Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/201
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma: 2022.10.14.
Iktatószám: 22099/2022
CPV Kód: 45210000-2
Ajánlatkérő: Nyírbátor Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 4300 Nyírbátor Ipari park utca 8. hrsz 0119/29
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: MB Trend-Ép Építőipari,Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyírbátor Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731869215
Postai cím: Szabadság Tér 7
Város: Nyírbátor
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Batai Árpád
Telefon: +36 205010604
E-mail: priesthungaria@gmail.com
Fax: +36 42281311
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://nyirbator.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Inkubátorház és Szolgáltató Központ bővítése II.
Hivatkozási szám: EKR000528322022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Nyírbátor Ipari park utca 8. (hrsz 0119/29) alatti, kivitelezés alatt álló inkubátorház bővítése, részben a jelenleg kivitelezés alatt álló korábbi bővítés falazott épületrészénél emelet-ráépítéssel, részben pedig a könnyűszerkezetes épületrész folytatásaként. A tervezett bővítés hasznos alapterülete: 1323,69 m2.
Az Inkubátorház épülete a ROHU395 számú, „Cooperation between Nyírbátor and Carei for improving employment and promoting development based on endogenous potential” című projekt részeként jelenleg bővítés alatt áll egy nettó 878 m2 területű épületrésszel. A nyertes ajánlattevővel megkötött vállalkozási szerződésben foglalt teljesítési határidő: 2022.12.01. A beruházás fentiek szerinti I. ütemében megépítendő bővítmény dilatációs hézaggal csatlakozik a meglévő épülethez. Az épület két egységből áll, egy alacsonyabb belmagasságú iroda és oktatási blokkból és a műhelyeket magába foglaló épületrészből.
Az Inkubátorház és Szolgáltató Központ bővítésének II. ütemében a jelenleg kivitelezés alatt álló inkubátorház tovább-bővítésére kerül sor, részben a kivitelezés alatt álló korábbi bővítés falazott épületrészénél emelet-ráépítéssel, részben pedig a könnyűszerkezetes épületrész folytatásaként.
A jelen közbeszerzés tárgyát képező fejlesztésre (Inkubátorház és Szolgáltató Központ bővítésének II. üteme) Ajánlatkérő 2017. március 09. napon nyújtott be támogatási kérelmet (TOP-1.1.2-16-SB1-2017-00001), amelyet a Támogató 2021. november 03. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A támogatási szerződés 2022.02.17. napon került aláírásra. A támogatási szerződés a projekt fizikai befejezési határidejét 2022. december 30. napban határozza meg.
A közbeszerzés tárgyát képező beruházás műszaki tartalma az I. ütem megvalósításával részlegesen összekapcsolódik, mivel az emelet-ráépítési munka az I. ütemben megvalósuló egyszintes épületrészre épül, így ezen munkálatokat a kivitelezők között egymással összehangoltan szükséges teljesíteni.
A beruházás főbb műszaki adatai:
A tervezett bővítés hasznos alapterülete: 1323,69 m2.
Építészet:
A tervezett bővítésben 6 műhely, 11 db 2 fős iroda, és ezen fő funkciók kiszolgáló helyiségei kapnak helyet. A tervezett bővítés részben a jelenleg kivitelezés alatt álló korábbi bővítés falazott épületrészénél emeletráépítéssel, részben pedig a könnyűszerkezetes épületrész folytatásaként valósul meg.
Az emeletráépítés tégla falazatú, lapostetős kialakítású tömeg, a műhely irodablokk, földszintes, acél tartószerkezeten (acél oszlopok és rácsostartók) szendvicspanel fal és tetőpanelek.
Teherhordó és külső falak: Az emeletráépítésnél a külső teherhordó falak POROTHERM 44 K, a belső teherhordó falak POROTHERM 30 N+F falazóblokkokból készülnek. A könnyűszerkezet épületrésznél acél vázszerkezeten szendvicspanel fal.
Válaszfalak: Az emeletráépítésnél a válaszfalak 10 cm vtg. kerámia válaszfal lapokból minden harmadik sorban 3 mm vtg. lágyvas huzallal erősítve. A könnyűszerkezetes épületrésznél gipszkarton válaszfalak készülnek.
Födémszerkezet: A műhelyépületrész kivételével a födémszerkezetek előregyártott vasbeton pallóból, és méretezett vasbeton lemezből (248 m2) készülnek. A műhely épületrész felett statikailag méretezett acél trapézlemezből készül a födém.
Tetőszerkezet: Az emeletráépítés lapostetős, a műhely-blokknál acél szerkezetű rácsos tartók készülnek.
Hőszigetelések: A padlóban 12,0 cm polisztirol hab lépésálló hőszigetelés készül. A lapostető 25-41 cm vtg. kőzetgyapot hőszigetelést kap. A koszorúk hőhídmentességét 8 cm kőzetgyapot lemezzel kell megvalósítani. Az épület lábazata 8,0 és 16,0 cm vtg. hőszigetelést kap.
Burkolatok: A műhelyekben Mapetop S porszórásos iparipadló készül. Az irodákba laminált padló padlóburkolat és pvc padlóburkolatok kerülnek.
Gépészet:
- Fűtésrendszer: Az épület fűtése 1 db kondenzációs gázkazánnal, radiátorokkal és a műhelyeknél hőlégbefúvással (14 db termoventilátor telepítésével) kerül megvalósításra.
- Szellőzés: Az épületben 1 db 1300 m3/h teljesítményű légkezelő rendszer, ill. több kisebb helyi szellőzőrendszer kerül kialakításra. A légtechnika rendszer légcsatorna hálózata horganyzott acéllemez és könnyített horganyzott acéllemez idomokkal szerelt fix vagy hajlékony alumínium csőrendszer.
- Csapadékvízelvezetés: A keletkező csapadékvíz az emelet ráépítésnél épületen belül, míg az új épületrésznél épületen kívül kerül kialakításra. A csővezeték rendszer anyaga KG, a szabadon szerelt csővezetéket páralecsapódás ellen, hőszigeteléssel kell ellátni.
Napelemes rendszer: 40 kWp teljesítményű komplett napelemes rendszer telepítése, villamos hálózatra kapcsolása.
Közlekedés-építés: A tervezett kiszolgáló út és személygépkocsi parkolóhely a meglévő burkolatokra csatlakozva épül. A kivitelezés során 104 fm. útburkolat, 34 db személygépkocsi parkolóhely épül.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 541469229 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Inkubátorház és Szolgáltató Központ bővítése II.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262800-9
További tárgyak: 45311200-2
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4300 Nyírbátor Ipari park utca 8. hrsz 0119/29
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Inkubátorház épülete a ROHU395 számú, „Cooperation between Nyírbátor and Carei for improving employment and promoting development based on endogenous potential” című projekt részeként jelenleg bővítés alatt áll egy nettó 878 m2 területű épületrésszel. A nyertes ajánlattevővel megkötött vállalkozási szerződésben foglalt teljesítési határidő: 2022.12.01. A beruházás fentiek szerinti I. ütemében megépítendő bővítmény dilatációs hézaggal csatlakozik a meglévő épülethez. Az épület két egységből áll, egy alacsonyabb belmagasságú iroda és oktatási blokkból és a műhelyeket magába foglaló épületrészből.
Az Inkubátorház és Szolgáltató Központ bővítésének II. ütemében a jelenleg kivitelezés alatt álló inkubátorház tovább-bővítésére kerül sor, részben a kivitelezés alatt álló korábbi bővítés falazott épületrészénél emelet-ráépítéssel, részben pedig a könnyűszerkezetes épületrész folytatásaként.
A jelen közbeszerzés tárgyát képező fejlesztésre (Inkubátorház és Szolgáltató Központ bővítésének II. üteme) Ajánlatkérő 2017. március 09. napon nyújtott be támogatási kérelmet (TOP-1.1.2-16-SB1-2017-00001), amelyet a Támogató 2021. november 03. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A támogatási szerződés 2022.02.17. napon került aláírásra. A támogatási szerződés a projekt fizikai befejezési határidejét 2022. december 30. napban határozza meg.
A közbeszerzés tárgyát képező beruházás műszaki tartalma az I. ütem megvalósításával részlegesen összekapcsolódik, mivel az emelet-ráépítési munka az I. ütemben megvalósuló egyszintes épületrészre épül, így ezen munkálatokat a kivitelezők között egymással összehangoltan szükséges teljesíteni.
A beruházás főbb műszaki adatai:
A tervezett bővítés hasznos alapterülete: 1323,69 m2.
Építészet:
A tervezett bővítésben 6 műhely, 11 db 2 fős iroda, és ezen fő funkciók kiszolgáló helyiségei kapnak helyet. A tervezett bővítés részben a jelenleg kivitelezés alatt álló korábbi bővítés falazott épületrészénél emeletráépítéssel, részben pedig a könnyűszerkezetes épületrész folytatásaként valósul meg.
Az emeletráépítés tégla falazatú, lapostetős kialakítású tömeg, a műhely irodablokk, földszintes, acél tartószerkezeten (acél oszlopok és rácsostartók) szendvicspanel fal és tetőpanelek.
Teherhordó és külső falak: Az emeletráépítésnél a külső teherhordó falak POROTHERM 44 K, a belső teherhordó falak POROTHERM 30 N+F falazóblokkokból készülnek. A könnyűszerkezet épületrésznél acél vázszerkezeten szendvicspanel fal.
Válaszfalak: Az emeletráépítésnél a válaszfalak 10 cm vtg. kerámia válaszfal lapokból minden harmadik sorban 3 mm vtg. lágyvas huzallal erősítve. A könnyűszerkezetes épületrésznél gipszkarton válaszfalak készülnek.
Födémszerkezet: A műhelyépületrész kivételével a födémszerkezetek előregyártott vasbeton pallóból, és méretezett vasbeton lemezből (248 m2) készülnek. A műhely épületrész felett statikailag méretezett acél trapézlemezből készül a födém.
Tetőszerkezet: Az emeletráépítés lapostetős, a műhely-blokknál acél szerkezetű rácsos tartók készülnek.
Hőszigetelések: A padlóban 12,0 cm polisztirol hab lépésálló hőszigetelés készül. A lapostető 25-41 cm vtg. kőzetgyapot hőszigetelést kap. A koszorúk hőhídmentességét 8 cm kőzetgyapot lemezzel kell megvalósítani. Az épület lábazata 8,0 és 16,0 cm vtg. hőszigetelést kap.
Burkolatok: A műhelyekben Mapetop S porszórásos iparipadló készül. Az irodákba laminált padló padlóburkolat és pvc padlóburkolatok kerülnek.
Gépészet:
- Fűtésrendszer: Az épület fűtése 1 db kondenzációs gázkazánnal, radiátorokkal és a műhelyeknél hőlégbefúvással (14 db termoventilátor telepítésével) kerül megvalósításra.
- Szellőzés: Az épületben 1 db 1300 m3/h teljesítményű légkezelő rendszer, ill. több kisebb helyi szellőzőrendszer kerül kialakításra. A légtechnika rendszer légcsatorna hálózata horganyzott acéllemez és könnyített horganyzott acéllemez idomokkal szerelt fix vagy hajlékony alumínium csőrendszer.
- Csapadékvízelvezetés: A keletkező csapadékvíz az emelet ráépítésnél épületen belül, míg az új épületrésznél épületen kívül kerül kialakításra. A csővezeték rendszer anyaga KG, a szabadon szerelt csővezetéket páralecsapódás ellen, hőszigeteléssel kell ellátni.
Napelemes rendszer: 40 kWp teljesítményű komplett napelemes rendszer telepítése, villamos hálózatra kapcsolása.
Közlekedés-építés: A tervezett kiszolgáló út és személygépkocsi parkolóhely a meglévő burkolatokra csatlakozva épül. A kivitelezés során 104 fm. útburkolat, 34 db személygépkocsi parkolóhely épül.
A Nyertes Ajánlattevőnek (a továbbiakban: II. ütem kivitelezője) a jelen közbeszerzés keretében megvalósuló emelet-ráépítési munkánál az alábbi kitételeket figyelembe kell vennie:
1. Az I. ütem kivitelezője, a II. ütem kivitelezőjének az emelet ráépítési munkák esetén 2022-10-07 én tud munkaterületet biztosítani. (A bővítés I. ütemére vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítésekor Ajánlatkérő már nem számolt azzal, hogy a tárgyi fejlesztés megvalósítására 2017. évben benyújtott pályázata támogatásban fog részesülni.)
2. A II. ütem kivitelezőjének az emelet-ráépítés teljes munkafolyamata alatt, teljes mértékben biztosítania kell az I. ütem beázás menteségét.
3. A II. ütem kivitelezőjének a felhasznált energiát külön mérőkkel kell mérnie és elszámolnia a Megrendelővel.
4. A munkaterületre történő anyagbeszállítást, munkavégzést az I. ütem kivitelezőjével folyamatosan egyeztetnie kell, a munkákat úgy kell szervezni, hogy a kivitelezés alatt a két ütem munkáit végző kivitelezők nem hivatkozhatnak a munkaszervezésből adódó akadályoztatásokra.
A fenti feltételek tudomásul vételéről az ajánlatba kifejezett nyilatkozatot kell csatolni.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A teljesítésbe bevont M.2.) a.) pont szerinti szakember, acélszerkezetű csarnok kivitelezése területén szerzett szakmai tapasztalatainak száma (min. 0 db - max. 5 db)  10
2 2. A teljesítésbe bevont M.2.) b.) pont szerinti szakember, hőlégfúvós rendszer kivitelezése területén szerzett szakmai tapasztalatainak száma (min. 0 db - max. 5 db)  10
3 3. Többlet jótállás vállalt időtartama (min. 0 hónap, max. 36 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.2-16-SB1-2017-00001
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13451 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Inkubátorház és Szolgáltató Központ bővítése II.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/10/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MB Trend-Ép Építőipari,Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24758642215
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Utca 74
Város: Nyírbátor
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4300
Ország: Magyarország
E-mail: bucskojanos@mbtrendep.hu
Telefon: +36 303716678
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24758642215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 541469229
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: -Felelős műszaki vezetés építészet
-Felelős műszaki vezetés épületgépészet
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MB Trend-Ép Építőipari,Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24758642215
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Utca 74
Város: Nyírbátor
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24758642215

Hivatalos név: Bihar Generál Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25732902209
Postai cím: Csigekert Utca 29
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4027
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25732902209

Hivatalos név: T-Családi Plus Kft
Nemzeti azonosítószám: 14012066215
Postai cím: Gyulaji Út 3
Város: Nyírbátor
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14012066215

Hivatalos név: LD Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 28950482215
Postai cím: Zrínyi Utca 1. 1. emelet 17.
Város: Nyírbátor
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28950482215

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/10/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges