Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/229
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.11.24.
Iktatószám: 25329/2022
CPV Kód: 30232110-8
Ajánlatkérő: Magyar Államkincstár
Teljesítés helye: 1054, Budapest, Hold utca 4.; 1095 Budapest, Vaskapu utca 9.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Euro-Profil Rendszerház Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Államkincstár
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68241030
Postai cím: Hold Utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szenczi Erika
Telefon: +36 13273459
E-mail: kozbeszerzes@allamkincstar.gov.hu
Fax: +36 13273593
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.allamkincstar.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Nyomtatók beszerzése GINOP
Hivatkozási szám: EKR000881892020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30232110-8
II.1.3) A szerződés típusa   Építési beruházás x Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: 2 db nyomtató beszerzése GINOP-5.3.11-18-2018-0000
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30232110-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: 1054, Budapest, Hold utca 4.; 1095 Budapest, Vaskapu utca 9.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: 3. rész – GINOP-5.3.11-18-2018-0000 kódszámú „Kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása” megnevezésű projekt keretében 2 db nyomtató beszerzése
A részletes követelményeket a Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: KD) műszaki leírása tartalmazza.
Nyertes Ajánlattevő további feladatai (valamennyi rész esetében):
Teljes körű Üzemeltetési Szolgáltatás (a továbbiakban: TÜSZ)
Időtartam: a nyomtatók leszállításától és üzembe helyezésétől számított 24 hónap, de legkésőbb a GINOP-5.3.11-18-2018-00001 azonosítószámú projekt mindenkori fizikai befejezéséig, mely jelenleg 2022. június 30. napja.
Mennyiség: készülékenként 1.800 fekete-fehér nyomat/hó, 200 színes nyomat/hó, azaz részenként:
3. rész vonatkozásában a mennyiség összesen 86.400 fekete-fehér és 9.600 színes nyomat
Ajánlatkérő a teljes nyomatmennyiség vonatkozásában 50%-os lehívási kötelezettséget köt ki.
Részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: KD) műszaki leírása tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.3.11-18-2018-0000 kódszámú projekt

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
01511 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: 2 db nyomtató beszerzése GINOP-5.3.11-18-2018-0000
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/01/22 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Euro-Profil Rendszerház Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72227794
Postai cím: Határhalom Utca 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1173
Ország: Magyarország
E-mail: konnyu.brigitta@europrofil.hu
Telefon: +36 307543884
Internetcím(ek): (URL) www.europrofil.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1096000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30232110-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30232110-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: 1054, Budapest, Hold utca 4.; 1095 Budapest, Vaskapu utca 9.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: 3. rész – GINOP-5.3.11-18-2018-0000 kódszámú „Kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása” megnevezésű projekt keretében 2 db nyomtató beszerzése
A részletes követelményeket a Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: KD) műszaki leírása tartalmazza.
Nyertes Ajánlattevő további feladatai (valamennyi rész esetében):
Teljes körű Üzemeltetési Szolgáltatás (a továbbiakban: TÜSZ)
Időtartam: a nyomtatók leszállításától és üzembe helyezésétől számított 24 hónap, de legkésőbb a GINOP-5.3.11-18-2018-00001 azonosítószámú projekt mindenkori fizikai befejezéséig, mely jelenleg 2023. október 31. napja.
3. rész vonatkozásában a mennyiség összesen 86.400 fekete-fehér és 9.600 színes nyomat
Ajánlatkérő a teljes nyomatmennyiség vonatkozásában 50%-os lehívási kötelezettséget köt ki.
Részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: KD) műszaki leírása tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 31 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1096000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Euro-Profil Rendszerház Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72227794
Postai cím: Határhalom Utca 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1173
Ország: Magyarország
E-mail: konnyu.brigitta@europrofil.hu
Telefon: +36 307543884
Internetcím(ek): (URL) www.europrofil.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/09/19 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 3. rész: a Keretszerződés műszaki leírást tartalmazó 4. számú mellékletének helyébe jelen I. számú Szerződésmódosítás 1. számú mellékletét képező módosított műszaki leírás lép, mely már nem tartalmazza a készülékenként meghatározott nyomatszámot, helyette az össznyomatszámot állapítja meg az alábbiak szerint: 86.400 fekete-fehér és 9.600 színes nyomat.
Eladó köteles továbbá a Keretszerződés X. pontjában foglalt szerint Vevő részére Teljes körű Üzemeltetési Szolgáltatást (TÜSZ) nyújtani a GINOP-5.3.11-18-2018-00001 azonosítószámú projekt mindenkori fizikai befejezéséig, mely jelenleg 2023. október 31. napja (üzemeltetési időszak).
Vevő a nyomtatók felhasználása során megállapította, hogy az egyes nyomtatók esetében szükségessé vált a műszaki leírásban meghatározott készülékenkénti nyomatszámok (1.800 fekete-fehér nyomat/hó, 200 színes nyomat/hó) túllépése. Vevő a készülékenként eltérő nyomatszámokkal történő használat biztosítása érdekében kezdeményezte a jelen I. számú szerződésmódosítást, melynek célja, hogy a készülékenként meghatározott nyomatszámok helyett az összes nyomtatóra vonatkozó össznyomatszám kerüljön alkalmazásra. A Felek szándékára tekintettel jelen módosítás arra irányul, hogy az össznyomatszám mennyiségének érintése nélkül a készülékenkénti nyomatszámok kivezetésre kerüljenek a Keretszerződés elválaszthatatlan részét képező műszaki leírásból.
Eladó a Teljeskörű Üzemeltetési Szolgáltatás (TÜSZ) nyújtására az üzembe helyezés napjától számított 24 hónapig vállalt kötelezettséget, de legkésőbb a projekt fizikai befejezésének napjáig. Tekintettel arra, hogy a Támogatási Szerződés 3. számú módosításával a projekt mindenkori fizikai befejezésének napja 2023. október 31. napjára módosult, a TÜSZ továbbiakban is szerződésszerű nyújtása érdekében indokolt a Keretszerződésben meghatározott teljesítési határidőnek 2023. október 31. napjára történő módosítása.
Felek az I. számú Szerződésmódosítás III.1. pontja szerinti műszaki leírás tekintetében a módosítás jogalapjaként a Kbt. 141. § (6) bekezdését jelölik meg. A módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. A műszaki leírásban szereplő nyomtatónkénti mennyiségi arányok kivezetése nem érinti az Eladónak a Keretszerződésben meghatározott árazási feltételeit, valamint nincs hatással a Vevő teljesítési kötelezettségeire sem, mivel a 2 darab nyomtatóra vonatkozó össznyomatszám változatlan marad. A módosítás a Szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, mert a Szerződésnek a műszaki leírást tartalmazó melléklete módosul, amely változás a szerződés gazdasági egyensúlyára nincs hatással. A nyomatszámok összességében történő meghatározása nincs hatással a lefolytatott közbeszerzési eljárás alkalmassági és a kiválasztási feltételeire. A módosítás a Szerződés tárgyát az eredeti Szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki, a módosítás a Keretszerződés tárgyát érintetlenül hagyja, a műszaki leírás változását eredményezi.
Felek az I. számú Szerződésmódosítás III.2. pontja szerinti teljesítési határidő tekintetében a módosítás jogalapjaként a Kbt. 141. § (4) bekezdésének a) pontját jelölik meg. Jelen I. számú módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, mert a közbeszerzési eljárás alapján megkötött Keretszerződés eleve akként határozta meg, hogy a projekt mindenkori fizikai befejezéséig kell nyújtani a TÜSZ szolgáltatást. A Keretszerződésben az akkor ismert időpont került feltüntetésre, így lényegében ezen pont alapján a Keretszerződés eleve meghatározta a változás okát, alapját és mértékét, így teljesülnek a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti szerződésmódosítás jogalap feltételei.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Jelen pont csak rajtunk kívül álló, technikai ok miatt került "Igen" válasszal kitöltésre, tekintettel arra, hogy a rendszer nem teszi lehetővé a VI. 2.2) pont mindkét része tekintetében a "Nem" válasz megadását, egyébiránt a "Nem" válasz a megfelelő.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 1096000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 1096000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/11/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben