Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25948/2022
CPV Kód: 15711000-5
Ajánlatkérő: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Teljesítés helye: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. 8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 16. 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40. 5540 Szarvas, Anna liget u. 35.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Magánegyetem
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19294784213
Postai cím: Páter Károly Utca 1.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kozma György
Telefon: +36 302831982
E-mail: kozmagyorgy@t-online.hu
Fax: +36 23414617
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-mate.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Magánegyetem
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
MATE - Haltakarmányok beszerzése 2022-2023.
Hivatkozási szám: EKR001490402022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15711000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Megnevezés kiszerelés db
ZEBRAFEED <100 100 micron alatti méretű zebradánió táp 125 g 6
ZEBRAFEED 100-200 100-200 micron méretű zebradánió táp 125 g 6
ZEBRAFEED 200-400 200-400 micron méretű zebradánió táp 250 g 12
ZEBRAFEED 400-600 400-600 micron méretű zebradánió táp 250 g 52
Megnevezés kiszerelés db
ZEBRAFEED <100 100 micron alatti méretű zebradánió táp 125 g 6
ZEBRAFEED 100-200 100-200 micron méretű zebradánió táp 125 g 6
ZEBRAFEED 200-400 200-400 micron méretű zebradánió táp 250 g 12
ZEBRAFEED 400-600 400-600 micron méretű zebradánió táp 250 g 52
Élőeleség kg
Artémia pete 3000 g 3
Artémia pete 1000 g 3
Dekapszulált Artemia 1000 g 3
Artémia salina pete (Micro) Méret (kelési%/g) 270000-320000 0,5 kg 1,5
Artémia salina pete Méret (kelési%/g) 200000-270000 0,1 kg 0,5
Artemia salina dekapszulált (shell free) 0,5 kg 0,5
Nevelő tápok (kg)
Ivadéknevelő Starter Takarmány 0,4-0,8 mm 5 5
Ivadéknevelő Starter Takarmány 0,5-1 mm 20 20
Ivadéknevelő Starter Takarmány 0,9-1,6 mm 20 20
Ivadéknevelő Starter Takarmány 1,3-2 mm 20 20
Pisztráng nevelő takarmány 2 mm 20 40
Pisztráng nevelő takarmány 3 mm 20 60
Pisztráng nevelő takarmány 4,5 mm 20 100
Harcsa nevelő takarmány (úszó) 3 mm 20 100
Harcsa nevelő takarmány (úszó) 6 mm 20 200

Méret Kiszerelés Igény (kg)
Harcsa nevelő takarmány (úszó) 6 mm 20 120
Ivadéknevelő Starter haltáp 0,3-0,7 mm 5/10/20 kg 10
Ivadéknevelő Starter haltáp 0,5-1 mm 20 kg 20
Ivadéknevelő Starter haltáp 0,9-1,6 mm 20 kg 20
Ivadéknevelő Starter haltáp 1,3-1,8 mm 25 50
Nevelő haltáp 2 mm 25 75
Nevelő haltáp 4 mm 25 125
Nevelő haltáp 6 mm 25 500

Takarmány megnevezése és kg
Vörös szúnyoglárva 40
Artémia 40
Daphnia 5
Cyclops 5
Ponty előnevelő I. 350
Ponty előnevelő II. 550
Ponty előnevelő III. 300
Pontyfélék nevelőtáp 5 mm 3 300
Harcsa nevelő 5 mm úszó 500
Harcsa nevelő 8 mm úszó 5 180
Harcsa nevelő 5 mm süllyedő 1 000
Harcsa nevelő 8 mm süllyedő 2 000
Előnevelő táp 1. (tok és egyéb ragadozó) 440
Előnevelő táp 2. (tok és egyéb ragadozó) 1080
Előnevelő táp 3. (tok és egyéb ragadozó) 620
Előnevelő táp 4. (tok és egyéb ragadozó) 20- 80 -220
Ivadéknevelő 1. (tok és egyéb ragadozó) 325- 650
Ivadéknevelő 2. (tok és egyéb ragadozó) 100-200
Ivadéknevelő táp 3. (tok és egyéb ragadozó) 25-50-100
Ivadéknevelő 4. (tok és egyéb ragadozó) 200
Ivadéknevelő tápok 5. (Afrikai harcsa részére) 950
Nevelő táp 1. (tok és egyéb ragadozó) 3 100 - 8 000
Nevelő tápok 2. (Süllő és egyéb ragadozó) 60
Nevelő tápok 3. (Süllő és egyéb ragadozó) 60 - 80 - 100
Nevelő tápok 4. (Pontyfélék részére) 1 500
Nevelőtáp tenyészhalaknak 1. (Pontyfélék részére) 5 000
Nevelőtáp tenyészhalaknak 2. (süllő, tok és egyéb ragadozó) 50- 1 200
Egyéb kísérleti táp 150
Búza 9 000
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: MATE - Haltakarmányok bezserzése 2022-2023
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15711000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120,HU223,HU232,HU332 A teljesítés helye: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 16.
7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
5540 Szarvas, Anna liget u. 35.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Megnevezés kiszerelés db
ZEBRAFEED <100 100 micron alatti méretű zebradánió táp 125 g 6
ZEBRAFEED 100-200 100-200 micron méretű zebradánió táp 125 g 6
ZEBRAFEED 200-400 200-400 micron méretű zebradánió táp 250 g 12
ZEBRAFEED 400-600 400-600 micron méretű zebradánió táp 250 g 52
Megnevezés kiszerelés db
ZEBRAFEED <100 100 micron alatti méretű zebradánió táp 125 g 6
ZEBRAFEED 100-200 100-200 micron méretű zebradánió táp 125 g 6
ZEBRAFEED 200-400 200-400 micron méretű zebradánió táp 250 g 12
ZEBRAFEED 400-600 400-600 micron méretű zebradánió táp 250 g 52
Élőeleség kg
Artémia pete 3000 g 3
Artémia pete 1000 g 3
Dekapszulált Artemia 1000 g 3
Artémia salina pete (Micro) Méret (kelési%/g) 270000-320000 0,5 kg 1,5
Artémia salina pete Méret (kelési%/g) 200000-270000 0,1 kg 0,5
Artemia salina dekapszulált (shell free) 0,5 kg 0,5
Nevelő tápok (kg)
Ivadéknevelő Starter Takarmány 0,4-0,8 mm 5 5
Ivadéknevelő Starter Takarmány 0,5-1 mm 20 20
Ivadéknevelő Starter Takarmány 0,9-1,6 mm 20 20
Ivadéknevelő Starter Takarmány 1,3-2 mm 20 20
Pisztráng nevelő takarmány 2 mm 20 40
Pisztráng nevelő takarmány 3 mm 20 60
Pisztráng nevelő takarmány 4,5 mm 20 100
Harcsa nevelő takarmány (úszó) 3 mm 20 100
Harcsa nevelő takarmány (úszó) 6 mm 20 200

Méret Kiszerelés Igény (kg)
Harcsa nevelő takarmány (úszó) 6 mm 20 120
Ivadéknevelő Starter haltáp 0,3-0,7 mm 5/10/20 kg 10
Ivadéknevelő Starter haltáp 0,5-1 mm 20 kg 20
Ivadéknevelő Starter haltáp 0,9-1,6 mm 20 kg 20
Ivadéknevelő Starter haltáp 1,3-1,8 mm 25 50
Nevelő haltáp 2 mm 25 75
Nevelő haltáp 4 mm 25 125
Nevelő haltáp 6 mm 25 500

Takarmány megnevezése és kg
Vörös szúnyoglárva 40
Artémia 40
Daphnia 5
Cyclops 5
Ponty előnevelő I. 350
Ponty előnevelő II. 550
Ponty előnevelő III. 300
Pontyfélék nevelőtáp 5 mm 3 300
Harcsa nevelő 5 mm úszó 500
Harcsa nevelő 8 mm úszó 5 180
Harcsa nevelő 5 mm süllyedő 1 000
Harcsa nevelő 8 mm süllyedő 2 000
Előnevelő táp 1. (tok és egyéb ragadozó) 440
Előnevelő táp 2. (tok és egyéb ragadozó) 1080
Előnevelő táp 3. (tok és egyéb ragadozó) 620
Előnevelő táp 4. (tok és egyéb ragadozó) 20- 80 -220
Ivadéknevelő 1. (tok és egyéb ragadozó) 325- 650
Ivadéknevelő 2. (tok és egyéb ragadozó) 100-200
Ivadéknevelő táp 3. (tok és egyéb ragadozó) 25-50-100
Ivadéknevelő 4. (tok és egyéb ragadozó) 200
Ivadéknevelő tápok 5. (Afrikai harcsa részére) 950
Nevelő táp 1. (tok és egyéb ragadozó) 3 100 - 8 000
Nevelő tápok 2. (Süllő és egyéb ragadozó) 60
Nevelő tápok 3. (Süllő és egyéb ragadozó) 60 - 80 - 100
Nevelő tápok 4. (Pontyfélék részére) 1 500
Nevelőtáp tenyészhalaknak 1. (Pontyfélék részére) 5 000
Nevelőtáp tenyészhalaknak 2. (süllő, tok és egyéb ragadozó) 50- 1 200
Egyéb kísérleti táp 150
Búza 9 000
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az ajánlatkérő igényeinek a műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő eszközök felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
23768 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: MATE - Haltakarmányok bezserzése 2022-2023
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● nem nyújtottak be ajánlatot [Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont].
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges