09.00,
Mosonmagyaróvár, Lucsony u. 2.: 2022. 12. 05. 13.00 óra,
Rövidítések: AK=ajánlatkérő
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges