Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/229
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.11.24.
Iktatószám: 25106/2022
CPV Kód: 45233162-2
Ajánlatkérő: Sárbogárd Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 7000 Sárbogárd, 63. sz. II. r. fkl. út 53+300-55+480 km sz. közötti szakasza (Köztársaság út Széchenyi utca-Vágóhíd utca közötti szakasza)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sárbogárd Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15727330207
Postai cím: Hősők Tere 2.
Város: Sárbogárd
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 7000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga István
Telefon: +36 25520260
E-mail: b.ellenor@sarbogard.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sarbogard.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kerékpárút fejlesztés
Hivatkozási szám: EKR000458672021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Kerékpárút fejlesztés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 7000 Sárbogárd, 63. sz. II. r. fkl. út 53+300-55+480 km sz. közötti szakasza (Köztársaság út Széchenyi utca-Vágóhíd utca közötti szakasza)
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: 1 darab vállalkozási szerződés kerékpárút építésére.
A kialakítandó kerékpársáv a 63. sz. Szekszárd-Székesfehérvár másodrendű főút (Köztársaság út) szélesítésével kerül kialakításra a 6223. j. út (Széchenyi utca) és a Vágóhíd utca közötti szakaszon. A tervezett létesítmény csatlakozik 63 sz. Szekszárd-Székesfehérvár főút 55+476-58+580 km sz. között 2020-ban kiépítésre került kerékpársávhoz, létrehozva ezzel a település belterületén egy összefüggő kerékpáros tengelyt.
A tervezési terület az alábbi útszakaszokat érinti (Magyar Közút Nzrt. kezelésű utak):
- 63. sz. Szekszárd-Székesfehérvár II. r. fkl. út (Köztársaság út),kerékpársáv kialakítás;
- 6223. j. Alap-Sárbogárd összekötő út (Széchenyi utca),gyalogátkelőhely kialakítás;
- 6306. j. Sárbogárd-Mezőszilas összekötő út (Vasút utca),gyalogátkelőhely kialakítás;
- 6219. j. Dunaújváros-Sárbogárd összekötő út (Magyar utca),gyalogátkelőhely kialakítás.
A tervezett kerékpárforgalmi létesítmény, azaz a kerékpársáv kialakítása, kiépítése a 63. sz. főút burkolatának kétoldali szélesítésével történik. A kerékpárforgalmi létesítmény hossza: bruttó 2170,26 m. Az egyesített tervdokumentáció szerint. A 6223. jelű, a 6306. jelű és a 6219. jelű út csatlakozásában gyalogátkelőhely kialakítása tervezett.
A beruházás során teljes szakaszon a meglévő árkokat profilozni mélyíteni kell. A meglévő átereszeket és a meglevő csapadékvíz csatornarendszer elemeit (tisztító aknák, víz-nyelők, csővezetékek) tisztítani szükséges. A Vörösmarty Mihály utca (53+848 km sz.) és a benzinkút/autószalon (54+043 km sz.) útcsatlakozások között a baloldalon található burkolat árok nyomvonalán zárt csapadékvíz csatorna kialakítása szükséges.
A Köztársaság út mentén a Széchenyi és a Vágóhíd utca közötti szakaszon meglévő közvilágítási hálózat üzemel, mely az mely az építendő gyalogos átkelő szabványos megvilágítás előírásait nem elégíti ki, ezért ezen helyeken szükséges a közvilágítási hálózat fejlesztése a tervdokumentáció alapján.

A jelen beruházás építési engedélyköteles tevékenység, az engedély iktatószáma: FE/UT/00045-8/2021.
A részl. mennyiséget, műszaki leírást a kivitelezési terv és az árazatlan költségvetési kiírások tartalmazzák. AK tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, tervben és kv.-i kiírásokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, mert nem volt lehetséges a tárgy jellegének kellően pontos és érthető leírása. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján mindenben egyenértékű anyagot, terméket is elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-FE1-2019-00027

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
01762 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kerékpárút fejlesztés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/01/21 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12961555443
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 042_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím(ek): (URL) www.strabag.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 182860000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 7000 Sárbogárd, 63. sz. II. r. fkl. út 53+300-55+480 km sz. közötti szakasza (Köztársaság út Széchenyi utca-Vágóhíd utca közötti szakasza)
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: 1 darab vállalkozási szerződés kerékpárút építésére.
A kialakítandó kerékpársáv a 63. sz. Szekszárd-Székesfehérvár másodrendű főút (Köztársaság út) szélesítésével kerül kialakításra a 6223. j. út (Széchenyi utca) és a Vágóhíd utca közötti szakaszon. A tervezett létesítmény csatlakozik 63 sz. Szekszárd-Székesfehérvár főút 55+476-58+580 km sz. között 2020-ban kiépítésre került kerékpársávhoz, létrehozva ezzel a település belterületén egy összefüggő kerékpáros tengelyt.
A tervezési terület az alábbi útszakaszokat érinti (Magyar Közút Nzrt. kezelésű utak):
- 63. sz. Szekszárd-Székesfehérvár II. r. fkl. út (Köztársaság út),kerékpársáv kialakítás;
- 6223. j. Alap-Sárbogárd összekötő út (Széchenyi utca),gyalogátkelőhely kialakítás;
- 6306. j. Sárbogárd-Mezőszilas összekötő út (Vasút utca),gyalogátkelőhely kialakítás;
- 6219. j. Dunaújváros-Sárbogárd összekötő út (Magyar utca),gyalogátkelőhely kialakítás.
A tervezett kerékpárforgalmi létesítmény, azaz a kerékpársáv kialakítása, kiépítése a 63. sz. főút burkolatának kétoldali szélesítésével történik. A kerékpárforgalmi létesítmény hossza: bruttó 2170,26 m. Az egyesített tervdokumentáció szerint. A 6223. jelű, a 6306. jelű és a 6219. jelű út csatlakozásában gyalogátkelőhely kialakítása tervezett.
A beruházás során teljes szakaszon a meglévő árkokat profilozni mélyíteni kell. A meglévő átereszeket és a meglevő csapadékvíz csatornarendszer elemeit (tisztító aknák, víz-nyelők, csővezetékek) tisztítani szükséges. A Vörösmarty Mihály utca (53+848 km sz.) és a benzinkút/autószalon (54+043 km sz.) útcsatlakozások között a baloldalon található burkolat árok nyomvonalán zárt csapadékvíz csatorna kialakítása szükséges.
A Köztársaság út mentén a Széchenyi és a Vágóhíd utca közötti szakaszon meglévő közvilágítási hálózat üzemel, mely az mely az építendő gyalogos átkelő szabványos megvilágítás előírásait nem elégíti ki, ezért ezen helyeken szükséges a közvilágítási hálózat fejlesztése a tervdokumentáció alapján.

A jelen beruházás építési engedélyköteles tevékenység, az engedély iktatószáma: FE/UT/00045-8/2021.
A részl. mennyiséget, műszaki leírást a kivitelezési terv és az árazatlan költségvetési kiírások tartalmazzák. AK tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, tervben és kv.-i kiírásokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, mert nem volt lehetséges a tárgy jellegének kellően pontos és érthető leírása. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján mindenben egyenértékű anyagot, terméket is elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 274184297
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12961555443
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 042_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím(ek): (URL) www.strabag.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/11/15 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): II. A módosítás tartalma
Felek közös megegyezéssel a Szerződés VI. fejezete1. pontjának első három bekezdését, valamint a XVI. fejezete 1. pontjának első bekezdését az alábbiak szerint módosítják, azzal, hogy a VI/1. és XVI/1. pontok módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályosak:
Módosítandó szövegrész:
VI. VÁLLALKOZÓI DÍJ ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
1.) Vállalkozót a I. pontban meghatározott feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítéséért mindösszesen
Kivitelezés teljes költsége (vállalkozói díj):
nettó 182 860 000 - Ft azaz nettó egyszáznyolcvankettőmillió-nyolcszázhatvanezer forint vállalkozói díj illeti meg,
és a teljesítést terheli
+ 49 372 200- Ft (27 %ÁFA) azaz negyvenkilencmillió-háromszázhetvenkettőezer-kettőszáz forint ÁFA,
így annak teljes ellenértéke
bruttó 232 232 200- Ft, azaz bruttó kétszázharminckettőmillió-kétszázharminckettőezer-kettőszáz forint.
XVI. A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MELLÉKLETEI
1.) Szerződő felek a Vállalkozási Szerződésben foglaltakon túlmenően azok csatolása nélkül is az alább felsorolt mellékletek érvényességében, továbbá az azokban rögzített feltételekben állapodnak meg:
- Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során kiadott „Ajánlattételi felhívás”-a
- Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során kiadott „Ajánlattételi dokumentáció” és kiegészítései, kiegészítő tájékoztatásai
- Vállalkozó közbeszerzési eljárás során benyújtott „Ajánlat”-a, amely tartalmazza az átláthatósági nyilatkozatot is
- Vállalkozó tárgyi kivitelezési tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítási kötvény másolata
- Alvállalkozók bejelentése.

Módosított szövegrész:

VI. VÁLLALKOZÓI DÍJ ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
1.) Vállalkozót a I. pontban meghatározott feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítéséért mindösszesen
Kivitelezés teljes költsége (vállalkozói díj):
nettó 274 184 297- Ft azaz nettó kétszázhetvennégymillió-száznyolcvannégyezer-kétszázkilencvenhét forint vállalkozói díj illeti meg,
és a teljesítést terheli
+ 74 029 760- Ft (27 %ÁFA) azaz hetvennégymillió-huszonkilencezer-hétszázhatvan forint ÁFA,
így annak teljes ellenértéke
bruttó 348 214 057- Ft, azaz bruttó háromszáznegyvennyolcmillió-kétszáztizennégyezer-ötvenhét forint.
XVI. A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MELLÉKLETEI
1.) Szerződő felek a Vállalkozási Szerződésben foglaltakon túlmenően azok csatolása nélkül is az alább felsorolt mellékletek érvényességében, továbbá az azokban rögzített feltételekben állapodnak meg:
- Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során kiadott „Ajánlattételi felhívás”-a
- Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során kiadott „Ajánlattételi dokumentáció” és kiegészítései, kiegészítő tájékoztatásai
- Vállalkozó közbeszerzési eljárás során benyújtott „Ajánlat”-a, amely tartalmazza az átláthatósági nyilatkozatot is
- Vállalkozó tárgyi kivitelezési tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítási kötvény másolata
- Alvállalkozók bejelentése
- Pótmunka körében pontosított műszaki tartalom, valamint a pótmunka körében keletkezett költségvetési tételek árazott költségvetése.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: III.A módosítás indoka:A jelen módosítás jogszerűségét Felek a Kbt.141.§-ban foglalt rendelkezések szerint megvizsgálták és rögzítik,hogy a következő feltételek együttesen teljesülnek:A Szerződés VI.fejezetének 1.pontjában foglalt vállalkozói díj és a műszaki tartalom változása kapcsán:
1.A Kbt.141.§(4) bek.b) pontja-az eredeti szerződő féltől további építési munkák,szolgáltatás vagy áruk beszerzése szükséges,amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben, amennyiben a szerződő fél személyének változása
ba) nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen az eredeti szerződéssel beszerzett,meglévő berendezésekkel,szolgáltatásokkal vagy létesítményekkel való felcserélhetőség vagy együttműködés miatt;és
bb)az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna.Az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok együttes nettó értéke-azonban nem haladhatja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át;
Folyt. a VII.1)További inform. pontban.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 182860000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 274184297 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.2) A módosítás okai pont folytatása: Vállalkozó 2022. április 26. napján kelt Akadályközlő levelében jelezte Megrendelőnek, hogy a tárgyi beruházás pályaszerkezetének építéséhez kapcsolódó földkiemelés során előre nem látható műszaki problémák merültek fel.
1.1. Altalaj javítási munkák
A tárgyi beruházás pályaszerkezetének földkiemelését követően Vállalkozó a szerződéses feladatainak megfelelően elvégezte az altalaj tömörítését, majd altalaj tömörség és teherbírási mérést végzett el az 54+300 – 54+670 km sz. közötti szakaszon (próbaszakasz).
A mérési eredmények alapján megállapítható volt, hogy a meglévő altalaj nem elégíti ki a vonatkozó Útügyi Műszaki előírásokban és a Megrendelő és Műszaki Ellenőr által jóváhagyott Mintavételi- és Minősítési tervben előírt tömörségi és teherbírási értékeket.
A probléma megoldásaként a műszaki ellenőr a próbaszakaszon az altalaj 20 cm vastagságú kiemelését és megerősítését rendelte el. A megerősítést követő újabb teherbírási mérések eredményei szerint a 20 cm vastagságú megerősítés nem elégíti ki az altalajra vonatkozó Útügyi Műszaki előírásokat és a Megrendelő és Műszaki Ellenőr által jóváhagyott Mintavételi- és Minősítési tervben előírt tömörségi és teherbírási értékeket.
A műszaki ellenőr ezt követően elrendelte a beépített 20 cm vastagságú megerősítés kiemelését és 40 cm vastagságú megerősítés elvégzését.
A megerősítést követő újabb teherbírási mérések eredményei szerint a 40 cm vastagságú megerősítés már kielégíti az altalajra vonatkozó Útügyi Műszaki előírásokat és a Megrendelő és Műszaki Ellenőr által jóváhagyott Mintavételi- és Minősítési tervben előírt tömörségi és teherbírási értékeket.
A Vállalkozó a beruházással érintett több más szakaszon is altalaj mintákat vett további talajmechanikai vizsgálatok elvégzése céljából. A minták eredményeképpen megállapítható volt, hogy a teljes útszakasz altalaja rosszul, vagy nem tömöríthető talaj.
Fentiekre tekintettel a Felek megállapodnak a helyszíni talajkezelési munkák elvégzéséről a szükséges tömörségi és teherbírási értékek elérése céljából a Vállalkozó által készített „Sárbogárd kerékpárút építés_Pótmunka kérelem” elnevezésű dokumentum szerint.
1.2. Beton szegélysor bontása, majd ezt követő pályaszerkezet helyreállítási munkák
Vállalkozó a bontási munkák során az 55+310 – 55+440 km sz. közötti szakasz sz. szerinti bal oldalán , és az 55+280 – 55+460 km sz. közötti szakasz sz. szerinti jobb oldalán a meglévő kopóréteg burkolata alatt régi útszegélysort talált, melyre tekintettel a kiviteli terv szerinti burkolat szélesítési munkákat nem lehet elvégezni, ezért a feltárt beton szegélysort el kell bontani, majd a bontás után a tervezett pályaszerkezettel megegyező pályaszerkezeti rétegeket kell építeni.
Fentiekre tekintettel a Felek megállapodnak a beton szegélysor bontásáról, majd az ezt követő pályaszerkezet helyreállítási munkák elvégzéséről a szükséges tömörségi és teherbírási értékek elérése céljából a Vállalkozó által készített „Sárbogárd kerékpárút építés_Pótmunka kérelem” elnevezésű dokumentum szerint.
1.3.Többlet árok feltöltési munkák
A kiviteli tervek elkészülte és a kivitelezés megkezdése között eltelt időszakban a meglévő útpadkák eróziója és suvadása akkora mértékű lett, hogy a burkolatszélesítési munkákat csak a meglévő árkok feltöltésével és töltésszélesítés készítésével lehet elvégezni. A burkolatszélesítés és padka építési munkák elvégzése után a többlet beépített földmennyiség 70 %-át ki kell emelni és el kell szállítani az árok profilozási munkák elvégzéséhez.
Fentiekre tekintettel a Felek megállapodnak a többlet árok feltöltési munkák elvégzéséről a szükséges tömörségi és teherbírási értékek elérése céljából a Vállalkozó által készített „Sárbogárd kerékpárút építés_Pótmunka kérelem” elnevezésű dokumentum szerint.
2. A Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontja - nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen az eredeti szerződéssel beszerzett, meglévő berendezésekkel, szolgáltatásokkal vagy létesítményekkel való felcserélhetőség vagy együttműködés miatt:
A pótmunkaként szükségessé váltkivitelezési munkák a Vállalkozó által folyamatban lévő munkákhoz elengedhetetlenül kapcsolódó – fizikailag is konkrétan összekapcsolódó – műszaki tevékenységek elvégzésére irányulnak, melyek akivitelezési tevékenységtől el nem választhatóak, műszaki és gazdasági okokból sem változtatható a szerződő fél személye.
Tekintettel arra, hogy a felmerült pótmunkák abszolút egybeépülőek a Vállalkozó kivitelezési feladataival, a kivitelezési technológia szoros egymásra épülése végett, illetve a pótmunkák keretében megvalósuló kivitelezési munkák elengedhetetlen előfeltételei a szerződéses vállalás teljesítésének.
3. A Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont bb) alpontja -az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna. Az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok együttes nettó értéke - azonban nem haladhatja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át:
Megrendelő számára jelentős gazdasági hátránnyal járna a szerződő fél személyének változtatása, mivel az új szervezet vonatkozásában a felvonulási, kitelepülési, együttdolgozási kényszer alapján jelentős többletköltségek merülnének fel, így Ajánlatkérő gazdasági sérelmet szenvedne.
Az új kivitelező természetesen felszámítaná költségeként a helyszínre vonulást, gépek telepítését, organizáció, mobil mosdók kitelepítési költségeit, akkreditált labor alkalmazását, laborvizsgálatok, labor által összeállított dokumentációk költségét,külön felelős műszaki vezető foglalkoztatását,így jelentős olyan többletköltség merülne fel, mely a jelen lévő Vállalkozó kapcsán már egyszer felmerült, megfizetésre került és számára nem jár újabb vagy további munkaszervezési költségteherrel. Nem is értelmezhetőek önálló, elkülönült kivitelezési feladatként a szükségessé vált műszaki módosítások.
A többletköltségeken kívül az új kivitelező alkalmazásával a kivitelezési idő is jelentősen növekedne, tekintettel arra, hogy a szűk keresztmetszetű munkaterület (nagyforgalmú főút) miatt két kivitelező együttdolgozása nehezen koordinálható.
Jelen szerződésmódosítást a vállalkozói díj tekintetében fentiek indokolják, Vállalkozó tételes, részletesen módosított, Megrendelő által elfogadott árajánlatában foglaltak szerint.
Felek közös megegyezéssel, a jelen szerződésmódosítás mellékletét képező tételes elszámolás szerint állapodtak meg a II. pontban megadott, módosult vállalkozói díj összegében.
A jelen szerződésmódosítással az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződéses érték 50%-át, az annak 49,94 %-a.
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/11/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben