Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/229
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.11.24.
Iktatószám: 25283/2022
CPV Kód: 24900000-3
Ajánlatkérő: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Teljesítés helye: FKF Nonprofit Zrt. telephelye 1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Reanal Laborvegyszer Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12166602244
Postai cím: Alföldi Utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Gyöngyi
Telefon: +36 14596346
E-mail: tothgyon@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fkf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fkf.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: K2129 Különféle analitikai reagensek leszállítása
Hivatkozási szám: EKR000418492021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24900000-3
II.1.3) A szerződés típusa   Építési beruházás x Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: K2129 Különféle analitikai reagensek leszállítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24900000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: FKF Nonprofit Zrt. telephelye 1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Keretszerződés keretében 204 féle, a tervezett (tájékoztató jellegű) mennyiségeknek megfelelő kiszerelésben csomagolt analitikai reagensek beszerzése a műszaki leírásban, valamint az 1/a. sz. mellékletben meghatározottak szerint 24 hónap időtartamra, illetve amennyiben az előbb következik be, a keretösszeg kimerülésének napjáig terjedő időtartamra, összesen nettó 4 500 000,- Ft kimerüléséig.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11143 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: Elnevezés: K2129 Analitikai laboratórium számára szükséges különféle analitikai reagensek leszállítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/06/07 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Reanal Laborvegyszer Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14016417242
Postai cím: Késmárk Utca 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1158
Ország: Magyarország
E-mail: reanallabor@reanallabor.hu
Telefon: +36 14146040
Internetcím(ek): (URL) www.reanallabor.hu
Fax: +36 14146046
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 4500000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24900000-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24900000-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: FKF Nonprofit Zrt. telephelye 1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Keretszerződés keretében 204 féle, a tervezett (tájékoztató jellegű) mennyiségeknek megfelelő kiszerelésben csomagolt analitikai reagensek beszerzése a műszaki leírásban, valamint az 1/a. sz. mellékletben meghatározottak szerint 24 hónap időtartamra, illetve amennyiben az előbb következik be, a keretösszeg kimerülésének napjáig terjedő időtartamra, összesen nettó 4 500 000,- Ft kimerüléséig.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 4500000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Reanal Laborvegyszer Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14016417242
Postai cím: Késmárk Utca 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1158
Ország: Magyarország
E-mail: reanallabor@reanallabor.hu
Telefon: +36 14146040
Internetcím(ek): (URL) www.reanallabor.hu
Fax: +36 14146046
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/11/16 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Szerződésmódosítás III.3. pontja: Eladó a Szerződés 1/a. számú mellékletében meghatározott egységárak felülvizsgálatát kezdeményezte a világpiacon tapasztalható, előre nem várható, nem tervezhető ár- és költségnövekedést előidéző alábbi körülményekre való hivatkozással.
Az ár- és költségnövekedést több tényező is okozta, így részben a koronavírus okozta gazdasági válság, részben pedig az orosz-ukrán háború kitörése okán az energia árának drasztikus emelkedése, valamint a munkabér, illetőleg az üzemanyagár és így a szállítási költségek növekedése is. A világpiacon a csomagoló anyagok és vegyipari alapanyagok ára előre nem kalkulálható mértékben közel 15-20%-kal emelkedtek az elmúlt hónapokban. Tovább fokozta az ár- és költségnövekedést a magyar forint gyengülése, amely a szerződés aláírásakor 360 HUF/EUR körül volt, az utóbbi hónapokban viszont 400 HUF/EUR fölé emelkedett, ami további közel 10 %-os áremelkedést okozott.
Eladó a közbeszerzési eljárásban az ajánlat megtételekor ismert körülmények alapján tette meg kötelező érvényű ajánlatát. Az ezt követő időszak drasztikus mértékű árváltozásaira, vagy a háború kockázatára sem az ajánlat megtételekor elérhető gazdasági elemzésekből, sem más körülményekből a rendes gazdálkodás körében elvárható körültekintő kockázatelemzés mellett nem lehetett számítani, és a negatív hatások kivédésére nem lehetett felkészülni.
Összegezve, a szerződéskötést követően kialakult körülmények a szerződéskötéskor nem voltak előre láthatóak, ezen vis maior körülmények meghaladják a rendes üzleti kockázat mértékét, Felek ezen hátrányos változások kialakulásában nem hatottak közre.

VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződéskötést követően kialakult körülmények a szerződéskötéskor nem voltak előre láthatóak, ezen vis maior körülmények meghaladják a rendes üzleti kockázat mértékét, Felek ezen hátrányos változások kialakulásában nem hatottak közre.
A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, a szerződés szerinti feladatok elvégzése nem változik; kizárólag az egységárak módosítására kerül sor, az eredetileg rögzített keretösszeg változatlanul hagyása mellett.
Eladó a teljesítés tekintetében nem kerül előnyösebb helyzetbe a megelőző Közbeszerzési eljárásban részt vett más ajánlattevőhöz képest.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 4500000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 4500000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/11/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben