Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/120
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.06.23.
Iktatószám: 13081/2022
CPV Kód: 45262690-4
Ajánlatkérő: Városrehabilitáció18 Zrt. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Teljesítés helye: Budapest, 1184 Budapest, Fáy utca 2. sz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Innofaber Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Városrehabilitáció18 Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28681326
Postai cím: Üllői Út 423.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1181
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vajda Lóránt
Telefon: +36 12974028
E-mail: vajda.lorant@varosgazda18.hu
Fax: +36 12923233
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.bp18.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55307253
Postai cím: Üllői Út 400
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1184
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Somogyi Ildikó
Telefon: +36 12974028
E-mail: somogyi.ildiko@bp18.hu
Fax: +36 12923233
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.bp18.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Fáy u. 2. lakóépületek felújítása
Hivatkozási szám: EKR001100062020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Fáy u. 2. lakóépületek felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, 1184 Budapest, Fáy utca 2. sz.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: 1184 Budapest, Fáy utca 2. sz. alatt található, 46 db tervezett lakásos lakóház (A, B, C lépcsőház) felújítása, továbbá kert és közterület felújítás, az alábbi feladatok elvégzésével:
- alsó- és felső zárófödémek hőszigetelési munkák 4372 m2 felületen
- szerkezetek vizesedésének megszüntetése 1119 m2 felületen
- homlokzati nyílászárók csere 172 db
- homlokzati elemek cseréje, javítása
- lakások építészeti és belsőépítészeti átalakítása
- épületgépészeti korszerűsítés
- épületvillamossági korszerűsítés
- tájépítészeti környezetalakítás 2600 m2 felületen
- tartószerkezetek állagjavítása
- tárolók bontása, kialakítása
Telekméret: 3420 m2. Beépített alapterület: 997,62 m2.
Az épületek hasznos alapterülete:
- A jelű lépcsőház: 1080 m2,
- B jelű lépcsőház: 545 m2,
- C jelű lépcsőház: 1076 m2.
A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A lakóházak a kivitelezés ideje alatt helyi védettség alá kerülnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00002

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18049 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Fáy u. 2. lakóépületek felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/09/01 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Innofaber Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14917853
Postai cím: Bercsényi Utca 25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: pavabernadett@innofaber.hu
Telefon: +36 204577606
Internetcím(ek): (URL) www.innofaber.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 839623463
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, 1184 Budapest, Fáy utca 2. sz.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: 1184 Budapest, Fáy utca 2. sz. alatt található, 46 db tervezett lakásos lakóház (A, B, C lépcsőház) felújítása, továbbá kert és közterület felújítás, az alábbi feladatok elvégzésével:
- alsó- és felső zárófödémek hőszigetelési munkák 4372 m2 felületen
- szerkezetek vizesedésének megszüntetése 1119 m2 felületen
- homlokzati nyílászárók csere 172 db
- homlokzati elemek cseréje, javítása
- lakások építészeti és belsőépítészeti átalakítása
- épületgépészeti korszerűsítés
- épületvillamossági korszerűsítés
- tájépítészeti környezetalakítás 2600 m2 felületen
- tartószerkezetek állagjavítása
- tárolók bontása, kialakítása
Telekméret: 3420 m2. Beépített alapterület: 997,62 m2.
Az épületek hasznos alapterülete:
- A jelű lépcsőház: 1080 m2,
- B jelű lépcsőház: 545 m2,
- C jelű lépcsőház: 1076 m2.
A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A lakóházak a kivitelezés ideje alatt helyi védettség alá kerülnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 20 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 887065700
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Innofaber Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14917853
Postai cím: Bercsényi Utca 25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: pavabernadett@innofaber.hu
Telefon: +36 204577606
Internetcím(ek): (URL) www.innofaber.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/06/15 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1.
A munkaterület átadását követően a kivitelezési bontási munkák megkezdése során – összefüggésben a födémeken láthatóvá vált károsodásokkal - ellenőrző feltárások készítése vált szükségessé. Az első feltárásoknál tapasztalt tervi állapottól szerkezeti eltéréseket észleltek a Felek és a Műszaki ellenőr.
Az eltérések miatt lefolytatott új tűzoltósági egyeztetések eredményeként át kellett alakítani az épületek tervezett tűzvédelmét, melynek során a födémek alsó felületén eredetileg tervezett tűzvédelmi lapok lényegében elhagyhatóvá váltak. A pincei feltárásoknál tapasztaltak alapján átgondolásra szorult a tervezett pincei tárolók elhagyása, mivel a pince padló alatt kiépített szivárgó rendszer került feltárásra, amelynek nem tervezett kiváltása igen jelentős időtöbblettel és többletköltséggel járt volna, így az üzemeltetővel egyeztetve Megrendelő szükségszerűen a tárolók elhagyása mellett kellett határozzon.
Ezzel párhuzamosan a tartószerkezeteket takaró rétegrendeket teljes egészében el kellett távolítani, majd elvégeztetni a faanyagvédelmi vizsgálatot, amelynek alapján a statikai ellenőrzések szerinti új födémterveket kellett készíttetni a szükséges beavatkozások meghatározásával.
A szerződésmódosításhoz csatolt költségvetés szerinti pótmunkák értéke nettó 113.712.650,- Ft + Áfa .
Az „Elmaradó munkák” tárgyú mellékletben foglalt elmaradt mennyiségek és kivitelezések ellenértéke nettó 66.270.413,- Ft + Áfa.
Felek megállapodnak, hogy a két tétel különbözete alapján összesen nettó 47.442.237,- Ft + Áfa összeggel emelkedik az alapszerződésben rögzített ellenérték.
Felek megállapodnak, hogy a pótmunkákra és az elmaradó munkákra tekintettel a Szerződés 6.2. pontjában vállalt teljesítési határidőt 24 hónapról 20 hónapra rövidítik le.
2.
Részteljesítések meghatározása
A szerződés 8.2 pontja szerint Megrendelő az ellenértéket 4 részletben teljesíti, amely a feltétel a szerződés megkötése időpontjában megfelelt a szerződés értékegyensúlyának és a felek akaratának. A szerződés megkötése óta eltelt időben a fentiekben részletezett módon a feltételek megváltoztak, ezért a részteljesítések jelenlegi száma nem tölti be azt a funkciót, amely alapján a szerződés – változatlan feltételek melletti - teljesítése a feleknek érdekében állna.
Ennek okán a felek a részteljesítések számát olyan módon határozzák meg, hogy vállalkozó a korábbi 25%-os teljesítés helyett 5%-ot elérő teljesítés alapján lesz jogosult teljesítési igazolást kérni és számlát kiállítani.
Teljesítési igazolások rendje
Annak érdekében, hogy vállalkozó az eredeti megajánlása szerinti egységárakon teljesítsen az alapanyagok előre beszerzése (tárolása) szükséges a beépítésnél korábbi időpontban.
Az így beszerzett anyagok ellenértékének megtérítése tárolási nyilatkozat alapján megfelel a szerződés értékegyensúlyát megteremtő követelményeknek, mivel Megrendelő az átadott és átvett anyagokon tulajdont szerez, és vállalkozó sem kerül hátrányba abban a tekintetben, hogy az anyagok ellenértékét a teljesítés további finanszírozására fordíthatja.
A fentiek alapján a felek a teljesítési igazolás rendjét a tárolási nyilatkozatok tekintetében módosítják.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1.
Pótmunkák és elmaradó munkák, és az ebből származó ellenérték növekedése tekintetében: "de minimis" módosítás a Kbt. 141. § (2) bek. alapján.
2.
A részteljesítések meghatározása tekintetében: a Kbt. 141. § (4) bek. c) pontja alapján:
A szerződés megkötése óta bekövetkezett extrém áremelkedést és az időközben az orosz-ukrán háború miatt bekövetkezett jelentős alapanyaghiányt, ellátási nehézségeket, áremelkedéseket a Felek kellő gondosság mellett sem láthatták előre, ezzel a Felek nem számolhattak.
A teljesítéshez használt alapanyagok egy része az elmúlt időszakban 80-400 %-kal emelkedett, amely olyan mértékű terhet ró a vállalkozóra, amelynek kezelése nem tartozik a szokásos üzleti kockázat körébe.
A jelenleg bekövetkezett helyzet következtében a szerződés értékegyensúlya alapvetően felborult, melyet a Felek jelen szerződésmódosítással állítanak helyre.
Erre tekintettel a Felek a részteljesítések számát és a teljesítési igazolás rendjét módosítják.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 839623463 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 887065700 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A beruházás az Európai Unió társfinanszírozásával, a VEKOP-6.2.1-15-2016-00002 projekt részeként valósul meg.
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/06/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben