Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/120
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.06.23.
Iktatószám: 11969/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Teljesítés helye: 1026 Budapest, Lotz Károly u. 10. (hrsz.: 11595/5)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Ovi kertrendeszet kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43838114
Postai cím: Mechwart Liget 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Keszei Zsolt
Telefon: +36 13465400
E-mail: Keszei.Zsolt@masodikkerulet.hu
Fax: +36 13465505
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.masodikkerulet.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: II. kerületi orvosi rendelők felújítása
Hivatkozási szám: EKR001358892020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Lotz Károly utcai rendelő felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215100-8
További tárgyak: 45231400-9
45232451-8
45261400-8
45313100-5
45315000-8
45330000-9
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1026 Budapest, Lotz Károly u. 10. (hrsz.: 11595/5)
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Kivitelezési szerződés alapján a Lotz Károly utcai háziorvosi rendelő felújítási munkálatainak elvégzése. A felújítás célja az orvosi rendelő műszaki korszerűsítése, színvonalának javítása a kor elvárásainak megfelelő ellátás biztosításához, valamint a rendelő akadálymentesítése külső felvonó telepítésével (1 db 630 kg (8 fő) teherbírású akadálymentes személyfelvonó), melyhez kapcsolódva egy új főbejárati lépcső, ill, egy szélfogó létesül. A tervezési területet körítő pincefalak új belső oldali felújító, szárító vakolatrendszert kapnak.
Főbb munkanemek (tájékoztató jelleggel):
Építőmesteri munkák:
o Zsaluzás és állványozás
o Irtás, föld- és sziklamunka
o Síkalapozás
o Helyszíni beton és vasbeton munka
o Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése
o Falazás és egyéb kőművesmunka
o Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése
o Vakolás és rabicolás
o Szárazépítés
o Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés
o Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése
o Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése
o Üvegezés
o Felületképzés
o Árnyékolók beépítése
o Szigetelés
o Közműcsatorna-építés
o Kőburkolat készítése
o Beépített szállító- és emelőberendezések
Gépészet:
o Bontási munkák: Meglévő épületgépészeti hálózatok bontása, különös figyelemmel az épület felújítással nem érintett részein a fűtési-, víz-, gáz- és elektromos ellátás zavartalanságára, illetve a munkavédelemi előírások betartására, a bontott hulladék elszállításával;
o Vízellátás-csatornázás
o Szaniterek beszerzése, beszerelése, elhelyezése
o Fűtés kialakítása
o Hűtés kialakítása
o Szellőzés kialakítása
o Gázellátás, kémény
Elektromos kivitelezés:
o Érősáramú, gyengeáramú rendszerek bontási munkái
o Védőcsövek, dobozok, vezetékek
o Szerelvények
o Egyéb szerelvények
o Elosztóberendezések
o Lámpatestek
o Struktúrált hálózat
o Vagyonvédelmi rendszer
o Kaputelefon rendszer
o Beléptető rendszer
o Villámvédelem

A fentiekben ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési dokumentációban) kerültek rögzítésre.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2021/05/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/10/31 (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
08253 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Lotz Károly utcai rendelő felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/04/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Ovi kertrendeszet kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80244046
Postai cím: Rákóczi Utca 74.
Város: Pomáz
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2013
Ország: Magyarország
E-mail: kertrendeszet@gmail.com
Telefon: +36 309621944
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 180260853
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215100-8
További tárgyak: 45231400-9
45232451-8
45261400-8
45313100-5
45315000-8
45330000-9
45453100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1026 Budapest, Lotz Károly u. 10. (hrsz.: 11595/5)
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Kivitelezési szerződés alapján a Lotz Károly utcai háziorvosi rendelő felújítási munkálatainak elvégzése. A felújítás célja az orvosi rendelő műszaki korszerűsítése, színvonalának javítása a kor elvárásainak megfelelő ellátás biztosításához, valamint a rendelő akadálymentesítése külső felvonó telepítésével (1 db 630 kg (8 fő) teherbírású akadálymentes személyfelvonó), melyhez kapcsolódva egy új főbejárati lépcső, ill, egy szélfogó létesül. A tervezési területet körítő pincefalak új belső oldali felújító, szárító vakolatrendszert kapnak.
Főbb munkanemek (tájékoztató jelleggel):
Építőmesteri munkák:
o Zsaluzás és állványozás
o Irtás, föld- és sziklamunka
o Síkalapozás
o Helyszíni beton és vasbeton munka
o Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése
o Falazás és egyéb kőművesmunka
o Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése
o Vakolás és rabicolás
o Szárazépítés
o Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés
o Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése
o Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése
o Üvegezés
o Felületképzés
o Árnyékolók beépítése
o Szigetelés
o Közműcsatorna-építés
o Kőburkolat készítése
o Beépített szállító- és emelőberendezések
Gépészet:
o Bontási munkák: Meglévő épületgépészeti hálózatok bontása, különös figyelemmel az épület felújítással nem érintett részein a fűtési-, víz-, gáz- és elektromos ellátás zavartalanságára, illetve a munkavédelemi előírások betartására, a bontott hulladék elszállításával;
o Vízellátás-csatornázás
o Szaniterek beszerzése, beszerelése, elhelyezése
o Fűtés kialakítása
o Hűtés kialakítása
o Szellőzés kialakítása
o Gázellátás, kémény
Elektromos kivitelezés:
o Érősáramú, gyengeáramú rendszerek bontási munkái
o Védőcsövek, dobozok, vezetékek
o Szerelvények
o Egyéb szerelvények
o Elosztóberendezések
o Lámpatestek
o Struktúrált hálózat
o Vagyonvédelmi rendszer
o Kaputelefon rendszer
o Beléptető rendszer
o Villámvédelem

A fentiekben ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési dokumentációban) kerültek rögzítésre.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja.
Karakterkorlátozásra tekintettel VII.1) További információk pont folytatása:
2.8. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésmódosítás részét képező pótmunkák (ELMŰ, liftakna) megfelelnek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltaknak, tekintettel arra, hogy a 2.5. a)-c) pontokban rögzített körülmények csak a szerződéskötést követően jutottak a Felek tudomására, azzal egyik Fél sem számolhatott kellő gondosság mellett sem (mivel azok részben kormányzati intézkedésekből, részben hibás közmű adatszolgáltatásból, részben pedig harmadik személyek jóváhagyásához kötött munkákból adódtak). A szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, figyelemmel arra, hogy a Többlet Feladatok az eredeti műszaki tartalomhoz képest új munkanemet érdemben nem tartalmaznak (vagyis az eredeti műszaki tartalom részét képező munkanemekhez kapcsolódó munkanemek kerülnek alkalmazásra a Projektingatlanon), illetve azok illeszkednek a Kivitelezési Szerződés jellegéhez, figyelemmel arra, hogy a Kivitelezési Szerződés keretében felújítani tervezett Projektingatlan részét képező kivitelezési feladatok kerülnek megvalósításra. A Többlet Feladatok részét képező pótmunkák ellenértéke – mivel a Többlet Feladatok összesített értéke sem - éri el az eredeti szerződéses ellenérték Elmaradó Feladatok ellenértékével csökkentett összege [177.797.367,- Ft + ÁFA] 50 %-át.
2.9. Felek megállapítják továbbá, hogy mivel a Kivitelezési Szerződés 8.1. pontjában rögzített szerződéses összeg [180.260.853,- Ft + ÁFA], illetve az Elmaradó Feladatok ellenértékével csökkentett szerződéses összeg [177.797.367,- Ft + ÁFA] 15 %-át nem haladja meg a 2.1. pont szerinti Elmaradó Feladatok [2.463.486,- Ft + ÁFA] és a 2.2. pont szerinti Többlet Feladatok [28.378.767,- Ft + ÁFA] ellenértékének szummája [25.915.281,- Ft. + ÁFA], továbbá utóbbiak az eredeti szerződéshez kapcsolódnak (a beruházás tárgyát továbbra is ugyanazon létesítmény kivitelezése képezi) és a szerződés általános jellegét nem változtatják meg (magasépítési kivitelezési szerződés, ugyanazon munkanemek megvalósulásával), így a Kbt. 141. § (2) bekezdés valamennyi, a szerződésmódosítás e jogcímét megalapozó tényállási eleme is teljesül.
2.10. Megrendelő az előadottakkal összefüggésben a Kivitelezési Szerződés módosítását kezdeményezte a Többlet Feladatok megrendelésének és a teljesítési határidő 2022. június 15. napjáig történő meghosszabbítása céljából.
2.11. A fent részletezettekre tekintettel Felek a Kivitelezési Szerződés módosításáról döntöttek a jelen szerződésmódosításban rögzített feltételekkel (a továbbiakban: Szerződésmódosítás). Felek a Szerződésmódosítás 2.1. és 2.2. pontjai esetében a Kbt. 141. § (2) bekezdése, valamint – a pótmunkák körében - a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti jogcímre, a 2.5., továbbá a 2.10. pont tekintetében pedig a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti jogcímre alapozzák a Kivitelezési Szerződés módosítását.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2021/04/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/06/15 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 206176134
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Ovi kertrendeszet kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80244046
Postai cím: Rákóczi Utca 74.
Város: Pomáz
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2013
Ország: Magyarország
E-mail: kertrendeszet@gmail.com
Telefon: +36 309621944
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/05/27 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 3.1. A Kivitelezési Szerződés 2.1. pontja kiegészül a következő rendelkezéssel:
„Felek rögzítik továbbá, hogy Megrendelő megrendeli, Kivitelező pedig elvállalja a jelen szerződés 1.2. pontjában rögzített építési beruházáshoz kapcsolódóan újabb munkák elvégzését a jelen szerződés (és annak 1. sz. szerződésmódosítása 2.2. pontjában és mellékleteiben rögzített műszaki dokumentáció) tartalma szerint (a továbbiakban a jelen mondat szerinti munkák együttesen: Többlet Feladatok). A Többlet Feladatok tekintetében – a jelen Szerződés külön előírásának hiányában – a Feladatokra irányadó rendelkezések alkalmazandóak.”
3.2. A Kivitelezési Szerződés 5.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„Kivitelező a szerződés hatálybalépésével egyidejűleg köteles a jelen szerződés teljesítését megkezdeni. A jelen szerződés tárgyát képező feladatok teljes körű (sikeres műszak átadás-átvétellel lezárt) kivitelezésének kötbérterhes határideje 2022. június 15.”
3.3. A Kivitelezési Szerződés 8.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A jelen szerződésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése esetén Kivitelezőt
a) a Feladatokért 177.797.367,- Ft + ÁFA, azaz Százhetvenhétmillió-hétszázkilencvenhétezer-háromszázhatvanhét forint + ÁFA összegű;
b) a Többlet Feladatokért 28.378.767,- Ft + ÁFA, azaz Huszonnyolcmillió-háromszázhetvennyolcezer-hétszázhatvanhét forint + ÁFA összegű vállalkozói díj illeti meg [a továbbiakban az a)-b) pontok szerinti díjak együttesen: vállalkozói díj], a jelen szerződésben meghatározott ütemezés szerint kiállított (rész)számlák alapján.”
3.4. A Kivitelezési Szerződés 8.10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
Kivitelező a kivitelezésnek a Megrendelő képviseletében eljáró műszaki ellenőr által igazolt készültségi foka szerint jogosult számlák kibocsátására az alábbi ütemezésben:
a) Kivitelező a vállalkozói díj 50%-ának (ötven százalékának) megfelelő műszaki készültség elérését követően – a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén – jogosult egy részszámla kiállítására, melynek összege 90.130.426, - Ft + ÁFA, azaz Kilencvenmillió-százharmincezer-négyszázhuszonhat forint + ÁFA;
b) Kivitelező a műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt sikeres lezárását követően – a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén – jogosult a végszámla kiállítására, melynek összege 123.487.564,- Ft + ÁFA, azaz Százhuszonhárommillió-négyszáznyolcvanhétezer-ötszázhatvannégy forint + ÁFA [külön soron feltüntetve: végszámla – 116.045.708,- Ft. + ÁFA; opciós tételek – 2.573.903,- Ft. + ÁFA; tartalékkeret pótmunkák – 4.867.953,- Ft. + ÁFA].
3.5. A Kivitelezési Szerződés kiegészül 7. sz. mellékletként a jelen Szerződésmódosítás 2. sz. mellékletével.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 2.1. Megrendelő és Kivitelező rögzítik, hogy a Kivitelezési Szerződés megkötését követően - annak teljesítése során és ahhoz kapcsolódóan - felmerült szempontokra tekintettel az eredeti műszaki tartalomban szereplő egyes feladatok elvégzése szükségtelenné vált, továbbá más, műszakilag egyenértékű műszaki megoldások alkalmazása, illetve pótmunkák okán díjmódosuláshoz vezető változások merültek fel (a továbbiakban: Elmaradó Feladatok). Az Elmaradó Feladatok részletes kimutatását és költségvetését a jelen dokumentum 1. sz. melléklete rögzíti.
2.2. Megrendelő és Kivitelező rögzítik, hogy a Kivitelezési Szerződés megkötését követően - annak teljesítése során és ahhoz kapcsolódóan - felmerült szempontokra tekintettel az eredeti műszaki tartalomban nem szereplő további, új feladatok elvégzése, továbbá a Felek által a szerződéskötéskor kellő gondossággal előre nem látható pótmunkák elvégzése vált szükségessé (a továbbiakban együttesen: Többlet Feladatok).
Folytatása a VII.1) pontban.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 180260853 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 206176134 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.2) pont folytatása:
A Többlet Feladatok részletes kimutatását és költségvetését a jelen dokumentum 2. sz. melléklete rögzíti.
2.3. A Kivitelező közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatának tartalma, illetve a Megrendelő műszaki ellenőre által jóváhagyott kalkuláció alapján az Elmaradó Feladatok összesített ellenértéke 2.463.486,- Ft + ÁFA, azaz Kettőmillió-négyszázhatvanháromezer-négyszáznyolcvanhat forint + ÁFA, míg a Többlet Feladatok összesített ellenértéke 28.378.767,- Ft + ÁFA, azaz Huszonnyolcmillió-háromszázhetvennyolcezer-hétszázhatvanhét forint + ÁFA. A Megrendelő által lehívott opciós tételek összege 2.573.903,- Ft. + ÁFA, azaz Kettőmillió-ötszázhetvenháromezer-kilencszázhárom forint, míg a tartalékkeret terhére megrendelt pótmunkák összege 4.867.953,- Ft. + ÁFA, azaz Négymillió-nyolcszázhatvanhétezer-kilencszázötvenhárom forint.
2.4. Felek rögzítik, hogy Kivitelező részéről a Kivitelezési Szerződés 8.10. a)-b) pontok szerinti számlákból kizárólag az a) pont szerinti első részszámla került kiállításra, a b) pont szerinti végszámla nem, mivel a műszaki ütemterv szerint esedékes műszaki tartalmat a jelen dokumentum szerinti módosulások érintették.
2.5. Kivitelező a 2.2. pontban rögzítettekkel is összefüggésben kezdeményezte a teljesítési határidő meghosszabbítását, különös tekintettel arra, hogy az előre nem látható körülmények és Többletfeladatok ellenére a szerződéses határidő betartása érdekében kapacitásait átszervezte, növelte, ugyanakkor az alábbi körülményekre tekintettel szerződésszerű határidőben nem tud teljesíteni:
a) a közbeszerzési eljárás megindításakor rögzített tervek és ütemezés szerint a Projektingatlant érintő munkaterület átadásra közvetlenül a szerződéskötést követően sor került volna. A kivitelezés megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás 2020. december 22-én került megindításra. A 2021-ben bekövetkező és fokozódó járványhelyzet, valamint a járvány elleni védekezésért tett kormányzati intézkedések az önkormányzati fenntartású egészségügyi intézmények működésben is lényeges változást idéztek elő. A 2021-es év első felében – a közbeszerzési eljárást követően – megkezdődött a lakosság nagyszámú oltása, mely kezdetben oltópontokon, később azonban a háziorvosi rendelők bevonásával zajlott. A tárgyi fejlesztés megvalósítása során Ajánlatkérő szoros együttműködést folytatott a Budapest Főváros II. Kerületi Egészségügyi Szolgálattal. Az egyeztetések során egyértelművé vált, hogy a járvány ideje alatt óriási teher hárul a házi orvosi szolgálatra, a tárgyi intézmény pedig központi szerepet tölt be a védőoltások biztosításában, mely funkció biztosítása a kormányzati előírásokra és a vírushelyzetre tekintettel elsődleges prioritással bír. A fentiekre tekintettel – a II. kerületi Egészségügyi Szolgálat főigazgatója által kiállított nyilatkozat alapján – a rendelő átköltöztetésére kizárólag az oltási igények mérséklődését követően kerülhetett sor, amelynek eredményeképpen – az eredetileg kitűzött 2021. május 2-i időpont helyett – a munkaterület átadása 2021. június 14-én történt meg;
b) noha az építéshatóság a kiadott engedélyben nem tett ilyen irányú előírást, az engedély szerint megvalósított felvonó szabvány szerinti hitelesítését az ÉMI elutasította, mely a felvonó áttervezését és ennek megfelelő kivitelezését tett szükségessé, mellyel kapcsolatban a módosított tervek 2022. április 25-én készültek el, míg az ÉMI a hitelesítést 2022. május 05-én végezte el;
c) a kivitelezés során szembesültek a Felek azzal a körülménnyel, hogy a beruházás előkészítése és tervezése téves közmű adatszolgáltatáson alapult, a következők szerint. Az ismert elektromos igények alapján megkérésre került a szolgáltató feltételeit rögzítő ún. műszaki-gazdasági tájékoztató (MGT), mely elektromos tervezési feladat elvégzését nem tette szükségessé, ezáltal a beruházás előkészítésbe jogosultsággal rendelkező tervező bevonása sem volt szükséges. A helyszínen tapasztaltak alapján ugyanakkor megállapítható volt, hogy a szolgáltató nem jól határozta meg a csatlakozási pontot, a tervezést ugyanakkor a csatlakozási ponttól kell elvégezni. A területgazda tájékoztatása szerint a trafóból kijövő kábel már magánhálózat, az MGT alapján ELMÜ hálózat. A munkaterületet érintő, a fogadópontból a Lotz. K. u. 8. sz. házhoz vezető kiépítés a kábel állapota alapján vélhetően néhány éve készült, sem a szolgáltató közműtérképén nem szerepel, sem terv nem lelhető fel róla. A hibás adatszolgáltatás alapján új MGT készült, mely egyrészt elektromos tervezést tett szükségessé, továbbá egyértelművé tette, hogy a kivitelezés befejezéséhez az érintett társasház hozzájárulását is be kell szerezni. Mindez több szempontból is akadályozta és hátráltatta a kivitelezést, mivel a kábelcseréhez a trafót ki kell kapcsolni, előtte 30 nappal ki kell értesíteni az érintett ingatlantulajdonosokat (a kiértesítés csak a jóváhagyott terv alapján lehetséges), továbbá a kivitelezés során szakfelügyelet biztosítása is szükséges, valamint a szükségessé váló kapcsolószekrény szállítása további 6-8 hetet vett igénybe. Ezen túlmenően egyes munkafázisokhoz a közműszolgáltató által kiadott jogosultsággal rendelkező kivitelező bevonása is előírás.
2.6. Felek a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján – a Kbt. 141. § (4) vagy (6) bekezdéseiben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosíthatják a Kivitelezési Szerződést, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el a Kivitelezési Szerződés szerinti vállalkozói díj 15%-át (tizenöt százalékát), valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
2.7. Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján – a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosíthatják a Kivitelezési Szerződést, ha a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, és az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
Karakterkorlátozásra tekintettel VI.1.4) pontban a folytatása.
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/06/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben