Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 23862/2022
CPV Kód: 45200000-9
Ajánlatkérő: Nyírtét Község Önkormányzata
Teljesítés helye: 4554 Nyírtét, Táncsics köz. 3., 484 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.12.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyírtét Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735186215
Postai cím: Petőfi U. 3.
Város: Nyírtét
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4554
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Révész Dezső
Telefon: +36 302499958
E-mail: nyirtet@gmail.com
Fax: +36 42548000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyirtet.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001703302022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001703302022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Ipari park fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001703302022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ipari Park fejlesztése.
Fedett-nyitott előtető- és csarnok épület építése, épület felújítás, kerítés építés.
’A’ épület:
Meglévő épületrész felújítása: (209,92 m²)
- homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzat felületképzés, javítása, festése
- ereszcsatorna rendszer javítása
- új épület körüli beton járda építése
- Műhely és Raktár helyiségekben új ipari padló készítése álmennyezetek cseréje (födémek, álmennyezetek egységesítése)
- kerámia padló- és falburkolatok cseréje (szociális rész), új kerámia falburkolat (Műhely helyiség)
- belső ajtók cseréje
- belső festés
- új gépészeti helyiség kialakítása, önálló külső bejárattal
- vizesblokk kismértékű átalakítása
- gépészeti korszerűsítés (új fűtési rendszer, szaniterek cseréje stb.)
- elektromos korszerűsítés
Új épületrész: Fedett-nyitott előtető (előtér) építése. Az építés célja, hogy az előtető alatt a rakodást, anyagmozgatást az időjárástól ideiglenesen parkolni lehessen. Az előtető acél tartószerkezettel tervezett.
’B’ épület: (243,65 m²)
Meglévő épületrész felújítása:
- homlokzati nyílászárók cseréje homlokzat felületképzés javítása, festése
- ereszcsatorna rendszer javítása
- új épület körüli betonjárda
Új épületrész: Új csarnok építése, a meglévőhőz nagyon hasonló raszterben és kubatúrában. A tervezett csarnok gépjármű- és anyagtárolásra szolgál. Az épületrész földszintes kialakítású, acél tartószerkezettel tervezett.
’C’- épület:
Épület felújítása: homlokzati nyílászárók cseréje, kávák javítása, felületképzése
Kerítés építése Meglévő kerítés bontása. (Kapuk kivételével). Új kerítés építése, terven jelölt helyeken.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Ipari park fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4554 Nyírtét, Táncsics köz. 3., 484 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ipari Park fejlesztése.
Fedett-nyitott előtető- és csarnok épület építése, épület felújítás, kerítés építés.
’A’ épület:
Meglévő épületrész felújítása: (209,92 m²)
- homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzat felületképzés, javítása, festése
- ereszcsatorna rendszer javítása
- új épület körüli beton járda építése
- Műhely és Raktár helyiségekben új ipari padló készítése álmennyezetek cseréje (födémek, álmennyezetek egységesítése)
- kerámia padló- és falburkolatok cseréje (szociális rész), új kerámia falburkolat (Műhely helyiség)
- belső ajtók cseréje
- belső festés
- új gépészeti helyiség kialakítása, önálló külső bejárattal
- vizesblokk kismértékű átalakítása
- gépészeti korszerűsítés (új fűtési rendszer, szaniterek cseréje stb.)
- elektromos korszerűsítés
Új épületrész: Fedett-nyitott előtető (előtér) építése. Az építés célja, hogy az előtető alatt a rakodást, anyagmozgatást az időjárástól ideiglenesen parkolni lehessen. Az előtető acél tartószerkezettel tervezett.
’B’ épület: (243,65 m²)
Meglévő épületrész felújítása:
- homlokzati nyílászárók cseréje homlokzat felületképzés javítása, festése
- ereszcsatorna rendszer javítása
- új épület körüli betonjárda
Új épületrész: Új csarnok építése, a meglévőhőz nagyon hasonló raszterben és kubatúrában. A tervezett csarnok gépjármű- és anyagtárolásra szolgál. Az épületrész földszintes kialakítású, acél tartószerkezettel tervezett.
’C’- épület:
Épület felújítása: homlokzati nyílászárók cseréje, kávák javítása, felületképzése
Kerítés építése Meglévő kerítés bontása. (Kapuk kivételével). Új kerítés építése, terven jelölt helyeken.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonni kívánt M.1.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36) 5
2 A teljesítésbe bevonni kívánt M.1.2. alkalmassági követelményre bemutatott minőségirányítási szakmérnök szakember ipari csarnok építésében szerzett többlet szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-10)  15
3 Többletjótállás vállalása (min 0, max 36 hónap) 5
4 A teljesítésbe bevonni kívánt M.1.1. alkalmassági követelményre bemutatott építész/építő mérnök szakember ipari csarnok építésében szerzett szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-10)  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1-16-SB1-2020-00010
II.2.13) További információ
A beruházás egy ingatlanon belül egy területet érint, ezért a kivitelezés munkáinak összehangolása baleseti veszélyek miatt csak akként megoldható, ha egy vállalkozó fogja össze a kivitelezési munkákat. A kivitelezés összetettsége és komplexitása miatt egyetlen földterületen gazdaságilag ésműszakilag nem lenne ésszerűen megoldható a részekre bontás. Az építési munkaterületre több vállalkozó több felvonulási építményeit, munkagépeit kellene beengedni, és valamennyi vállalkozónak biztosítani kellene a helyet alapanyag tárolására, amely a területen nem kivitelezhető. Az építési munka összehangolása (figyelembe véve a technológiai időket is) meghaladja egy ilyen kis önkormányzat szakemberállományát, nincs olyan dolgozója az önkormányzatnak, aki ehhez értene, és aki ezt fel tudná vállalni.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés 62. § (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szervezetet, aki részéről a a Kbt. 62. § (1) bekezdés 62. § (2) bekezdés szerinti kizáró ok az eljárás során következik be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Kbt. 114. § (2) bekezdése és 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. §-a szerint, nyilatkozattal.
Ajánlattevőknek a kizáró okok tekintetében a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés alapján ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy nem tartozik az eljárást megindító felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania, mely tartalmazza a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását.
Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevő köteles nyilatkozatot benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn jelen eljárásban meghatározott kizáró okok. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (7) bekezdésében foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontjára vonatkozóan az ajánlatkérő előírja, hogy a gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt. Az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában a Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja alapján az ajánlatkérő előírja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén - amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges - a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. Kétség esetén az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől arra vonatkozóan, hogy az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül melyik végez, illetve melyik nem végez olyan építőipari kivitelezési tevékenységet, amely alapján az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelnie kell.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja alapján előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét a www.mkik.hu oldalon az Építésügyi regisztrációs iroda/On-line építőipari kivitelezői nyilvántartás adatai alapján az ajánlatkérő ellenőrzi
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdése, és 69. § (4)-(6) bekezdése figyelembe vételével a Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján az ajánlattevő nyilatkozata a jelen felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésének megfelelően, ha az ajánlattevő a Amennyiben ezen pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló vagy az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmények és igazolási módok helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a jelen felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (épület építése, felújítása, bővítése) nettó árbevétele évente nem éri el a
140.000.000,- HUF összeget.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1.) és AT a 321/2015. (XI. 30.) Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azt a szakembert, akit be kíván vonni a teljesítésbe. Az okiratok már az ajánlatba benyújtandóak, tekintettel arra, hogy bírálati szempont alapját képezik.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza;
- más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása;
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza, hogy eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.
- amennyiben az ajánlattevő szakembere nem rendelkezik MV-É jogosultsággal, akkor végzettségét igazoló okirat csatolása is szükséges.
Ajánlatkérő az M.1 alkalmassági követelmény vonatkozásában a felhívásban előírja a szakember önéletrajzának a benyújtását már az ajánlattétel során.
AT az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
A Kbt. 69 § (11a) bekezdése irányadó.
Ezen okiratot már az ajánlatban szükséges becsatolni, hogy az értékelési szempontra adott megajánlás ellenőrizhető legyen.
M/2. A Kbt. 114. § (2) bekezdése, és 69. § (4)-(6) bekezdése figyelembe vételével Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján mutassa be az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 5 évben befejezett, de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 8 éven belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásait a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §- a szerinti módon. Az igazolásnak tartalmaznia kell legalább: - a szerződést kötő másik fél megnevezését, - az építési beruházás saját teljesítésű (azaz az M/1 alkalmasságat igazoló gazdasági szereplő saját teljesítése által érintett) mennyiségét; - a kivitelezés tárgyát - az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti tartalommal, - a teljesítés helyét, - a teljesítés idejét (kezdő és befejezési időpont legalább év, hónap és nap megjelölésével, külön feltüntetve a műszaki átadás-átvétel időpontját), valamint azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciamunkák konzorciumi formában történő teljesítése esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az alkalmasságát igazoló gazdasági szereplő saját teljesítése alapján az ajánlattevő alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben a referenciaigazolás nem állítható ki az egyes gazdasági szereplők által végzett munkák elkülönítésével, úgy a referenciaigazolásban a konzorciumi tagok egyetemleges kötelezettségvállalására hivatkozni kell megjelölve, hogy hány százalékos volt a teljesítés alapján az ellenszolgáltatásban való részesülés aránya, tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében foglaltakra. Ebben az esetben a referenciaigazolásban kérjük feltüntetni az alkalmassági minimumkövetelményben megjelölt kivitelezési tárgyak teljes mennyiségét. A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - részvétel mértékéig-, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (3) és (4) bekezdésében rögzített előírásokra.
Az alkalmassági követelménynek közös ATk együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján.
AT az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
A Kbt. 69 § (11a) bekezdése irányadó.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása: 2
M.1.1.) Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik:
minimum egy fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É (felelős műszaki vezetői), vagy azzal egyenértékű jogosultságra vonatkozó nyilvántartásba vétel megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és gyakorlattal rendelkező, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel.
AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig és a szerződés időtartamának ideje alatt rendelkezni fog. Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható.
A szerződéskötés feltétele, hogy az M1. pontban előírt szakembernek szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara (www.mmk.hu), vagy Magyar Építész Kamara, továbbá más jogszabályban meghatározott névjegyzékben, melyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell. A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és AK a második legkedvezőbb ajánlattevővel köti meg szerződést, amennyiben a második helyezett az összegezésben megjelölésre került.
M.1.2. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik minimum egy fő, minőségirányítási szakmérnök, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és gyakorlattal rendelkező, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel.
M.1.3. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik:
minimum egy fő, 1 fő építőmester szakmérnök végzettséggel, és legalább 10 hónap ipari csarnoképítési szakmai tapasztalattal rendelkező, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel.
Egy szakember több pozícióra is megjelölhető.
M/2. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított legfeljebb 8 éven belül megkezdett és 5 éven belül befejezett az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legalább 150 m2 nagyságú épület felújítása, vagy bővítése, vagy építése tárgyú referenciát.
Az előírtaknak azon referencia felel meg, amelynek sikeres műszaki átadás-átvételére a felhívás feladásától visszafelé számított öt évben (72 hónapban) került sor, figyelemmel a Rendelet 21. § (2a) bekezdésére. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg, figyelemmel a Rendelet 21/A. §-ában foglaltakra.
A Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ezen okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat a Kbt. 65 § (12) bekezdésében foglaltak szerint.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Teljes körű jótállás: min. 12 hónap
Késedelmi kötbér: a teljes nettó ellenérték 1%-a /nap, de max. a teljes nettó ellenérték 20%-a. Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó ellenérték 25%-a.
Hibás teljesítési kötbér: legfeljebb 20%
Teljesítési biztosíték: a Kbt. 134. § (2) bek. alapján (a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként) a teljes nettó ellenérték 5%-a. A teljesítési biztosítékot a Kbt. 34. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában, legkésőbb a szerződés hatálybalépésének időpontjáig kell rendelkezésre bocsátani és annak a szerződés teljes időtartam lejártának napján túl +45 napig alatt érvényesnek kell lennie.
Jólteljesítési (jótállási) biztosíték: a Kbt. 134. § (3) bek. alapján a teljes nettó ellenérték 2%-a, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában, legkésőbb a szerződés teljesítésének időpontjáig (a jótállási időszak kezdő időpontjáig) kell rendelkezésre bocsátani azzal, hogy az okirati formában benyújtott biztosítéknak a jótállási időszak lejártának napján túl +45 napig kell érvényesnek lennie.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Részszámlázás biztosított a szerződéstervezetben rögzítettek szerint.
Egy előlegszámla, 4 részszámla és egy végszámla benyújtására van lehetőség.
A Szerződés elfogadott végösszege egyösszegű, fix átalányár
A Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése szerint a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződésben foglalt - tartalékkeret és áfa nélkül számított - vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű előleg kifizetését kérheti.
Az előleget a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül a megrendelő kifizeti a vállalkozó részére. Az előleg a részszámlákból és a végszámlából arányosan kerül levonásra.
Vállalkozó a teljesítés során az építési munkák ellenértékéről 4 szakasz (a szerződés nettó ellenértékének 15 %-át, 25 %-át, 50 %-át, 80 %-át elérő teljesítésnél), valamint egy végszámlát nyújthat be.
Kifizetés teljesítésigazolás kiállítását követően, a Kbt. 135. § (1)-(3) bekezdése szerint, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. §-ában előírtaknak megfelelően.
Ellenszolgáltatás kifizetésének jogszabályi rendelkezései: Kbt. 27/A. §, 135. § (1)-(3); (5)-(6) és (8) bekezdései, alvállalkozó esetén a 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§-a, Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdés.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet ( projekttársaság) létrehozását
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2022/12/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2022/12/15 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/12/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1b)–(1d) bekezdései szerint. Az e-Kr. 15. § (2) bekezdése alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, 2 órával később kezdi meg

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

0-10
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az ár fordított arányosság, a többletjótállás, szakemberek szakmai tapasztalat esetében egyenes arányosítás
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 2000000
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: Ajánlatkérő székhelye 11744003-15443326
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának dokumentumait az ajánlatban el kell helyezni.
VI.3.4) További információk:
VI.3.9) További információk:
a.) Az ajánlatok összeállításának, benyújtásának költségei az ajánlattevőt terhelik. Az ajánlatok benyújtásának módját a dokumentáció tartalmazza
b.) Az ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában az ajánlatot aláíró, cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányának (aláírás-mintájának) egyszerű másolati példányát. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében szükséges a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű (a meghatalmazó és a meghatalmazott által is aláírt) írásos meghatalmazás.
c.) Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
d.) Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. (Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése.)
e.) A Kbt.71.§ (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
f.) Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásos összegezésében megjelölte.
g.) Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e.) pontját, azaz eredménytelenné fogja nyilvánítani az eljárást abban az esetben, ha kizárólag egy ajánlat érkezik be.
h.) Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Serfőző Andrea (lajstromszám: 00160), levelezési címe: 4400-Nyíregyháza, Zrínyi I. u. 9. email címe: serfozoandrea@t-online.hu
i. ) A Kbt. 77. § (1) bekezdésének megfelelően az adott ajánlati elemek azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad az ajánlatkérő:
- Többletjótállás esetében: minimum 0 hónap, maximum 36 hónap.
- Szakember szakmai tapasztalata esetén: min 0, max. 36 hónap
- Csarnoképítési tapasztalattal esetén: min 0, max 10 hónap
- Minőségirányítási szakmérnök szakember tapasztalata:min 0, max 10 hónap
Az értékelés során a fent felsorolt maximális megajánlások a ponthatár felső határával azonos számú pontot kapnak, a minimális elvárásoknál kedvezőtlenebb ajánlati elemet az ajánlatkérő érvényesnek nem fogad el.
k.) Az ajánlattevőnek az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
l.) Az ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell a költségvetést kitöltött, cégszerűen aláírt formában pdf és szerkeszthető .xls formátumban is be kell nyújtania ajánlatához.
m.) A nyertes ajánlattevő köteles a kivitelezés teljes időtartamára teljes körű (allrisks) felelősségbiztosítást kötni, amely 120 M Ft éves kárértékű, 50 M Ft káresemény mértékű. A nyertes ajánlattevőnek a felelősségbiztosítási kötvény egyszerű másolatát legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig az ajánlatkérőnek át kell adnia. Felhívja Ajánlatkérő az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a nyertes ajánlattevő a felelősségbiztosítást a fentiekben meghatározott módon nem biztosítja a szerződéskötés időpontjáig, a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül, melynek következtében ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel kötheti meg a szerződést, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben megjelölte.
n.) A Kbt. 117. § (2) bekezdés alapján kialakított szabály: Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli Közbeszerzési Dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még 3 munkanap időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a Közbeszerzési Dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi az érdeklődő gazdasági szereplők egyidejű értesítése mellett. Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően 3 munkanappal benyújtott kiegészítő tájékoztatást nem tekinti ésszerű időben benyújtott kiegészítő tájékoztatásnak, erre tekintettel nem köteles arra a tájékoztatást megadni. Az ajánlatkérő a Kbt. 114. (4a) bekezdése esetében alkalmaz a 112. § (1) bekezdés b.) pontjától eltérő szabályokat jelen közbeszerzés lefolytatására.
o.) Az ajánlatkérő a szerződéskötés feltételeként előírja, hogy az ajánlattevő rendelkezzen elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó ISO 9001 (vagy azzal egyenértékű) szabvány szerinti építés tárgyában irányítási rendszer érvényes, bármely nemzeti rendszerben akkreditált független szervezet által kiadott tanúsítványával vagy az egyenértékű rendszerének egyéb bizonyítékával.
p.) Az ajánlattevőnek ajánlatában szakmai ajánlatot kell elhelyeznie. A szakmai ajánlat részeit a dokumentáció tartalmazza. A szakmai ajánlat hiánya esetén az ajánlat érvénytelen.

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges