Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25722/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Újszász Városi Önkormányzat
Teljesítés helye: 5052 Újszász, Kiss Ernő út 3. Hrsz.: 209/2;5052 Újszász, Munkás út 25. Hrsz.: 282;5052 Újszász, Egység út 21. Hrsz.: 1111
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.12.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Újszász Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15733050216
Postai cím: Szabadság Tér 1
Város: Újszász
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dobozi Róbert
Telefon: +36 56552022
E-mail: titkarsag@ujszasz.hu
Fax: +36 56552102
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://ujszasz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001766042022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001766042022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Újszász szoc. bérlakások és szolgálati lakás II.
Hivatkozási szám: EKR001766042022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Újszász szoc. bérlakások és szolgálati lakás II.” tárgyú építési beruházás.
Tárgyi beruházás 3 leromlott állagú ingatlan felújítását érinti:
1. rész: Újszász, Kiss Ernő út 3. (szociális bérlakás) Hrsz.: 209/2. Tervezett összes hasznos alapterület: 45,84 m2.
2. rész: Újszász, Munkás út 25. (szociális bérlakás) Hrsz.: 282. Tervezett összes hasznos alapterület: 49,33 m2.
3. rész: Újszász, Egység út 21. (szolgálati lakás) Hrsz.: 1111. Tervezett összes hasznos alapterület: 66,08 m2.
Tervezett hasznos alapterület mindösszesen: 161,25 m2.
Ingatlanonként az alábbi munkák kivitelezése tervezett:
- tetőszerkezet megerősítése napelem fogadására, a szükséges mennyiségű tetőfedő cserép cserékkel;
- villamos fűtés kialakítása;
- lakóhelyiségek felújítása;
- kerítés kivitelezése;
- tereprendezés, szemételszállítás;
- kapubejáró kialakítása;
- 13 panelből álló komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszerek telepítése, villamos hálózatra kapcsolása, mono- vagy polikristályos napelemes rendszer, cseréptetőre telepítve kompletten, egyfázisú napelemes rendszer, 5,33 kWp teljesítmény között.
A pontos mennyiségeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező tervdokumentációk és árazatlan költségvetések tartalmazzák.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § 47. § és 48. § alapján amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása miatt az ajánlattételi felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, ajánlatkérő kijelenti, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azokat minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezéssel együtt kell érteni. Egyenértékűség alatt Ajánlatkérő azt érti, hogy a megajánlott terméknek meg kell felelnie a műszaki leírásban foglalt műszaki paramétereknek.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Újszász, Kiss Ernő út 3. (szociális bérlakás)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331200-0
További tárgyak: 09332000-5
45210000-2
45262690-4
45310000-3
45330000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5052 Újszász, Kiss Ernő út 3. Hrsz.: 209/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Újszász, Kiss Ernő út 3. (szociális bérlakás) Hrsz.: 209/2. Tervezett összes hasznos alapterület: 45,84 m2.
- Tetőszerkezet megerősítése napelem fogadására, a szükséges mennyiségű tetőfedő cserép cserékkel.
- Tetőtér lakótérré tervezését egyelőre nem kérjük. Gázbekötést nem kérünk.
- Villamos fűtés norvég fűtőtestekkel.
- Fürdő: 1db wc, 1db zuhanyzó, energiatakarékos bojler, hideg burkolat
- Konyha:1 konyhabútor, 1 pb. palackos gáztűzhely, hideg burkolat, 1 hűtő.
- Egyéb helyiségek laminált padló burkolat.
- Ingatlant határoló kerítés készítése (beton oszlop + drótkerítés + kiskapu)
- Tereprendezés+ szemételszállítás.
- Kapubejáró kialakítása
Az építési beruházás mennyisége:
01 Nappali – Konyha – Étkező gress padlólap 21,34 m2
02 Fürdőszoba gress padlólap 3,70 m2
03 Wc gress padlólap 1,59 m2
04 Szoba laminált parketta 12,95 m2
05 Hálófülke laminált parketta 6,26 m2
Összes hasznos alapterület 45,84 m2
13 panelből álló komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszerek telepítése, villamos hálózatra kapcsolása, mono- vagy polikristályos napelemes rendszer, cseréptetőre telepítve kompletten, egyfázisú napelemes rendszer, 5,33 kWp teljesítmény között.
A pontos mennyiségeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező tervdokumentációk és árazatlan költségvetések tartalmazzák.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § 47. § és 48. § alapján amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása miatt az ajánlattételi felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, ajánlatkérő kijelenti, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azokat minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezéssel együtt kell érteni. Egyenértékűség alatt Ajánlatkérő azt érti, hogy a megajánlott terméknek meg kell felelnie a műszaki leírásban foglalt műszaki paramétereknek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Környezetvédelmi vállalások (0-5 db) 2
2 M.2) alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott „MV-É” szakember alkalmassági minimum követelményen felüli szakmai tapasztalata (min. 0 hónap és max. 36 hónap) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó forint) / Súlyszám: 7
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2023/02/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/06/15 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00008
II.2.13) További információ
A szerződés finanszírozása a „TOP-4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja” program keretében 100,0 %-ban vissza nem térítendő támogatásból történik. Projekt címe: „Leromlott városi területek fejlesztése Újszász városban”.
Ajánlatkérő a hirdetményminta kitöltésétől a kezdési időpont esetében nem tekinthet el, ezért Ajánlatkérő a II.2.7 pont kiegészítéseként közli, hogy az ott kezdési időpontként megjelölt 2023-02-01 dátum csupán tájékoztató jelleggel került megadásra, a szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba, azaz amennyiben a felek a fenti időponthoz képest korábban vagy később írják alá a szerződést, az aláírás napja minősül a hatálybalépés- és a II.2.7 pont szerinti kezdés napjának is.
1)Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdés a)-b) pontokban foglaltak szerint.
2) A szerződés megkötésének tervezett dátuma: az összegezés megküldését követő naptól számított 11. nap, amennyiben ez nap nem munkanap, úgy az azt követő első munkanap.
3) Az ajánlatot elektronikus példányban kell benyújtani. Az elektronikus példánynak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető formátumban kell tartalmaznia egy vagy több file-ban. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, melyet Ajánlattevő az EKR-ben rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés). Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőket terheli. A közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattételi felhívással egyidejűleg Ajánlatkérő ingyenesen, közvetlenül elérhetővé teszi az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül (https://ekr.gov.hu).
4) Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek az ajánlatában be kell nyújtania a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt vagy aláírás-mintát, amennyiben ezek az adott szervezet vonatkozásában nem értelmezhetők, abban az esetben az aláírásra jogosult aláírás-mintáját. Egyéni vállalkozó esetében ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának benyújtását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására (pl. személyi igazolvány, útlevél, aláírás-minta, közjegyző által hitelesített valamely nyilatkozat).
5) Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. Az ajánlatba a közös ajánlattevők között létrejött közös ajánlattevői megállapodást csatolni kell.
6) Érvénytelen az ajánlat, ha az nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
7) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását alapítását az önálló ajánlattevők esetében sem teszi lehetővé.
8) Ahol az ajánlattételi felhívás vagy a dokumentáció eljárást megindító felhívást említ, azon az ajánlattételi felhívást kell érteni.
9) Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását elfogadja.

II.2.1) Elnevezés:
Újszász, Munkás út 25. (szociális bérlakás)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331200-0
További tárgyak: 09332000-5
45210000-2
45262690-4
45310000-3
45330000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5052 Újszász, Munkás út 25. Hrsz.: 282
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Újszász, Munkás út 25. (szociális bérlakás) Hrsz.: 282. Tervezett összes hasznos alapterület: 49,33 m2.
- Tetőszerkezet megerősítése napelem fogadására, a szükséges mennyiségű tetőfedő cserép cserékkel.
- Villamos fűtés norvég fűtőtestekkel.
- Fürdő: 1 db wc, 1db zuhanyzó, energiatakarékos bojler, hideg burkolat
- Egyéb helyiségek laminált padló burkolat.
- Konyha: 1 konyhabútor, 1 pb. palackos gáztűzhely, hideg burkolat, 1 hűtő.
- Ingatlant határoló kerítés készítése (beton oszlop + drótkerítés + kiskapu)
- Tereprendezés+ szemételszállítás.
- Kapubejáró kialakítása
- Meglévő kémény visszabontása födém síkjáig, bonthatatlan lezárása.
Az építési beruházás mennyisége:
01 Szoba lam.parketta 17,59 m2
02 Nappali, étkező lam.parketta 16,00 m2
03 Fürdő kerámia 4,01 m2
04 Konyha kerámia 8,64 m2
05 Közlekedő kerámia 1,80 m2
06 WC kerámia 1,29 m2
Összes hasznos alapterület 49,33 m²
13 panelből álló komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszerek telepítése, villamos hálózatra kapcsolása, mono- vagy polikristályos napelemes rendszer, cseréptetőre telepítve kompletten, egyfázisú napelemes rendszer, 5,33 kWp teljesítmény között.
A pontos mennyiségeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező tervdokumentációk és árazatlan költségvetések tartalmazzák.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § 47. § és 48. § alapján amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása miatt az ajánlattételi felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, ajánlatkérő kijelenti, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azokat minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezéssel együtt kell érteni. Egyenértékűség alatt Ajánlatkérő azt érti, hogy a megajánlott terméknek meg kell felelnie a műszaki leírásban foglalt műszaki paramétereknek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Környezetvédelmi vállalások (0-5 db) 2
2 M.2) alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott „MV-É” szakember alkalmassági minimum követelményen felüli szakmai tapasztalata (min. 0 hónap és max. 36 hónap) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó forint) / Súlyszám: 7
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2023/02/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/06/15 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00008
II.2.13) További információ
A szerződés finanszírozása a „TOP-4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja” program keretében 100,0 %-ban vissza nem térítendő támogatásból történik. Projekt címe: „Leromlott városi területek fejlesztése Újszász városban”.
Ajánlatkérő a hirdetményminta kitöltésétől a kezdési időpont esetében nem tekinthet el, ezért Ajánlatkérő a II.2.7 pont kiegészítéseként közli, hogy az ott kezdési időpontként megjelölt 2023-02-01 dátum csupán tájékoztató jelleggel került megadásra, a szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba, azaz amennyiben a felek a fenti időponthoz képest korábban vagy később írják alá a szerződést, az aláírás napja minősül a hatálybalépés- és a II.2.7 pont szerinti kezdés napjának is.
1)Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdés a)-b) pontokban foglaltak szerint.
2) A szerződés megkötésének tervezett dátuma: az összegezés megküldését követő naptól számított 11. nap, amennyiben ez nap nem munkanap, úgy az azt követő első munkanap.
3) Az ajánlatot elektronikus példányban kell benyújtani. Az elektronikus példánynak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető formátumban kell tartalmaznia egy vagy több file-ban. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, melyet Ajánlattevő az EKR-ben rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés). Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőket terheli. A közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattételi felhívással egyidejűleg Ajánlatkérő ingyenesen, közvetlenül elérhetővé teszi az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül (https://ekr.gov.hu).
4) Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek az ajánlatában be kell nyújtania a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt vagy aláírás-mintát, amennyiben ezek az adott szervezet vonatkozásában nem értelmezhetők, abban az esetben az aláírásra jogosult aláírás-mintáját. Egyéni vállalkozó esetében ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának benyújtását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására (pl. személyi igazolvány, útlevél, aláírás-minta, közjegyző által hitelesített valamely nyilatkozat).
5) Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. Az ajánlatba a közös ajánlattevők között létrejött közös ajánlattevői megállapodást csatolni kell.
6) Érvénytelen az ajánlat, ha az nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
7) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását alapítását az önálló ajánlattevők esetében sem teszi lehetővé.
8) Ahol az ajánlattételi felhívás vagy a dokumentáció eljárást megindító felhívást említ, azon az ajánlattételi felhívást kell érteni.
9) Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását elfogadja.

II.2.1) Elnevezés:
Újszász, Egység út 21. (szolgálati lakás)
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331200-0
További tárgyak: 09332000-5
45210000-2
45262690-4
45310000-3
45330000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5052 Újszász, Egység út 21. Hrsz.: 1111
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Újszász, Egység út 21. (szolgálati lakás) Hrsz.: 1111. Tervezett összes hasznos alapterület: 66,08 m2.
- fűtés: szobánként külön álló, külön szabályozható és mérhető villamos fűtés, duál inverteres hőszivattyús klíma
- tetőszerkezet megerősítése napelem fogadására, teljes tetőfedő cserép csere, a szükséges anyagokkal együtt
- fürdőben 1 db wc, 1 db zuhanyzó (esetleg kabin), energiatakarékos bojler, hideg burkolat
- konyhában: 1 konyhabútor, 2 gáztűzhely (gázhálózat építése), hideg burkolat, 1 hűtő
- ingatlant határoló meglévő kerítés javítása, hiányzó pótlása. (beton oszlop + drótháló)
- két beállású gépkocsi tároló kialakítása, a meglévő garázs bontása és helyette 2 db gk beállására elegendő betonozott terület kialakítása
- kapubejáró kialakítása
- általános tereprendezés, szemét elszállítása
Az építési beruházás mennyisége:
01 Előtér gress padlólap 6,51 m²
02 Fürdőszoba gress padlólap 7,88 m²
03 Konyha gress padlólap 5,30 m²
04 Szoba laminált parketta 15,77 m²
05 Előtér gress padlólap 6,75 m²
06 Fürdőszoba gress padlólap 5,92 m²
07 Étkező gress padlólap 6,70 m²
08 Szoba laminált parketta 12,27 m²
Összes hasznos alapterület 66,08 m²
13 panelből álló komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszerek telepítése, villamos hálózatra kapcsolása, mono- vagy polikristályos napelemes rendszer, cseréptetőre telepítve kompletten, egyfázisú napelemes rendszer, 5,33 kWp teljesítmény között.
A pontos mennyiségeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező tervdokumentációk és árazatlan költségvetések tartalmazzák.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § 47. § és 48. § alapján amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása miatt az ajánlattételi felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, ajánlatkérő kijelenti, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azokat minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezéssel együtt kell érteni. Egyenértékűség alatt Ajánlatkérő azt érti, hogy a megajánlott terméknek meg kell felelnie a műszaki leírásban foglalt műszaki paramétereknek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Környezetvédelmi vállalások (0-5 db) 2
2 M.2) alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott „MV-É” szakember alkalmassági minimum követelményen felüli szakmai tapasztalata (min. 0 hónap és max. 36 hónap) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó forint) / Súlyszám: 7
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2023/02/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/06/15 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00008
II.2.13) További információ
A szerződés finanszírozása a „TOP-4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja” program keretében 100,0 %-ban vissza nem térítendő támogatásból történik. Projekt címe: „Leromlott városi területek fejlesztése Újszász városban”.
Ajánlatkérő a hirdetményminta kitöltésétől a kezdési időpont esetében nem tekinthet el, ezért Ajánlatkérő a II.2.7 pont kiegészítéseként közli, hogy az ott kezdési időpontként megjelölt 2023-02-01 dátum csupán tájékoztató jelleggel került megadásra, a szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba, azaz amennyiben a felek a fenti időponthoz képest korábban vagy később írják alá a szerződést, az aláírás napja minősül a hatálybalépés- és a II.2.7 pont szerinti kezdés napjának is.
1)Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdés a)-b) pontokban foglaltak szerint.
2) A szerződés megkötésének tervezett dátuma: az összegezés megküldését követő naptól számított 11. nap, amennyiben ez nap nem munkanap, úgy az azt követő első munkanap.
3) Az ajánlatot elektronikus példányban kell benyújtani. Az elektronikus példánynak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető formátumban kell tartalmaznia egy vagy több file-ban. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, melyet Ajánlattevő az EKR-ben rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés). Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőket terheli. A közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattételi felhívással egyidejűleg Ajánlatkérő ingyenesen, közvetlenül elérhetővé teszi az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül (https://ekr.gov.hu).
4) Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek az ajánlatában be kell nyújtania a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt vagy aláírás-mintát, amennyiben ezek az adott szervezet vonatkozásában nem értelmezhetők, abban az esetben az aláírásra jogosult aláírás-mintáját. Egyéni vállalkozó esetében ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának benyújtását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására (pl. személyi igazolvány, útlevél, aláírás-minta, közjegyző által hitelesített valamely nyilatkozat).
5) Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. Az ajánlatba a közös ajánlattevők között létrejött közös ajánlattevői megállapodást csatolni kell.
6) Érvénytelen az ajánlat, ha az nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
7) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását alapítását az önálló ajánlattevők esetében sem teszi lehetővé.
8) Ahol az ajánlattételi felhívás vagy a dokumentáció eljárást megindító felhívást említ, azon az ajánlattételi felhívást kell érteni.
9) Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását elfogadja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennállnak a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m) pontja szerinti kizáró okok.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan kormányrendeletben meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, akkor erre vonatkozóan szükséges nyilatkoznia.
A Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat űrlap formájában szükséges benyújtani.
Az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés a) pontja szerint köteles kizárni az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll.
Ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, akivel szemben a fent meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az EKR rendszerben található űrlapot szükséges kitöltenie, igazolva, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint kapacitást nyújtó szervezetet.
Ajánlatkérő rögzíti a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltak alapján, hogy nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon Ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az Ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Öntisztázásra a Kbt. 64. § (1)–(2) bekezdése alapján van lehetőség.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A nemleges nyilatkozat is csatolandó az ajánlathoz.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdés alapján nem ír elő Gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdés alapján nem ír elő Gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M.1) Valamennyi rész esetében: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett), a közbeszerzés tárgya szerinti referenciamunkák (magasépítés) ismertetése a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. Az igazolás tartalma: a szerződést kötő fél neve, címe; a referenciát adó személy neve és telefonszáma és e-mail címe; a referenciamunka rövid ismertetése (az építési beruházás tárgya); a kezdés és a teljesítés befejezésének (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év, hó, nap részletezettséggel; a teljesítés helye; az építési beruházás mennyisége (m2); valamint nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ha a közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Az előírt referencia részenként 1 szerződésből származhat.
M.2) Valamennyi rész esetében: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Ajánlatkérő a szakember vonatkozásában az előírt képzettség helyett azzal egyenértékű képzettséget is elfogad. E körben ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 266/ 2013. (VII.11.) Korm.rendelet 8. §-ban foglalt, valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvényben foglalt rendelkezésekre. Több részre történő ajánlattétel esetén részenként ugyanazon szakember bemutatható, ajánlatkérő nem várja el részenként más-más szakember bemutatását.
Ajánlattevő az alkalmasságát előzetesen a Kbt. 67.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozattal igazolja. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. Amennyiben ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezettel kívánja igazolni alkalmasságát, a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben teljesített (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett) építési munkák megvalósítására vonatkozó olyan referenciával, amelyek tartalmaznak összesen:
1. részben min. 30 m2 magasépítési tevékenységet;
2. részben min. 35 m2 magasépítési tevékenységet;
3. részben min. 45 m2 magasépítési tevékenységet.
Az előírt referencia részenként 1 szerződésből származhat.
M.2) Valamennyi részben alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik egy fő szakemberrel, aki érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal, vagy a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./1. rész 2. pontjában meghatározott képzettséggel (okleveles építészmérnök, okleveles építőmérnök, építészmérnök, építőmérnök) és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Nyertes ajánlattevőként szerződő fél az alábbi szerződést megerősítő kötelezettségek vállalására köteles.
Késedelmi kötbér: kivitelező érdekkörében bekövetkezett késedelem esetén a nettó kivitelezési díj 0,5%-a naponta, amelynek maximuma a nettó kivitelezési díj 10%-a. A maximum elérése esetén Megrendelő jogosult a szerződést felmondani és meghiúsulási kötbért követelni.
Hibás teljesítés esetén a szerződésszerű teljesítéséig az előző bekezdésben meghatározott mértékű kötbérre jogosult Megrendelő.
Meghiúsulási kötbér: a szerződés kivitelező érdekkörében bekövetkezett meghiúsulása esetén a nettó kivitelezési díj 20%-a. Az érvényesített kötbérek együttes mértéke nem haladhatja meg a nettó kivitelezési díj 30%-át. Ajánlatkérő fenntartja a jogot a kötbéren felüli kárának érvényesítésére.
Jótállás: Ajánlattevő minimum 24 hónap teljes körű jótállást köteles vállalni – a műszaki átadás-átvétel időpontjától - azzal, hogy amennyiben bármelyik vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint a jótállási kötelezettség ennél hosszabb ideig terheli, úgy a jótállás időtartamára a jogszabályi rendelkezések irányadók. Nyertes ajánlattevő felelősségére a beépített anyagok és a teljesített szolgáltatások vonatkozásában a Ptk. szabályait, valamint az egyes beépített anyagok, illetve elvégzett munkák kötelező alkalmassági idejét meghatározó, a szerződéskötéskor és a teljesítéskor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A nyertes ajánlattevő ennek körében felel az általa felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a terveknek, a vonatkozó magyar szabványoknak megfelelő minőségben végzi el. Részletes feltételek a dokumentáció részét képező kivitelezési szerződésben.
Jólteljesítési biztosíték: Nyertes ajánlattevő köteles jólteljesítési biztosítékot nyújtani a jótállási és szavatossági kötelezettségek nem teljesítésével kapcsolatos megrendelői igények biztosítékaként. A biztosíték nyújtható: a) óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő számlájára történő befizetésével/átutalásával, vagy b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy c) biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A biztosíték összege a szerződés szerinti, tartalékkeret és ÁFA nélkül számított kivitelezési díj 5 %-a (azaz öt százaléka). A jólteljesítési biztosítékot nyertes ajánlattevő legkésőbb a jótállási időszak kezdő napján (a műszaki átadás-átvétel időpontja) köteles átutalni vagy rendelkezésre bocsátani Megrendelő részére. A jólteljesítési biztosítéknak a jótállási időszak lejártának a napjáig folyamatosan fenn kell állnia abban az esetben is, ha a jótállási időszak a jogszabály alapján újból indul vagy nyugvással meghosszabbodik.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Előleg: Ajánlattevő a szerződés elszámolható összege 5%-ának megfelelő mértékű összeg előlegként történő kifizetését kérheti. Az előleg igénylése külön előlegbekérő okirat alapján történik. Ajánlatkérő az előleget legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kifizeti. Számlázás, kifizetés: A teljesítés során nyertes Ajánlattevő három részszáma és végszámla benyújtására jogosult. Az 1. részszámla 25%-os műszaki készültségnél nyújtható be, értéke a nettó ajánlati ár 25%-ának megfelelő összeg. A 2. részszámla 50%-os műszaki készültségnél nyújtható be, értéke a nettó ajánlati ár 25%-ának megfelelő összeg. A 3. részszámla 75%-os műszaki készültségnél nyújtható be, értéke a nettó ajánlati ár 25%-ának megfelelő összeg. Végszámla 100%-os műszaki készültségnél a műszaki átadás-átvételi eljárást követően nyújtható be, értéke a nettó ajánlati ár 25%-ának megfelelő összeg. Az előleg összege a végszámlából kerül levonásra. Ajánlattevő előteljesítésre jogosult.
Finanszírozás módja: utófinanszírozás.
A szerződés teljesítése tekintetében a Kbt. 135. § (1), (3) és (5)-(7) bekezdései is alkalmazandók. Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez nem vesz igénybe alvállalkozót, a részszámla és végszámla összegének kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésében foglaltak alapján, alvállalkozó igénybevétele esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdésének megfelelően a számla és mellékletei ajánlatkérő általi kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre. A közbeszerzés tárgya nem engedélyköteles építési beruházás, ezért nem kell alkalmazni a 2007. évi CXXVII. tv. (Áfa-törvény) 142. §-ban rögzített, ún. fordított adózásra vonatkozó rendelkezéseket. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § szerint nyilatkozik ajánlatkérő, hogy tartalékkeret nem áll rendelkezésre. Irányadó a Kbt. 27/A. § -a. További információk a Dokumentációban.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes ajánlattevők részére gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő ezúton hívja fel a figyelmet a Kbt. 138-139.§- ban foglaltakra.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/12/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/12/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § alapján

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Ajánlati ár: fordított arányosítás; környezetvédelmi vállalások: abszolút értékelés, pontkiosztás; M.2) alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott „MV-É” szakember alk. minimum követelményen felüli szakmai tapasztalata: egyenes arányosítás.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: A II.2.13) pont folytatása:
10) Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy – amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. A Kbt., valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/ 2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásai alapján kell az ajánlatokat benyújtani az EKR informatikai rendszeren keresztül (https:// ekr.gov.hu).
11) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapján az ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházásra annak teljes időtartamára részenként legalább 20.000.000,- Ft/év és káreseményenként legalább 10.000.000,- Ft/kár összegű, kivitelezői összkockázatú építési és szerelésbiztosítást kötni. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy az előírt biztosítással legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fog és tudomásul veszi, hogy abban az esetben, amennyiben a szerződéskötés időpontjára nem rendelkezik az előírt biztosítással, azt Ajánlatkérő az ajánlattól való visszalépésként értékeli, amely esetben Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) alapján a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést.
12) Jelen közbeszerzési eljárás során a magyar jog az irányadó. Az irányadó idő: Ajánlatkérő által valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
13) Szerződéskötéssel egyidejűleg a nyertes Ajánlattevő köteles benyújtani Ajánlattevőnek egy részletes pénzügyi-műszaki ütemtervet.
14) A Kbt. 68. §-a, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásai alapján kerülnek felbontásra az ajánlatok. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi. Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
15) Jelen eljárásban ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
16) Az ajánlat részeként be kell nyújtani a dokumentáció előírásainak megfelelően beárazott tételes költségvetést (szakmai ajánlat). A felhívás II.2.5) pontja szerinti szakember (MV-É vagy azzal egyenértékű) szakmai tapasztalatára vonatkozó értékelési részszempontra tett "0" értéktől nagyobb megajánlás esetén az érintett szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (amelyből az értékelési szempont szerinti teljesítés megállapítható) és rendelkezésre állási nyilatkozata benyújtandó az ajánlat részeként. „Környezetvédelmi vállalások (0-5 db)” értékelési részszempont esetében "0" értéktől nagyobb megajánlás esetén Ajánlattevő a rendelkezésre bocsátott nyilatkozatmintán köteles ismertetni a vállalások részletezését a megajánlás egyértelmű jelölésével (pl. „igen”, „x”.), melyet ajánlatához a vállalás alátámasztásaként csatolnia kell.
17) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
18) Ajánlatkérő elszámolási kötelezettséggel tartozik tárgyi projekt kapcsán a támogatást nyújtó szervezet felé. Nyertes ajánlattevőként szerződő fél kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás felhasználásáról történő elszámolási eljárás során, annak lezárásáig Ajánlatkérő rendelkezésére áll, együttműködik Ajánlatkérővel, és a tőle elvárható módon mindent megtesz annak érdekében, hogy Ajánlatkérő tárgyi projekttel kapcsolatos elszámolási kötelezettségének teljesítését elősegítse. E feladat részeként Vállalkozó kifejezetten vállalja a „TOP-4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja” program felhívásában részletezett megvalósulási dokumentáció elkészítését, amelyet a záró elszámolás időpontját megelőzően Megrendelő rendelkezésére bocsát egyrészt nyomtatott papíralapú iratként, másrészt elektronikus formában.
19) Környezetvédelmi vállalások (mindösszesen 5 db):
Szempontok:
1. Porzó anyagok szállítása kizárólag ponyvával fedetten történik
2. Ajánlattevő vállalja, hogy 18:00-6:00 óra között nem végez szállítási feladatokat a munkaterületre.
3. Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölését vállalja
4. Kizárólag EURO III. vagy annál korszerűbb teherszállító járműveket alkalmaz
5. Kommunális hulladék szelektív gyűjtésének biztosítása kivitelezés teljes időtartama alatt.
Ajánlattevő a rendelkezésre bocsátott nyilatkozatmintán köteles ismertetni a vállalások részletezését, a megajánlás egyértelmű jelölésével (pl. „igen”, „x”.), melyet ajánlatához a vállalás alátámasztásaként csatolni köteles. A megajánlások darabszámát összesítve kell a felolvasólapon szerepeltetni. (pl. 3 db)
20) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Dagonya András Szabolcs (lajstromszám: 00408).
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges