Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/120
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.06.23.
Iktatószám: 12905/2022
CPV Kód: 45262690-4
Ajánlatkérő: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 2800 Tatabánya, Mátyás király út 20. hrsz.: 3383
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Polip 2001 Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15729590211
Postai cím: Fő Tér 6.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dezső Marianna
Telefon: +36 34515700
E-mail: kozbeszerzes@tatabanya.hu
Fax: +36 34515778
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tatabanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szolgáltatóházak és óvodák energ.korszerűsítéseME2
Hivatkozási szám: EKR000393742021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Alsógallai szolgáltatóház
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45261400-8
További tárgyak: 45315100-9
45410000-4
45421130-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2800 Tatabánya, Mátyás király út 20. hrsz.: 3383
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Alsógallai szolgáltatóház
Összes hasznos alapterület: 450 m2
épület hőszigetelése összesen: 1038,74 m2
ebből homlokzat hőszigetelése 453,58 m2
ebből födém hőszigetelése 582,16 m2
vakolás 493 m2
nyílászárók elhelyezése 36 db
csővezeték szerelése 440 m
radiátorok felszerelése 36 db
melegvíztároló felszerelése 1 db
kazán felszerelése 2 db
lámpatestek felszerelése 103 db
A pontos mennyiségeket és az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírásai, tervei, valamint az árazatlan költségvetések tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-16-TB1-2017-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
00535 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Alsógallai szolgáltatóház
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/01/06 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Polip 2001 Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12962422219
Postai cím: Szent Imre Utca 11 tetőtér 3.
Város: Várpalota
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8100
Ország: Magyarország
E-mail: polip2001@polip2001.hu
Telefon: +36 88479486
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 88479486
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 44013472
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45261400-8
További tárgyak: 45315100-9
45410000-4
45421130-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2800 Tatabánya, Mátyás király út 20. hrsz.: 3383
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Alsógallai szolgáltatóház
Összes hasznos alapterület: 450 m2
épület hőszigetelése összesen: 1038,74 m2
ebből homlokzat hőszigetelése 453,58 m2
ebből födém hőszigetelése 582,16 m2
vakolás 493 m2
nyílászárók elhelyezése 36 db
csővezeték szerelése 440 m
radiátorok felszerelése 36 db
melegvíztároló felszerelése 1 db
kazán felszerelése 2 db
lámpatestek felszerelése 103 db
A pontos mennyiségeket és az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírásai, tervei, valamint az árazatlan költségvetések tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 44013472
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Polip 2001 Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12962422219
Postai cím: Szent Imre Utca 11 tetőtér 3.
Város: Várpalota
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8100
Ország: Magyarország
E-mail: polip2001@polip2001.hu
Telefon: +36 88479486
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 88479486
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/05/04 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Szerződés módosítás a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdés szerint:
A szerződésben szereplő szerződéses feltételek, melyek törlésre kerülnek:
3. A SZERZŐDÉS KIVITELEZÉSI HELYE ÉS HATÁRIDEJE
Teljesítési határidő: munkaterület átadásától számított 3 hónap.
Jelen 1. számú módosításban szereplő hatályba lépő szerződéses feltételek:
3. A SZERZŐDÉS KIVITELEZÉSI HELYE ÉS HATÁRIDEJE
Teljesítési határidő: munkaterület átadásától számított 3 hónap és 31 nap.
Indoklás
A Szerződés alapján a Vállalkozónak falhoronyba vésett fűtési vezetékrendszert lenne szükséges kialakítania a kivitelezés helyén, ugyanakkor a kivitelezés feltárásai során derült fény arra a műszaki problémára, amely szerint a falhoronyba építve tervezett fűtési vezetékek nyomvonala, valamint a falban vezetett hálózati hideg-, melegvíz és cirkulációs vezeték (21 db) és villamos (3 db) vezeték keresztezései miatt kivitelező nem tudja a terv szerint falba vésve elvezetni a fűtési vezetéket. Kivitelező a problémát 2022.03.01-jén jelezte az e-naplóban.
Megrendelő megvizsgálta a műszaki problémát. Részletes információkat kért Vállalkozótól a műszaki problémáról (Helyszíni szemle jegyzőkönyv.pdf csatolva), műszaki szakértő véleményét kérte ki (Szakértői szakvélemény3-Sign.pdf csatolva) és műszaki kooperációs megbeszélést folytatott a kivitelezővel és a tervezővel.
Ezt követően a Felek arra jutottak, hogy a fűtési vezetékeket a tervvel ellentétben falon kívül kell vezetni, tervvel megegyező nyomvonalon, szakértő által javasolt Geberit Mapress szénacélcsővel és a tervező által meghatározott átmérőkkel.
Mivel Vállalkozó munkavégzése ezen időszak alatt (2021.03.01.-2021.05.04.) akadályba ütközött, ezért a teljesítési határidő meghosszabbítása szükséges.
Az előzetes szakértői vizsgálatok, a műszaki kooperáció lefolytatása, a tervmódosítási feladatok elvégzése, a követő munkák elvégzésének időszükséglete a vállalkozó által benyújtott ütemterv szerint 18+7+3+3 = 31nap (Új fűtési alaphálózat kiépítése 18 nap + Hőleadók, szelepek felszerelése 7 nap + Nyomáspróba 3 nap + Próbafűtés, fűtés beszabályozás 3 nap).
A Szerződés 3. pontjában meghatározott teljesítési határidő 2022.06.04-re módosul.
Műanyag ablakpárkány helyett alumínium párkány kerül elhelyezésre figyelembe véve, hogy az alumínium párkány alatt szigetelés képezhető, így a hőhídképződés elkerülhető.
Szerződés módosítás a Kbt. 141. § (6) bekezdés szerint:
„Műkőablakpárkány elhelyezése 32 m” tétel törlése a költségvetésből -364.335 Ft értékben.
Indoklás:
Az ablakpárkány tétel duplán szerepelt az Alsógalla építész Pályázat JAV.xls költségvetésben. Egyszer a „Fa- és műanyag szerkezet elhely” lapon szerepel 65 m külső-belső műanyag könyöklő, továbbá a „Keverékkészítés” lapon is szerepelt 32,1 m műkőablakpárkány.
Egy duplikált mennyiség, egy elírás, adminisztrációs hiba került kijavításara.
A módosítás nem lényeges, mert nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna és a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg és a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 44013472 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 44013472 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/06/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben