Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/120
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.06.23.
Iktatószám: 12874/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Zirc Városi Önkormányzat
Teljesítés helye: 8420 Zirc, 03/1, 07/11, 07/45, 07/46, 07/49. hrsz-ok.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: STRABAG Generálépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zirc Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15734006219
Postai cím: Március 15. Tér 1.
Város: Zirc
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8420
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Gábor pályázati ügyintéző
Telefon: +36 88593705
E-mail: palyazat@zirc.hu
Fax: +36 88414475
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zirc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Zirc, iparterület infrastrukturális fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001029512021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Zirc, iparterület infrastrukturális fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45231300-8
45233000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8420 Zirc, 03/1, 07/11, 07/45, 07/46, 07/49. hrsz-ok.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Iparterület infrastrukturális fejlesztése Zircen a TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00002 azonosító számú projektben az alábbi főbb mennyiségekkel:
- útépítés
az iparterület fejlesztés érdekében közforgalom elöl el nem zárt magánút épül 330 m hosszon 6,00 m szélességben az út végén megforduló felület kialakításával, kapcsolódó járdával, közvilágítással. Az útra hulló csapadék a meglévő vízelvezető árokba és a tervezett szikkasztó árokba kerül elvezetésre.
Épül:
út:
• hossza: 330 méter
• korona szélessége: 8,50 méter
• burkolat szélessége: 6,00 méter, oldalesése: egyoldali 2,5%
• padka szélessége: 1,25 méter, oldalesése: 5,0%, burkolata M22 (130,0 m3)
• pályaszerkezet: 4 cm AC11 kopóréteg (87,0 m3), 8 cm AC22 kötőréteg (174,0 m3), 20 cm FZK 0/45 zúzottkő alapréteg (525 m3)
• kiemelt szegély építése 271,0 m
• 129,0 m2 bozót és cserje irtás; humusz leszedés 1175 m3, ebből visszaépítésre kerül 161,0 m3, többi elszállítása; bevágásból kikerülő föld lerakóba szállítva 1460 m3;
járda:
• hossza: 370,0 m
• burkolat szélessége: 1,50 m
• pályaszerkezet: 4 cm AC8 kopóréteg(23 m3), 15 cm FZKA 0/45 zúzottkő alapréteg
vízelvezetés:
• áteresz , előfejjel 36,0 m; árok, folyóka földmunka 121,0 m3; humuszolás, füvesítés 175,0 m2; folyóka, vápa burkolása 248,0 m2; mederburkolás gyephézagos lapburkolással 622,0 m2; szikkasztó földmunka 234,0 m3, humuszolás, füvesítés 179,0 m2
közvilágítás:
• 18 db 8,0 m horganyzott acéloszlop, acéllámpakarral, 107 W LED lámpatesttel
• 411,7 m NYY-J 4x16 mm2 közvilágítási kábel
- vízellátás
az ivóvízellátás kiépítése a meglévő D200 KPE gerincvezeték végpontjától indul tolózáraknából
Épül:
• 345,0 m D200 KPE gerincvezeték
• 6,0 m D100 KPE tűzcsap vezetéke
• 3 db NA 100 földfeletti tűzcsap, szakaszoló tolózárral
• 1 db szakaszoló tolózárakna (2x2 m)
• 63 m DN 315 KG PVC védőcső
- szennyvízelvezetés
az új csatornaszakasz a meglévő szennyvízcsatorna aknájába csatlakozik gravitációsan, 20 cm bukással
Épül:
• 374,0 m D 200 KG PVC gravitációs szennyvízcsatorna
• 11 db NA100 beton tisztítóakna
• 1 db aknába építhető biofilter
A részletes információk a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki fejezetben találhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00002

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
22347 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Zirc, iparterület infrastrukturális fejlesztése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/11/05 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: STRABAG Generálépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25873982443
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 137_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím(ek): (URL) www.strabag.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 121270595
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45231300-8
45233000-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8420 Zirc, 03/1, 07/11, 07/45, 07/46, 07/49. hrsz-ok.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Iparterület infrastrukturális fejlesztése Zircen a TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00002 azonosító számú projektben az alábbi főbb mennyiségekkel:
- útépítés
az iparterület fejlesztés érdekében közforgalom elöl el nem zárt magánút épül 330 m hosszon 6,00 m szélességben az út végén megforduló felület kialakításával, kapcsolódó járdával, közvilágítással. Az útra hulló csapadék a meglévő vízelvezető árokba és a tervezett szikkasztó árokba kerül elvezetésre.
Épül:
út:
• hossza: 330 méter
• korona szélessége: 8,50 méter
• burkolat szélessége: 6,00 méter, oldalesése: egyoldali 2,5%
• padka szélessége: 1,25 méter, oldalesése: 5,0%, burkolata M22 (130,0 m3)
• pályaszerkezet: 4 cm AC11 kopóréteg (87,0 m3), 8 cm AC22 kötőréteg (174,0 m3), 20 cm FZK 0/45 zúzottkő alapréteg (525 m3)
• kiemelt szegély építése 271,0 m
• 129,0 m2 bozót és cserje irtás; humusz leszedés 1175 m3, ebből visszaépítésre kerül 161,0 m3, többi elszállítása; bevágásból kikerülő föld lerakóba szállítva 1460 m3;
járda:
• hossza: 370,0 m
• burkolat szélessége: 1,50 m
• pályaszerkezet: 4 cm AC8 kopóréteg(23 m3), 15 cm FZKA 0/45 zúzottkő alapréteg
vízelvezetés:
• áteresz , előfejjel 36,0 m; árok, folyóka földmunka 121,0 m3; humuszolás, füvesítés 175,0 m2; folyóka, vápa burkolása 248,0 m2; mederburkolás gyephézagos lapburkolással 622,0 m2; szikkasztó földmunka 234,0 m3, humuszolás, füvesítés 179,0 m2
közvilágítás:
• 18 db 8,0 m horganyzott acéloszlop, acéllámpakarral, 107 W LED lámpatesttel
• 411,7 m NYY-J 4x16 mm2 közvilágítási kábel
- vízellátás
az ivóvízellátás kiépítése a meglévő D200 KPE gerincvezeték végpontjától indul tolózáraknából
Épül:
• 345,0 m D200 KPE gerincvezeték
• 6,0 m D100 KPE tűzcsap vezetéke
• 3 db NA 100 földfeletti tűzcsap, szakaszoló tolózárral
• 1 db szakaszoló tolózárakna (2x2 m)
• 63 m DN 315 KG PVC védőcső
- szennyvízelvezetés
az új csatornaszakasz a meglévő szennyvízcsatorna aknájába csatlakozik gravitációsan, 20 cm bukással
Épül:
• 374,0 m D 200 KG PVC gravitációs szennyvízcsatorna
• 11 db NA100 beton tisztítóakna
• 1 db aknába építhető biofilter
A részletes információk a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki fejezetben találhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 267
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 121270595
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: STRABAG Generálépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25873982443
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 137_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím(ek): (URL) www.strabag.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/06/17 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): • A Szerződés eredeti szerződéses feltétele:
6.2. A teljesítés határideje: a szerződéskötés napjától számított 6 hónap, mely időpontig elvárt a teljes létesítmény műszaki átadás-átvételi eljárásának sikeres lezárása.
• A Szerződés módosított feltétele:
6.2. A teljesítés határideje: a szerződéskötés napjától számított 267 naptári nap, mely időpontig elvárt a teljes létesítmény műszaki átadás-átvételi eljárásának sikeres lezárása.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Megrendelő a Szerződés megkötését megelőzően, 2021. szeptember 1. napján Elosztói csatlakozási szerződést kötött az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt-vel a fejlesztési terület - és egyúttal a tárgyi Szerződés teljesítésének helyén tervezett - gázhálózat kiépítésére. Az Elosztói csatlakozási szerződéshez kapcsolódóan az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. írásos vállalása szerint a gázberuházás teljes (a csatlakozó vezeték kiépítését is érintő) megvalósítási határideje 2022. április 30. napja volt.
Tekintettel arra, hogy sem a gázhálózat tervezése, sem az ezt követően megvalósítható kivitelezés nem történt meg az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. által vállalt fenti határidőre, a Vállalkozó teljesítése akadályoztatva lett. A gázelosztó vezeték több szakaszon az út, illetve a vízelvezető árok nyomvonala alatt halad, ezért a Szerződés tárgyát képező kivitelezés teljeskörű megvalósítása csak a gázberuházást követően lehetséges.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 121270595 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 121270595 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/06/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben