Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25683/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Hollóháza Község Önkormányzata
Teljesítés helye: 3999 HOLLÓHÁZA, RÁKÓCZI FERENC UTCA 50. HRSZ.: 555;3999 HOLLÓHÁZA, PETŐFI SÁNDOR UTCA 8. HRSZ.: 297
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: DCs-Bau Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hollóháza Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15726205105
Postai cím: Szent László Út 15 245
Város: Hollóháza
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3999
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fűzériné Odrobina Gabriella
Telefon: +36 47505420
E-mail: hollohazapm@gmail.com
Fax: +36 47505420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Energetikai korszerűsítés Hollóházán
Hivatkozási szám: EKR001320442022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1.rész Iskola:
Hollóháza község településközpontjában, belterületen, a település nyugati szegletében egy csendes utcában beépült utcaképben helyezkedik el az építési helyszín, egy az átlagostól jóval nagyobb lejtésű és egyedibb fekvésű telek. A kétszintes, szint-eltolásos jelenleg is működő iskola vasbeton pillérvázas tégla kitöltő falazatos magastetős épület.
- Az épület külső homlokzati teherhordó vasbeton pillér és tégla falazata 15 cm vastag hőszigetelést és hálós erősítésű dörzsölt vakolatot kap.
- Új korszerű homlokzati hőszigetelt műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre, gyári fehér felülettel.
- Az épület déli udvari részén napelemek kerülnek elhelyezésre.
- A földszint jelenleg is meglévő 1.04 számú közönségforgalmi mosdója akadálymentesítve kerül új kialakításra, teljeskörűen akadálymentes megközelítéssel.
- A földszint akadálymentes (déli oldali) bejárat közeli előtere valamint előcsarnoka egyaránt új vezetősávot kap.
- A földszinti akadálymentes (déli oldali) bejárathoz felvezető kültéri rámpa jelenleg nem megfelelő kialakítású; az új tervezett kialakítású rámpa által az épület teljes körűen akadálymentesített módon megközelíthetővé válik közvetlenül az épület körüli járdáról.
- Az épület déli végénél, az akadálymentes bejárat közelében és annak vonalában tervezett új térburkolt akadálymentes parkolóhely építése felfestéssel és tábla kihelyezésével; a rámpához térburkolt járda létesítésével.
2. rész Óvoda:
Hollóháza község településközpontjában, belterületen, csendes utcák kereszteződésében beépült utcaképben helyezkedik el az építési helyszín, egy az átlagostól jóval nagyobb lejtésű és egyedibb fekvésű telek. A részben kétszintes, szint-eltolásos jelenleg is működő orvosi rendelő és óvoda hagyományos tégla falazatos magastetős épület.
- Az épület külső teherhordó tégla falazata 15 cm vastag hőszigetelést és hálós erősítésű dörzsölt vakolatot kap; az óvodai épületrészen a meglévő 10 cm vastag hőszigetelés megmarad.
- Új korszerű homlokzati hőszigetelt műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre, külső fóliázott mahagóni fa felülettel; az óvodai épületrészen a meglévő korszerű fa nyílászárók megmaradnak.
- A meglévő radiátoros fűtés korszerűsítése tervezett kazán cseréjével; a meglévő és új gépészeti berendezések elhelyezése a földszinten 1.13 számú kazánház helyiségben megoldott.
- Az épület déli (udvar felé néző) magastető felületén napelemek kerülnek felhelyezésre.
- A földszint jelenleg is meglévő közönségforgalmi mosdója akadálymentesített új kialakítással kerül kibővítésre, teljeskörűen akadálymentes megközelítéssel.
- Az emeleti szintre felvezető kültéri rámpáról a jelenleg nem megfelelő nyitású bejárati ajtó cseréjével mindkét szint teljes körűen akadálymentesített módon megközelíthető lesz.
- A földszint és az emelet bejárat közeli előtere valamint közlekedője egyaránt új vezetősávot kap.
- Az épület északkeleti oldalán jelenleg is térburkolt felületen parkoló és bejárat kialakított; tervezett a bejárat közelében új akadálymentes beállóhely kijelölése felfestéssel és tábla kihelyezésével.
Részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 59075010 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Iskola
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45320000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3999 HOLLÓHÁZA, RÁKÓCZI FERENC UTCA 50. HRSZ.: 555
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Hollóháza község településközpontjában, belterületen, a település nyugati szegletében egy csendes utcában beépült utcaképben helyezkedik el az építési helyszín, egy az átlagostól jóval nagyobb lejtésű és egyedibb fekvésű telek. A kétszintes, szint-eltolásos jelenleg is működő iskola vasbeton pillérvázas tégla kitöltő falazatos magastetős épület.
- Az épület külső homlokzati teherhordó vasbeton pillér és tégla falazata 15 cm vastag hőszigetelést és hálós erősítésű dörzsölt vakolatot kap.
- Új korszerű homlokzati hőszigetelt műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre, gyári fehér felülettel.
- Az épület déli udvari részén napelemek kerülnek elhelyezésre.
- A földszint jelenleg is meglévő 1.04 számú közönségforgalmi mosdója akadálymentesítve kerül új kialakításra, teljeskörűen akadálymentes megközelítéssel.
- A földszint akadálymentes (déli oldali) bejárat közeli előtere valamint előcsarnoka egyaránt új vezetősávot kap.
- A földszinti akadálymentes (déli oldali) bejárathoz felvezető kültéri rámpa jelenleg nem megfelelő kialakítású; az új tervezett kialakítású rámpa által az épület teljes körűen akadálymentesített módon megközelíthetővé válik közvetlenül az épület körüli járdáról.
- Az épület déli végénél, az akadálymentes bejárat közelében és annak vonalában tervezett új térburkolt akadálymentes parkolóhely építése felfestéssel és tábla kihelyezésével; a rámpához térburkolt járda létesítésével.
Az iskola alapterülete 1656,69 m2.
Részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (építésvezető/projektvezető; min. 0, max. 10 db projekt) 1
2 Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (épületgépész műszaki vezető; min. 0, max. 10 db projekt) 1
3 Többlet jótállás időtartama (min. 0, max. 36 hónap) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00037
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Óvoda
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45320000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3999 HOLLÓHÁZA, PETŐFI SÁNDOR UTCA 8. HRSZ.: 297
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Hollóháza község településközpontjában, belterületen, csendes utcák kereszteződésében beépült utcaképben helyezkedik el az építési helyszín, egy az átlagostól jóval nagyobb lejtésű és egyedibb fekvésű telek. A részben kétszintes, szint-eltolásos jelenleg is működő orvosi rendelő és óvoda hagyományos tégla falazatos magastetős épület.
- Az épület külső teherhordó tégla falazata 15 cm vastag hőszigetelést és hálós erősítésű dörzsölt vakolatot kap; az óvodai épületrészen a meglévő 10 cm vastag hőszigetelés megmarad.
- Új korszerű homlokzati hőszigetelt műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre, külső fóliázott mahagóni fa felülettel; az óvodai épületrészen a meglévő korszerű fa nyílászárók megmaradnak.
- A meglévő radiátoros fűtés korszerűsítése tervezett kazán cseréjével; a meglévő és új gépészeti berendezések elhelyezése a földszinten 1.13 számú kazánház helyiségben megoldott.
- Az épület déli (udvar felé néző) magastető felületén napelemek kerülnek felhelyezésre.
- A földszint jelenleg is meglévő közönségforgalmi mosdója akadálymentesített új kialakítással kerül kibővítésre, teljeskörűen akadálymentes megközelítéssel.
- Az emeleti szintre felvezető kültéri rámpáról a jelenleg nem megfelelő nyitású bejárati ajtó cseréjével mindkét szint teljes körűen akadálymentesített módon megközelíthető lesz.
- A földszint és az emelet bejárat közeli előtere valamint közlekedője egyaránt új vezetősávot kap.
- Az épület északkeleti oldalán jelenleg is térburkolt felületen parkoló és bejárat kialakított; tervezett a bejárat közelében új akadálymentes beállóhely kijelölése felfestéssel és tábla kihelyezésével.
Az óvoda, rendelő alapterülete 492,31 m2.
Részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (építésvezető/projektvezető; min. 0, max. 10 db projekt) 1
2 Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (épületgépész műszaki vezető; min. 0, max. 10 db projekt) 1
3 Többlet jótállás időtartama (min. 0, max. 36 hónap) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00037
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
20059 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Iskola
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont].;
A Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül hozta meg az eljárást lezáró döntését az Ajánlatkérő.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: FLEX-PS 93 IPARI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: 25658019215
Postai cím: Bocskai Utca 6
Város: AJAK
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4524
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25658019215

Hivatalos név: DCs-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám: 24330710215
Postai cím: Tünde Utca 12
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24330710215

Hivatalos név: Zempléni Építő és Gépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13765589205
Postai cím: Pataki Út 37
Város: Sátoraljaújhely
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3980
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13765589205

Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22757937209
Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937209

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Óvoda
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/11/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DCs-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám: 24330710215
Postai cím: Tünde Utca 12
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: dcsbaukft@gmail.com
Telefon: +36 309009584
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24330710215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 59075010
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Asztalos és lakatos szerkezetek
Épületgépészet
Épületvillamosság
Napelemes rendszer telepítése
Kisebb építőmesteri és kisebb szakipari munka
Bádogozás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: FLEX-PS 93 IPARI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: 25658019215
Postai cím: Bocskai Utca 6
Város: AJAK
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4524
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25658019215

Hivatalos név: DCs-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám: 24330710215
Postai cím: Tünde Utca 12
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24330710215

Hivatalos név: Zempléni Építő és Gépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13765589205
Postai cím: Pataki Út 37
Város: Sátoraljaújhely
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3980
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13765589205

Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22757937209
Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937209

Hivatalos név: SZIKRA'XF ACT Felnőttképzőés Fővállalkozó Kft
Nemzeti azonosítószám: 23029864205
Postai cím: Csokonai Utca 7
Város: Sárospatak
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3950
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23029864205

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges