Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/229
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.11.24.
Iktatószám: 24584/2022
CPV Kód: 79952000-2
Ajánlatkérő: Széchenyi István Egyetem
Teljesítés helye: A teljesítés fő helyszíne: Széchenyi István Egyetem székhelye (9026 Győr, Egyetem tér 1.), telephelyei lásd. közbeszerzési dokumentumokban.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: PANNON FAMULUS Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Széchenyi István Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19253079408
Postai cím: Egyetem Tér 1
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabóné dr. Pimpedli Tímea
Telefon: +36 96613503
E-mail: pimpedli.timea@sze.hu
Fax: +36 96329263
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni.sze.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.sze.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Rendezvényszervezés
Hivatkozási szám: EKR000179272022
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa   Építési beruházás   Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Rendezvényszervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
További tárgyak: 55110000-4
55300000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: A teljesítés fő helyszíne: Széchenyi István Egyetem székhelye (9026 Győr, Egyetem tér 1.), telephelyei lásd. közbeszerzési dokumentumokban.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Jelen eljárás ajánlatkérő saját forrásából (nem uniós) finanszírozandó rendezvényeinek megszervezésére irányul.
A keretszerződés időtartama a megkötésétől számított 24 hónap végéig, vagy legfeljebb a keretösszeg eléréséig, azaz nettó 250.000.000 Ft + áfa megrendelt – az ajánlattételi dokumentációban részletezett – szolgáltatási érték eléréséig tart.
Opcionális meghosszabbítás lehetséges a keretösszeg teljes kimerítéséig, amennyiben a határozott idő lejártáig a keretösszeg nem merül ki, legfeljebb 6 hónappal. Ajánlatkérő a keretösszeg max. 70 %-ának a kimerítésére a szerződéstervezetben foglaltak szerint vállal kötelezettséget.
A rendezvények a következő kategóriákba sorolhatóak:
• egyetemi központi rendezvények, ünnepségek;
• szakmai konferenciák;
• szakmai napok;
• fórumok;
• workshopok;
• tréningek;
• szakmai táborok;
• nyilvánosságot segítő rendezvények,
• sajtórendezvények;
• beiskolázási kampány rendezvényei;
• koncertszervezés;
• zenés, táncos rendezvények;
• bálok;
• egyetemi napok;
• kari napok;
• gólyatáborok;
• sport események;
egyéb rendezvények.
Az ellátandó tevékenységek különösen:
• A rendezvény és a rendezvényhelyszín teljes körű előkészítése, adott esetben biztosítása.
• A rendezvény résztvevőinek meghívásával kapcsolatos teljes körű előkészítő és lebonyolító tevékenység.
• A helyszíneken a szükséges szakemberek biztosítása a rendezvény jellegéhez és nagyságához mérten.
• Technikai eszközök (különösen: fény- és hangtechnika, tolmács berendezés, hangrögzítés) biztosítása és üzemeltetése.
• A rendezvényhez kapcsolódó szakmai valamint alternatív programok biztosítása.
• A rendezvényekhez kapcsolódó dekoráció biztosítása a rendezvény helyszínén.
• Installáció biztosítása.
• A rendezvényekhez kapcsolódó ajándéktárgyak biztosítása.
• Kulturális események szervezése.
• Rendezvények helyszíneire történő szállítás.
• Catering biztosítása.
• szálláshely biztosítása (legalább 3000 fő 24 hónapra)
Tervezett mennyiség:
Egyetemi Sportpark rendezvénysorozat (4 alkalom / év)
EDUCATIO (1 rendezvény / év)
Pont Ott Parti (1 rendezvény /év)
Nyugdíjas Egyetem (legalább 6 alkalommal évente)
Tanévnyitó Ünnepség (1 alkalom / év)
DFK Tanévnyitó Ünnepség
MÉK Tanévnyitó Ünnepség
Akadémiai nap
Ünnepi Szenátusi Ülés
Aranydiploma átadó
Diplomaátadó Ünnepség
Rektori Fórum
Vezetőképző tábor
Széchenyi Egyetemi Napok
Őszi/Tavaszi évzáró ünnepség
Szemeszterzáró
Belső szakmai képzés
Csapatépítő tréning
Kültéri közösségi, kulturális programok
Szakmai programok
Sportprogramok
Állásbörze
Báli rendezvények
Kari Napok
Gólyatáborok
Gólyabál
A fenti felsorolás nem teljes körű. A szerződés megvalósítása során előfordulhatnak 3-5 főtől 150-200 főig, egyes esetekben az ezer főt meghaladó rendezvények is. Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a zenés-táncos rendezvények kb. 70%-ának megvalósítását a Széchenyi István Egyetem tulajdonában lévő Bridge Hallgatói és Oktatói Klubban szükséges megrendezni.
Ajánlatkérő által tervezett rendezvények jellege: többségében 1 napos rendezvény.
Többváltozatú (alternatív) ajánlattétel nem lehetséges.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17605 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Rendezvényszervezés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/08/16 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PANNON FAMULUS Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13934059208
Postai cím: Liszt Ferenc Út 42.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9022
Ország: Magyarország
E-mail: knauzp@sze.hu
Telefon: +36 703352226
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 250000000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
További tárgyak: 55110000-4
55300000-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: A teljesítés fő helyszíne: Széchenyi István Egyetem székhelye (9026 Győr, Egyetem tér 1.), telephelyei lásd. közbeszerzési dokumentumokban.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Jelen eljárás ajánlatkérő saját forrásából (nem uniós) finanszírozandó rendezvényeinek megszervezésére irányul.
A keretszerződés időtartama a megkötésétől számított 24 hónap végéig, vagy legfeljebb a keretösszeg eléréséig, azaz nettó 250.000.000 Ft + áfa megrendelt – az ajánlattételi dokumentációban részletezett – szolgáltatási érték eléréséig tart.
Opcionális meghosszabbítás lehetséges a keretösszeg teljes kimerítéséig, amennyiben a határozott idő lejártáig a keretösszeg nem merül ki, legfeljebb 6 hónappal. Ajánlatkérő a keretösszeg max. 70 %-ának a kimerítésére a szerződéstervezetben foglaltak szerint vállal kötelezettséget.
A rendezvények a következő kategóriákba sorolhatóak:
• egyetemi központi rendezvények, ünnepségek;
• szakmai konferenciák;
• szakmai napok;
• fórumok;
• workshopok;
• tréningek;
• szakmai táborok;
• nyilvánosságot segítő rendezvények,
• sajtórendezvények;
• beiskolázási kampány rendezvényei;
• koncertszervezés;
• zenés, táncos rendezvények;
• bálok;
• egyetemi napok;
• kari napok;
• gólyatáborok;
• sport események;
egyéb rendezvények.
Az ellátandó tevékenységek különösen:
• A rendezvény és a rendezvényhelyszín teljes körű előkészítése, adott esetben biztosítása.
• A rendezvény résztvevőinek meghívásával kapcsolatos teljes körű előkészítő és lebonyolító tevékenység.
• A helyszíneken a szükséges szakemberek biztosítása a rendezvény jellegéhez és nagyságához mérten.
• Technikai eszközök (különösen: fény- és hangtechnika, tolmács berendezés, hangrögzítés) biztosítása és üzemeltetése.
• A rendezvényhez kapcsolódó szakmai valamint alternatív programok biztosítása.
• A rendezvényekhez kapcsolódó dekoráció biztosítása a rendezvény helyszínén.
• Installáció biztosítása.
• A rendezvényekhez kapcsolódó ajándéktárgyak biztosítása.
• Kulturális események szervezése.
• Rendezvények helyszíneire történő szállítás.
• Catering biztosítása.
• szálláshely biztosítása (legalább 3000 fő 24 hónapra)
Tervezett mennyiség:
Egyetemi Sportpark rendezvénysorozat (4 alkalom / év)
EDUCATIO (1 rendezvény / év)
Pont Ott Parti (1 rendezvény /év)
Nyugdíjas Egyetem (legalább 6 alkalommal évente)
Tanévnyitó Ünnepség (1 alkalom / év)
DFK Tanévnyitó Ünnepség
MÉK Tanévnyitó Ünnepség
Akadémiai nap
Ünnepi Szenátusi Ülés
Aranydiploma átadó
Diplomaátadó Ünnepség
Rektori Fórum
Vezetőképző tábor
Széchenyi Egyetemi Napok
Őszi/Tavaszi évzáró ünnepség
Szemeszterzáró
Belső szakmai képzés
Csapatépítő tréning
Kültéri közösségi, kulturális programok
Szakmai programok
Sportprogramok
Állásbörze
Báli rendezvények
Kari Napok
Gólyatáborok
Gólyabál
A fenti felsorolás nem teljes körű. A szerződés megvalósítása során előfordulhatnak 3-5 főtől 150-200 főig, egyes esetekben az ezer főt meghaladó rendezvények is. Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a zenés-táncos rendezvények kb. 70%-ának megvalósítását a Széchenyi István Egyetem tulajdonában lévő Bridge Hallgatói és Oktatói Klubban szükséges megrendezni.
Ajánlatkérő által tervezett rendezvények jellege: többségében 1 napos rendezvény.
Többváltozatú (alternatív) ajánlattétel nem lehetséges.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 250000000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PANNON FAMULUS Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13934059208
Postai cím: Liszt Ferenc Út 42.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9022
Ország: Magyarország
E-mail: knauzp@sze.hu
Telefon: +36 703352226
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/11/07 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Az 1. sz. melléklet 16. sora és 32. sora módosul és kiegészül a 35. sorral az alábbiak szerint:
Sorszám: 16. / Rendezvény megnevezés: Kari Napok / alkalom: 1. /Nettó ajánlati ár: 1.000.000,- Ft
Sorszám: 32. / Rendezvény megnevezés: Kultúrális programok a mosonmagyaróvári Campus területén/ alkalom: 2022-ben: 4, 2023-ban: 12, 2024-ben: 7. / Nettó ajánlati ár: 28.750.000,- Ft
Sorszám: 35. / Rendezvény megnevezés: Egyetemi Vezetőképző/ alkalom: 2. /Nettó ajánlati ár: 13.25.000,- Ft
Az 1. sz. melléklet 4. sora törlésre kerül. Az 1. sz. melléklet módosítását jelen szerződés módosítás 3. sz. melléklete tartalmazza.
Felek megállapodnak, hogy az Szerződés 2. sz. mellékletét közös megegyezéssel módosítani kívánják a jelen módosításban rögzített 2. számú melléklet szerint.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés módosítást indokolja, hogy Megrendelő részéről további olyan rendezvényszervezési szolgáltatás beszerzése vált szükségessé, amely nem szerepelt az eredeti szerződésben és az a Mód. I. hatálybalépésekor sem volt ismert.
A pótlólagosan felmerült rendezvény megvalósítása nem valósítható meg másik gazdasági szereplő bevonásával figyelemmel a Vállalkozóval kialakított együttműködés miatt is. Másik vállalkozó bevonása Megrendelő részéről jelentős többletkiadásokat eredményezne.
Az ellenérték nem változik, tekintettel arra, hogy Megrendelő átcsoportosítást végzett 2. és 3. pontokban foglaltaknak megfelelően.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 250000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 250000000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződésmódosítás dátuma: 2022.11.07.
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/11/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben