Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25957/2022
CPV Kód: 45233142-6
Ajánlatkérő: Mór Városi Önkormányzat
Teljesítés helye: Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mór Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15727220207
Postai cím: Szent István Tér 6
Város: Mór
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8060
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fenyves Péter
Telefon: +36 22560806
E-mail: fenyves@mor.hu
Fax: +36 22560822
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mor.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Mór - Út- és járdafelújítási munkálatok
Hivatkozási szám: EKR001638222022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233142-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés út- és járdafelújítási munkákra Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területén.
Az építési beruházást a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő műszaki leírásban foglaltak szerint kell elvégezni.
A kivitelezés főbb paraméterei:
Meglévő beton járda elbontása
Meglévő beton szegély elbontása betonerendával együtt 234m hoszon
Bontási törmelék felrakása szállítóeszközre
Törmelék elszállítása 35 km-en belül és elhelyezése, lerakóhelyi díjjal
Tükörkiemelés a burkolatok és szegélyek helyén
Kitermelt felesleges talaj felrakása szállítóeszközre
Felesleges talaj elszállítása 35 km-en belül és elhelyezése, lerakóhelyi díjjal
Tükörfelület kialakítása (finom tükör)
Tükör tömörítése Tr gamma = 90 %-ra
20 cm vtg. FZKA alap a járda alapjaként
Kerti szegély építése, C-16 betonba rakva, ágyazattal
Sorszegély építése, C-16 betonba rakva, ágyazattal a lépcsők kialakításához
3 cm vtg. zúzotthomok ágyazat készítése a térkőburkolathoz
6 cm vtg. szürke térkőburkolat építése a járda burkolataként, besöpréssel
Kerti szegélysor melletti földvisszatöltés helyi anyagból (20-25 cm széles)
Padka rendezése a járda mellett

Részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 211550486 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Mór - Út- és járdafelújítási munkálatok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232451-8
További tárgyak: 45233142-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés út- és járdafelújítási munkákra Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területén.
Az építési beruházást a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő műszaki leírásban foglaltak szerint kell elvégezni.
A kivitelezés főbb paraméterei:
Meglévő beton járda elbontása
Meglévő beton szegély elbontása betonerendával együtt 234m hoszon
Bontási törmelék felrakása szállítóeszközre
Törmelék elszállítása 35 km-en belül és elhelyezése, lerakóhelyi díjjal
Tükörkiemelés a burkolatok és szegélyek helyén
Kitermelt felesleges talaj felrakása szállítóeszközre
Felesleges talaj elszállítása 35 km-en belül és elhelyezése, lerakóhelyi díjjal
Tükörfelület kialakítása (finom tükör)
Tükör tömörítése Tr gamma = 90 %-ra
20 cm vtg. FZKA alap a járda alapjaként
Kerti szegély építése, C-16 betonba rakva, ágyazattal
Sorszegély építése, C-16 betonba rakva, ágyazattal a lépcsők kialakításához
3 cm vtg. zúzotthomok ágyazat készítése a térkőburkolathoz
6 cm vtg. szürke térkőburkolat építése a járda burkolataként, besöpréssel
Kerti szegélysor melletti földvisszatöltés helyi anyagból (20-25 cm széles)
Padka rendezése a járda mellett

Részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevont szakember útépítési beruházásokkal kapcsolatos szakmai tapasztalata (azon befejezett útépítési beruházások száma, melyek teljesítésében az adott szakember részt vett) 20
2 Jótállás vállalt időtartama (egész számban megadott hónapban kifejezve) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó forint-tartalékkeret nélkül) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az 1. értékelési részszempont tartalmát az ajánlati ár összege képezi, melyet ajánlattevő nettó forintban, tartalékkeret nélkül köteles megadni az ajánlat részeként benyújtott árazott költségvetések alapján figyelemmel a jelen felhívásban foglaltakra is.
A 2. értékelési részszempont tartalmát az ajánlattevő által a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember szakmai tapasztalata képezi. Ajánlatkérő az adott szakember vonatkozásában azon befejezett útépítési beruházások számát értékeli, melyek teljesítésében az adott szakember részt vett.
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy ajánlattevő a fenti értékelési részszempont vonatkozásában egy szakembert köteles megajánlani, aki részt vett legalább egy befejezett útépítési beruházásban. Amennyiben ajánlattevő nem ajánl meg legalább egy olyan szakembert (az ajánlatban nem nevezi meg a szakembert és nem csatolja a szakember önéletrajzát), aki a fenti követelményeknek megfelel, az az ajánlat 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségét eredményezi.
Amennyiben ajánlattevő a fenti értékelési részszempont vonatkozásában olyan szakembert ajánl meg, akinek a fentiek szerinti szakmai tapasztalata eléri, vagy meghaladja az 5 darab, fentiek szerinti útépítési beruházást, azt Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 ponttal értékeli.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként (5 darab) meghatározott érték kerül behelyettesítésre, amennyiben a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb (5 darabnál is több). Az ilyen szakmai tapasztalatú szakember bevonására vonatkozó ajánlat(ok) egyaránt a maximális (10) pontot kapják.
Ajánlattevő a fenti értékelési részszempontra tett megajánlásának alátámasztásául köteles a megajánlott szakember képzettségét igazoló szakmai önéletrajzot, és rendelkezésre állási nyilatkozatot kitöltve és a szakember által aláírva szakmai ajánlataként csatolni, oly módon, hogy abból egyértelműen kiderüljön, hogy az adott szakember részt vett legalább egy útépítési beruházás teljesítésében.
A 3. értékelési részszempont tartalmát a jótállás ajánlattevő által vállalt időtartama képezi.
Ajánlattevő a fenti értékelési részszempontra tett megajánlását hónapokban köteles megadni. A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy a 24 hónap vagy a feletti megajánlást ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 ponttal értékeli, illetve a 0 hónapos megajánlást a minimálisan kiosztható 0 ponttal értékeli, amely megajánlás nem eredményezi az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti érvénytelenségét.
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
A módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az egyes részszempontok szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Ajánlatkérő a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. szám (közzétéve: 2020. március 25. napján) számában megjelent Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutató szerinti fordított arányosítás és egyenes arányosítás módszereit alkalmazza a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
Résszempontonként az ajánlatkérő részére legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális 10 pontot. Az így kiszámított pontszámok részszempontonként az irányadó súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlattevő minősül a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot tevő ajánlattevőnek. Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedes jegy pontossággal számol a matematikai kerekítés szabályai szerint.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Mór - Út- és járdafelújítási munkálatok
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/11/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 24105099207
Postai cím: Szlovák Utca 6
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@uteppark.hu
Telefon: +36 303658578
Internetcím(ek): (URL) www.uteppark.hu
Fax: +36 22505617
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24105099207
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 211550486
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10429549213
Postai cím: Fehérvári Út 34
Város: Tárnok
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2461
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10429549213

Hivatalos név: ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 24105099207
Postai cím: Szlovák Utca 6
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24105099207

Hivatalos név: Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12581799211
Postai cím: 460/279
Város: Tata
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12581799211

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges