Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/120
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.06.23.
Iktatószám: 12929/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Zalaszentmihályi Horgászok Egyesülete
Teljesítés helye: 8936 Zalaszentmihály, 027/7, 027/5; 449; 450/8 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: B-Söv Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zalaszentmihályi Horgászok Egyesülete
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69430640
Postai cím: Dr. Fülöp Valter Utca 4.
Város: Zalaszentmihály
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8936
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ujvári Sándor
Telefon: +36 306965736
E-mail: ujvaris@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: építési beruházás
Hivatkozási szám: EKR001400892020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: kilátók, pergola, horgászbeálló és kültéri fa sz..
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8936 Zalaszentmihály, 027/7, 027/5; 449; 450/8 hrsz
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Kilátók:
Kilátó 1
A tervezett kilátó építmény, faszerkezetes függőleges teherhordó rendszerű szerkezetes kialakítással, magas tetős kivitelben készül, fenyő fából hagyományos fakapcsolatokkal illetve ahol szükséges a tartószerkezeti kiviteli tervben megadásra kerülő horganyzott acélszerkezetű csomóponti lemezekkel, csavaros kötésekkel kialakított fakonzerválóval kezelt kivitelben. A kialakítás során az építmény tetőfelületéről levezetett csapadékvíz és a felszíni vizek a saját területen kerülnek levezetésre.
Kilátó2
Egy kilátószintes építmény. Az építmény faszerkezetes teherhordó és faszerkezetes födémes, magas tetős épületszerkezetes kialakítású, vasbeton pontalapozással. A területek megközelítése a belterületi utakról történik, a területen belüli útcsatlakozás szilárd burkolattal készült. A közműellátottság az építmény funkciója miatt (kilátó) nem igény, és nem is tervezett. Az ingatlan nincs kerítéssel körbezárva.
Pergola
A tervezett beálló építmény, faszerkezetes függőleges teherhordó rendszerű szerkezetes kialakítással, magas tetős kivitelben készül, első osztályú fenyőfából, fakapcsolatokkal illetve ahol szükséges horganyzott acélszerkezetű csomóponti lemezekkel, csavaros kötésekkel kialakított fakonzerválóval kezelt kivitelben. A kialakítás során az építmény tetőfelületéről
levezetett csapadékvíz és a felszíni vizek a saját területen kerülnek levezetésre.
horgászbeállók építése
A tervezett beálló építmény, faszerkezetes függőleges teherhordó rendszerű szerkezetes kialakítással, magastetős kivitelben készül, keményfából (tölgy), hagyományos fakapcsolatokkal illetve ahol szükséges horganyzott acélszerkezetű csomóponti lemezekkel, csavaros kötésekkel kialakított fakonzerválóval kezelt kivitelben. A kialakítás során az építmény tetőfelületéről levezetett csapadékvíz és a felszíni vizek a saját területen kerülnek levezetésre.
Kültéri fa szerkezeti berendezések
A beruházást kiszolgáló köztéri fa berendezések, kerti fa építmények és információt hordozó berendezések telepítése
A fentiekben a beruházásra vonatkozó főbb paraméterek kerültek meghatározásra, a részletes adatokat, elvégzendő munka meghatározását a műszaki leírás, illetve a dokumentáció tartalmazza. A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban, illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges konkrét termékekre és védjegyekre hivatkozás csak az elvárt műszaki tartalom meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő elfogad más a megjelölt termék műszaki-technikai paramétereinek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00007

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
02495 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: kilátók, pergola, horgászbeálló és kültéri fa sz..
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/02/05 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: B-Söv Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84728841
Postai cím: Cseresznyés Utca 1.
Város: Nemesvita
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8311
Ország: Magyarország
E-mail: bsovkft@gmail.com
Telefon: +36 305064601
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 33753893
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8936 Zalaszentmihály, 027/7, 027/5; 449; 450/8 hrsz
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Kilátók:
Kilátó 1
A tervezett kilátó építmény, faszerkezetes függőleges teherhordó rendszerű szerkezetes kialakítással, magas tetős kivitelben készül, fenyő fából hagyományos fakapcsolatokkal illetve ahol szükséges a tartószerkezeti kiviteli tervben megadásra kerülő horganyzott acélszerkezetű csomóponti lemezekkel, csavaros kötésekkel kialakított fakonzerválóval kezelt kivitelben. A kialakítás során az építmény tetőfelületéről levezetett csapadékvíz és a felszíni vizek a saját területen kerülnek levezetésre.
Kilátó2
Egy kilátószintes építmény. Az építmény faszerkezetes teherhordó és faszerkezetes födémes, magas tetős épületszerkezetes kialakítású, vasbeton pontalapozással. A területek megközelítése a belterületi utakról történik, a területen belüli útcsatlakozás szilárd burkolattal készült. A közműellátottság az építmény funkciója miatt (kilátó) nem igény, és nem is tervezett. Az ingatlan nincs kerítéssel körbezárva.
Pergola
A tervezett beálló építmény, faszerkezetes függőleges teherhordó rendszerű szerkezetes kialakítással, magas tetős kivitelben készül, első osztályú fenyőfából, fakapcsolatokkal illetve ahol szükséges horganyzott acélszerkezetű csomóponti lemezekkel, csavaros kötésekkel kialakított fakonzerválóval kezelt kivitelben. A kialakítás során az építmény tetőfelületéről
levezetett csapadékvíz és a felszíni vizek a saját területen kerülnek levezetésre.
horgászbeállók építése
A tervezett beálló építmény, faszerkezetes függőleges teherhordó rendszerű szerkezetes kialakítással, magastetős kivitelben készül, keményfából (tölgy), hagyományos fakapcsolatokkal illetve ahol szükséges horganyzott acélszerkezetű csomóponti lemezekkel, csavaros kötésekkel kialakított fakonzerválóval kezelt kivitelben. A kialakítás során az építmény tetőfelületéről levezetett csapadékvíz és a felszíni vizek a saját területen kerülnek levezetésre.
Kültéri fa szerkezeti berendezések
A beruházást kiszolgáló köztéri fa berendezések, kerti fa építmények és információt hordozó berendezések telepítése
A fentiekben a beruházásra vonatkozó főbb paraméterek kerültek meghatározásra, a részletes adatokat, elvégzendő munka meghatározását a műszaki leírás, illetve a dokumentáció tartalmazza. A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban, illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges konkrét termékekre és védjegyekre hivatkozás csak az elvárt műszaki tartalom meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő elfogad más a megjelölt termék műszaki-technikai paramétereinek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2021/02/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/01/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 33753893
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: B-Söv Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84728841
Postai cím: Cseresznyés Utca 1.
Város: Nemesvita
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8311
Ország: Magyarország
E-mail: bsovkft@gmail.com
Telefon: +36 305064601
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/06/16 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Vállalkozó a szerződés hatálybalépését követően megkezdte a szerződés tárgyát képező kivitelezési munkákat. Megrendelő a teljesítés időtartama alatt a műszaki ellenőr által igazolt részteljesítést követően kiállított számla ellenértékének megfizetésével több hónapos késedelembe esett, ami miatt a kivitelezés felfüggesztése vált szükségessé. A munkálatok újraindítását követően a teljesítés folytatódott, de Megrendelő ismételten jelezte Vállalkozó felé, hogy nincs abban a pénzügyi helyzetben, hogy az esedékes következő részszámla ellenértékét megfizesse. Mivel Vállalkozó jelentős ráfordításokat tett a beruházás megvalósítására és mindkét fél jól felfogott közös érdeke az, hogy a szerződés célja megvalósuljon és Megrendelő a pályázattal képes legyen elszámolni, ezért a kivitelezés véghatáridejét a pályázattal való elszámolás véghatáridejéhez igazítva konkrét dátumban határozzák meg. Megrendelő a beruházás előfinanszírozásához szükséges önerőt tagdíjbevételből és hitelfelvételből szándékozik pótolni.
Jelen szerződésmódosítás célja a Kbt. keretei között a beruházás megvalósítása érdekében a kialakult helyzet kezelése.
Felek egyetértenek abban, hogy a Megrendelő fizetésképtelensége nem eshet a Vállalkozó terhére, ugyanakkor a vállalkozási szerződés módosítása elkerülhetetlen, hiszen a teljesítésre rendelkezésre álló időtartam nagyobb részére Vállalkozó kénytelen volt a kivitelezést felfüggeszteni.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Megrendelő fizetésképtelensége miatt a kivitelezést fel kellett függeszteni
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 33753893 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 33753893 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/06/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben