Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 9707/2022
CPV Kód: 66512200-4
Ajánlatkérő: PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: Budapest és Paks
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Épület építési projekt szervezése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11293772217
Postai cím: Ipari Park 4703/39
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Agod Zoltán
Telefon: +36 308356536
E-mail: beszerzes@pipkft.hu
Fax: +36 75417513
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://pipkft.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://pipkft.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Szolgáltatás-finanszírozó egészségbiztosítás
Hivatkozási szám: EKR000406042022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66512200-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzés célja szolgáltatás-finanszírozó egészségbiztosítási szolgáltatás biztosítására vonatkozó szerződés megkötése a PIP Nonprofit Kft. (Ajánlatkérő) munkavállalói részére 24 hónapig vagy a keretösszeg kimerüléséig, annak érdekében, hogy a Szerződésben meghatározott időtartam alatt az Ajánlatkérő munkavállalói egészségbiztosítási védelemben – illetve ennek keretében komplex egészségügyi szolgáltatásban – részesüljenek. Jelenleg a biztosításban érintett 190 fő, a Szerződés időtartama alatt tervezetten legfeljebb 250 főig terjedően.
A biztosítással fedezett szolgáltatások (legalább):
- Orvosi rendelkezésre állás legalább a Közbeszerzési Műszaki Leírásban (KML) foglaltak szerint, orvosilag indokolt és szükséges receptírás - Limit nélkül
- 24-órás telefonos egészségügyi tanácsadás - Limit nélkül
- Időpont-foglalás esetében munkanapokon 8.00-18.00 közötti diszpécseri szolgálat biztosítása (ellátásszervezés)
- Prevenciós vizsgálat (műszaki leírásban meghatározottak szerint) - biztosítási évente és Biztosított személyenként egyszer
- Járóbeteg-ellátás, szakterületek: belgyógyászat (belső szervek vizsgálata is), fül-, orr-, gégészet, szemészet, nőgyógyászat, urológia, bőrgyógyászat, kardiológia, reumatológia, ortopédia, neurológia, gasztroenterológia, - Limit nélkül
- Laborvizsgálatok, a KML szerint
- Diagnosztikai vizsgálatok a KML szerint
- Ambuláns kisműtéti beavatkozások (előzetes szakorvosi indikáció alapján)
- Fogászati felülvizsgálat - Biztosított személyenként évente egy alkalommal.
A részletes információkat a Közbeszerzési Műszaki Leírás (KML) tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Szolgáltatás-finanszírozó egészségbiztosítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66512200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU233 A teljesítés helye: Budapest és Paks
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés célja szolgáltatás-finanszírozó egészségbiztosítási szolgáltatás biztosítására vonatkozó szerződés megkötése a PIP Nonprofit Kft. (Ajánlatkérő) munkavállalói részére 24 hónapig vagy a keretösszeg kimerüléséig, annak érdekében, hogy a Szerződésben meghatározott időtartam alatt az Ajánlatkérő munkavállalói egészségbiztosítási védelemben – illetve ennek keretében komplex egészségügyi szolgáltatásban – részesüljenek. Jelenleg a biztosításban érintett 190 fő, a Szerződés időtartama alatt tervezetten legfeljebb 250 főig terjedően.
A Szerződés előirányzati keretösszege nettó 40.000.000 Ft. Ajánlatkérő kizárólag az előirányzati összeg 70%-ának megfelelő összeg, azaz 28.000.000 Ft felhasználására vállal kötelezettséget.
A biztosítással fedezett szolgáltatások (legalább):
- Orvosi rendelkezésre állás legalább a Közbeszerzési Műszaki Leírásban (KML) foglaltak szerint, orvosilag indokolt és szükséges receptírás - Limit nélkül
- 24-órás telefonos egészségügyi tanácsadás - Limit nélkül
- Időpont-foglalás esetében munkanapokon 8.00-18.00 közötti diszpécseri szolgálat biztosítása (ellátásszervezés)
- Prevenciós vizsgálat (műszaki leírásban meghatározottak szerint) - biztosítási évente és Biztosított személyenként egyszer
- Járóbeteg-ellátás, szakterületek: belgyógyászat (belső szervek vizsgálata is), fül-, orr-, gégészet, szemészet, nőgyógyászat, urológia, bőrgyógyászat, kardiológia, reumatológia, ortopédia, neurológia, gasztroenterológia, - Limit nélkül
- Laborvizsgálatok, a KML szerint
- Diagnosztikai vizsgálatok a KML szerint
- Ambuláns kisműtéti beavatkozások (előzetes szakorvosi indikáció alapján)
- Fogászati felülvizsgálat - Biztosított személyenként évente egy alkalommal.
A részletes információkat a Közbeszerzési Műszaki Leírás (KML) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A biztosítás keretében teljesítendő laborvizsgálat (mintavétel) és a kötelezően elvárt járóbeteg ellátás fő helyszínének a paksi telephelytől (7030 Paks, Deák F. u. 3.) való távolsága 20
2 3. A járóbeteg szakorvosi szakellátás keretében a biztosítással fedezett többlet szakterületek száma (db) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Biztosítottankénti nettó havidíj (Ft/fő/hó) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A „II.2.5) Értékelési szempontok” pontosítása:
a) A Biztosítottankénti nettó havidíj (Ft/fő/hó) részszempont alszempontjai esetében az előírt egészségbiztosítási szolgáltatások egy főre vonatkozó havidíját kéri ajánlattevő megadni, amely díj az adott biztosítotti létszám-kategóriára vonatkozóan a szerződés érvényességi idején belül nem változhat.
b) Karakterkorlátra tekintettel a 3. értékelési részszempont megnevezése rövidítésre került, az értékelési szempont pontos megnevezése: "A járóbeteg szakorvosi szakellátás keretében az Ajánlatkérő által minimálisan elvárt szakorvosi szakterületeken felül felajánlott, biztosítással fedezett többlet szakterületek száma (db-ban megadva).

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
06261 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 0 Rész száma: Elnevezés: Szolgáltatás-finanszírozó egészségbiztosítás
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont].;
Ajánlatkérő az eljárás előkészítése során az EKR rendszerben rögzítette a rendelkezésére álló anyagi fedezet összegét, amelynek ismertetésére a bontási jegyzőkönyvben sor került.
Az ajánlattevő által a felolvasólapon az 1/1-1/3. alszempontokra tett vállalás (a Bontási jegyzőkönyv tartalmazza) alapján megállapítható, hogy az ajánlat meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét (nettó 40.000.000 Ft) a biztosítandó létszám és a tervezett 24 havi szolgáltatási időszak figyelembevételével.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Medicover Försakrings AB (pub) Magyarországi Fióktelepe
Nemzeti azonosítószám: 22553221141
Postai cím: Váci Út 29-31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22553221141

Hivatalos név: Hungária Med-M Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12489477241
Postai cím: Csanády Utca 6/B. V.em.2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12489477241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
1. Az eljárás eredményére (eredménytelenségére) vonatkozó ajánlatkérői döntés időpontja: 2022.05.06.
2. A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § c) pontja szerinti adatok:
- Ajánlattevő neve: Medicover Försakrings AB (pub) Magyarországi Fióktelepe, Székhelye: 1134 Budapest Váci Út 29-31. Adószáma: 22553221-1-41;
- Ajánlattevő neve: Hungária Med-M Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Székhelye: 1132 Budapest Csanády Utca 6/B. V.em.2., Adószáma: 12489477-2-41.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges