Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25940/2022
CPV Kód: 45231300-8
Ajánlatkérő: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
Teljesítés helye: 4066 Tiszacsege, Fő utca (hrsz-ok: 648/2, 810), Temető utca (hrsz.: 1564).
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: 15835145209
Postai cím: Mester Utca 9.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Lajos Árpád
Telefon: +36 52550253
E-mail: arpad.lajos.toth@kk.gov.hu
Fax: +36 52550253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kk.gov.hu/hajduboszormeny
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Új földfeletti tűzcsap kiépítése_
Hivatkozási szám: EKR001580552022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45231300-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az ajánlatkérő egy korábbi közbeszerzési eljárása nyomán megtörtént a Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola fejlesztése (4066 Tiszacsege, Fő utca 95.).
Az újonnan létesített tornacsarnok használatbavételi engedélyének feltétele a megfelelő oltóvíz forrás biztosítása, azonban jelenleg az új csarnokhoz tartozóan nincs 100 méteren belül közterületi tűzcsap. A létesítményhez készült tűzvédelmi műszaki leírás oltóvíz igényként 1800 liter/perc vízhozamot határozott meg 60 percen keresztűl.
A Temető utcában a meglévő vízvezeték régi építésű és ez a vezeték nem képes kiadni a szükséges 1800 l/p vízhozamot, ezért a vezeték bővítése szükséges oly módon, hogy a Fő utcai gerincvezetékről NA150 mm átmérővel kell leágazni és ezzel az átmérővel elvezetni a vizet a tűzcsap leendő helyéig (89 fm).
Erre tekintettel különösen az alábbiakat kell elvégezni:
A Fő utcában meglévő NA150 mm gerincvezeték a Temető utcai burkolatszakaszba esik. A jelenlegi leágazás 2 db tolózárral van ellátva, mely tolózárakat a kivitelezés során ki kell cserélni.
A Fő utcai gerincvezeték megbontása után PE anyagú T idomot kell beépíteni Ø160 mm átmérővel, majd a vezetéket lefektetni a meglévő Temető utcai NA 80 mm ac vezeték nyomvonalába a helyszínrajzon megadott pontig.
A Temető utcában a meglévő vezetéken 1 db fogyasztó bekötés található. Ezt a bekötést ki kell cserélni Ø25PESDR17 vezetékre és rákötni az új vezetékre.
A tűzcsap (1 db NA100 tűzcsap tolózárral) kivitelezése mellett a tűzcsap leágazást és a meglévő vezetékre történő visszacsatlakozást is el kell végezni.
A tűzcsap elkészülte után a helyreállítási munkákat, beleértve burkolattal ellátott kapubejárók helyreállítását is el kell végezni, további feladat a teljesítménymérés, nyomáspróba elvégzése.
Ajánlatkérő továbbá felhívja az ajánlattevők figyelmét arra is, hogy a kivitelezést megelőzően a teljes építési területen állapotfelvételt kell végezni, melyet dokumentálni szükséges az építés helyszínén, és környezetében a létesítmények (útburkolat, csatornák, árkok, épületek, kerítések) állagát.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 8964128 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Új földfeletti tűzcsap kiépítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111000-8
További tárgyak: 45232100-3
45233251-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4066 Tiszacsege, Fő utca (hrsz-ok: 648/2, 810), Temető utca (hrsz.: 1564).
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az ajánlatkérő egy korábbi közbeszerzési eljárása nyomán megtörtént a Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola fejlesztése (4066 Tiszacsege, Fő utca 95.).
Az újonnan létesített tornacsarnok használatbavételi engedélyének feltétele a megfelelő oltóvíz forrás biztosítása, azonban jelenleg az új csarnokhoz tartozóan nincs 100 méteren belül közterületi tűzcsap. A létesítményhez készült tűzvédelmi műszaki leírás oltóvíz igényként 1800 liter/perc vízhozamot határozott meg 60 percen keresztűl.
A Temető utcában a meglévő vízvezeték régi építésű és ez a vezeték nem képes kiadni a szükséges 1800 l/p vízhozamot, ezért a vezeték bővítése szükséges oly módon, hogy a Fő utcai gerincvezetékről NA150 mm átmérővel kell leágazni és ezzel az átmérővel elvezetni a vizet a tűzcsap leendő helyéig (89 fm).
Erre tekintettel különösen az alábbiakat kell elvégezni:
A Fő utcában meglévő NA150 mm gerincvezeték a Temető utcai burkolatszakaszba esik. A jelenlegi leágazás 2 db tolózárral van ellátva, mely tolózárakat a kivitelezés során ki kell cserélni.
A Fő utcai gerincvezeték megbontása után PE anyagú T idomot kell beépíteni Ø160 mm átmérővel, majd a vezetéket lefektetni a meglévő Temető utcai NA 80 mm ac vezeték nyomvonalába a helyszínrajzon megadott pontig.
A Temető utcában a meglévő vezetéken 1 db fogyasztó bekötés található. Ezt a bekötést ki kell cserélni Ø25PESDR17 vezetékre és rákötni az új vezetékre.
A tűzcsap (1 db NA100 tűzcsap tolózárral) kivitelezése mellett a tűzcsap leágazást és a meglévő vezetékre történő visszacsatlakozást is el kell végezni.
A tűzcsap elkészülte után a helyreállítási munkákat, beleértve burkolattal ellátott kapubejárók helyreállítását is el kell végezni, további feladat a teljesítménymérés, nyomáspróba elvégzése.
Ajánlatkérő továbbá felhívja az ajánlattevők figyelmét arra is, hogy a kivitelezést megelőzően a teljes építési területen állapotfelvételt kell végezni, melyet dokumentálni szükséges az építés helyszínén, és környezetében a létesítmények (útburkolat, csatornák, árkok, épületek, kerítések) állagát.
A megvalósítandó építési beruházás részletes műszaki paramétereit az Ajánlati dokumentáció részét képező közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az ajánlatkérő által meghatározott kötelező jótálláson (12 hónap) felül vállalt további jótállás időtartama (hónap, 0-24 hónap) 15
2 Az [M.2)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember építőipari kivitelezési szakmai többlettapasztalata a jogosultság megszerzését követően (hónap, 0-36 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó, HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
22664 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Új földfeletti tűzcsap kiépítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/11/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22757937209
Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@tomb2002kft.hu
Telefon: +36 301525205
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 12015674
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8964128
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: MV-VZ felelős műszaki vezetői feladatok, hulladékszállítás.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt igen
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22757937209
Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937209

Hivatalos név: Avalon Bau Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25997895215
Postai cím: Vasvári Pál Út 6
Város: Kállósemjén
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 4324
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25997895215

Hivatalos név: GÉSZ-2000 Korlátolt felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13579193209
Postai cím: Vásár Tér 20/A
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13579193209

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges