Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/120
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.06.23.
Iktatószám: 12021/2022
CPV Kód: 71300000-1
Ajánlatkérő: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 7621 Pécs, Mária u.9.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Célirány Generáltervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735612202
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Eötvös Gábor
Telefon: +36 308161441
E-mail: kozbeszerzes@pvfzrt.hu
Fax: +36 72514810
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://gov.pecs.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://gov.pecs.hu/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Megyeri út fejlesztése tervezés
Hivatkozási szám: EKR000034122021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71300000-1
II.1.3) A szerződés típusa   Építési beruházás   Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Megyeri út fejlesztése tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
További tárgyak: 71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7621 Pécs, Mária u.9.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Vállalt indikátorok:
Útburkolat felújítása: 300 m
Kerékpáros létesítményfejlesztés: 1.800 m
Tervező feladatai a tervkészítés során:
-Tervezői javaslat és indoklás, továbbá eng-i és kiviteli terv szintű terv készítése az egyes szakaszok kerékpárforgalmi létesítményekről (kerékpársáv, kerékpárút, stb.)
-Felmérés + geodézia, továbbá az utaknak az esetleges feltárása, rétegrendjének az ellenőrzése a Tervező feladata.
-Ahol út-terv készítése szükséges, ott eng-i és kivitelezési dok. elkészítése az adott szakaszra, melynek tartalmát egyeztetni szükséges az engedélyező hatósággal.
-Szükséges megtervezni a kerékpárút építéshez/kijelöléshez kapcsolódó csapadékvíz elvezetést és közvilágítás (amennyiben szükséges), az akadálymentes közlekedés érdekében a szegélyek süllyesztését, a kerékpárút teljes szakaszán a jogszabályban meghatározott felfestését és kitáblázását, esetleges közmű kiváltásokkal kapcsolatos tervek elkészítése.
-Érintett közművekkel történő egyeztetések lefolytatása és közműkezelői hozzájárulások beszerzése. A közműszolgáltatókkal történő egyeztetések és a nyilatkozatok beszerzésének költsége Tervezőt terheli. Közműszolgáltatók által előírt kiváltások és/vagy védelembehelyezések tervezése Tervező feladata.
-Közútkezelői hozzájárulás beszerzése.
-Részletes árazott és árazatlan normagyűjtemény szerinti (TERC) költségvetés készítése excell és pdf formátumban.
-„TOP-6.1.5-15 Felhívás” c. felhívási dokumentációban előírtak szerint az engedélyes szintű terveket, tervezői költségvetést az engedélyezési eljárás megkezdése előtt egyeztetni és véleményeztetni szükséges a támogatóval a felhívás feltételrendszerének való megfelelés ellenőrzése érdekében; továbbá kerékpárosbarát fejlesztés esetén a műszaki terveket KKK3 tervzsűri által is véleményeztetni szükséges.
-A tervezés során a tervezőnek folyamatos egyeztetési kötelezettsége van a megrendelő felé.
-Változási vázrajzok készítése az esetlegesen felmerülő idegen tulajdonok érintettsége esetén.
-Minden szakágra kiterjedő Tervezői művezetés.
-Az út forgalmi méretezése alapján Tervező feladata és felelőssége a létesítmény szerkezeti és rétegrendi kialakításának tervezése szabvány szerinti élettartam és minőség garanciájával.
Tervező feladata a projektet bemutató, Önkormányzat részéről a sajtóban közzétehető látványtervek elkészítése (jellemző útszakaszok, kereszteződések).
Tervező feladata fentieken túl a projekt későbbi megvalósítási szakaszában történő részvétel, együttműködés, kiemelten a műszaki ellenőr és kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásokban.
A tervezési díjnak a felhasználási jog szerzői jogi ellenértékét is tartalmaznia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.5-15-PC1-2020-00006

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13693 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Megyeri út fejlesztése tervezés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/07/12 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Célirány Generáltervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 28765310243
Postai cím: Halk Utca 2. C. ép.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1223
Ország: Magyarország
E-mail: celirany@celirany.com
Telefon: +36 702045415
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 24750000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71300000-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
További tárgyak: 71245000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7621 Pécs, Mária u.9.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Vállalt indikátorok:
Útburkolat felújítása: 300 m
Kerékpáros létesítményfejlesztés: 1.800 m
Tervező feladatai a tervkészítés során:
-Tervezői javaslat és indoklás, továbbá eng-i és kiviteli terv szintű terv készítése az egyes szakaszok kerékpárforgalmi létesítményekről (kerékpársáv, kerékpárút, stb.)
-Felmérés + geodézia, továbbá az utaknak az esetleges feltárása, rétegrendjének az ellenőrzése a Tervező feladata.
-Ahol út-terv készítése szükséges, ott eng-i és kivitelezési dok. elkészítése az adott szakaszra, melynek tartalmát egyeztetni szükséges az engedélyező hatósággal.
-Szükséges megtervezni a kerékpárút építéshez/kijelöléshez kapcsolódó csapadékvíz elvezetést és közvilágítás (amennyiben szükséges), az akadálymentes közlekedés érdekében a szegélyek süllyesztését, a kerékpárút teljes szakaszán a jogszabályban meghatározott felfestését és kitáblázását, esetleges közmű kiváltásokkal kapcsolatos tervek elkészítése.
-Érintett közművekkel történő egyeztetések lefolytatása és közműkezelői hozzájárulások beszerzése. A közműszolgáltatókkal történő egyeztetések és a nyilatkozatok beszerzésének költsége Tervezőt terheli. Közműszolgáltatók által előírt kiváltások és/vagy védelembehelyezések tervezése Tervező feladata.
-Közútkezelői hozzájárulás beszerzése.
-Részletes árazott és árazatlan normagyűjtemény szerinti (TERC) költségvetés készítése excell és pdf formátumban.
-„TOP-6.1.5-15 Felhívás” c. felhívási dokumentációban előírtak szerint az engedélyes szintű terveket, tervezői költségvetést az engedélyezési eljárás megkezdése előtt egyeztetni és véleményeztetni szükséges a támogatóval a felhívás feltételrendszerének való megfelelés ellenőrzése érdekében; továbbá kerékpárosbarát fejlesztés esetén a műszaki terveket KKK3 tervzsűri által is véleményeztetni szükséges.
-A tervezés során a tervezőnek folyamatos egyeztetési kötelezettsége van a megrendelő felé.
-Változási vázrajzok készítése az esetlegesen felmerülő idegen tulajdonok érintettsége esetén.
-Minden szakágra kiterjedő Tervezői művezetés.
-Az út forgalmi méretezése alapján Tervező feladata és felelőssége a létesítmény szerkezeti és rétegrendi kialakításának tervezése szabvány szerinti élettartam és minőség garanciájával.
Tervező feladata a projektet bemutató, Önkormányzat részéről a sajtóban közzétehető látványtervek elkészítése (jellemző útszakaszok, kereszteződések).
Tervező feladata fentieken túl a projekt későbbi megvalósítási szakaszában történő részvétel, együttműködés, kiemelten a műszaki ellenőr és kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásokban.
A tervezési díjnak a felhasználási jog szerzői jogi ellenértékét is tartalmaznia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 26973500
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Célirány Generáltervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 28765310243
Postai cím: Halk Utca 2. C. ép.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1223
Ország: Magyarország
E-mail: celirany@celirany.com
Telefon: +36 702045415
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/06/03 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): II. Szerződés tárgya
1. A Preambulumban leírtak és jelen tervezési szerződés alapján a Tervező TOP-6.1.5-15-PC1-2020-00006 és a TOP-6.4.1-16-PC1-…… azonosító számú projektekhez kapcsolódó engedélyes és kiviteli terv(ek), elkészítésére, mint munkával elérhető eredmény létrehozására, valamint a megváltozott műszaki tartalommal összefüggésben keletkezett pótmunka elvégzésére vállalkozik.
VII. Tervezési díj
1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Tervezőt az építési engedélyes és kiviteli tervek szerződésszerű és hiánytalan elkészítése ellenében nettó 24.750.000,- HUF + ÁFA + 2.223.500,- HUF +ÁFA összegű, azaz összesen 26.973.500,- HUF +ÁFA azaz Huszonhatmillió-kilencszázhetvenháromezer-ötszáz forint plusz általános forgalmi adó összegű tervezési díj illeti meg, mely a szerzői jogról való lemondás díját is tartalmazza az alábbi bontásban:
TOP-6.1.5-15 Megyeri út fejlesztése
Engedélyezési terv: 8.407.500+ÁFA + 756.500Ft+ÁFA= 9.164.000Ft+ÁFA
Kiviteli terv: 2.802.500Ft+ÁFA + 252.000Ft+ÁFA= 3.054.500Ft+ÁFA
TOP-6.4.1-16 Megyeri út fejlesztése II. ütem
Engedélyezési terv: 10.155.000Ft+ÁFA + 910.000Ft+ÁFA= 11.065.000Ft+ÁFA
Kiviteli terv: 3.385.000Ft+ÁFA + 305.000Ft+ÁFA= 3.690.000Ft+ÁFA
Tervezői díj összesen:
Engedélyezési terv: 18.562.500Ft+ÁFA + 1.666.500Ft+ÁFA= 20.229.000Ft+ÁFA
Kiviteli terv: 6.187.500Ft+ÁFA + 557.000Ft+ÁFA= 6.744.500Ft+ÁFA
Összesen: 24.750.000Ft+ÁFA + 2.223.500Ft+ÁFA= 26.973.500Ft+ÁFA”

ELSZÁMOLÁS, SZÁMLÁZÁS
1. részszámla: Tervező számla benyújtására az engedélyezési terv - szerződésszerű és igazolt elkészítését követően - a Megrendelő által meghatározott példányszámban történő átadását követő napon jogosult.
Összege: az engedélyezési terv készítésére vonatkozó tervezői díj és arra vonatkozó jogdíj 100 %-a: 20.229.000,- HUF + ÁFA.
Tervező a számlában meghatározott tervezési díj összegét köteles a jelen szerződésmódosításban meghatározottak szerint projektekkénti megbontásban a számlán feltüntetni.
2. részszámla (végszámla): Tervező számla benyújtására a kiviteli terv - szerződésszerű és igazolt elkészítését követően - a Megrendelő által meghatározott példányszámban történő átadását követő napon jogosult.
Összege: a kiviteli terv készítésére vonatkozó tervezői díj és arra vonatkozó jogdíj 100 %-a: 6.744.500,- HUF + ÁFA.
Tervező a számlában meghatározott tervezési díj összegét köteles a jelen szerződésmódosításban meghatározottak szerint projektekkénti megbontásban a számlán feltüntetni.
Megrendelő Tervező pótmunka elvégzéséhez kapcsolódó tervezői díj emelési igényét elfogadta, és a műszaki tartalom változáshoz kapcsolódó tervezési feladat, valamint a tervezési díj változása tárgyában a szerződésmódosítás jogalapját a Kbt. 141. § (2) bekezdésében határozta meg, figyelemmel arra, hogy a módosítás a szerződés általános jellegét nem változtatja meg, a tervezési feladat illeszkedik az eredeti szerződés tárgyához, és az ellenérték növekedése az eredeti szerződés értékének 10 %-át nem éri el, annak 8,9 %-a.
A szerződés elszámolhatóságának tárgyában új projektre történő hivatkozással eszközölt módosítások tekintetében a szerződésmódosítás jogalapját a Kbt. 141. § (6) bekezdésében határozza meg.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Tervező tájékoztatta Megrendelőt arról, hogy az elfogadott tervezői javaslat alapján az engedélyes tervezési dokumentumokat a részhatáridőből még vissza lévő 14 napos időtartamon belül elkészíti, azonban a tervezési feladat megváltozása miatt pótmunkaigénye merült fel és a vállalkozói díj nettó 2.223.500,- Ft összeggel történő emelésére tart igényt.
Megrendelő tájékoztatta továbbá Tervezőt arról, hogy a projekt megvalósítására fűződő kiemelt érdekére figyelemmel kezdeményezi a projekt két külön projekt keretében történő kivitelezését, Tervező Megrendelő kérésének eleget téve a tervezési díjat projektekként és ahhoz kapcsolódó részfeladatokként megbontotta.
Megrendelő megállapítja, hogy a műszaki tartalom változás és ahhoz kapcsolódó tervezési feladatok az eredeti szerződés tárgyát nem képezte, az pótmunkának minősül és egy magasabb műszaki tartalom megvalósítása Megrendelő megalapozott döntése alapján a Megrendelő érdekében áll, így ezen feladatok elvégzése indokolt.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 24750000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 26973500 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Módosítás indokai:
Szerződő felek egyezően adják elő, hogy Megrendelő, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. április 4. napján kelt levelében Tervező által javasolt alternatívákat is figyelembe véve - több lakossági fórum lefolytatását követően – az alábbi döntést hozta a műszaki tartalom változással kapcsolatban:
„A Tervező szervezet által készített alternatívákat lakossági igények, valamint szakmai szempontok alapján megvizsgáltuk, s ezek közül a tervezési szerződés I.sz. módosításának mellékletét képező "2164C_Megyeri út_A_04.01_v2.pdf" tervlap szerint kialakítást támogatjuk.
A létesítményre készített tervek megtekintetését követően a Megyeri út - Mártírok útja csomópontra készített alternatívák közül Megrendelő távalti fejlesztésekre tekintettel csak olyan kialakítás elfogadását tartja szakmailag elfogadhatónak, melyek mellett biztosítható Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által korábban elfogadott Pécs Város Kerékpáros Hálózati tervében szerepelő Mártírok úti kerékpársávokkal biztosított kerékpáros nyomvonal. Ennek a javasolt három alternatívából egy sem felel meg. A végleges forgalmi rendet egy olyan új verzió szerint kérem megterveztetni a Tervező szervezettel, melyben a Dr. Veress Endre utca felől érkező forgalom számára az egyenes és jobbra kanyarodási irány külön sávokban kerül biztosításra az új jelzőlámpás csomópontban a balra kanyarodó irány tiltása mellett. Új jelzőlámpa szabályozásával kapcsolatban továbbá kérem figyelembe venni, hogy annak összehangolását biztosítani kell a Biokom Nonprofit Kft. részéről készülő vasúti átkelő kamerás sorompófigyelő rendszerével, melyet a kiviteli tervekben részletesen kérünk kezelni.”

Megrendelő az alábbiak szerint értesítette döntéséről Tervezőt:
„Szerződésben rögzítetteknek megfelelően tárgyi levelünkkel tájékoztatjuk Társaságukat, hogy Megrendelő több lakossági fórum megtartását követően a tervezési szerződés I. sz. módosításának mellékletét képező "2164C_Megyeri út_A_04.01_v2.pdf" tervlap szerint kialakítás szerinti változata megtervezését kéri az akadályoztatással érintett területen. Tisztelettel kérjük ennek megfelelően Társaságukat, hogy fenti döntés alapján fennmaradó határidőn belül készítsék el és szállítsák le a tervezett kialakítás végleges engedélyezési tervdokumentációját.
A fentiekben leírt műszaki változásokkal párhuzamosan tájékoztatjuk Önöket, hogy Megrendelővel folytatott egyeztetések során több kérdésben is döntés született.
Egyrészt a Megyeri út - Mártírok útja csomópontban több alternatíva került felvázolásra, melyek közül a Biokom Nonprofit Kft. támogatja Megrendelő azon szándékát, hogy a végleges forgalmi rend szerint a dr. Veress Endre utca felől érkező forgalom számára az egyenes és jobbra kanyarodási irány külön sávban kerüljön biztosításra az új jelzőlámpás csomópontban a balra kanyarodó irány tiltása mellett. Új jelzőlámpa szabályozásával kapcsolatban továbbá megerősítésre került, hogy annak összehangolását biztosítani kell a Biokom Nonprofit Kft. részéről előkészítés alatt álló vasúti átkelő kamerás sorompófigyelő rendszerével, melyet a kiviteli tervekben részletesen kérünk kezelni.
Végezetül tájékoztatjuk arról, hogy Megrendelővel folytatott egyeztetése során jeleztük, hogy a létesítmény várható költsége várhatóan megközelíti a nettó 950.000.000 Ft,- értéket, mely alapján Megrendelő bizottsági döntést fogadott el arról, hogy a tervezett létesítményeket 2 felhívás bontásában kívánja megvalósítani. Tisztelettel kérjük Önöket, hogy a megvalósítás elszámolhatóságának érdekében az alábbiak szerinti bontásban véglegesítsék a terveket és nyújtsák be építési engedélyezésre a BaMKH Pécsi Járási Hivatal Útügyi Osztályához:
 "TOP-6.4.1." - Fenntartható városi közlekedésfejlesztés" című felhívás szerint szükséges dokumentálni Megyeri tér - Megyeri út - Verseny utca közötti szakasz tervezett létesítményeit és műtárgyait.
 "TOP-6.1.5." - Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés" című felhívás alapján szükséges dokumentálni az eredeti, Megyeri útra tervezett alap műszaki tartalmat, - a Expo Center és a Verseny utca közötti szakaszon.
A 100%-os elszámolhatóság érdekében kérjük, hogy a tervek közműegyeztetését, közútkezelői hozzájárulásait is a fentiekben leírtak szerint két projekt bontásában szíveskedjenek kezdeményezni az érintett Szolgáltatóknál, Kezelőknél.”
Megrendelő megkeresésére Tervező 2022. április 4. napján kelt levelében pótmunka igénnyel fordult Megrendelő felé az alábbiak szerint:
„Megköszönve a 2022.04.04. kelt tájékoztatásukat, melyben örömmel fogadjuk, hogy a tervezés tovább folytatható, az alábbiak szerint válaszolunk.
1) A Megyeri út terveinek befejezése előtt nincs akadály, azt a szerződésmódosításban szereplő feltételek mellett – kifejezetten a 14 napos határidőre tekintettel – engedélyezési terv szinten szállítjuk.
2) A Megyeri út – Mártírok útja – Veress Endre út csomópontjában kért megoldást tudomásul vesszük, fenti határidőre elkészítjük a szükséges módosításokat.
3) A tervezett létesítmények két pályázati felhívás szerinti bontásának nincs akadálya. Azonban jeleznünk kell, hogy a tervek ily módon történő átszerkesztése, a csatlakozási pontok kezelése, esetleges fedvények készítése és minden hozzájárulás, egyeztetés, engedélyezés gyakorlatilag kettős elvégzése miatt pótmunka igényt támasztunk. A két tervrészre bontott tervezői díjat ezen pótmunka igénnyel az alábbiakban kérjük elfogadni:
TOP-6.1.5-15 Megyeri út fejlesztése
Engedélyezési terv: 8.407.500+ÁFA + 756.500Ft+ÁFA= 9.164.000Ft+ÁFA
Kiviteli terv: 2.802.500Ft+ÁFA + 252.000Ft+ÁFA= 3.054.500Ft+ÁFA
TOP-6.4.1-16 Megyeri út fejlesztése II. ütem
Engedélyezési terv: 10.155.000Ft+ÁFA + 910.000Ft+ÁFA= 11.065.000Ft+ÁFA
Kiviteli terv: 3.385.000Ft+ÁFA + 305.000Ft+ÁFA= 3.690.000Ft+ÁFA
Tervezői díj összesen:
Engedélyezési terv: 18.562.500Ft+ÁFA + 1.666.500Ft+ÁFA= 20.229.000Ft+ÁFA
Kiviteli terv: 6.187.500Ft+ÁFA + 557.000Ft+ÁFA= 6.744.500Ft+ÁFA
Összesen: 24.750.000Ft+ÁFA + 2.223.500Ft+ÁFA= 26.973.500Ft+ÁFA”
Megrendelő válaszlevelében az alábbiakról tájékoztatta Tervezőt az általa benyújtott pótmunka igénnyel kapcsolatban:
„Figyelembe véve megrendelő döntését, a beruházáshoz készült tervek két részre történő bontása mindenképpen szükséges, ennek megfelelően tájékoztatjuk Önöket, hogy pótmunka igényüket a válaszlevélben leírtaknak megfelelően előzetesen elfogadjuk.
Tájékoztatni szeretnénk azonban Önöket, hogy a pótmunka igény elfogadásáról közgyűlési döntés szükséges, melyre a soron következő 2022. április 19. napján esedékes közgyűlés hoz döntést. Az engedélyezési tervek végleges műszaki tartalom szerinti leszállítására - a tervezési szerződés I. számú módosításában - rögzített 14 nap határidő a közgyűlési döntés napjától indul.”
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/06/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben