Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25017/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.
Teljesítés helye: Budapest és Szőlősgyörök (A helyszínek pontos meghatározása a felhívás VI.2 (kiegészítő információk) rovatában található.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Rit-Rock KFT.
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: vagyonkezelés, vagyongazdálkodás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 12006003241
Postai cím: Attila Út 13/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Magyari Melinda beszerzési vezető
Telefon: +36 309604485
E-mail: magyari.melinda@bfvk.hu
Fax: +36 13252444
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bfvk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: vagyonkezelés, vagyongazdálkodás
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Gépészeti és Elektromos Keretmegállapodás 2022
Hivatkozási szám: EKR001222342022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A keretmegállapdás célja az ajánlatkérő tulajdonában és bármilyen más jogcímen az üzemeeltetésében álló ingatlanok műszaki hibajavításának, felújításának hatékonyabbá tétele időben, szervezésben.
Az ingatlanok felújításának célja azok kiadhatóságának versenyképessé tétele, így a felújítási munkák színvonala általánosságban a jelen – alsó-közép- kategória minőségi szint fölé kell, hogy irányuljon.
Jellemzően lakhatásra/üzemelésre alkalmas kialakítás, funkciók kiépítése vagy feljavítással történő minőségi szint növelése a feladat: többek között tisztasági festés, megfelelő padló- és falburkolatok, szaniterek, beépített berendezések, nyílászárók javítása /cseréje, gépészeti- és elektromos felújítás képzik a munkálatok javarészét.
Munkanem megnevezése / mennyiség
Felvonulási létesítmények=7db
Irtás, föld- és sziklamunka=20m3
Helyszíni beton és vasbeton munka=10m3
Falazás és egyéb kőművesmunka=50m2
Égéstermék-elvezető rendszerek=10m
Vakolás és rabicolás=50m2
Szárazépítés=50m2
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés=50m2
Bádogozás=10m
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése=10m2
Felületképzés=100m2
Szigetelés=20m2
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés=200db
Általános épületgépészeti szigetelés=20db
Épületgépészeti csővezeték szerelése=100m
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése=50db
Szellőztető berendezések=5db
Légkondicionáló berendezések=10db
Rögzítések, tömítések=400db
Takarítási munka=10db
Égéstermék elvezető rendszerek 9 db és 2m
Vagyon és tűzvédelem 55 db munkatétel
A keretmegállapodás 3 nyertes ajánánlattevővel kerül megkötésre. A keretmegállapodásos eljárás második részében, un. verseny újranyitásával egyedi szerződések kerülnek megkötésre. A verseny újranyitásakor az ajánlatkérő az adott munkára szóló egyösszegű nettó ajánlati árat (Ft-ban) és a verseny újranyitására irányuló felhívásban szereplő teljesítési határidőhöz képest vállalt előteljesítési határidőt (mínusz napokban) teszi az értékelés tárgyává.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 34024100 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Gépészeti és Elektromos Keretmegállapodás 2022
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU232 A teljesítés helye: Budapest és Szőlősgyörök (A helyszínek pontos meghatározása a felhívás VI.2 (kiegészítő információk) rovatában található.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A keretmegállapdás célja az ajánlatkérő tulajdonában és bármilyen más jogcímen az üzemeeltetésében álló ingatlanok műszaki hibajavításának, felújításának hatékonyabbá tétele időben, szervezésben.
Az ingatlanok felújításának célja azok kiadhatóságának versenyképessé tétele, így a felújítási munkák színvonala általánosságban a jelen – alsó-közép- kategória minőségi szint fölé kell, hogy irányuljon.
Jellemzően lakhatásra/üzemelésre alkalmas kialakítás, funkciók kiépítése vagy feljavítással történő minőségi szint növelése a feladat: többek között tisztasági festés, megfelelő padló- és falburkolatok, szaniterek, beépített berendezések, nyílászárók javítása /cseréje, gépészeti- és elektromos felújítás képzik a munkálatok javarészét.
Munkanem megnevezése / mennyiség
Felvonulási létesítmények=7db
Irtás, föld- és sziklamunka=20m3
Helyszíni beton és vasbeton munka=10m3
Falazás és egyéb kőművesmunka=50m2
Égéstermék-elvezető rendszerek=10m
Vakolás és rabicolás=50m2
Szárazépítés=50m2
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés=50m2
Bádogozás=10m
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése=10m2
Felületképzés=100m2
Szigetelés=20m2
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés=200db
Általános épületgépészeti szigetelés=20db
Épületgépészeti csővezeték szerelése=100m
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése=50db
Szellőztető berendezések=5db
Légkondicionáló berendezések=10db
Rögzítések, tömítések=400db
Takarítási munka=10db
Égéstermék elvezető rendszerek 9 db és 2m
Vagyon és tűzvédelem 55 db munkatétel
A keretmegállapodás 3 nyertes ajánánlattevővel kerül megkötésre. A keretmegállapodásos eljárás második részében, un. verseny újranyitásával egyedi szerződések kerülnek megkötésre. A verseny újranyitásakor az ajánlatkérő az adott munkára szóló egyösszegű nettó ajánlati árat (Ft-ban) és a verseny újranyitására irányuló felhívásban szereplő teljesítési határidőhöz képest vállalt előteljesítési határidőt (mínusz napokban) teszi az értékelés tárgyává.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. az M2 alkalmassági követelményben meghatározott gépész szakember szakmai plusz tapasztalata a 36 hónapon felül (max. +24 hónap) 15
2 2. az M2 alkalmassági követelményben meghatározott villamossági szakember szakmai plusz tapasztalata a 36 hónapon felül (max. +24 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 3. ajánlati ár (nettó Ft.) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A keretmegállapodásos eljárás legalább három nyertes ajánlattevővel (konzorciummal) megkötendő Keretmegállapodásra irányul. A három nyertes ajánlattevővel megkötött Keretmegállapodások alapján a közbeszerzés megvalósítására (az egyedi kivitelezési munka elvégzésére irányuló vállalkozási szerződés megkötésére), a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerint a verseny újranyitásával kerül sor. A felhívás II.2.7 pontjában meghatározott kezdő időpont (2022. október 15.) csak előrelátható időpont, a közbeszerzési eljárás tényleges befejezése miatt a kezdő időpont kitolódhat (a befejező időpont nem).
A közbeszerzési eljárás második része (a közbeszerzés megvalósítása) azért a verseny újranyitásával történik, mert a Keretmegállapodás nem tartalmazza az adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés minden feltételét. E feltételek a végleges ajánlati ár és a teljesítési határidő (a keretmegállapodásos eljárás második részének értékelési szempontjai).
Az ajánlatkérő a Kbt. 105. § (4) bekezdése alapján rögzíti, hogy a keretmegállapodásos eljárás második részében azért alkalmaz a Keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásban alkalmazott értékelési szempontoktól eltérő értékelési szempontokat, mert már a Keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési dokumentumokban e feltételt előírta és ezt a feltételt a Keretmegállapodás tartalmazza. Az ajánlattevő csak a Keretmegállapodásban (illetve az árazott költségvetésben) foglaltakkal azonos, vagy annál az ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot tehet.
Az ajánlatkérő a verseny újranyitását az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben a keretmegállapodás eljárás második részére vonatkozóan a Kbt-ben leírt szabályok alkalmazásával valósítja meg (árlejtést nem alkalmaz).
Az ajánlatkérő a verseny újranyitásakor a keretmegállapodást kötött összes ajánlattevőnek egyidejűleg írásban ajánlattételi felhívást küld az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben. Más ajánlattevőt (Vállalkozót) az eljárásba nem lehet bevonni.
Az ajánlatkérő a keretmegállapodásos eljárás második részében 5 munkanapos határidővel ajánlattételi felhívást küld a keretmegállapodást kötött összes vállalkozónak a közbeszerzési eljárás lebonyolítása (az egyedi munkára szóló szerződés megkötése érdekében). Az ajánlatkérő az egyedi munkára szóló szerződést egy nyertes vállalkozóval köti meg.
Az ajánlatkérő a keretmegállapodásos eljárás második részében a nyertes ajánlattevők közbeszerzési ajánlatában beárazott költségvetésben szereplő anyag és munkadíjak alapján összeállított, konkrét építési munkákra irányuló műszaki tartalomra kér ajánlatot a Vállalkozó beárazott költségvetésében szereplő egységárakon, vagy azoknál kedvezőbb mértéken, konkrét teljesítési határidőre irányulóan.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
20343 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Gépészeti és Elektromos Keretmegállapodás 2022
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/11/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Rit-Rock KFT.
Nemzeti azonosítószám: 24393559243
Postai cím: Előd Utca 116
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1204
Ország: Magyarország
E-mail: ritrockkft@gmail.com
Telefon: +36 309336884
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24393559243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 34024100
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 34024100
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Rit-Rock KFT.
Nemzeti azonosítószám: 24393559243
Postai cím: Előd Utca 116
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1204
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24393559243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges