Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/229
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.11.24.
Iktatószám: 25236/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Alföldi Agrárszakképzési Centrum
Teljesítés helye: Kenderes Szent István út 25. HRSZ: 866
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Hegyesi Szabó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Alföldi Agrárszakképzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: 15823481206
Postai cím: Kis-Tisza Utca 4/a
Város: Csongrád
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6640
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ötvös Tamás
Telefon: +36 204206502
E-mail: otvos.tamas@aaszc.hu
Fax: +36 99506479
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://aaszc.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: AASzC kenderesi kollégiumának tetőfelújítása II.
Hivatkozási szám: EKR001360482021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: ASzC kenderesi kollégiumának tetőfelújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45261210-9
45261300-7
45261910-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Kenderes Szent István út 25. HRSZ: 866
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: A tervezett beruházás a tárgyi épület beázásmentes állapotra történő felújítására vonatkozik, tervezési határ: a zárófödém felső síkja, illetve a koronázó párkánytól felfelé, illetve a főbejárat feletti kvázi lapostető. A tervezett beruházás két ütemben fog megvalósulni:
1. ütem a kastély fő épületszárnya „U” alakú épültrész
2. ütem a nyaktaggal kapcsolódó konyhaépület.
Főbb mennyiségek:
Homlokzati állványozás:2124 m2
Azbesztpala elszállítása, ártalmatlanítása:36678 kg
Héjazat bontás (síkpala és lécezés) (javítandó fa tetőszerkezet felülete összesen):2210 m2
Tetőlécezés szabvány palafedés alá: 2210 m2
Deszkázás homlokdeszka léctagozattal, gyalulva: 270 m2
A károsodott elemek bárdolása, drótkefés tisztítása, portalanítása, vegykezelése: 470m2
A fafelületek védőkezelése tisztítás, portalanítás után: 1870 m2
Új szelemen, szarufa, beépítése, minden járulékos és mellékmunkával együtt: 16,82 fam3
Szelemen, szarufa, cseréje, minden járulékos és mellékmunkával együtt: 30,41 fam3
Homlokzati vakolat készítése: 122 m2
Síkpala fedés készítése szálcement pala, francia fedésben: 2210 m2
Épületszobrász oromváza: 2 db
Épületszobrász címer: 1 db
Oromzat dísz: 1 db
Kémények: 5 db
Tetőablak: 6 db
Íves párkány: 1db
Műkő kéményfej: 2 db
Függő ereszcsatorna bontása: 331 m2
Szegélyek, párkány könyöklő bontása: 181 m
Sávos szalagfedések; kettős állókorcos fémlemezfedés: 127 m2
Függő ereszcsatorna szerelése: 347m2
Tetőablak bádogos szerkezet: 34 m2
Ereszcsatorna, lefolyócső rendszer: 11,4 m2
Tetőkibúvó 7 db
Tető díszmű bádogos csúcsdísz: 2 db
Díszmű bádogos tetőablak: 9 db
Díszmű bádogos ereszburkolat: 10 fm
Zászlótartó rúd: 9 fm
Díszmű bádogos őrség kitekintő ablak: 2db
Díszmű bádogos üst: 2 db
Egyedi tetőlépcső szerelése: 8 db
Leesés elleni védelem: 5 db
Falkötő vas: 4 db
Szilikát festések, káli-vízüveg kötőanyagú vízbázisú, magas vízgőz áteresztő képességű homlokzatfestés: 99 m2
Csapadékvíz elleni szigetelés; kettő réteg szigetelés készítése, bitumenes lemezzel, vízszintes felületen, nehéz felületvédelem nélküli tetőkön: 50 m2
Csapadékvíz elvezetés, meglévő csapadékvíz hálózaton: 1 klt
Villámvédelmi hálózat kiépítése: 2 klt
Meglévő padlásvilágítási rendszer bontása, új rendszer kiépítése :2 klt
Örökségvédelmi bejelentés köteles építési beruházás azaz az épület műemlék!
A felújítás során az örökségvédelmi határozatban foglaltakat figyelembe kell venni:
A díszműbádogos elemek restaurálása, kiegészétíse, hiányos elemek pótlása, újragyártása. (díszműbádogos tevékenység)
Az épület kéményeinek felújításra és újra gyártásra kerülnek. (kőszobrász, kő restaurátor)
Elektronikus építési naplót kell vezetni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgyjellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Részletesen KD és Műszaki leírás
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
26594 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: ASzC kenderesi kollégiumának tetőfelújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/12/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hegyesi Szabó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14099780216
Postai cím: Tanya Tanya 383 0633/23 hrsz.
Város: Kunhegyes
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5340
Ország: Magyarország
E-mail: hegyesi.szkft@gmail.com
Telefon: +36 306804327
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 294348775
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45261210-9
45261300-7
45261910-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Kenderes Szent István út 25. HRSZ: 866
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: A tervezett beruházás a tárgyi épület beázásmentes állapotra történő felújítására vonatkozik, tervezési határ: a zárófödém felső síkja, illetve a koronázó párkánytól felfelé, illetve a főbejárat feletti kvázi lapostető. A tervezett beruházás két ütemben fog megvalósulni:
1. ütem a kastély fő épületszárnya „U” alakú épültrész
2. ütem a nyaktaggal kapcsolódó konyhaépület.
Főbb mennyiségek:
Homlokzati állványozás:2124 m2
Azbesztpala elszállítása, ártalmatlanítása:36678 kg
Héjazat bontás (síkpala és lécezés) (javítandó fa tetőszerkezet felülete összesen):2210 m2
Tetőlécezés szabvány palafedés alá: 2210 m2
Deszkázás homlokdeszka léctagozattal, gyalulva: 270 m2
A károsodott elemek bárdolása, drótkefés tisztítása, portalanítása, vegykezelése: 470m2
A fafelületek védőkezelése tisztítás, portalanítás után: 1870 m2
Új szelemen, szarufa, beépítése, minden járulékos és mellékmunkával együtt: 16,82 fam3
Szelemen, szarufa, cseréje, minden járulékos és mellékmunkával együtt: 30,41 fam3
Homlokzati vakolat készítése: 122 m2
Síkpala fedés készítése szálcement pala, francia fedésben: 2210 m2
Épületszobrász oromváza: 2 db
Épületszobrász címer: 1 db
Oromzat dísz: 1 db
Kémények: 5 db
Tetőablak: 6 db
Íves párkány: 1db
Műkő kéményfej: 2 db
Függő ereszcsatorna bontása: 331 m2
Szegélyek, párkány könyöklő bontása: 181 m
Sávos szalagfedések; kettős állókorcos fémlemezfedés: 127 m2
Függő ereszcsatorna szerelése: 347m2
Tetőablak bádogos szerkezet: 34 m2
Ereszcsatorna, lefolyócső rendszer: 11,4 m2
Tetőkibúvó 7 db
Tető díszmű bádogos csúcsdísz: 2 db
Díszmű bádogos tetőablak: 9 db
Díszmű bádogos ereszburkolat: 10 fm
Zászlótartó rúd: 9 fm
Díszmű bádogos őrség kitekintő ablak: 2db
Díszmű bádogos üst: 2 db
Egyedi tetőlépcső szerelése: 8 db
Leesés elleni védelem: 5 db
Falkötő vas: 4 db
Szilikát festések, káli-vízüveg kötőanyagú vízbázisú, magas vízgőz áteresztő képességű homlokzatfestés: 99 m2
Csapadékvíz elleni szigetelés; kettő réteg szigetelés készítése, bitumenes lemezzel, vízszintes felületen, nehéz felületvédelem nélküli tetőkön: 50 m2
Csapadékvíz elvezetés, meglévő csapadékvíz hálózaton: 1 klt
Villámvédelmi hálózat kiépítése: 2 klt
Meglévő padlásvilágítási rendszer bontása, új rendszer kiépítése :2 klt
Örökségvédelmi bejelentés köteles építési beruházás azaz az épület műemlék!
A felújítás során az örökségvédelmi határozatban foglaltakat figyelembe kell venni:
A díszműbádogos elemek restaurálása, kiegészétíse, hiányos elemek pótlása, újragyártása. (díszműbádogos tevékenység)
Az épület kéményeinek felújításra és újra gyártásra kerülnek. (kőszobrász, kő restaurátor)
Elektronikus építési naplót kell vezetni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgyjellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Részletesen KD és Műszaki leírás
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2021/09/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/06/30 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 294348775
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hegyesi Szabó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14099780216
Postai cím: Tanya Tanya 383 0633/23 hrsz.
Város: Kunhegyes
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5340
Ország: Magyarország
E-mail: hegyesi.szkft@gmail.com
Telefon: +36 306804327
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/11/17 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Vállalkozó a 2022. október hónap 07. napján küldött akadályközlő levele alapján a tetőhéjazat kialakítása során a kiviteli tervek által előírt pala alkalmazása során azok felületén repedések jelentek meg. A repedések megjelenését követően Vállalkozó felvette a kapcsolatot a termék német gyártójával és forgalmazójával és a kapott utasításoknak megfelelően új tárolási, vágási eljárásokat alkalmazott továbbá új szállítmányt kapott a német gyártótól. Többször próbafelületeket készítettek, de a repedések újra megjelentek. A műszaki ellenőr által megállapításra került, hogy a hiba gyártási problémákra vezethető vissza.
A fenti akadály miatt a műszaki ellenőrrel és a Megrendelővel a Vállalkozó másik, a kiviteli tervekben szereplő palával egyenértékű terméket keresett. Az módosítással kapcsolatban az egyeztetés megtörtént a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályával. A „mintaraklap” utáni első szállítmány 2022. szeptember hónap 13. napján érkezett meg.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése alapján a Felek csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Megrendelő műszaki ellenőrének vizsgálata megállapította az új termék egyenértékűségét, amelyek alapján a kiviteli tervekben szereplő, ajánlattevő ajánlatában megjelölt CEDRAL 40X40/8 SZÁLCEMENT pala helyett a CEMBRIT EF-L 40X44 pala kerül beépítésre.
A fentiek alapján az akadályközlő levélben Vállalkozó kérte a teljesítési határidő – 2022. december hónap 28. nap – meghosszabbítását 2023. június hónap 30. napjára mert kivitelezési tevékenységet a hibás termék cseréje (kiválasztás, beszerzés) miatt nem tudott végezni.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján „a (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési el-járás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely eset-ben:
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén: *
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.
A Szerződés módosításának alapja a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét. A vállalkozói díj összegét a módosítás nem érinti.
A Szerződés IV. pontja:
„A jelen szerződés II.1. pontjában meghatározott kivitelezési munkák teljesítésének határideje: a munkaterület átadásától számított 12 hónap.”
Az eredeti Szerződés IV. pontjának helyébe az alábbi szöveg lép:
„A jelen szerződés II.1. pontjában meghatározott kivitelezési munkák teljesítésének határideje: a munkaterület átadását követően, 2023. június hónap 30. nap”

VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Váll. a 2022.10.07. napján küldött akadályközlő levele alapján a tetőhéjazat kialakítása során a kiv. tervek által előírt pala alkalmazása során azok felületén repedések jelentek meg. A repedések megjelenését követően Vállalkozó felvette a kapcsolatot a termék német gyártójával és forg. és a kapott ut. megf. új tárolási, vágási eljárásokat alk. továbbá új száll. kapott a német gyártótól. Többször próbafelületeket kész., de a repedések újra megjelentek. A műszaki ell. által megáll., hogy a hiba gyártási probl. vez. vissza.
Váll. kérte a teljesítési hat. – 2022.12.28. nap – meghossz. 2023. 06.30. napjára mert kiv. tev. a hibás termék cseréje (kivál., besz.) miatt nem tudott végezni.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 28. § (2) bek. alapján:Megrendelő műsz. ell. vizs. megállapította az új termék egyenértékűségét, amelyek alapján a kiv. terv. szereplő, at. ajánlatában megjelölt CEDRAL 40X40/8 SZÁLCEMENT pala helyett a CEMBRIT EF-L 40X44 pala kerül beépítésre.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 294348775 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 294348775 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/11/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben