Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/229
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.11.24.
Iktatószám: 25168/2022
CPV Kód: 79710000-4
Ajánlatkérő: Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal
Teljesítés helye: 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 88-92.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: PREV-INFO Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal
Nemzeti azonosítószám: 15521000243
Postai cím: Szent Imre Tér 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Magyarné Pap Júlia
Telefon: +36 302364592
E-mail: magyarne.pap.julia@electool.com
Fax: +36 12399896
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csepel.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.csepel.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vagyonvédelem II. 2021.
Hivatkozási szám: EKR000570882021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79710000-4
II.1.3) A szerződés típusa   Építési beruházás   Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Vagyonvédelem II. 2021.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79710000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1211 Budapest, Szent Imre tér 10.
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 88-92.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Megbízási szerződés, amelynek tárgya „Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatalának és telephelyeinek őrzés-védési, vagyonvédelmi és portaszolgálati feladatainak ellátása II. - 2021.”
Élőerős biztonsági szolgálattal - legalább 6 fő vagyonőr igazolvánnyal és legalább 1 fő okleveles biztonságtechnikai mérnök és biztonságszervező I. végzettséggel rendelkező szakemberrel - történő védelem legalább 6000 négyzetméter területen
- 1211 Budapest, Szent Imre tér 10.: Portaszolgálat 1 fő 366 óra (napi 12 óra 07.00-19-00), Belső rendészet 2 fő átl. 530 óra változó időbeosztásban, Objektum őr átlagosan 1,5 fő 474 óra (napi 12 óra, 19.00-24.00 és 0.00-07.00 között, munkaszüneti napokon 24 óra, 0.00-24.00 óra)
- 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 88-92.: porta szolgálat átlagosan 1,5 fő 380 óra (hétfőtől szombatig napi 14 óra, 07.00-21.00)
a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban részletezett feltételek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15746 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vagyonvédelem II. 2021.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/08/10 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PREV-INFO Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23134841241
Postai cím: Pannónia Utca 11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
E-mail: info@prevsec.hu
Telefon: +36 12380671
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12380672
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 56580000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79710000-4
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79710000-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1211 Budapest, Szent Imre tér 10.
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 88-92.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Megbízási szerződés, amelynek tárgya „Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatalának és telephelyeinek őrzés-védési, vagyonvédelmi és portaszolgálati feladatainak ellátása II. - 2021.”
Élőerős biztonsági szolgálattal - legalább 6 fő vagyonőr igazolvánnyal és legalább 1 fő okleveles biztonságtechnikai mérnök és biztonságszervező I. végzettséggel rendelkező szakemberrel - történő védelem legalább 6000 négyzetméter területen
- 1211 Budapest, Szent Imre tér 10.: Portaszolgálat 1 fő 366 óra (napi 12 óra 07.00-19-00), Belső rendészet 2 fő átl. 530 óra változó időbeosztásban, Objektum őr átlagosan 1,5 fő 474 óra (napi 12 óra, 19.00-24.00 és 0.00-07.00 között, munkaszüneti napokon 24 óra, 0.00-24.00 óra)
- 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 88-92.: porta szolgálat átlagosan 1,5 fő 380 óra (hétfőtől szombatig napi 14 óra, 07.00-21.00)
a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban részletezett feltételek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2021/08/11 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/25 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 62230000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PREV-INFO Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23134841241
Postai cím: Pannónia Utca 11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
E-mail: info@prevsec.hu
Telefon: +36 12380671
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12380672
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/11/10 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Szerződés 4.1. pontját a Felek az alábbiak szerint módosítják:
Felek megállapodnak, hogy a Szerződés a Felek általi aláírását követő első munkanaptól lép hatályba és 2022. év december hónap 25. napjáig marad hatályban. Megbízó eddig a dátumig köteles a Megbízott részére valamennyi teljesítési helyet a munka megkezdésére alkalmas állapotban Megbízottnak átadni. A jelen szerződés alapján Megbízott a szerződés hatályának utolsó napján 24:00 óráig köteles a szerződésben meghatározott szolgáltatások teljesítésére.
1. Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján közös megegyezéssel módosítják.
2. A fent idézett jogszabályhely alapján megvizsgált feltételek és a jelen szerződésmódosítás jogszerűségének indokolása:
A szerződés – a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
A Szerződés eredeti értéke 56 580 000,- Ft , amely jelen módosítással mindösszesen nettó 5 650 000 Ft -tal emelkedik, amely sem az irányadó uniós értékhatárt, sem pedig az eredeti szerződés ellenértékének 10 %-át nem éri el. A módosítás kizárólag az ellenértékre és az ezzel összefüggő időtartamra vonatkozik, ezáltal a szerződés általános jellege nem változik.
A Kbt. 141. § (3) bekezdése alapján:
A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.
A Szerződés időtartama az ellenérték változásával függ össze, azzal összhangban került megállapításra. A Szerződés időtartama mindösszesen 45 nappal növekszik. A módosítás a további előírásoknak is megfelel, tekintettel arra, hogy az ellenérték változásával összefüggésben nem változik az eredeti közbeszerzési eljárás jogalapja, a módosítással együtt sem éri el a közbeszerzés értéke az adott szolgáltatásra irányadó uniós értékhatárt.
A fenti feltételeket megvizsgálva a szerződés módosítása a Kbt. 141. § (2) bekezdésének maradéktalanul megfelel.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján közös megegyezéssel módosítják. A Szerződés időtartama és a Szerződés ellenértéke, mint egymással összefüggő szerződéses feltételek módosítása szükséges arra tekintettel, hogy Megbízó részére a folyamatos feladatellátás biztosított legyen.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 56580000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 62230000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/11/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben