Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/120
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.06.23.
Iktatószám: 12997/2022
CPV Kód: 45252100-9
Ajánlatkérő: Feked Község Önkormányzat
Teljesítés helye: 7724 Feked Község közigazgatási területe: 74, 321/2, 67/2, 322/16, 67/1, 69, 68/1, 08, 06/10, 38/2, 2, 321/1, 280/4 es 275/1 hrsz.-u ingatlanokon.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: ALISCA BAU Építőpari Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Feked Község Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15333777202
Postai cím: Fő Utca 5 2
Város: Feked
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tillmann Péter
Telefon: +36 69345106
E-mail: fekedhivatal@gmail.com
Fax: +36 69345106
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.feked.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.feked.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szennyvízkezelés kivitelezése Fekeden
Hivatkozási szám: EKR001595132021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45252100-9
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Szennyvízkezelés kivitelezése Fekeden
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232400-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7724 Feked Község közigazgatási területe: 74, 321/2, 67/2, 322/16, 67/1, 69, 68/1, 08, 06/10, 38/2, 2, 321/1, 280/4 es 275/1 hrsz.-u ingatlanokon.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: A teljes mennyiségek részletes meghatározását a felhívás mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza. A főbb mennyiségeket lásd a felhívás II.1.4.) pontjában.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás, csak akkor hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha a szerződés tárgya indokolja. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása.
Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az Ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.
A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek.
Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások az Ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.
A kapcsolódó járulékos munkákkal együtt kell a feladatokat elvégezni, a közbeszerzési dokumentumokban szereplők szerint, a kiviteli tervek alapján.
Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem biztosít, tekintettel arra, hogy a beruházás helyszíne közterületen van, így bármikor megtekinthető!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/02/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/03/31 (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
04445 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: EKR001595132021 Rész száma: Elnevezés: Szennyvízkezelés kivitelezése Fekeden
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/02/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ALISCA BAU Építőpari Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 14530603217
Postai cím: Bonyhádi Utca 30.
Város: Bátaszék
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7140
Ország: Magyarország
E-mail: szekszard@aliscabau.hu
Telefon: +36 302688877
Internetcím(ek): (URL) www.aliscabau.hu
Fax: +36 74519415
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 287890184
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45252100-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232400-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7724 Feked Község közigazgatási területe: 74, 321/2, 67/2, 322/16, 67/1, 69, 68/1, 08, 06/10, 38/2, 2, 321/1, 280/4 es 275/1 hrsz.-u ingatlanokon.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: A teljes mennyiségek részletes meghatározását a felhívás mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza. A főbb mennyiségeket lásd a felhívás II.1.4.) pontjában.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás, csak akkor hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha a szerződés tárgya indokolja. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása.
Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az Ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.
A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek.
Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások az Ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.
A kapcsolódó járulékos munkákkal együtt kell a feladatokat elvégezni, a közbeszerzési dokumentumokban szereplők szerint, a kiviteli tervek alapján.
Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem biztosít, tekintettel arra, hogy a beruházás helyszíne közterületen van, így bármikor megtekinthető!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/02/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/03/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 287890184
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ALISCA BAU Építőpari Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 14530603217
Postai cím: Bonyhádi Utca 30.
Város: Bátaszék
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7140
Ország: Magyarország
E-mail: szekszard@aliscabau.hu
Telefon: +36 302688877
Internetcím(ek): (URL) www.aliscabau.hu
Fax: +36 74519415
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/06/14 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Felek a fentiekre tekintettel, a 2022. február 28. napján megkötött szerződésük műszaki tartalmát az 1. pontban részletezett okok miatt módosítják, és a tervezett technológiai épület alaplemez felső síkját (+/-0,00m szint) 189,25mBf szintről 191,05mBf megemelik.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A munkaterület átadását követően, 2022. március 9. napján a Kivitelező megkezdte a projekt előkészítő, feltáró munkákat. A tervezett szennyvíztelep területén (06/10.hrsz) a munkaterületet a fáktól, bozóttól megtisztította a Kivitelező. A feltárást követően észlelte a Kivitelező, hogy a talajvízszint extrém magasan helyezkedik el (terepszint alatt kb. 40cm-rel van a nyugalmi talajvízszint), ami a kivitelezést követően veszélyeztetné az üzembiztonságot.
A fentiek miatt a Kivitelező egyeztetést kezdeményezett a Megrendelővel. Az egyeztetés eredményeként a felek megegyeztek abban, hogy a tervezett technológiai épület alaplemez felső síkját (+/-0,00m szint) 189,25mBf szintről 191,05mBf megemelésére kerül, és így a változtatás az egész épület talajvíz terhelését csökkentené, megakadályozná annak elöntést, ami hosszú távon is kedvezőbb élettartamot biztosít a műtárgynak, és jelentősen csökkentené az üzemeltetési zavarok későbbi kockázatát.
Folytatás a VII.1. pontban.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 287890184 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 287890184 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A VI.2.2. pont folytatása:
A Felek mind a műszaki ellenőrrel, mind a tervezővel egyeztettek. A Kivitelező megküldte a Megrendelőnek a változtatási javaslatát és az elmaradó tételek és műszaki tartalom változás miatt bekerülő új tételek kimutatására vonatkozó költségvetését, azzal, hogy többletköltségeket nem kíván érvényesíteni, és jelezte, hogy teljesítési határidő módosítást nem kér a változások miatt. A Műszaki ellenőri szervezet nyilatkozatában a változtatási javaslattal és a műszaki tartalom változással (elmaradó/új munkatételek) egyetértett, azokat jóváhagyta.
Ez a változás maga után vonta az építési engedélyezési terv módosítását és azt megelőzően a településképi véleményezési eljárás újbóli lefolytatását. Az építési engedélyezési terv módosítását a Megrendelő a településképi véleményezési határozatával is elfogadta. A Baranya Megyei Kormányhivatal 2022. május 20. napján kiadott határozatával módosította az építési engedély határozatot. A határozat 2022. május 20. napján lett végleges.
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/06/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben