Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/120
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.06.23.
Iktatószám: 13010/2022
CPV Kód: 66510000-8
Ajánlatkérő: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Teljesítés helye: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Generali Biztosító Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57838595
Postai cím: Műegyetem Rakpart 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Halász Katalin
Telefon: +36 1463 3368
E-mail: halasz.katalin@bme.hu
Fax: +36 14633308
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bme.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bme.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Különféle biztosítási szolgáltatások nyújtása BME
Hivatkozási szám: EKR000540302020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66510000-8
II.1.3) A szerződés típusa   Építési beruházás   Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Különféle biztosítási szolgáltatások nyújtása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66510000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Biztosítási szerződés keretében az ajánlatkérő tulajdonában és/vagy kezelésében lévő idegen tulajdonú, bruttó 57.789.244.063,- HUF értékű épületek, építmények, valamint egyes gépek, berendezések, készletek és informatikai eszközök teljes körű vagyonbiztosítása (tűzkár, vezetékes vízkár, viharkár, földrengés, árvíz, üvegtörés, betöréses lopás és rablás, kihelyezett eszközbiztosítás), valamint az ajánlatkérők működésével összefüggő felelősségbiztosítása a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
1. Vagyonbiztosítás:
A biztosítandó vagyontárgyak megjelölése és bruttó értéke:
Megnevezés Bruttó érték (Ft)
Műemlék épületek 9 414 380 036,
Épületek 19 420 151 000,
Építmények 790 158 352,
Telkek 64 331 532,
Egyéb gépek 1 414 717 693,
Bútorok 1 108 445 457,
Műszerek 10 141 087 949,
Korlátozottan forgalomképes számítástechnikai eszközök 4 780 464 921,
Forgalomképes számítástechn. eszköz 1 556 706,
Ügyviteli gépek 294 823 957,
Háztartási eszközök 21 616 856,
Híradástechnikai eszközök 1 010 771 802,
Egyéb spec.gépek, berendezések 4 327 893 366,
Szemléltető eszközök 168 479 996,
Számítógép hálózat 625 581 952,
Képzőművészeti alkotások 161 269 340,
Gépjárművek 183 332 262,
Vízi jármű 59 118 425,
Muzeális kulturális javak (OMMIK) 548 830,
Korlátozottan forgalomképes vagyonértékű jogok, liszensz 1 335 456 802,
Korlátozottan forgalomképes szoftver, szellemi termék 930 076 032,
Kulturális javak (OMIKK Könyvkészlete) állományának értéke 1 400 000 000,
Készletek (készletek értéke):134 980 797,
Összesen (bruttó) : 57 789 244 063
Összesen nettó: 26.829.187.440,- Ft
Ajánlatkérő opcionális ajánlatot kér az Egyetemre kerülő idegen tulajdonú (gépekre, bútorokra, műszerekre, számítástechnikai eszközökre, ügyviteli gépekre, híradástechnikai eszközökre, egyéb speciális gépekre, berendezésekre, szemléltető eszközökre, számítógép hálózatra, képzőművészeti alkotásokra, gépjárművekre és vízi járművekre vonatkozó biztosításra) összesen 1.000.000.000,- Ft nyilvántartási értékig. (B opció tétel)
2. Szakmai felelősségbiztosítások
2.1 Szakmai felelősségbiztosítás I.:
A biztosított tevékenység: az egyetem mérnöki, tervezői, műszaki- és gazdasági és egyéb szakértői, mérnökszolgálati és kutatásfejlesztési tevékenysége.
A biztosított károk: az építő, építész, gépész, vegyész, villamos- és informatikai, természettudományi, gazdaság- és társadalomtudományi, közlekedésmérnöki szakterületen végzett tevékenység felelőssége. (műszaki leírásban meghatározott kártérítési limitek: éves 500.000.000,- Ft , káreseményenként 100.000.000,- Ft/kár limit szerinti)
2.2 Szakmai felelősségbiztosítás II.: (A opció tétel)
A biztosított tevékenység: az egyetem felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadójának tevékenysége.
A biztosított károk: az egyetem felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadójának a közbeszerzés során végzett tevékenységének felelőssége. (műszaki leírásban meghatározott kártérítési limitek: éves 10.000.000,- Ft, káreseményenként 5.000.000,- Ft/kár limit szerinti)
3. Kiegészítő felelősségbiztosítások (nem ideértve a gépjárművek biztosítását): tevékenységi (elsődlegesen oktatás, kutatás), munkáltatói, bérbeadói, szolgáltatói, környezetszennyezési felelősségbiztosítások. (műszaki leírásban meghatározott limitek szerinti)
Az elvégzendő feladatok részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentáció tartalmazza.
Kiegészítő CPV-kód: 66515000-3, 66515100-4, 66515200-5, 66515300-6, 66515400-7, 66515410-0, 66516000-0, 66516400-4, 66516500-5, 66519200-3
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/11/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/10/31 (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
20344 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Különféle biztosítási szolgáltatások nyújtása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2020/10/29 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Generali Biztosító Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90183852
Postai cím: Teréz Körút 42-44.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1066
Ország: Magyarország
E-mail: peter.dobrovics@generali.com
Telefon: +36 13017165
Internetcím(ek): (URL) www.generali.hu
Fax: +36 13017103
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 33741788
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66510000-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66510000-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Biztosítási szerződés keretében az ajánlatkérő tulajdonában és/vagy kezelésében lévő idegen tulajdonú, bruttó 64.525.925.130,- HUF értékű épületek, építmények, valamint egyes gépek, berendezések, készletek és informatikai eszközök teljes körű vagyonbiztosítása (tűzkár, vezetékes vízkár, viharkár, földrengés, árvíz, üvegtörés, betöréses lopás és rablás, kihelyezett eszközbiztosítás), valamint az ajánlatkérők működésével összefüggő felelősségbiztosítása a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
1. Vagyonbiztosítás:
A biztosítandó vagyontárgyak megjelölése és bruttó értéke:
Megnevezés Bruttó érték (Ft)
Műemlék épületek 9 910 713 309,
Épületek 20 710 894 744,
Építmények 1 158 187 651,
Telkek 332 199 532,
Egyéb gépek 20 422 097 186,
Bútorok 1 314 026 377,
Műszerek 0,
Korlátozottan forgalomképes számítástechnikai eszközök 5 871 723 288,
Forgalomképes számítástechn. eszköz 0,
Ügyviteli gépek 0,
Háztartási eszközök 0,
Híradástechnikai eszközök 0,
Egyéb spec.gépek, berendezések 0,
Szemléltető eszközök 0,
Számítógép hálózat 0,
Képzőművészeti alkotások 161 319 340,
Gépjárművek 241 246 687,
Vízi jármű 0,
Muzeális kulturális javak (OMMIK) 572 564,
Korlátozottan forgalomképes vagyonértékű jogok, liszensz 1 909 871 021,
Korlátozottan forgalomképes szoftver, szellemi termék 972 383 641,
Kulturális javak (OMIKK Könyvkészlete) állományának értéke 1 400 000 000,
Készletek (készletek értéke): 120 689 790,
Összesen (bruttó) : 64 525 925 130,- Ft
Összesen nettó: 29 937 043 056,- Ft
Ajánlatkérő opcionális ajánlatot kér az Egyetemre kerülő idegen tulajdonú (gépekre, bútorokra, műszerekre, számítástechnikai eszközökre, ügyviteli gépekre, híradástechnikai eszközökre, egyéb speciális gépekre, berendezésekre, szemléltető eszközökre, számítógép hálózatra, képzőművészeti alkotásokra, gépjárművekre és vízi járművekre vonatkozó biztosításra) összesen 1.000.000.000,- Ft nyilvántartási értékig. (B opció tétel)
2. Szakmai felelősségbiztosítások
2.1 Szakmai felelősségbiztosítás I.:
A biztosított tevékenység: az egyetem mérnöki, tervezői, műszaki- és gazdasági és egyéb szakértői, mérnökszolgálati és kutatásfejlesztési tevékenysége.
A biztosított károk: az építő, építész, gépész, vegyész, villamos- és informatikai, természettudományi, gazdaság- és társadalomtudományi, közlekedésmérnöki szakterületen végzett tevékenység felelőssége. (műszaki leírásban meghatározott kártérítési limitek: éves 500.000.000,- Ft , káreseményenként 100.000.000,- Ft/kár limit szerinti)
2.2 Szakmai felelősségbiztosítás II.: (A opció tétel)
A biztosított tevékenység: az egyetem felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadójának tevékenysége.
A biztosított károk: az egyetem felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadójának a közbeszerzés során végzett tevékenységének felelőssége. (műszaki leírásban meghatározott kártérítési limitek: éves 10.000.000,- Ft, káreseményenként 5.000.000,- Ft/kár limit szerinti)
3. Kiegészítő felelősségbiztosítások (nem ideértve a gépjárművek biztosítását): tevékenységi (elsődlegesen oktatás, kutatás), munkáltatói, bérbeadói, szolgáltatói, környezetszennyezési felelősségbiztosítások. (műszaki leírásban meghatározott limitek szerinti)
Az elvégzendő feladatok részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentáció tartalmazza.
Kiegészítő CPV-kód: 66515000-3, 66515100-4, 66515200-5, 66515300-6, 66515400-7, 66515410-0, 66516000-0, 66516400-4, 66516500-5, 66519200-3
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/11/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/10/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 35441444
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Generali Biztosító Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90183852
Postai cím: Teréz Körút 42-44.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1066
Ország: Magyarország
E-mail: peter.dobrovics@generali.com
Telefon: +36 13017165
Internetcím(ek): (URL) www.generali.hu
Fax: +36 13017103
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/06/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A VI.2.2) A módosítás okai indokló körülmények pontban leírtakon kívül a Szerződés keretében biztosítandó vagyontárgyak szerződéskötéskor figyelembe vett értéke is módosult, a Szerződéses érték megállapításának alapja bruttó 57.789.244.063,- Ft (2020.04.30.-i állapot szerint) volt, amely időközben, bruttó 64.525.925.130,- Ft-ra növekedett (2022.04.20.-i állapot szerint). A vagyontárgyak értéke tehát a Szerződésben megadott értékhez képest 11,6 %-kal növekedett (ezt a Szerződés 1. számú melléklet: II. Műszaki leírás: „2.1. A biztosítandó vagyontárgyak megjelölése és értéke” pontban szereplő táblázat részletesen ismerteti).
A Szerződés alapján a biztosítandó vagyontárgyak körének, illetve értékének változását a jelen szerződésmódosításhoz csatolt, 1. számú melléklet (II. Műszaki leírás) 2.1 pontban foglalt kimutatás tartalmazza, tételsoronként feltüntetve a beszerzések miatti növekedést, az értékcsökkenés elszámolását és az esetleges selejtezések miatti csökkenést.
A fentiekre tekintettel a Felek a Szerződésben rögzített ingatlan vagyontárgyak körének aktualizálása, valamint a biztosítási díj összegének a változásokkal összhangban, 10 %-kal történő megemelése érdekében a Szerződés módosításáról döntöttek. A szerződésmódosítás tartalma:
A Szerződés 5. pontját az 5.1.1 alponttal egészítik ki: „5. Fizetési feltételek: …
5.1.1. A Biztosított által a Biztosító részére fizetendő, a szolgáltatás nyújtásának 2. évére vonatkozó biztosítási díj összege (opció nélkül) 18 570 550,- Ft/év (azaz tizennyolcmillió –ötszázhetvenezer –ötszázötven Forint).”
A Szerződés 1. számú melléklet (II. Műszaki leírás) 2.1 pontját törlik, és helyén az új 2.1 pont, melyet jelen szerződésmódosításhoz 1. számú mellékletként csatolnak.
A Szerződés 1. számú melléklet (II. Műszaki leírás) 2.2.1 (A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: BME) oktatási-kutatási tevékenységét közvetlenül kiszolgáló ingatlanjai) pontban felsoroltak közül törlésre kerülnek a következők:
 a Goldmann György téri konyha-étterem épülete;
 a Goldmann György tér 1-3. szám alatti "V/2" jelű épület (udvari területével);
A Szerződés 1. számú melléklet (II. Műszaki leírás) 2.2.1 (A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: BME) oktatási-kutatási tevékenységét közvetlenül kiszolgáló ingatlanjai) pont „az egyes biztosítandó épületek szintenkénti összterületei az alábbiak:” alcím alatti felsorolásból törlésre kerülnek a következő sorok:
"V/2" épület 13.941 9
Konyha épület (Goldmann) 4.947 2”
A Szerződés 1. számú melléklet (II. Műszaki leírás) 2.2.2 pontban (A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem oktatási-kutatási tevékenységét közvetve kiszolgáló ingatlanok) rögzített felsorolás kiegészül a következő ingatlannal:
Balatonfüredi Tudáscentrum
8230 Balatonfüred, Fürdő utca 17/B
Helyrajzi száma: 1424/51
Az építés éve: 2022
Telek területe: teljes területe a fenti HRSZ-nek: 15582 m2, ebből földhasználati joga van a BME-nek 5930 m2-re
2019.12.23 óta
Épület összes szint területe: nettó 1893,99 m2
földszint nettó alapterülete: 1114,96 m2
emelet nettó alapterülete: 779,03 m2
Egyéb rendelkezés:
A Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a Szerződés 5.1 pont alapján számított biztosítási díjösszeget, azaz 16 870 894,-Ft-ot (tizenhatmillió –nyolcszázhetvenezer –nyolcszázkilencvennégy Forintot) – a Szerződés 5.4 és 5.4.1 alpontokban foglaltakra is figyelemmel – Biztosított a szolgáltatás nyújtásának 2. évére a jelen szerződésmódosítást megelőzően már maradéktalanul megfizette, így Biztosítóval szemben a jelen szerződésmódosítás alapján csak a módosítással hatályba lépő 5.1.1. Szerződéses pontban meghatározott díjösszeg fennmaradó részét tartozik a 2. évre vonatkozó teljesítés ellenértékeként megfizetni.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az egyes állami tulajdonban álló épületek bontása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1855/2020. (XI. 26.) Korm. határozat 1. pontjában a Kormány egyetértett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Innovációs és Fejlesztési Központ létrehozása előkészítéséhez kapcsolódóan a beruházás tervezett helyszínéül szolgáló, az állam tulajdonában és a BME vagyonkezelésében álló, az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest belterület 4107/24 helyrajzi számú, természetben a 1117 Budapest, Goldmann György tér 3. szám alatti ingatlanon található, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: BME) „V2” és „Goldmann” épületeinek bontásával (továbbiakban: Bontás), egyúttal a Bontás előkészítésére és megvalósítására a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t (a továbbiakban: MNV Zrt.) jelölte ki.
A karakterkorlát miatt az indoklás ismertetésének folytatása a VII.1) További információk pontban.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 33741788 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 35441444 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A VI.2.2) A módosítás okai pont folytatása indokló körülmények ismertetése:
A Korm. határozat 4. pontjában a Kormány felhívta a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert – hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával - az MNV Zrt. útján, a BME, valamint a szükség szerint egyéb érdekeltek együttműködésével tegye meg a Bontás előkészítéséhez és megvalósításához szükséges intézkedéseket.
Az MNV Zrt. a 634/2021. INGÜIG számú határozatában jóváhagyta a BME és az MNV Zrt. között 2010. március 01-jén létrejött Vagyonkezelési Szerződés módosítását, a Vagyonkezelési szerződés részlegesen történő megszüntetésére vonatkozóan, mely érinti a 1117 Budapest, Goldmann György tér 3. szám alatti ingatlanon található BME „V2” és „Goldmann” épületet.
A bontási munkálatok megkezdésére 2021. szeptember 07-én került sor, a munkaterület - „V2” és „Goldmann” épületet is érintő bontási munkák tervezése és kivitelezése céljából történő – átadásával, a bontást végző Vállalkozó részére.
A fent nevezett épületek bontása miatti selejtezésén túl, a Biztosított Balatonfüredi Tudáscentrum épületének időközben – a Szerződéskötést követően - megtörtént aktiválása, állományba vétele a Szerződés alapján biztosított ingatlan vagyontárgyak körét állományát jelentősen befolyásolta.
A fentiekre tekintettel a Felek a korábban megkötött Biztosítási szerződést jelen 1. számú szerződés módosítás keretében 2022. június hó 20. napjától módosítják.
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/06/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben