Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/160
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma: 2022.08.18.
Iktatószám: 17579/2022
CPV Kód: 45350000-5
Ajánlatkérő: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Tervezés tekintetében: 4025 Debrecen, Barna utca 23. II. emelet 84. iroda Kivitelezés tekintetében: Debrecenben a Nagyerdei labdarúgó stadion melletti mélygarázs födémén a vízmedence (hrsz.: 22337, közterület)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Ganz HYDRO Kereskedelmi és Vállalkozási Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735588209
Postai cím: Piac Utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paróczai Bernadett osztályvezető
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511550
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Nagyerdei Ködszínház szökőkút vízképek fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000681742022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45350000-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
,,Nagyerdei Ködszínház szökőkút vízképek fejlesztése”
2014 nyarán került átadásra Debrecenben a Nagyerdei labdarúgó stadion melletti mélygarázs födémén a 2143 m2-es vízmedence 1 db 35 m-es függőleges vízsugarú vízképpel, valamint multimédiás (videó és lézer-projektor vetítésére alkalmas) 30x10 m -es legyező-vízfilmmel.
Jelen közbeszerzés tárgya a vízkép bővítésének, fejlesztésének tervezési és kivitelezési munkái.
A szerződés meghatározása: tervezési és vállalkozási szerződés.
A tervezés és a kivitelezés tárgya:
A díszmedence szerkezete és vízforgató rendszere műszakilag megfelelő állapotú, így azokban csak minimális, az új vízképek létrehozásához, gépészet kialakításához szükséges vízgépészeti beavatkozások történnek. A meglévő medencében kerülnek elhelyezésre a szökőkút látványát nagyban emelő új fúvókák, víz alatti szivattyúk, víz alatti lámpatestek, létrehozva egy olyan programozható vízi attrakciót, amely LED világítást és víz-, fény-, mozgóképi-és hang funkciók összehangolt vezérlését tartalmazza (vizuális vetítő rendszer). A szökőkútba egy Magyarországon, sőt még egész Európában is ritkán látott dinamikus vízkép létrehozó rendszer kerül beépítésre.
meglévő, megmaradó vízképek:
1. vízkép:
1 db 35 m-es függőleges vízsugarú vízkép
1 db multimédiás (videó és lézer-projektor vetítésére alkalmas) 30x10 m -es legyező-vízfilm
új vízképek:
2. vízkép:
20 db levegős megtáplálású fúvóka, maximum 20 m-es vízkép magasság;
3. vízkép:
20 db robot fej és a rászerelt telesugár fúvóka;
4. vízkép:
10 db változó vízképű fúvóka, maximum 8,9 m-es vízkép magasság;
5. vízkép:
180 db telesugár fúvóka, maximum 3,5 m-es vízkép magasság;
6. vízkép:
225 db telesugár fúvóka, maximum 3 m-es vízkép magasság.
A fúvókákat a medencében/gépházban elhelyezett speciális, DMX vezérlésű, valamint víz alatti IP68-as kivitelű csőbúvár szivattyúk látják el a megfelelő nyomású vízmennyiséggel.
A kiviteli tervnek tartalmaznia kell:
a szökőkút megépítéséhez szükséges
 helyszínrajzokat
 medencetér, szökőkút berendezések elrendezési terveit
 gépészeti tér, szökőkút berendezések elrendezési terveit
 épületszerkezeti részletterveket, és alátámasztó munkarészeket
 épület tartószerkezeti terveket és/vagy alátámasztó munkarészeket
 szökőkút multimédiás látványprogramot bemutató videóval
 műleírást
 költségvetést
 organizációs tervet
A terveket .dwg és .pdf/A formátumban, a szöveges dokumentumokat digitális aláírással ellátott .pdf/A formátumban, szerkeszthető .doc / .docx formátumban, valamint az árazott és árazatlan költségvetést .pdf és szerkeszthető .xls / .xlsx formátumban kell szállítani.
A végleges dokumentációt - mely tartalmazza a kivitelezési terveket a jogszabály szerinti tartalommal - 4 darab papír-, 1 darab írásvédett DVD-, valamint 1 darab digitális (pendrive) példányban kell szállítani.
A kiviteli tervek esetében költségvetés készítendő árazott és árazatlan formában.
A kivitelezésre alkalmas műszaki tervdokumentáció tartalmazza a szükséges kiviteli terveket, közműegyeztetési jegyzőkönyveket, valamint minden a kivitelezéshez szükséges szakági munkarészt.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 248900000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Nagyerdei Ködszínház szökőkút vízképek fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45240000-1
További tárgyak: 71333000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Tervezés tekintetében: 4025 Debrecen, Barna utca 23. II. emelet 84. iroda
Kivitelezés tekintetében: Debrecenben a Nagyerdei labdarúgó stadion melletti mélygarázs födémén a vízmedence (hrsz.: 22337, közterület)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2014 nyarán került átadásra Debrecenben a Nagyerdei labdarúgó stadion melletti mélygarázs födémén a 2143 m2-es vízmedence 1 db 35 m-es függőleges vízsugarú vízképpel, valamint multimédiás (videó és lézer-projektor vetítésére alkalmas) 30x10 m -es legyező-vízfilmmel.
Jelen közbeszerzés tárgya a vízkép bővítésének, fejlesztésének tervezési és kivitelezési munkái.
A szerződés meghatározása: tervezési és vállalkozási szerződés.
A tervezés és a kivitelezés tárgya:
A díszmedence szerkezete és vízforgató rendszere műszakilag megfelelő állapotú, így azokban csak minimális, az új vízképek létrehozásához, gépészet kialakításához szükséges vízgépészeti beavatkozások történnek. A meglévő medencében kerülnek elhelyezésre a szökőkút látványát nagyban emelő új fúvókák, víz alatti szivattyúk, víz alatti lámpatestek, létrehozva egy olyan programozható vízi attrakciót, amely LED világítást és víz-, fény-, mozgóképi-és hang funkciók összehangolt vezérlését tartalmazza (vizuális vetítő rendszer). A szökőkútba egy Magyarországon, sőt még egész Európában is ritkán látott dinamikus vízkép létrehozó rendszer kerül beépítésre.
meglévő, megmaradó vízképek:
1. vízkép:
1 db 35 m-es függőleges vízsugarú vízkép
1 db multimédiás (videó és lézer-projektor vetítésére alkalmas) 30x10 m -es legyező-vízfilm
új vízképek:
2. vízkép:
20 db levegős megtáplálású fúvóka, maximum 20 m-es vízkép magasság;
3. vízkép:
20 db robot fej és a rászerelt telesugár fúvóka;
4. vízkép:
10 db változó vízképű fúvóka, maximum 8,9 m-es vízkép magasság;
5. vízkép:
180 db telesugár fúvóka, maximum 3,5 m-es vízkép magasság;
6. vízkép:
225 db telesugár fúvóka, maximum 3 m-es vízkép magasság.
A fúvókákat a medencében/gépházban elhelyezett speciális, DMX vezérlésű, valamint víz alatti IP68-as kivitelű csőbúvár szivattyúk látják el a megfelelő nyomású vízmennyiséggel.
A kiviteli tervnek tartalmaznia kell:
a szökőkút megépítéséhez szükséges
 helyszínrajzokat
 medencetér, szökőkút berendezések elrendezési terveit
 gépészeti tér, szökőkút berendezések elrendezési terveit
 épületszerkezeti részletterveket, és alátámasztó munkarészeket
 épület tartószerkezeti terveket és/vagy alátámasztó munkarészeket
 szökőkút multimédiás látványprogramot bemutató videóval
 műleírást
 költségvetést
 organizációs tervet
A terveket .dwg és .pdf/A formátumban, a szöveges dokumentumokat digitális aláírással ellátott .pdf/A formátumban, szerkeszthető .doc / .docx formátumban, valamint az árazott és árazatlan költségvetést .pdf és szerkeszthető .xls / .xlsx formátumban kell szállítani.
A végleges dokumentációt - mely tartalmazza a kivitelezési terveket a jogszabály szerinti tartalommal - 4 darab papír-, 1 darab írásvédett DVD-, valamint 1 darab digitális (pendrive) példányban kell szállítani.
A kiviteli tervek esetében költségvetés készítendő árazott és árazatlan formában.
A kivitelezésre alkalmas műszaki tervdokumentáció tartalmazza a szükséges kiviteli terveket, közműegyeztetési jegyzőkönyveket, valamint minden a kivitelezéshez szükséges szakági munkarészt.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki programozható vízi attrakció kivitelezésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem)  10
2 A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki vizuális vetítő rendszerrel rendelkező szökőkút kivitelezésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) 10
3 A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül programozható vízi attrakció vízgépészeti tervezésében gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (tervezés+ kivitelezés) nettó HUF / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:


IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
09905 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Nagyerdei Ködszínház szökőkút vízképek fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/08/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Ganz HYDRO Kereskedelmi és Vállalkozási Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10838686242
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 76
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
E-mail: info@ganzhydro.hu
Telefon: +36 13230563
Internetcím(ek): (URL) www.ganzhydro.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10838686242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 248900000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Épületszerkezeti tervezés
Vízgépészeti részfeladatok kivitelezése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Hunép Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12656770209
Postai cím: Simonffy Utca 34-36. 8768/1
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12656770209

Hivatalos név: Ganz HYDRO Kereskedelmi és Vállalkozási Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10838686242
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 76
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10838686242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
x Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges