Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 9778/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye: - Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 11104. j. út 14+736,5 - 15+657,5 km szelvényei között (921,0 méter hosszon), hrsz.: 306/3. - Száva utca 0+000-0+165,5 km szelvényei között, a Kossuth Lajos utca 11104. j. út 15+419 szelvénynél (165,5 méter hosszon), hrsz.: 382, 415, 372, 918.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15730198213
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 61.
Város: Nagykovácsi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2094
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiszelné Mohos Katalin
Telefon: +36 26389566
E-mail: titkarsag@nagykovacsi.hu
Fax: +36 26389724
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nagykovacsi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Felszíni csapadékvíz-elv. létesítmények fejlesztés
Hivatkozási szám: EKR000390512022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Felszíni csapadékvíz-elvezetési létesítmények fejlesztése Nagykovácsi területén.
A kivitelezés teljes műszaki, szerkezeti kialakítását, nyomvonalát a tervező Pannon Engineering Kft. által készített: Kossuth Lajos utca 1930.1 (2021. február) tervszámú, Száva utca 1930.2 (2021. február) tervszámú kiviteli terv szerint kell végezni.
Főbb mennyiségi paraméterek:
 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 11104. j. út 14+730 - 15+657,5 km szelvényei között 921,0 méter hosszon.
Főbb mennyiségek:
Csapadékcsatorna: DN 160 KG PVC csatorna 236 méter
Csapadékcsatorna: DN 200 KG PVC csatorna 346 méter
Csapadékcsatorna: DN 300 KG PVC csatorna 717 méter
Csapadékcsatorna: DN 400 KG PVC csatorna 198 méter
D 300 VB. csatorna 49 méter
D 400 VB. csatorna 150 méter
D 500 VB. csatorna 100 méter
D 600 VB. csatorna 9 méter
D 800 VB. csatorna 20 méter
Hossz-szivárgó építés 1 375 méter
Tisztító és víznyelő aknák építése 65 db
Meglévő falazott és cső átereszek javítása tisztítása 20 méter
Burkolt árok 21 méter
Aszfaltfelületen burkolatszélesítés, vízelvezető sáv kialakítása 1 911 méter hosszon.
 Nagykovácsi, Száva utca 0+000-0+165,5 km szelvényei között és a Kossuth Lajos utca 11104. j. út 15+419 szelvénynél.
Főbb mennyiségek:
Csapadékcsatorna: DN 160 KG PVC csatorna 75 méter
Vb csatorna bontása 157 méter
D 600 VB. csatorna 162 méter
Hossz-szivárgó építés 130 méter
Tisztító és víznyelős aknák építése 6 db
Vb. védőlemez építése (18 cm) 120 méter
Fagyvédő réteg építése 65 m3
Cementes stabilizáció CKt-4 55 m3
Útszegélykő építése 140 méter
AC 22 hengerelt aszfalt kötőréteg 22 m3
AC 4, AC 11 hengerelt aszfalt kopó réteg 43 m3
Fenti építéshez tartozó bontások
A részletes követelményeket, mennyiségi paramétereket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 228074830 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Felszíni csapadékvíz-elv. létesítmények fejlesztés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45111200-0
45220000-5
45221250-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: - Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 11104. j. út 14+736,5 - 15+657,5 km szelvényei között (921,0 méter hosszon), hrsz.: 306/3.
- Száva utca 0+000-0+165,5 km szelvényei között, a Kossuth Lajos utca 11104. j. út 15+419 szelvénynél (165,5 méter hosszon), hrsz.: 382, 415, 372, 918.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Felszíni csapadékvíz-elvezetési létesítmények fejlesztése Nagykovácsi területén.
A kivitelezés teljes műszaki, szerkezeti kialakítását, nyomvonalát a tervező Pannon Engineering Kft. által készített: Kossuth Lajos utca 1930.1 (2021. február) tervszámú, Száva utca 1930.2 (2021. február) tervszámú kiviteli terv szerint kell végezni.
Főbb mennyiségi paraméterek:
 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 11104. j. út 14+730 - 15+657,5 km szelvényei között 921,0 méter hosszon.
Főbb mennyiségek:
Csapadékcsatorna: DN 160 KG PVC csatorna 236 méter
Csapadékcsatorna: DN 200 KG PVC csatorna 346 méter
Csapadékcsatorna: DN 300 KG PVC csatorna 717 méter
Csapadékcsatorna: DN 400 KG PVC csatorna 198 méter
D 300 VB. csatorna 49 méter
D 400 VB. csatorna 150 méter
D 500 VB. csatorna 100 méter
D 600 VB. csatorna 9 méter
D 800 VB. csatorna 20 méter
Hossz-szivárgó építés 1 375 méter
Tisztító és víznyelő aknák építése 65 db
Meglévő falazott és cső átereszek javítása tisztítása 20 méter
Burkolt árok 21 méter
Aszfaltfelületen burkolatszélesítés, vízelvezető sáv kialakítása 1 911 méter hosszon.
 Nagykovácsi, Száva utca 0+000-0+165,5 km szelvényei között és a Kossuth Lajos utca 11104. j. út 15+419 szelvénynél.
Főbb mennyiségek:
Csapadékcsatorna: DN 160 KG PVC csatorna 75 méter
Vb csatorna bontása 157 méter
D 600 VB. csatorna 162 méter
Hossz-szivárgó építés 130 méter
Tisztító és víznyelős aknák építése 6 db
Vb. védőlemez építése (18 cm) 120 méter
Fagyvédő réteg építése 65 m3
Cementes stabilizáció CKt-4 55 m3
Útszegélykő építése 140 méter
AC 22 hengerelt aszfalt kötőréteg 22 m3
AC 4, AC 11 hengerelt aszfalt kopó réteg 43 m3
Fenti építéshez tartozó bontások
A részletes követelményeket, mennyiségi paramétereket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Ajánlattevő által vállalt előteljesítés mértéke (naptári nap, legkedvezőbb: 25 nap, legkedvezőtlenebb: 0 nap) 15
2 Vállalt teljesítési biztosíték mértéke (nettó ajánlati ár %, legkedvezőbb: 5%, legkedvezőtlenebb: 1%) 10
3 Vállalt meghiúsulási kötbér mértéke (nettó ajánlati ár %, legkedvezőbb: 20%, legkedvezőtlenebb: 5%) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
AK az "Ár" részszempont esetében a részszempontra adott ajánlati elemeket a KH által kiadott útmutató (KÉ 2020. évi 60. szám) 1.számú melléklet A.1.aa) pont (fordított arányosítás) szerint pontozza. A legjobb ajánlat 100 pontot kap, a többi ajánlat fordított arányosítással kap pontot.
A "Minőségi kritériumok" részszempontok esetében a részszempontokra adott ajánlati elemeket AK a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott képlet szerint az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. Pontszámok: 0-100.
Ajánlatkérő „Minőségi kritériumok” tekintetében előírja, hogy a legkedvezőtlenebb értékként meghatározottnál az adott ajánlati elem nem lehet, a legkedvezőtlenebb értéket el nem érő ajánlati elem megajánlása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. Továbbiak AD-ben.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Felszíni csapadékvíz-elv. létesítmények fejlesztés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/05/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11705053444
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 109_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím(ek): (URL) www.strabag.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11705053444
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 228074830
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Útépítési munkák részfeladatai, laborvizsgálatok, fuvarozás, geodézia, őrzés, konténer bérlés,
vízépítési munkák, forgalomtechnika, közúti jelzők, szakfelügyeletek,
környezetrendezés, növénytelepítés, közműépítési munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 13839129243
Postai cím: Vasas Utca 65-67.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1215
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13839129243

Hivatalos név: STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11705053444
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11705053444

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2022/03/25 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Nyertes ajánlattevő adószáma:
STRABAG Általános Építő Kft.
11705053-4-44
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges