Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 9655/2022
CPV Kód: 66516000-0
Ajánlatkérő: Magyar Állami Operaház
Teljesítés helye: 1061 Budapest, Andrássy út 22. (ügyintézés helye, kockázatviselési címek külön dokumentumban)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Allianz Hungária Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Állami Operaház
Nemzeti azonosítószám: 15309439242
Postai cím: Andrássy Út 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss Dóra
Telefon: +36 704121065
E-mail: kozbeszerzes@opera.hu
Fax: +36 13730117
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://opera.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Költségvetési szerv
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
MÁO ingatlanok és ingók vagyonbiztosítása II.
Hivatkozási szám: EKR000462462022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66516000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Magyar Állami Operaház saját kezelésében álló, valamint a Magyar Állami Operaház által bérelt ingatlanok, illetve az azokban elhelyezett ingóságok vagyonbiztosítása ezen belül:
a) lakóingatlanok vagyonbiztosítása
b) épületek egyedi vagyonbiztosítása
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 64113731 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: MÁO ingatlanok és ingók vagyonbiztosítása II.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66515200-5
További tárgyak: 66516000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1061 Budapest, Andrássy út 22. (ügyintézés helye, kockázatviselési címek külön dokumentumban)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Magyar Állami Operaház saját kezelésében álló ingatlanok, valamint a Magyar Állami Operaház által bérelt ingatlanok és az azokban elhelyezett ingóságok vagyonbiztosítása az alábbiak szerint:
A.)lakóingatlan vagyonbiztosítása A szerződés tárgya: A Biztosító a biztosítási díj megfizetése ellenében a Biztosított, illetve az ingatlant jogosan használó magánszemély részére köteles megtéríteni azokat a károkat, amelyeket a biztosítási események a biztosított vagyontárgyakban a biztosítás hatálya alatt okoznak. A biztosítás önrészt nem tartalmaz. Kockázatviselési helyek: 5 db ingatlan, területi hatály, Magyarország
B.)Épületek egyedi vagyonbiztosítása A Biztosító a biztosítási díj megfizetése ellenében a Biztosított, részére köteles megtéríteni azokat a károkat, amelyeket a biztosítási események a biztosított vagyontárgyakban a biztosítás hatálya alatt okoznak. Kockázatviselés helyek: 8db ingatlan, területi hatály Magyarország
Saját kezelésű ingatlanok megnevezés; m2; ingatlanbecsült újjáépítési érték Ft; ingóság értéke bruttó Ft:
Operaház 1061 Budapest, Andrássy út 22. 23169m2 padlásterekkel 25458 m2, felhajtókkal 26469 m2 47800000000 Ft 3657000000 Ft
Erkel Színház 1087 Budapest, II. János Pál pápa tér 30. 12765 m2 3900000000 Ft 1033000000 Ft
Jókai utcai próbaterem 1066 Budapest, Jókai u. 4. 1032 m2 417530000 Ft 20000000 Ft
Opera Értékesítési Centrum 1065 Budapest, Hajós u. 13-15. 181 m2 100000000 Ft 30000000 Ft
pinceraktár-kellékraktár 1065 Budapest, Hajós u. 13-15. 394 m2 20000000 Ft 5000000 Ft
EIFFEL MŰHELYHÁZ ÉS HOZZÁTARTOZÓ ÉPÜLETEK 1101 Budapest, Kőbányai út 30. 24840 m2 22700000000 Ft 6800000000 Ft
MÁO szolgálati lakás 1144 Budapest, Gvadányi út 64. V.em. 31. 58 m2 40000000 Ft 500000 Ft
MÁO szolgálati lakás 1144 Budapest, Tihany u. 38-40. X.em. 33. 46 m2 32000000 Ft 500000 Ft
MÁO szolgálati lakás 1184 Budapest, József köz 2. V.em. 33. 67 m2 40000000 Ft 500000 Ft
Horgásztanya 8242 Balatonudvari, Sirály u. 1. 399 m2 50000000 Ft 5000000 Ft
Üdülő 8220 Balatonalmádi, Balatonfüredi utca 2. 515 m2 30000000 Ft 0 Ft
FORGÓVÁZ CSARNOK (MNV Zrt.) 1011 Budapest, Kőbányai út 30. 20000 m2 1000000000 Ft 1500000000 Ft
Bérelt ingatlanok m2
Díszletraktár 1145 Budapest, Columbus u. 7. 125 m2 20000000 Ft 60000000 Ft
Kellék Raktár (Terézvárosi Önk.) 1065 Budapest, Lázár u. 20/Fsz 02. 59 m2 30000000 Ft 5000000 Ft
Kellék Raktár (Terézvárosi Önk.) 1065 Budapest, Lázár u. 20/Fsz 03. 58 m2 30000000 Ft 10000000 Ft
Adminisztráció ideiglenes irodák (Terézvárosi Önkormányzat) 1065 Budapest, Hajós u. 13-15 Fsz.03. 159 m2 50000000 Ft 15000000 Ft
Kellék Raktár (Terézvárosi Önk.) 1065 Budapest, Hajós u. 13-15 Fsz.06. 55 m2 30000000 Ft 5000000 Ft
Kellék Raktár (Terézvárosi Önk.) 1065 Budapest, Hajós u. 13-15 Fsz.07. 60 m2 30000000 Ft 5000000 Ft
Garázs (Terézváros Önkormányzat) 1065 Budapest, Hajós u. 13-15 Fsz. 38 m2 5000000 Ft 5000000 Ft
Adminisztráció ideiglenes irodák (Terézváros Önkormányzat) 1065 Budapest, Révay u. 22. Fsz. 01. 92 m2 50000000 Ft 20000000 Ft
Díszletraktár I. épület( MD Dinnyés Kft) 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 39. 714 m2 0 Ft 100000000 Ft
Díszletraktár II. Épülét (MD Dinnyés Kft) 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 39. 520 m2 0 Ft 100000000 Ft
Díszletraktár ( Magyar Építő Zrt.) 1184 Budapest, Lakatos út 65. 1084 m2 0 Ft 100000000 Ft
Emléktár, Archívum raktár (Terézvárosi Kult.Közhasznú Zrt.) 1067 Budapest, Eötvös utca 10. 205 m2 0 Ft 200000000 Ft
A közbeszerzés pontos tárgya, mennyisége, a nyertes ajánlattevő feladatai részletesen a közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás és szerződéstervezet fejezetében kerülnek meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M/2.1 Szakember 24 hónap feletti kárrendezési többlettapasztalata lakóingatlan vagyonbiztosítás (min. 0, max 48 hónap)  3
2 M/2.2 Szakember 24 hónap feletti kárrendezési többlet tapasztalata vállalati vagyonbiztosítás (min. 0, max 48 hónap)  3
3 A káresemény bekövetkeztekor, a jogalap elbírálását követő 5 munkanapon belül a károsult részére folyósított kárelőleg mértéke (a bejelentett kárérték %- ában) (min. 0, max. 80 %)  4
4 Kárfelvétel megkezdése a bejelentéstől számítva (minimum 1, maximum 5 nap)  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Biztosítási díj (nettó HUF) / Súlyszám: 85
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
06515 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: MÁO ingatlanok és ingók vagyonbiztosítása II.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/05/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Allianz Hungária Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 10337587444
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 48-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
E-mail: veronika.czimer@allianz.hu
Telefon: +36 305675786
Internetcím(ek): (URL) www.allianz.hu
Fax: +36 14648036
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10337587444
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 64113731
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Allianz Hungária Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 10337587444
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 48-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10337587444

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges