Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 24830/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Hatvan Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 3000 Hatvan, Teleki út 26.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.12.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hatvan Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15729394210
Postai cím: Kossuth tér 2.
Város: Hatvan
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Selmeczi Attila
Telefon: +36 37542305
E-mail: palyazat@hatvan.hu
Fax: +36 37345455
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001700312022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001700312022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Strand - Hidegvizes kút melléfúrásos felújítása II
Hivatkozási szám: EKR001700312022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A beruházás tárgya:
A hatvani Strandfürdő (3000 Hatvan, Teleki út 26.) területén található hidegvizes kút melléfúrásos felújítása
Új hidegvizes kút létesítése
Felvonulás:
Felvonuláshoz szükséges terület kialakítása, kútfúróberendezés és a hozzá tartozó részegységek felvonulása, a szállítás alatti rezsiköltséggel, lakókonténerek elhelyezésével: 1 db
Fúrás előkészítés:
Kútfúró berendezés felszerelése: 1 db
Fúrás előkészítés:
Kútfúró berendezés felszerelése: 20 m3
Fúrás:
Teljesszelvényű jobb öblítéses rotary fúrás Ø 17 1/2"-al 0-24 m között: 24 m
Csövezés:
Acél iránycsőrakat beépítése, Ø 355/345 mm acélcsővel 0-24 m között: 24 m
Cementezés:
Cementezés méterdíja: 24 m
Fúrás:
Jobb öblítéses rotary keresőfúrás Ø 8 1/2" -al 24-195 m között: 171 m
Műszeres munkák:
Geofizikai mérés, kiértékelés: 1 db
Fúrás:
Jobb öblítéses rotary bővítőfúrás Ø 12 1/4" -al 24-130 m között: 106 m
Csövezés:
1. termelő csőrakat beépítése Ø 9 5/8" olajipari béléscsővel 0-130 m között: 130 m
Cementezés:
Palástcemenetezés méterdíja 9 5/8": 130 m
Fúrás:
Jobb öblítéses rotary bővítő fúrás Ø 320 mm 130-195 m között: 65 m
Csövezés, szűrőzés:
1. termelő cső- és szűrőrakat beépítése, Ø 5 1/2" olajipari béléscsővel 80-195 m között: 90 m
Csövezés, szűrőzés:
2. termelő cső- és szűrőrakat beépítése, Ø 5 1/2" olajipari béléscsővel 80-195 m között: 25 m
Csövezés, szűrőzés:
Szűrőrakat kavicsolása 80-195 m: 115 m
Kútkiképzés:
Pakkeres szűrőváztisztítás: 25 m
Kútkiképzés:
Kompresszor termeltetés: 48 óra
Kútkiképzés:
Búvárszivattyús termeltetés, vízlépcső beállítás: 72 óra
Műszeres munkák:
Kútvizsgálati mérés MSZ22116/2002 szabvány alapján, kiértékelés: 1 db
Műszeres munkák
Vízkémiai- és gázanalitikai vizsgálatok: 1 db
Befejező munkálatok:
Kút ideiglenes lezárása: 1 alkalom
Befejező munkálatok:
Levonulás: 1 db
Befejező munkálatok:
Vízföldtani napló elkészítése: 1 db
Befejező munkálatok:
Záródokumentáció elkészítése: 1 db
Új hidegvizes kút gépészeti munkái
Q=30 m3/h, H= 40 m, kapacitással rendelkező búvárszivattyú biztosítása, szakszervízben történő kábeltodással, 45 m hosszú betápvezetékkel: 1 egység
Szivattyú leépítése üzemi vízszintt alá, 3 1/2" olajipari termelőcsővel vagy azzal egyenértékű csővel, emelőgéppel együtt, egyedi gyártású kútfej és szivattyú átmenettel: 40 m
MSZ 22116:2002 szabványszerinti szerelvénysor kiépítése DN 80-as dimenzióban, szárnykerekes, impulzus jeladóval szerelt, vízmennyiségmérővel és szerelvényekkel komplettem, felszín felett kialakítva.
Kút gyűrűstér szellőzőcső csatlakoztatása a kút technikai csőrakatára és kialakítása: 1 klt
Kútfejszerelvénysor alaplemez kialakítása, védőcsövek elhelyezésével 2 soron vasalva 20 cm vastagságban 3,5 x 2,5 m méretben, földmunkával és 10 cm tömörített zúzalékkal együtt: 1 egység
Kúfejszekrény kialakítása, és telepítése, hőszigetelt kivitelben, UV stabil anyagminőségben: 1 db
Erős és gyengeáramú vezérlőszekrény kialakítása és telepítése a következő feladatok elvégzésére:
- Kútszivattyú védelmek ellátása
- Kútszivattyú működtetése és hajtásszabályzás az változó mennyiségi igények kielégítésére továbbá a lassú indítás és leállítási módok érdekében
A vezérlőszekrénynek tartalmaznia kell programozható logikai egységet, és vezérlőszoftvert mely a meghatározott vezérlési igényekre programozott és egyéb rendszerbe integrálható: 1 egység
Meglévő hidegvizes kút megszüntetése
Előkészítés:
Munkaterület előkészítése: 1 db
Előkészítés:
Felvonulás felszerelés: 1 db
Kút megszüntetése:
Talptisztítás: 1 alkalom
Kút megszüntetése:
Pangó víz kitermelése (kúttérfogat 3x): 1 alkalom
Kút megszüntetése:
Homokos kavics feltöltés 188-141,7 m között: 46,3 m
Kút megszüntetése:
Cementtej kihelyezése 141,7-0 m között: 141,7 m
Befejező munkálatok:
Leszerelés, levonulás: 1 alkalom
Befejező munkálatok:
Tereprendezés: 1 db
Befejező munkálatok:
Záródokumentáció elkészítése: 1 db
A tervdokumentáció alapján a tervezett talpmélység: 195 m
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseire tekintettel, ha a közbeszerzési kiírás részét képező dokumentumokban az ajánlatkérő megítélése szerint a közbeszerzési szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé teszi meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra, adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást, akkor az a hivatkozás csak a közbeszerzési szerződés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, és az ajánlatkérő elfogadja az azzal egyenértékűnek tekinthető ajánlatot – tehát az adott hivatkozás/megnevezés esetén a hivatkozás/megnevezés a „vagy azzal egyenértékű” kifejezéssel együttesen értendő és kezelendő.
A beruházás részleteit az Útmutató és a kapcsolódó műszaki dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat-tétel lehetőségét, amely során azt állapította meg, hogy a részajánlat-tétel nem lenne gazdaságilag észszerű, mivel a beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Strand - Hidegvizes kút melléfúrásos felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3000 Hatvan, Teleki út 26.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Új hidegvizes kút létesítése
Felvonulás:
Felvonuláshoz szükséges terület kialakítása, kútfúróberendezés és a hozzá tartozó részegységek felvonulása, a szállítás alatti rezsiköltséggel, lakókonténerek elhelyezésével: 1 db
Fúrás előkészítés:
Kútfúró berendezés felszerelése: 1 db
Fúrás előkészítés:
Kútfúró berendezés felszerelése: 20 m3
Fúrás:
Teljesszelvényű jobb öblítéses rotary fúrás Ø 17 1/2"-al 0-24 m között: 24 m
Csövezés:
Acél iránycsőrakat beépítése, Ø 355/345 mm acélcsővel 0-24 m között: 24 m
Cementezés:
Cementezés méterdíja: 24 m
Fúrás:
Jobb öblítéses rotary keresőfúrás Ø 8 1/2" -al 24-195 m között: 171 m
Műszeres munkák:
Geofizikai mérés, kiértékelés: 1 db
Fúrás:
Jobb öblítéses rotary bővítőfúrás Ø 12 1/4" -al 24-130 m között: 106 m
Csövezés:
1. termelő csőrakat beépítése Ø 9 5/8" olajipari béléscsővel 0-130 m között: 130 m
Cementezés:
Palástcemenetezés méterdíja 9 5/8": 130 m
Fúrás:
Jobb öblítéses rotary bővítő fúrás Ø 320 mm 130-195 m között: 65 m
Csövezés, szűrőzés:
1. termelő cső- és szűrőrakat beépítése, Ø 5 1/2" olajipari béléscsővel 80-195 m között: 90 m
Csövezés, szűrőzés:
2. termelő cső- és szűrőrakat beépítése, Ø 5 1/2" olajipari béléscsővel 80-195 m között: 25 m
Csövezés, szűrőzés:
Szűrőrakat kavicsolása 80-195 m: 115 m
Kútkiképzés:
Pakkeres szűrőváztisztítás: 25 m
Kútkiképzés:
Kompresszor termeltetés: 48 óra
Kútkiképzés:
Búvárszivattyús termeltetés, vízlépcső beállítás: 72 óra
Műszeres munkák:
Kútvizsgálati mérés MSZ22116/2002 szabvány alapján, kiértékelés: 1 db
Műszeres munkák
Vízkémiai- és gázanalitikai vizsgálatok: 1 db
Befejező munkálatok:
Kút ideiglenes lezárása: 1 alkalom
Befejező munkálatok:
Levonulás: 1 db
Befejező munkálatok:
Vízföldtani napló elkészítése: 1 db
Befejező munkálatok:
Záródokumentáció elkészítése: 1 db
Új hidegvizes kút gépészeti munkái
Q=30 m3/h, H= 40 m, kapacitással rendelkező búvárszivattyú biztosítása, szakszervízben történő kábeltodással, 45 m hosszú betápvezetékkel: 1 egység
Szivattyú leépítése üzemi vízszintt alá, 3 1/2" olajipari termelőcsővel vagy azzal egyenértékű csővel, emelőgéppel együtt, egyedi gyártású kútfej és szivattyú átmenettel: 40 m
MSZ 22116:2002 szabványszerinti szerelvénysor kiépítése DN 80-as dimenzióban, szárnykerekes, impulzus jeladóval szerelt, vízmennyiségmérővel és szerelvényekkel komplettem, felszín felett kialakítva.
Kút gyűrűstér szellőzőcső csatlakoztatása a kút technikai csőrakatára és kialakítása: 1 klt
Kútfejszerelvénysor alaplemez kialakítása, védőcsövek elhelyezésével 2 soron vasalva 20 cm vastagságban 3,5 x 2,5 m méretben, földmunkával és 10 cm tömörített zúzalékkal együtt: 1 egység
Kúfejszekrény kialakítása, és telepítése, hőszigetelt kivitelben, UV stabil anyagminőségben: 1 db
Erős és gyengeáramú vezérlőszekrény kialakítása és telepítése a következő feladatok elvégzésére:
- Kútszivattyú védelmek ellátása
- Kútszivattyú működtetése és hajtásszabályzás az változó mennyiségi igények kielégítésére továbbá a lassú indítás és leállítási módok érdekében
A vezérlőszekrénynek tartalmaznia kell programozható logikai egységet, és vezérlőszoftvert mely a meghatározott vezérlési igényekre programozott és egyéb rendszerbe integrálható: 1 egység
Meglévő hidegvizes kút megszüntetése
Előkészítés:
Munkaterület előkészítése: 1 db
Előkészítés:
Felvonulás felszerelés: 1 db
Kút megszüntetése:
Talptisztítás: 1 alkalom
Kút megszüntetése:
Pangó víz kitermelése (kúttérfogat 3x): 1 alkalom
Kút megszüntetése:
Homokos kavics feltöltés 188-141,7 m között: 46,3 m
Kút megszüntetése:
Cementtej kihelyezése 141,7-0 m között: 141,7 m
Befejező munkálatok:
Leszerelés, levonulás: 1 alkalom
Befejező munkálatok:
Tereprendezés: 1 db
Befejező munkálatok:
Záródokumentáció elkészítése: 1 db
A tervdokumentáció alapján a tervezett talpmélység: 195 m
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseire tekintettel, ha a közbeszerzési kiírás részét képező dokumentumokban az ajánlatkérő megítélése szerint a közbeszerzési szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé teszi meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra, adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást, akkor az a hivatkozás csak a közbeszerzési szerződés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, és az ajánlatkérő elfogadja az azzal egyenértékűnek tekinthető ajánlatot – tehát az adott hivatkozás/megnevezés esetén a hivatkozás/megnevezés a „vagy azzal egyenértékű” kifejezéssel együttesen értendő és kezelendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az ajánlattevő által elvégzett munkákra vállalt többlet jótállás időtartam az előírt kötelező 24 hónaphoz képest (min. 0 hónap – max. 16 hónap) 20
2 A tárgyi beruházás esetében min. 1 fő hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatásának vállalása min. 100 munkaórában (IGEN/NEM) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az ajánlattevőre, az alvállalkozóra és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőkre vonatkozó kötelező kizáró okok: a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjai közül bármelyik kizáró ok fennáll.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely a fenti kizáró okok bármelyikének a hatálya alá tartozik vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés szerinti öntisztázás lehetőségére.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése és a Kbt. 114/A. §-a alapján az ajánlattevőnek csak nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a jelen közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá, továbbá a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevőnek csak nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a jelen közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt.
A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését, illetve akkor is, ha az ajánlattevő nem kíván igénybe venni alvállalkozót és/vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzési eljárás elindítását megelőzően kiállított nyilatkozatok/igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt adatok tartalma valós.
Az ajánlatkérő – ennek ellenkező bizonyításig – a benyújtott nyilatkozatokban/igazolásokban foglalt adatok valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Az ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén – amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges – a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi. Ha a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód, akkor az ajánlattevőnek a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolnia az alkalmassági követelménynek való megfelelését.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlatkérő a tárgyi eljárás során nem ír elő pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményt.
Ennek indoka: a Kbt. 114. § (1) bekezdésében foglaltak alapján alkalmassági követelmény előírása nem kötelező.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő előírja a Kbt. 114/A. § alkalmazását a jelen közbeszerzési eljárásban, erre tekintettel ajánlatkérő előírja, hogy az alkalmassági követelmények tekintetében meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
M/1.) Az ajánlattevőnek a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 5 évben (60 hónapban) teljesített, a közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházásait a Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében foglaltak szerint.
A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak tartalmaznia kell legalább az alábbiakat:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését
- az építési beruházás/referenciamunka tárgyát (olyan tartalommal, hogy az alapján az előírt alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen)
- az építési beruházás mennyiségét (a kútfúrási tevékenységgel érintett mélységet)
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját)
- a teljesítés helyét
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjára, a 21/A. §-ra, a 22. § (5) bekezdésre és a 23. §-ra is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Az ajánlattevő alkalmatlan, ha:
M/1.) Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) legalább 1 db olyan, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referencia munkával, amely tartalmazott min. 145 m talpmélységet elérő kútfúrási tevékenységet.
A referencia-követelmény teljesítése esetében az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 5 év (60 hónap) alatt műszaki átadás-átvétellel befejezett, de legfeljebb 8 éven (96 hónapon) belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: mértéke a nettó vállalkozói díj 1 %-ának megfelelő összeg, minden késedelemmel érintett nap után (de legfeljebb 30 %).
Hibás teljesítés esetén a Megrendelő hibás teljesítési kötbér kiszabására jogosult, melynek mértéke a hibával érintett költségvetési sor nettó értékének 15 %-a, a hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatásának vállalása és nem teljesítése esetén a nettó vállalkozói díj 5 %-a.
Meghiúsulási kötbér: mértéke a nettó vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő összeg.
Jótállás: a nyertes ajánlattevő/Vállalkozó az általa az ajánlatában megajánlott, kötelező min. jótállási időn (24 hónap) felüli többlet vállalás szerinti jótállási időt köteles biztosítani az általa elvégzett munkákra.
Teljesítési biztosíték (a szerződés teljesítés elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként): a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 2 %-ának megfelelő értékben.
Jólteljesítési biztosíték (a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények biztosítékaként): a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 2 %-ának megfelelő értékben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A vállalkozói díj számításának alapja a jelen közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlattevő által az Árazott költségvetésben megjelölt egységárak és az ezek alapján a Felolvasólapon megjelölt teljes díj/ellenszolgáltatás.
A nyertes ajánlattevő/Vállalkozó által az ajánlatban megadott egységárak a szerződés időtartama alatt fix árak, azoktól a nyertes ajánlattevő/Vállalkozó semmilyen jogcímen nem térhet el.
A vállalkozói díj magában foglalja az összes előírt munkatételnek a teljes körű (hiánytalan és szerződésszerű) elvégzéséhez kapcsolódó valamennyi költséget, továbbá minden olyan adót, illetéket, vámot és egyéb járulékos költséget, amely a Vállalkozónál felmerül.
A Vállalkozó a szerződés teljesítése során 1 db részszámla (50 %-os készültségnél) és 1 db végszámla (100 %-os készültségnél) benyújtására jogosult, a teljesítésigazolás Megrendelő általi kiállítását követően
A benyújtott számlák ellenértékét a Megrendelő a Vállalkozó részére a Kbt. 135. § (1), (3) és (5)-(6) bekezdései, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai alapján, átutalással teljesíti a Vállalkozónak a megadott számlájára.
A Megrendelő a tárgyi beruházás során a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 25 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a Vállalkozó részére, amelyet a Megrendelő a Vállalkozónak annak kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni. Az igénybe vett előleg összege a részszámlában és a végszámlában arányosan kerül elszámolásra.
A számlát magyar forintban (HUF) kell kiállítani, az ellenszolgáltatás teljesítése magyar forintban (HUF) történik.
A számlázás és a kifizetés körében alkalmazni kell különösen az alábbi jogszabályokat: Kbt. 135. §, 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, Ptk. 6:130. §
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/12/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/12/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr.) 15. §-ának (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik. Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Az 1. részszempont (összesített ajánlati ár) esetében fordított arányosítás, a 2. részszempont (többlet jótállási idő) és a 3. részszempont (hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatása) esetében pontkiosztás.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1.) Az ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentumok között feltöltött egy „1_Útmutató” nevű dokumentumot, amelyben az ajánlat benyújtásához kapcsolódó részletes információkat közöl az ajánlattevőkkel.
2.) Az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy az ajánlatkérő az ajánlat összeállítása során az EKR rendszerben megfelelően, hiánytalanul kitölti valamennyi, kitöltésre előírt nyilatkozatot (Elektronikus űrlapot), továbbá megfelelően, hiánytalanul kitöltve és aláírva benyújtja az „1_Útmutató” nevű dokumentumban szereplő, „2_Iratjegyzék” nevű fejezetben nevesített dokumentumot (a nyilatkozatmintákat az ajánlatkérő az EKR-be külön is feltölti „3_Nyilatkozatminták” néven).
Az ajánlat részeként be kell nyújtani a kitöltött Árazatlan költségvetést, amely az EKR-be feltöltésre került a közvetkező elnevezéssel: "4_Árazatlan ktg (Hidegvizes kút)".
3.) A közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérők és az ajánlattevők közötti kapcsolattartás a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti szabályozás szerint történik. Az ajánlattevők felelőssége, hogy a nevezett Korm. rendeletben foglalt előírásokat megismerjék és azt alkalmazzák, továbbá az EKR használata során az előírt szabályok szerint járjanak el. Az ajánlatkérő által az EKR-be feltöltött dokumentumok késedelmes letöltéséből/megnyitásából eredő kockázatot az ajánlattevők viselik.
4.) Az EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumok esetében a fájlformátum esetében követelmény – kivéve az Árazott költségvetést –, hogy az ajánlattevő által feltöltött dokumentumoknak ingyenesen elérhető Adobe Acrobat Reader programmal olvasható, .pdf kiterjesztésű formátumúnak kell lenniük. A .pdf fájlformátumú dokumentumok tekintetében titkosítás nem alkalmazható. A titkosított – szabadon nem megnyitható – dokumentumok esetében az ajánlatkérő él a hiánypótlás lehetőségével (ha a hiánypótlásként benyújtott dokumentum a titkosítás miatt ismételten nem lesz olvasható, akkor azt olyan dokumentumnak tekinti, amelyet mintha nem nyújtottak volna be.
Az ajánlat részét képező Árazott költségvetést: a teljes tartalmat érintően Excel (.xls vagy .xlsx) formátumban (úgy, hogy az ajánlatkérő a benyújtott Árazott költségvetést olvasható formátumban meg tudja nyitni és azon az ajánlattevő által tett ajánlati árakat valamennyi tétel esetében egyértelműen meg tudja állapítani) kell benyújtani.
A fájlformátum esetében a részletes információkat az "1_Útmutató" tartalmazza.
5.) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, akkor a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11-12. §-ai tartalmazzák.
6.) A II.2.7.) pontban szereplő teljesítési határidő a munkaterület átadásától kerül számításra.
7.) Az eljárás tárgyalás nélküli.
8.) Közös ajánlattétel esetében a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdéseiben foglalt szabályok az irányadóak.
9.) Az ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
10.) Az ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján előírja, hogy a nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötés időpontjára a beszerzés tárgyát képező építési beruházással összefüggésben okozott lehetséges károk fedezésére kiterjedő felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni oly módon, hogy a vonatkozó felelősségbiztosítás mértéke a min. 3.000.000.-Ft/káresemény és min. 12.000.000.-Ft/év mértéket elérje.
11.) Az ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez 3 % mértékű tartalékkeretet köt ki, amely felhasználásának szabályait a szerződés-tervezet tartalmazza.
12.) Az ajánlatkérő az előírt alkalmassági feltételt a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
13.) Mivel karakterkorlát miatt az összes releváns információ nem lehetséges a jelen felhívásban, ezért a felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Útmutatóban, a Kbt.-ben és a kapcsolódó végrehajtási rendeletekben foglalt előírások az irányadóak.
14.) Ha az EKR használata során technikai jellegű problémák merülnek fel, akkor azokkal kapcsolatban az EKR üzemeltetőjéhez kell fordulni, mert az ajánlatkérő az EKR-t érintő technikai problémák kezelését nem tudja elvégezni (Üzemeltető ügyfélszolgálati e-mail-címe: ekrhelpdesk@ujvilag.gov.hu, telefonszáma: +36/1-465-8899).
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges