Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/120
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.06.23.
Iktatószám: 12737/2022
CPV Kód: 03000000-1
Ajánlatkérő: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy
Teljesítés helye: 4557 Besenyőd, Deák Ferenc utca 3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Green Drops Farm Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy
Nemzeti azonosítószám: 18264825143
Postai cím: Budafoki út 34/b I. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Győri Máté
Telefon: +36 202633693
E-mail: gyori.mate@baptistasegely.hu
Fax: +36 13656406
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.baptistasegely.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vertikális, hidropónikus rendszer
Hivatkozási szám: EKR000210162022
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03000000-1
II.1.3) A szerződés típusa   Építési beruházás x Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Vertikális, hidropónikus rendszer
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03000000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4557 Besenyőd, Deák Ferenc utca 3.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Vertikális, hidropónikus rendszer beszerzése, amely egyszerre 4200 növény termesztésére alkalmas:
Vertikális, hidropónikus rendszer
Szintérzékelés
Vezérelhető világítás a növények számára
Konténer vagy növényház
Monitoring, vezérlő és szabályzó rendszer
Klimatizáló rendszer
Vízkezelés, tápoldat adagolás
Palántázó
A palántázó megvilágítása
Termelési kiegészítő kezdő szett
EPH, villámvédelem, elektromos tervrajzok készítése

Napelemes rendszer
Oktatás, batanítás
Szaktanácsadás
Távfelügyeleti rendszer
Karbantartás
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 75
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: RRF-3.0.0. „C " komponens

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
06758 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vertikális, hidropónikus rendszer
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/03/29 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Green Drops Farm Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26771278209
Postai cím: Hold Utca 56
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4034
Ország: Magyarország
E-mail: raczgretaildiko@greendropsfarm.com
Telefon: +36 308465837
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 68855137
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03000000-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03000000-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4557 Besenyőd, Deák Ferenc utca 3.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Vertikális, hidropónikus rendszer beszerzése, amely egyszerre 4200 növény termesztésére alkalmas:
Vertikális, hidropónikus rendszer
Szintérzékelés
Vezérelhető világítás a növények számára
Konténer vagy növényház
Monitoring, vezérlő és szabályzó rendszer
Klimatizáló rendszer
Vízkezelés, tápoldat adagolás
Palántázó
A palántázó megvilágítása
Termelési kiegészítő kezdő szett
EPH, villámvédelem, elektromos tervrajzok készítése

Napelemes rendszer
Oktatás, batanítás
Szaktanácsadás
Távfelügyeleti rendszer
Karbantartás
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 75
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 68855137
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Green Drops Farm Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26771278209
Postai cím: Hold Utca 56
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4034
Ország: Magyarország
E-mail: raczgretaildiko@greendropsfarm.com
Telefon: +36 308465837
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/06/09 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1. A Felek a szerződés műszaki tartalmát akképp módosítják, hogy a napelem rendszerhez tartozó Li-ion akkumulátort betárolási kapacitásra, illetve a cél szerinti funkció ellátására vonatkozóan egyenértékű ólom savas akkumulátorral helyettesítik.

2. Felek rögzítik, hogy a szerződés egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az Eladó tájékoztatása szerint a fenti energiaválság a projekt megvalósítása szempontjából egy előre nem látható vis major helyzetet alakított ki. Ezért kérte az Eladó a Vevőt, hogy vis majorra hivatkozva fogadja el az ajánlatban megjelölt akkumulátor helyett más típusú akkumulátor betelepítését, mely az eredetileg megajánlott rendszerrel megegyező funkcionalitással rendelkezik.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 68855137 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 68855137 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Felek rögzítik, hogy Vevő és az Eladó 2022. március 29. napján adásvételi szerződést kötöttek egymással az RRF-3.0.0. „PROJEKTINDÍTÓ TÁMOGATÁS A C – FELZÁRKÓZÓ TELEPÜLÉSEK KOMPONENSHEZ” pályázati felhívás keretében megvalósítandó RRF-3.0.0-2021-00002 számú - Vertikális, hidropónikus rendszer megnevezésű projekt tárgyában közbeszerzési eljárás eredményeképp.
Az Eladó 2022. május 26. napján kelt levelében jelezte a Vevő felé, hogy a szerződésben vállalt off-grid napelem rendszerhez tartozó Li-ion akkumulátort nem tudja leszállítani a vállalt határidőre, mivel a világon jelenleg zajló orosz-ukrán háború kapcsán kialakult energia válság miatt, az európai országok nem vásárolnak nyersanyagot Oroszországtól, ezért megújuló energiaforrásra állnak át. Ez alapanyag hiányt okozott az egész világon és több kivitelezőt is felkeresve azt a visszajelzést kapta az Eladó, hogy az eredeti ajánlatba leadott akkumulátor nem érhető el a kivitelezési határidőn belül.
Az Eladó tájékoztatása szerint a fenti energiaválság a projekt megvalósítása szempontjából egy előre nem látható vis major helyzetet alakított ki. Ezért kérte az Eladó a Vevőt, hogy vis majorra hivatkozva fogadja el az ajánlatban megjelölt akkumulátor helyett más típusú akkumulátor betelepítését, mely az eredetileg megajánlott rendszerrel megegyező funkcionalitással rendelkezik.
A konténer része a napelem rendszer, aminek a beszerzésével, leszállításával és kivitelezésével a Continest Technologies Zrt.-t (Székhely: 2000 Szentendre Fő tér 14 3.a, Adószám: 26769318-2-13) bízta meg az Eladó. A Continest Technologies Zrt. 2022.04.27.-én le is szállította a konténert, viszont a projekt kivitelezési helyén szembesült vele az Eladó, hogy a konténer a beszállítóval kötött megállapodása ellenében nem tartalmazza a napelem rendszert. A beszállító ígéretet tett a hiány pótlására, ám 2022.05.16.-án írásban jelezte, hogy nem tudja leszállítani a hiányzó napelem rendszert, mert akkumulátor hiány van a piacon.
A beszállító 2022. május 23. napján talált olyan gazdasági szereplőt, amely tud szállítani napelem rendszert az ajánlatban szereplő műszaki specifikációkkal, viszont csak ólom savas akkumulátorral tudják kivitelezni a rendszert a projekt kivitelezési határidőjén belül.
Ezt követően Eladó is megpróbált olyan gazdasági szereplőt keresni, aki Li-ion akkumulátoros napelem rendszer kivitelezését határidőn belül meg tudja valósítani, de nem járt sikerrel.
Eladó 2022. május 26. napján kelt tájékoztatásához bizonyítékként levelezéseket és cikkeket is csatolt, mely jelen szerződésmódosítás 1. sz mellékletét képezi.
Tekintettel arra, hogy az ajánlatban szereplő Li-ion akkumulátor beszerzése orosz-ukrán háború miatt ellehetetlenült, a felek a műszaki tartalom tekintetében a Kbt. 141. § (4) bek. c.) pontja alapján módosítani kívánják a szerződést.
A Kbt. 141. § (4) bek. c.) pontja az alábbiakat rögzíti:
141. § (4) „A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.”
Felek rögzítik, hogy a módosítás nem változtatja meg továbbá a szerződés általános jellegét, továbbá az ellenérték sem változik, így valamennyi törvényi feltételnek megfelelően módosítják a Felek az adásvételi szerződést.
1. A Felek a szerződés műszaki tartalmát akképp módosítják, hogy a napelem rendszerhez tartozó Li-ion akkumulátort betárolási kapacitásra, illetve a cél szerinti funkció ellátására vonatkozóan egyenértékű ólom savas akkumulátorral helyettesítik.

2. Felek rögzítik, hogy a szerződés egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/06/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben