Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/120
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.06.23.
Iktatószám: 12886/2022
CPV Kód: 45112710-5
Ajánlatkérő: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Pálosok parkja, hrsz: 30519/92, Árpád utcai szolgáltató ház előtti tér (hrsz: 30519/92, 30529)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Smaragd-M Kertészeti és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735605205
Postai cím: Városház Tér 8
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kozma Eszter
Telefon: +36 46512700
E-mail: kozma.eszter@miskolc.hu
Fax: +36 46347807
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.miskolc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: SPORTPARK KIALAKÍTÁSA II
Hivatkozási szám: EKR001293652021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112710-5
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: SPORTPARK KIALAKÍTÁSA II
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43325000-7
További tárgyak: 45111000-8
45112710-5
45112723-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Pálosok parkja, hrsz: 30519/92, Árpád utcai szolgáltató ház előtti tér (hrsz: 30519/92, 30529)
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Sportpark kialakítása
A 30519/92 hrsz-on nyilvántartott 60561 m2 Pálosok parkja területén a meglévő parkbútorok elbontása és (részleges) cseréje, valamint sportpark kialakítása, azaz kültéri felnőtt fitnesz eszközök telepítése valósul meg.
Elbontásra kerül:
 Meglévő padok bontása (Amerikai típusú, Ismeretlen típusú, Városliget típusú), elszállítása lerakóhelyre, terület helyreállítása 18 db
 Meglévő padok bontása (Városgazda típusú), beszállítása Városgazda Kft. telephelyére, terület helyreállítása 52 db
 Meglévő hulladékgyűjtők bontása, elszállítása lerakóhelyre, terület helyreállítása 23,0db
 Meglévő játszóeszközök bontása,elszállítása lerakóhelyre, terület helyreállítása 10 db
 Kerti szegély bontása, elszállítása lerakóhelyre, terület helyreállítása 30 fm
 Salakpálya bontása, 200m2 felületen, 40cm vastagságban, kitermelt salak elszállítása lerakóhelyre, terület helyreállítása 80 m3
 Ping-pong asztal elbontása, elszállítása lerakóhelyre 6,0 db
 Meglévő labdafogó kerítés és street-ball állvány bontása, elszállítása lerakóhelyre (felújítandó salakos pálya esetében) 1 db
 Optikai kő burkolat bontása, beszállítása Városgazda Kft. telephelyére, terület helyreállítása 10cm vastagságban 210 m2
 Gyepnyesés 10 cm vastagságban, kitermelt föld elszállítása lerakóhelyre, termőföld feltöltés 80,0 m2
A parkban nem elbontandó parkbútornak számítanak: a kutyapiszok gyűjtő edények, valamint a Kuruc utcai bérházsorhoz közelebb eső salakos pálya burkolata
A projekt keretében ez a salakos pálya megújul a kerítés és a sporteszközök cseréjével.
Tervezett eszközlista a Pálosok Parkjában:
 Szusszanó pad 36 db
 Jászberényi csőoszlopos hulladékgyűjtő, billenős 28 db
 Ping-pong asztal kihelyezése 4 db
 Sportpálya labdafogó kerítés 1,3, m, hangtompított kivitelű 60 fm
 Személyforgalmi kapu 1 db
 Fix streetball állvány 0,6 méter benyúlású 1 db
 Mini grundkapu, kültéri, 120×60 cm-es, tűzi horganyzott acélból, tűzi horganyzott acélcső hálóval 2 db
 VinciPlay Alacsony csúszda elefánt formával - 821, (használatbavétel előtti ellenőrző vizsgálattal) Kuruc utca 7-9. előtti játszótéren 1 db
Tervezett kertészeti munkák
A burkolatok elbontását követően a kopár felületeket és a bontás során megsérült gyepfelületeket a talaj elegyengetésével, termőföldterítéssel és fűmagvetéssel szükséges rehabilitálni a műszaki leírásban leírtak szerint.
Sportpark tervezett eszközök bemutatása
Sportpark építésére a parkon belül az Árpád u. 32-38. sz ingatlanok északi oldalán lévő területet jelölte ki a Megrendelő.
12 db fitneszgép (Párhuzamos nyújtó, Váll-kerék ,Komplex karerősítő, Lábizom erősítő, Libegő, Gyalogló, Derékforgató, Dupla létra húzódzkodóval, Evezőpad, Dupla kerék, Ferde haspad, Bicikli)
+ 2 db integrált fitneszgép (Integrált kar és mellkas erősítő Hát és mellizom erősítő kerekesszékes felhasználóknak)
összesen 14 db eszköz került elhelyezésre a sportparkban.
Tájékoztató tábla:
A fitnesz eszközök nagy darabszáma, illetve a megjelenítendő információk terjedelme miatt két tábla kihelyezése javasolt a park bejáratainál.
Tervezett burkolatok
A sportparkban a fitnesz eszközök alá, az esési tér méretének megfelelően méretezett öntött gumi ütéscsillapító burkolat kerül a műszaki leírás szerint.
Tervezett kertészeti munkák
A sportpark mellé árnyéktűrő gyeppótló növényekből évelőágyás kerül kialakításra a költségvetés és a K-01/3 sz. tervlap szerint.
-Miskolc, Árpád utcai szolgáltató ház előtti tér (hrsz: 30519/92, 30529) burkolatépítése:
Az Árpád téren ezen felül 33 cm rétegvastagságban 27 m2 beton térkő burkolatú járda épül.
Akadálymentes lépcsőkorlát:
R-01/2 sz. tervlap és az Akadálymentesítésre vonatkozó műszaki leírás szerint.
Nyertes ajánlattevőnek a kivitelezés végén a rehabilitációs környezettervező szakértő/szakmérnök által aláírt nyilatkozatot szükséges benyújtania az akadálymentesítés megvalósulásáról. (A nyilatkozatban szükséges kitérni arra is, hogy ha van eltérés a tervezetthez képest.)
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.2-15-MI1-2016-00002

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
02766 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: SPORTPARK KIALAKÍTÁSA II
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/02/08 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Smaragd-M Kertészeti és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11583853205
Postai cím: Bornemissza Utca 41
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3528
Ország: Magyarország
E-mail: smaragd.miskolc@gmail.com
Telefon: +36 704273791
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 33868855
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112710-5
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43325000-7
További tárgyak: 45111000-8
45112710-5
45112723-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Pálosok parkja, hrsz: 30519/92, Árpád utcai szolgáltató ház előtti tér (hrsz: 30519/92, 30529)
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Sportpark kialakítása
A 30519/92 hrsz-on nyilvántartott 60561 m2 Pálosok parkja területén a meglévő parkbútorok elbontása és (részleges) cseréje, valamint sportpark kialakítása, azaz kültéri felnőtt fitnesz eszközök telepítése valósul meg.
Elbontásra kerül:
 Meglévő padok bontása (Amerikai típusú, Ismeretlen típusú, Városliget típusú), elszállítása lerakóhelyre, terület helyreállítása 18 db
 Meglévő padok bontása (Városgazda típusú), beszállítása Városgazda Kft. telephelyére, terület helyreállítása 52 db
 Meglévő hulladékgyűjtők bontása, elszállítása lerakóhelyre, terület helyreállítása 23,0db
 Meglévő játszóeszközök bontása,elszállítása lerakóhelyre, terület helyreállítása 10 db
 Kerti szegély bontása, elszállítása lerakóhelyre, terület helyreállítása 30 fm
 Salakpálya bontása, 200m2 felületen, 40cm vastagságban, kitermelt salak elszállítása lerakóhelyre, terület helyreállítása 80 m3
 Ping-pong asztal elbontása, elszállítása lerakóhelyre 6,0 db
 Meglévő labdafogó kerítés és street-ball állvány bontása, elszállítása lerakóhelyre (felújítandó salakos pálya esetében) 1 db
 Optikai kő burkolat bontása, beszállítása Városgazda Kft. telephelyére, terület helyreállítása 10cm vastagságban 210 m2
 Gyepnyesés 10 cm vastagságban, kitermelt föld elszállítása lerakóhelyre, termőföld feltöltés 80,0 m2
A parkban nem elbontandó parkbútornak számítanak: a kutyapiszok gyűjtő edények, valamint a Kuruc utcai bérházsorhoz közelebb eső salakos pálya burkolata
A projekt keretében ez a salakos pálya megújul a kerítés és a sporteszközök cseréjével.
Tervezett eszközlista a Pálosok Parkjában:
 Szusszanó pad 36 db
 Jászberényi csőoszlopos hulladékgyűjtő, billenős 28 db
 Ping-pong asztal kihelyezése 4 db
 Sportpálya labdafogó kerítés 1,3, m, hangtompított kivitelű 60 fm
 Személyforgalmi kapu 1 db
 Fix streetball állvány 0,6 méter benyúlású 1 db
 Mini grundkapu, kültéri, 120×60 cm-es, tűzi horganyzott acélból, tűzi horganyzott acélcső hálóval 2 db
 VinciPlay Alacsony csúszda elefánt formával - 821, (használatbavétel előtti ellenőrző vizsgálattal) Kuruc utca 7-9. előtti játszótéren 1 db
Tervezett kertészeti munkák
A burkolatok elbontását követően a kopár felületeket és a bontás során megsérült gyepfelületeket a talaj elegyengetésével, termőföldterítéssel és fűmagvetéssel szükséges rehabilitálni a műszaki leírásban leírtak szerint.
Sportpark tervezett eszközök bemutatása
Sportpark építésére a parkon belül az Árpád u. 32-38. sz ingatlanok északi oldalán lévő területet jelölte ki a Megrendelő.
12 db fitneszgép (Párhuzamos nyújtó, Váll-kerék ,Komplex karerősítő, Lábizom erősítő, Libegő, Gyalogló, Derékforgató, Dupla létra húzódzkodóval, Evezőpad, Dupla kerék, Ferde haspad, Bicikli)
+ 2 db integrált fitneszgép (Integrált kar és mellkas erősítő Hát és mellizom erősítő kerekesszékes felhasználóknak)
összesen 14 db eszköz került elhelyezésre a sportparkban.
Tájékoztató tábla:
A fitnesz eszközök nagy darabszáma, illetve a megjelenítendő információk terjedelme miatt két tábla kihelyezése javasolt a park bejáratainál.
Tervezett burkolatok
A sportparkban a fitnesz eszközök alá, az esési tér méretének megfelelően méretezett öntött gumi ütéscsillapító burkolat kerül a műszaki leírás szerint.
Tervezett kertészeti munkák
A sportpark mellé árnyéktűrő gyeppótló növényekből évelőágyás kerül kialakításra a költségvetés és a K-01/3 sz. tervlap szerint.
-Miskolc, Árpád utcai szolgáltató ház előtti tér (hrsz: 30519/92, 30529) burkolatépítése:
Az Árpád téren ezen felül 33 cm rétegvastagságban 27 m2 beton térkő burkolatú járda épül.
Akadálymentes lépcsőkorlát:
R-01/2 sz. tervlap és az Akadálymentesítésre vonatkozó műszaki leírás szerint.
Nyertes ajánlattevőnek a kivitelezés végén a rehabilitációs környezettervező szakértő/szakmérnök által aláírt nyilatkozatot szükséges benyújtania az akadálymentesítés megvalósulásáról. (A nyilatkozatban szükséges kitérni arra is, hogy ha van eltérés a tervezetthez képest.)
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/02/08 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/09/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 35681585
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Smaragd-M Kertészeti és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11583853205
Postai cím: Bornemissza Utca 41
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3528
Ország: Magyarország
E-mail: smaragd.miskolc@gmail.com
Telefon: +36 704273791
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/05/31 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Szerződésmódosítás ténybeli indokai:
Felek rögzítik, hogy 2022. március 07. napján akadályközlést juttatott el Megrendelőhöz, amelyben az Ukrajnában fennálló háborús konfliktus okán arra hivatkozott, hogy egyes fitnesz és utcabútorok leszállítása előre nem látható késedelmet szenved. Vállalkozó tájékoztatása szerint a magyarországi forgalmazó a korábban leadott eszközökre vonatkozó megrendelései nem tudja már nyomon követni, illetőleg ezen termékekre új megrendeléseket sem áll módjában befogadni.
Vállalkozó 2022. március 18. napján nyilatkozatot juttatott el Megrendelőhöz, amelyben az ukrajnai gyártmányú termékek forgalmazója arról nyújt tájékoztatást, hogy az Ukrajnából származó termékek helyett egy másik köztéri fitnesz eszköz gyártó termékeit lehetséges helyettesítő termékként alkalmazni a teljesítés során. Tekintettel azonban arra, hogy ezen termékek más gyártótól származnak azok emiatt más konstrukció szerint készülnek, tehát méretük is nagyobb, illetőleg a szükséges biztonsági terek is nagyobb hely igényűek. A közbeszerzési dokumentumokban szereplő darab számok és funkciók megtartása így az eredeti terv szerinti elrendezésben a mozgási és biztonsági terület megnövelése nélkül nem lehetséges.
Felek rögzítik, hogy Vállalkozó 2022. május 12. napján írásbeli tájékoztatással élt Megrendelő felé, amelyben továbbra is az Ukrajnában fennálló és azóta sem rendeződött háborús konfliktusra hivatkozik. Figyelemmel az eredeti tervek és költségvetés módosításának szükségletére Vállalkozó módosított műszaki dokumentumokat készített, amelyet költségtükörrel együtt adott át Megrendelő részére. Vállalkozó jelen levelében kifejtette, hogy az akadályközlés és a módosított tervek elfogadása minimálisan 65 naptári napot vesz igénybe, amely alatt a kivitelezést folytatni nem tudja. Kéri továbbá figyelembe venni a fitnesz eszközök megrendeléstől számított 70 naptári napos átfutási idejét, valamint az eszközök telepítésének és az öntött gumi kivitelezésének idő igényét.
Felek figyelemmel a II.1-4. pontokban leírt indokokra a kivitelezés befejezési határidejét 2022. szeptember 29. napjára módosítják, továbbá a helyettesítő termékek/ eszközök beszerzési árára figyelemmel a vállalkozói díjat a költségtükörben rögzített mértékben mindösszesen nettó 1.812.730,- Ft azaz egymillió-nyolcszáztizenkettőezer-hétszázharminc forint mértékben megnövelik.
A Szerződésmódosítás:
A vállalkozói díj összege:
Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a Projekt tárgyát, mint Generál Kivitelező készíti el. Jelen szerződés szerinti munkák maradéktalan, határidőben és a Megrendelő megelégedésére történő elvégzésének ellenértékeként Vállalkozó az alábbi vállalkozói díjra jogosult:
A vállalkozói átalánydíj összege:
Nettó összesen: 35.681.585.- Ft
Áfa (27%) 9.634.028.- Ft
Bruttó vállalkozási díj: 45.315.613.- Ft
Felek a Vállalkozási szerződés 6.1. pontját hatályon kívül helyezik, amelynek helyébe a jelen pontban rögzített szerződés szöveg lép az alábbiak szerint:
Teljesítési határidő:
A munkálatok befejezésének határideje: 2022. szeptember 29. napja, amely határidő tartalmazza a maximum 15 napos műszaki átadás-átvétel időtartamát.
Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek rögzítik, hogy 2022. március 07. napján akadályközlést juttatott el Megrendelőhöz, amelyben az Ukrajnában fennálló háborús konfliktus okán arra hivatkozott, hogy egyes fitnesz és utcabútorok leszállítása előre nem látható késedelmet szenved. Vállalkozó tájékoztatása szerint a magyarországi forgalmazó a korábban leadott eszközökre vonatkozó megrendelései nem tudja már nyomon követni, illetőleg ezen termékekre új megrendeléseket sem áll módjában befogadni.
Vállalkozó 2022. március 18. napján nyilatkozatot juttatott el Megrendelőhöz, amelyben az ukrajnai gyártmányú termékek forgalmazója arról nyújt tájékoztatást, hogy az Ukrajnából származó termékek helyett egy másik köztéri fitnesz eszköz gyártó termékeit lehetséges helyettesítő termékként alkalmazni a teljesítés során. Tekintettel azonban arra, hogy ezen termékek más gyártótól származnak azok emiatt más konstrukció szerint készülnek, tehát méretük is nagyobb, illetőleg a szükséges biztonsági terek is nagyobb hely igényűek
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 33868855 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 35681585 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.2) A módosítás okai - pont folytatása:
A közbeszerzési dokumentumokban szereplő darab számok és funkciók megtartása így az eredeti terv szerinti elrendezésben a mozgási és biztonsági terület megnövelése nélkül nem lehetséges.
Felek rögzítik, hogy Vállalkozó 2022. május 12. napján írásbeli tájékoztatással élt Megrendelő felé, amelyben továbbra is az Ukrajnában fennálló és azóta sem rendeződött háborús konfliktusra hivatkozik. Figyelemmel az eredeti tervek és költségvetés módosításának szükségletére Vállalkozó módosított műszaki dokumentumokat készített, amelyet költségtükörrel együtt adott át Megrendelő részére. Vállalkozó jelen levelében kifejtette, hogy az akadályközlés és a módosított tervek elfogadása minimálisan 65 naptári napot vesz igénybe, amely alatt a kivitelezést folytatni nem tudja. Kéri továbbá figyelembe venni a fitnesz eszközök megrendeléstől számított 70 naptári napos átfutási idejét, valamint az eszközök telepítésének és az öntött gumi kivitelezésének idő igényét.
Felek figyelemmel a II.1-4. pontokban leírt indokokra a kivitelezés befejezési határidejét 2022. szeptember 29. napjára módosítják, továbbá a helyettesítő termékek/ eszközök beszerzési árára figyelemmel a vállalkozói díjat a költségtükörben rögzített mértékben mindösszesen nettó 1.812.730,- Ft azaz egymillió-nyolcszáztizenkettőezer-hétszázharminc forint mértékben megnövelik.
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/06/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben