Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25838/2022
CPV Kód: 45233140-2
Ajánlatkérő: Mátranovák Község Önkormányzat
Teljesítés helye: Mátranovák belterület 1824/1 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: TANKINA-BAU Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mátranovák Község Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15452489212
Postai cím: Szabadság Út 38.
Város: Mátranovák
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3143
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Orosz Hajnalka
Telefon: +36 32363357
E-mail: palyazat@matranovak.hu
Fax: +36 32363419
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://matranovak.asp.lgov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Mátranovák Község vízrendezése 2. ütem
Hivatkozási szám: EKR001301902022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233140-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
CS-1-0 jelű árok 87,0 m:
- 79 m KV-30/200 burkolt árok, ebből 77 m KVFvb30 vízbeeresztős fedlappal
- 8 m ∅60 cm beton áteresz
- Befogadó: a Szabadság úti meglévő levezető árok
CS-1-1 jelű árok 165,0 m:
- 165 m KV-30/200 burkolt árok, teljes hosszban KVFvb30 vízbeeresztős fedlappal
- Befogadó: a CS-1-0 jelű árok 0+010 szelvénye
CS-2-0 jelű árok 54,0 m:
- 2 m KV-60/200 burkolt árok
- 8 m ∅80 cm beton áteresz
- 44 m KV-30/200 burkolt árok, teljes hosszban KVFvb30 vízbeeresztős fedlappal
- Befogadó: a Szabadság úti meglévő levezető árok
CS-2-1 jelű árok 373,0 m:
- 306 m KV-60/200 burkolt árok, ebből 10 m kapubejáró KVF60 fedlappal és
266 m KVFvb60 vízbeeresztős fedlappal
- 63 m KV-30/200 burkolt árok KVFvb30 vízbeeresztős fedlappal
- 1 db 4,0 x 1,0 m vasbeton hordalékfogó láda acél rács fedéssel
- Befogadó: a CS-2-0 jelű árok 0+010 szelvénye
CS-3-0 jelű árok 67,0 m:
- 67 m tervezett KV-30/200 burkolt árok, teljes hosszban KVFvb30 vízbeeresztős fedlappal
- Befogadó: a Szabadság úti meglévő levezető árok Ø80 beton áteresze
CS-4-0 jelű árok 55,0 m:
- 46 m tervezett KV-60/200 burkolt árok, teljes hosszban KVFvb60 vízbeeresztős fedlappal
- 9 m 0,80 x 0,80 m vasbeton keretelem
- Befogadó: a Szabadság úti meglévő levezető árok Ø80 beton áteresze
Az előzőekben leírtaknak megfelelően Mátranovák Község vízrendezése II. ütem során épül:
801,0 fm csapadékvíz-elvezető rendszer, ebből
418 m KV-30/200 mederelem
354 m KV-60/200 mederelem
8 m Ø50 beton áteresz
8 m Ø80 beton áteresz
9 m 0,80 x 0,80 m vasbeton keretelem
416 m KVFvb30 vízbeeresztős fedlap
10 m KVF60 fedlap
311 m KVFvb60 vízbeeresztős fedlap
Épül továbbá: 1 db 1,00 x 4,00 m vb. hordalékfogó láda acél rácsos lefedéssel
A pontos mennyiségeket, a kivitelezési feladat részletes meghatározását a minőségi és
teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező építési kiviteli terv
továbbá a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza, a mely a közbeszerzési
dokumentumok 3. kötetének részét képezik.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 103202409 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Mátranovák Község vízrendezése 2. ütem
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233140-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: Mátranovák belterület 1824/1 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
CS-1-0 jelű árok 87,0 m:
- 79 m KV-30/200 burkolt árok, ebből 77 m KVFvb30 vízbeeresztős fedlappal
- 8 m ∅60 cm beton áteresz
- Befogadó: a Szabadság úti meglévő levezető árok
CS-1-1 jelű árok 165,0 m:
- 165 m KV-30/200 burkolt árok, teljes hosszban KVFvb30 vízbeeresztős fedlappal
- Befogadó: a CS-1-0 jelű árok 0+010 szelvénye
CS-2-0 jelű árok 54,0 m:
- 2 m KV-60/200 burkolt árok
- 8 m ∅80 cm beton áteresz
- 44 m KV-30/200 burkolt árok, teljes hosszban KVFvb30 vízbeeresztős fedlappal
- Befogadó: a Szabadság úti meglévő levezető árok
CS-2-1 jelű árok 373,0 m:
- 306 m KV-60/200 burkolt árok, ebből 10 m kapubejáró KVF60 fedlappal és
266 m KVFvb60 vízbeeresztős fedlappal
- 63 m KV-30/200 burkolt árok KVFvb30 vízbeeresztős fedlappal
- 1 db 4,0 x 1,0 m vasbeton hordalékfogó láda acél rács fedéssel
- Befogadó: a CS-2-0 jelű árok 0+010 szelvénye
CS-3-0 jelű árok 67,0 m:
- 67 m tervezett KV-30/200 burkolt árok, teljes hosszban KVFvb30 vízbeeresztős fedlappal
- Befogadó: a Szabadság úti meglévő levezető árok Ø80 beton áteresze
CS-4-0 jelű árok 55,0 m:
- 46 m tervezett KV-60/200 burkolt árok, teljes hosszban KVFvb60 vízbeeresztős fedlappal
- 9 m 0,80 x 0,80 m vasbeton keretelem
- Befogadó: a Szabadság úti meglévő levezető árok Ø80 beton áteresze
Az előzőekben leírtaknak megfelelően Mátranovák Község vízrendezése II. ütem során épül:
801,0 fm csapadékvíz-elvezető rendszer, ebből
418 m KV-30/200 mederelem
354 m KV-60/200 mederelem
8 m Ø50 beton áteresz
8 m Ø80 beton áteresz
9 m 0,80 x 0,80 m vasbeton keretelem
416 m KVFvb30 vízbeeresztős fedlap
10 m KVF60 fedlap
311 m KVFvb60 vízbeeresztős fedlap
Épül továbbá: 1 db 1,00 x 4,00 m vb. hordalékfogó láda acél rácsos lefedéssel
Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdésében foglaltakra.
A pontos mennyiségeket, a kivitelezési feladat részletes meghatározását a minőségi és
teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező építési kiviteli terv
továbbá a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza, a mely a közbeszerzési
dokumentumok 3. kötetének részét képezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás (min. 12 hónap, max. 60 hónap) 10
2 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt MV-VZ szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalatán felüli többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap) 15
3  Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (0–3 fő) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2-1-3-16-NG1-2021-00023
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
19116 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Mátranovák Község vízrendezése 2. ütem
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/11/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TANKINA-BAU Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14765018212
Postai cím: Külterület 09/4 HRSZ
Város: Mátraterenye
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3145
Ország: Magyarország
E-mail: tankina@starjan.hu
Telefon: +36 203889356
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14765018212
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 103202409
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: felelős műszaki vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: UNIO-ASZFALT KŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24150855215
Postai cím: Bercsényi Utca 31
Város: Nagykálló
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4320
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24150855215

Hivatalos név: B&B SALGÓ Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13932662212
Postai cím: Munkás Út 5.
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13932662212

Hivatalos név: Belvárosi Építő és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: 13773610213
Postai cím: Szentlászlói Út 160/2.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13773610213

Hivatalos név: MÁTRAKÖZMŰ Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13919001210
Postai cím: Mátrai Utca 2.
Város: Gyöngyössolymos
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3231
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13919001210

Hivatalos név: TANKINA-BAU Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14765018212
Postai cím: Külterület 09/4 HRSZ
Város: Mátraterenye
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3145
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14765018212

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges