Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/120
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.06.23.
Iktatószám: 12246/2022
CPV Kód: 45215140-0
Ajánlatkérő: Budapesti Szent Ferenc Kórház
Teljesítés helye: A Budapesti Szent Ferenc Kórház telephelye (1021 Budapest, Széher út 73.) Hrsz.: 11062
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: ROT-TOR Villamossági és Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Szent Ferenc Kórház
Nemzeti azonosítószám: 18079777241
Postai cím: Széher Út 73
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hostyánszki Judit
Telefon: +36 13928246
E-mail: titkarsag@szentferenckorhaz.hu
Fax: +36 13927783
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szentferenckorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szentferenckorhaz.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: BSZF Kórház új „C” épületének kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000156402021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215140-0
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: BSZF Kórház új „C” épületének kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215140-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: A Budapesti Szent Ferenc Kórház telephelye (1021 Budapest, Széher út 73.) Hrsz.: 11062
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: A Budapesti Szent Ferenc Kórház új „C” épület kivitelezése
A tervezett épület nettó alapterülete 499 m2.
Szintjei: pince, földszint, 2 emelet, + padlástér.
A pincében az új épületrészből nyílóan 200 adagos főzőkonyha kap helyet, zöldség, hús előkészítővel, hideg konyhával, megfelelő raktározási kapacitással, valamint a földszintre felvezető étel lifttel.
A földszinten étkező kap helyet, közvetlen kertkapcsolattal.
Az első emeleten közösségi és társalgó tér és egy iroda kerül kialakításra.
A második emeleten két fürdőszobával ellátott 3 ágyas kórterem kap helyet közlekedőből nyílóan.
A harmadik emeleten üres padlástér, valamint gépészeti tér kap helyet a nyeregtetőben.
Az Ajánlatkérő felhívja az érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét, hogy a kiviteli tervdokumentációban szerepelnek olyan elemek, amelyek az árazatlan költségvetésen belül a mennyiségkimutatásban nem szerepelnek. Ezeket a beruházás-elemeket a kivitelezés jelen szakaszában, azaz a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötni tervezett szerződés keretében nem kell megvalósítani.
Részletes műszaki leírás az egyéb közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 365
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
05468 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: EKR000156402021 Rész száma: Elnevezés: BSZF Kórház új „C” épületének kivitelezése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/03/24 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ROT-TOR Villamossági és Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 22776824207
Postai cím: Akácfa Utca 11-15/C
Város: Bicske
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2060
Ország: Magyarország
E-mail: gyenizse.arpad@awear.hu
Telefon: +36 308668484
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 297311472
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215140-0
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215140-0
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: A Budapesti Szent Ferenc Kórház telephelye (1021 Budapest, Széher út 73.) Hrsz.: 11062
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: A Budapesti Szent Ferenc Kórház új „C” épület kivitelezése
A tervezett épület nettó alapterülete 499 m2.
Szintjei: pince, földszint, 2 emelet, + padlástér.
A pincében az új épületrészből nyílóan 200 adagos főzőkonyha kap helyet, zöldség, hús előkészítővel, hideg konyhával, megfelelő raktározási kapacitással, valamint a földszintre felvezető étel lifttel.
A földszinten étkező kap helyet, közvetlen kertkapcsolattal.
Az első emeleten közösségi és társalgó tér és egy iroda kerül kialakításra.
A második emeleten két fürdőszobával ellátott 3 ágyas kórterem kap helyet közlekedőből nyílóan.
A harmadik emeleten üres padlástér, valamint gépészeti tér kap helyet a nyeregtetőben.
Az Ajánlatkérő felhívja az érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét, hogy a kiviteli tervdokumentációban szerepelnek olyan elemek, amelyek az árazatlan költségvetésen belül a mennyiségkimutatásban nem szerepelnek. Ezeket a beruházás-elemeket a kivitelezés jelen szakaszában, azaz a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötni tervezett szerződés keretében nem kell megvalósítani.
Részletes műszaki leírás az egyéb közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 480
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 402560652
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ROT-TOR Villamossági és Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 22776824207
Postai cím: Akácfa Utca 11-15/C
Város: Bicske
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2060
Ország: Magyarország
E-mail: gyenizse.arpad@awear.hu
Telefon: +36 308668484
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/03/08 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Felek a Szerződést közös megegyezéssel módosítják, és a Szerződés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Teljesítési határidő: A kivitelezési tevékenység befejezésének (100 %-os készültségi szint elérésének és a készre jelentés) teljesítési határideje a munkaterület átadásától számított 480 nap. A Megrendelő előteljesítést elfogad.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Szerződésmódosítás indokolása:
A Szerződő Felek a Szerződést a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján módosítják, az alábbi indokoknak megfelelően.
A Szerződés megkötését követően a Kormány a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-a alapján, a 478/2020. (XI. 14.) Korm. rendeletben veszélyhelyzetet hirdetett ki, amelynek keretében olyan intézkedéséket hozott a kórházakra, így a Megrendelőre vonatkozóan is, amelynek eredményeként a Vállalkozó munkakörülményei rendkívül nehézzé váltak.
Ennek eredményeként a COVID-19 intézkedésekből adódóan a munkaterület nehezebben volt megközelíthető, továbbá a Megrendelő korlátozta az oda egyidejűleg beléptethető személyek számát.
Jelen pont folytatását, terjedelmi okokból, lásd a VII.1) További információk pontban!
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 402560652 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 402560652 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A VI.2.2) A módosítás okai pont folytatása (terjedelmi okokból):
A COVID-19 járvány a Vállalkozó munkáját azért is nehezítette, mert a munkások egy része folyamatosan beteg volt, és a betegség elmúlását követően a karantén-szabályok betartásával nem léphetett a kórház területére.
A fenti körülményeket a Vállalkozó folyamatosan jelezte a műszaki ellenőr és a Megrendelő felé. Az ezen körülmények okán felmerült késedelem pontos mértéke csak a vészhelyzet végével volt megítélhető. Erről a Felek jegyzőkönyvet vettek fel, amelyben a késedelem mértékét a műszaki ellenőr és a Megrendelő is elfogadta, és megállapította, hogy a késedelem a Vállalkozónak nem felróható.
A fenti körülmények mellett a Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a konyhatechnológiát a szükséges források hiányában 2022. évig nem tudta megrendelni, így – figyelemmel a közbeszerzési eljárás időigényére is – annak a szállítása bizonyosan túlnyúlik a teljesítési véghatáridőn, ami a kész épület esetében egyes falelemek visszabontását feltételezi. Ez jelentős többletköltséggel járna, így a Megrendelő elrendelte ezen munkanemek felfüggesztését. A Felek rögzítik, hogy a munkák felfüggesztése a Ptk. 6:156. § (2) bekezdése alkalmazásában megrendelői, azaz jogosulti késedelemnek minősül.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint: „A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.”
A Felek rögzítik, hogy a módosítást szükségessé tevő körülményeket, azaz a koronavírus járvány miatt szükséges vészhelyzet kihirdetését, illetőleg az annak következtében szükséges intézkedéseket, és a járványnak a Vállalkozó szakemberei körében történő terjedését a Megrendelő kellő gondossággal eljárva sem láthatta előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, ugyanis az továbbra is új Kórház épület építésére irányuló szerződés, és a szerződés szerinti ellenérték nem változik. Ennek megfelelően a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti körülmények fennállnak.
A T. Hatóság által 2022.06.14. napján kibocsátott hiánypótlási felhívásban foglaltakra válaszul az Ajánlatkérő képviseletében nyilatkozunk, hogy a VI.2.1) pontban megadott dátumot (2022.03.08.) ellenőriztük, azon nem kívánunk módosítani.
Tájékoztatjuk továbbá a T. Hatóságot, hogy AK a hirdetmény-ellenőrzési díj átutalásáról 2022.06.14. napján gondoskodott.
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/06/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben