Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/229
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.11.24.
Iktatószám: 25198/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Teljesítés helye: Gyál
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Nemzeti azonosítószám: 15730370213
Postai cím: Kőrösi Út 112-114.
Város: Gyál
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2360
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rozgonyi Erik
Telefon: +36 29540937
E-mail: jegyzo@gyal.hu
Fax: +36 29340028
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyal.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.gyal.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gyál parképítés
Hivatkozási szám: EKR001326112021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Bartók park
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Gyál
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Gyál Bartók park építés 19 000 m2 alapterületen.
További részletek a közbeszerzési műszaki dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
06064 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Bartók park
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/03/17 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14759996243
Postai cím: Andor Utca 47-49. III. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@lian.hu
Telefon: +36 302990993
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12055878
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 682073820
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Gyál
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Gyál Bartók park építés 19 000 m2 alapterületen.
További részletek a közbeszerzési műszaki dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 440
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 682073820
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14759996243
Postai cím: Andor Utca 47-49. III. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@lian.hu
Telefon: +36 302990993
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12055878
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/11/10 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1. A teljesítés véghatárideje: 2022. november 12. helyett: 2023. május 31.
2. Számla 15; 40; 60; 80; 90; 99,8; 100%-os műszaki készültség elérését követően nyújtható be, módosítás tartalma: a 99,8%-os további részszámla benyújtás lehetősége.
3. Új feltétel: A költségvetésben szereplő „Mérőóra beszerelése mérőhelybe, ELMŰ ügyintézés” tétel kifizetésére csak valamennyi, az elektromos teljesítéshez kapcsolódó feladat elvégzését követően kerülhet sor.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: • A Gyál Bartók park tartozékai többek között olyan berendezések, melyek működéséhez elektromos energia szükséges (öntözés, nyilvános illemhely, térfigyelő kamerák, szabadtéri színpadtechnika). A park elektromos hálózatának első eleme a mérőóra szekrény, melyre az engedély kiadása és a mérőóra szekrénybe való bekötés, mérőóra elhelyezése Vállalkozó érdek és felelősségi körén kívülre esik. Azt az ELMŰ Hálózati Kft. végzi, illetve végezteti. Az engedély kiadása és a mérőóra szekrénybe való bekötés a szolgáltató által rendelkezésre álló, és szokásos időhöz képest nagymértékben elhúzódott az energia szektorban kialakult jelentős változások miatt. A bekötés az elektromos szolgáltató részéről jelen módosítás aláírás napjáig nem történt meg.
Karakterkorlát miatt folytatás a VII.1. pontban
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 682073820 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 682073820 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.2) pont folytatása:
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
• Az elektromos hálózat teljeskörű kiépítettségének hiánya, áramellátása miatt nem lehetett teljes mértékben végrehajtani a növénytelepítést, mert az ehhez szükséges öntözést elektromos energiával működő szivattyú biztosítaná, melynek beüzemelése, beállítása a téli, fagyveszélyes időszakban nem lehetséges.
• A növénytelepítés a fentiek miatt a téli időjárástól függően, az egyes növényfajták közötti időjárástűrő képesség különbségeket figyelembe véve teljeskörűen már csak a tavaszi időszakban lesz végrehajtható.
• Az elektromos hálózat kiépítettségének hiánya miatt nem lehetett a térfigyelő kamerák telepítését, beüzemelését sem teljeskörűen elvégezni, a szükséges központi információátvételt kiépíteni.
• Az elektromos hálózat kiépítettségének hiánya miatt nem lehetett a nyilvános illemhely telepítését, beüzemelését sem elvégezni teljeskörúen, sem a szükséges vészhelyzeti információátvételt kiépíteni.
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/11/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben