Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/229
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.11.24.
Iktatószám: 25354/2022
CPV Kód: 45233228-3
Ajánlatkérő: Gárdony Város Önkormányzat
Teljesítés helye: Gárdony, Bóné Kálmán utca, Posta utca és Gárdonyi G. utca kereszetződése
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Utépszerv Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Gárdony Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15727392207
Postai cím: Szabadság Utca 20-22.
Város: Gárdony
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2483
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nemesné Bácskai Zsuzsanna
Telefon: +36 22570100
E-mail: onkormanyzat@gardony.hu
Fax: +36 22570182
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gardony.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gárdonyi út, gyalogút és parkoló kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000769822022
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233228-3
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Bóné Kálmán és Posta utcai csomópont
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233161-5
További tárgyak: 45233228-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Gárdony, Bóné Kálmán utca, Posta utca és Gárdonyi G. utca kereszetződése
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Az érintett terület Gárdony, Bóné Kálmán, Posta és Gárdonyi Géza utcák kereszteződése. A csomópont átépítésével az a cél, hogy az autós és gyalogos közlekedés biztonságosabbá váljon.
A csomópont forgalmának és a sebességének csillapítására pályaszintemelés készül. A szint emelése mellett az elsőbbségadási kötelezettségek megmaradnak. A pályaszintemelés trapéz keresztmetszetű és egységesen a meglévő utcák csatlakozó szakaszaihoz képest 10 cm a magassága. A rámpa hossza 1,00 m és 10%-os hosszesésű. A szint emelés burkolata térkő burkolatú. A rámpát sárga színű burkolati jelek emelik ki.
A Bóné Kálmán - Gárdonyi Géza és Posta utca északi oldalára gyalogátkelőhelyek létesülnek. A gyalogátkelőhelyek 3,00 m szélesek, burkolata vörös térkő burkolatú. A járdák a gyalogátkelőhelyeknél süllyesztettek.
A csomópont és a gyalogátkelőhelyek környezetében járda létesül. A meglévő térkő burkolatú járdákat az új pályaszinthez kell igazítani. A csomópont észak-nyugati sarkánál a meglévő fát ki kell vágni vagy át kell ültetni. A dél-nyugati sarkon meglévő fa korlát elbontásra kerül.
A megemelt pályaszinten egy meglévő víznyelőt szintre kell emelni, illetve az észak-nyugatisarokra egy új víznyelő létesül. A csomópont nyugati és déli ágára a szintemelés elejére szintén rácsos víznyelők kerülnek beépítésre. A tervezett víznyelők a meglévő víznyelőkkel DN250-es KG-PVC csapadékcsatornával lesz összekötve.
A forgalomtechnika kialakítása útburkolati jelekkel, közúti jelzőtáblákkal tervezett.
A közművekre vonatkozó és az ingatlannyilvántartási adatszolgáltatások eltéréseiből adódóan a közművek helyzete bizonytalan. A rendelkezésre álló adatok alapján több helyen a meglévő közművek kiváltása, illetve védelembe helyezése szükséges.
A projekt másik része a Posta utca páros (bal) oldalán húzódó járda felújítása, amely a Gárdonyi Géza utca és az Arany János utca közötti szakaszon 457 m hosszban, 1,20 m – 1,70 m közötti változó szélességben, beton térkő burkolattal, kiskockakő burkolat betétekkel tervezett.
A feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák - különös tekintettel az EKR karakterkorlátozására is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15947 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Bóné Kálmán és Posta utcai csomópont
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/07/22 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Utépszerv Kft
Nemzeti azonosítószám: 12948530207
Postai cím: Szabadság Utca 30/B
Város: Gárdony
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2483
Ország: Magyarország
E-mail: utepszerv@gmail.com
Telefon: +36 709044007
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 37010941
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233228-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233161-5
További tárgyak: 45233228-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Gárdony, Bóné Kálmán utca, Posta utca és Gárdonyi G. utca kereszetződése
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Az érintett terület Gárdony, Bóné Kálmán, Posta és Gárdonyi Géza utcák kereszteződése. A csomópont átépítésével az a cél, hogy az autós és gyalogos közlekedés biztonságosabbá váljon.
A csomópont forgalmának és a sebességének csillapítására pályaszintemelés készül. A szint emelése mellett az elsőbbségadási kötelezettségek megmaradnak. A pályaszintemelés trapéz keresztmetszetű és egységesen a meglévő utcák csatlakozó szakaszaihoz képest 10 cm a magassága. A rámpa hossza 1,00 m és 10%-os hosszesésű. A szint emelés burkolata térkő burkolatú. A rámpát sárga színű burkolati jelek emelik ki.
A Bóné Kálmán - Gárdonyi Géza és Posta utca északi oldalára gyalogátkelőhelyek létesülnek. A gyalogátkelőhelyek 3,00 m szélesek, burkolata vörös térkő burkolatú. A járdák a gyalogátkelőhelyeknél süllyesztettek.
A csomópont és a gyalogátkelőhelyek környezetében járda létesül. A meglévő térkő burkolatú járdákat az új pályaszinthez kell igazítani. A csomópont észak-nyugati sarkánál a meglévő fát ki kell vágni vagy át kell ültetni. A dél-nyugati sarkon meglévő fa korlát elbontásra kerül.
A megemelt pályaszinten egy meglévő víznyelőt szintre kell emelni, illetve az észak-nyugatisarokra egy új víznyelő létesül. A csomópont nyugati és déli ágára a szintemelés elejére szintén rácsos víznyelők kerülnek beépítésre. A tervezett víznyelők a meglévő víznyelőkkel DN250-es KG-PVC csapadékcsatornával lesz összekötve.
A forgalomtechnika kialakítása útburkolati jelekkel, közúti jelzőtáblákkal tervezett.
A közművekre vonatkozó és az ingatlannyilvántartási adatszolgáltatások eltéréseiből adódóan a közművek helyzete bizonytalan. A rendelkezésre álló adatok alapján több helyen a meglévő közművek kiváltása, illetve védelembe helyezése szükséges.
A projekt másik része a Posta utca páros (bal) oldalán húzódó járda felújítása, amely a Gárdonyi Géza utca és az Arany János utca közötti szakaszon 457 m hosszban, 1,20 m – 1,70 m közötti változó szélességben, beton térkő burkolattal, kiskockakő burkolat betétekkel tervezett.
A 2022. november 16-án kelt szerződésmódosítás alapján a nyertes ajánlattevő (vállalkozó) feladatát képezik - kellő gonodossággal eljárva előre nem látható okból felmerült - pótmunkák elvégzése is, melyek a következők: (i) akna építése, (ii) sérült csatornaszakasz kijavítása a gázvezeték betonvédelmével együtt.
A feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák - különös tekintettel az EKR karakterkorlátozására is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 135
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 37672941
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Utépszerv Kft
Nemzeti azonosítószám: 12948530207
Postai cím: Szabadság Utca 30/B
Város: Gárdony
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2483
Ország: Magyarország
E-mail: utepszerv@gmail.com
Telefon: +36 709044007
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/11/16 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A kivitelezés során pótmunka iránti igény merült fel, mely az alábbi:
- Kézi földmunka gázvezeték feltárásánál (3 m3)
- Betonvédelem bontása, kézi erővel szállítása elhelyezése lerakóhelyre (2,5 m3)
- Vasbeton védelem gázvezeték felett tömedékelés (1,5 m3)
- Tisztító akna készítése (1 db)
- Víznyelő akna átépítése d DN 600 fedlap elhelyezéssel (1 db)
A szerződés kizárólag a pótmunkák és az ehhez kapcsolódó vállalkozói díj mindösszesen 15 %-os mértéket el nem érő, nettó 662.000, - Ft-os emelkedése, a vállalkozói díj alapján megállapításra kerülő jótállási biztosíték 5 %-os mértéke tekintetében került sor, továbbá a pótmunkához szükséges - ajánlatok bírálata során bírálati szempontot nem képező - teljesítési határidő arányos, 15 napos meghosszabbítása tekintetében került sor, egyéb tekintetben a szerződés változatlan.
A változtatás jogalapjaként fentiek alapján ajánlatkérő által a jelen hirdetményben a Kbt. 141. § (2) bekezdése kerül megjelölésre, ugyanakkor a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti körülmények is fennállnak a jelen hirdetmény VII.1) pontjában foglaltak szerint.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A módosításra a Kbt. 141. § (2) bekezdésének b) pontja alapján került sor, és a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése az eredeti szerződéses érték 15%-át nem éri el, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 37010941 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 37672941 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződés módosítása tekintetében a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt követelmények is teljesülnek az alábbiak szerint:
a) A terveken a csomópont keleti oldalán bontandó víznyelő található, ez a víznyelő azonban nem szüntethető meg, mivel ez a víznyelő egy, az utcában kelet – nyugati irányban haladó kb. DN 500 beton csapadékcsatornára van ráültetve – amely csak a munkálatok végzés során derült ki – és a Gárdonyi Géza utcában lévő víznyelő is ebbe az aknába van bekötve. Ezt a víznyelő aknát az épülő burkolathoz szintbe kell emelni és megfelelő teherbírású fedlappal ellátni.
b) A kereszteződés déli, Posta utcai ágán lévő VNY 2 a kiviteli terv szerint a csomópont közepén található aknába került volna bekötésre. A befogadó akna megvizsgálásakor kiderült, hogy az a szennyvízcsatorna tisztítóaknája, tehát ebbe a csapadékcsatorna nem köthető bele. A megoldást keresve a csomópont alatt húzódó DN 500 csapadékcsatornát Vállalkozó megvizsgálta átjárhatóság szempontjából, mely vizsgálat során azt tapasztalta, hogy a csomópont alatt dugulás található, a csatorna nem átjárható. Tekintettel arra, hogy az a) pontban megjelölt víznyelő működését is befolyásolja ennek a csatorna szakasznak az átjárhatósága, a dugulás feltételezett helyén feltárás elvégzésére került sor. A feltárás során megállapításra került, hogy az utcában észak – déli irányban húzódó gázvezeték építésekor a csapadékcsatornát átvágták és a gázvezetéket beton köpenyben keresztben átvezették, ezzel a csapadékcsatornát eltömítették. Ez vezetett a csatorna vizsgálatakor tapasztaltakhoz, annak átjárhatatlanságához.
Fentiek okok miatt:
Az átépítésre kerülő csomópont csapadékvíz elvezető rendszer működésének biztosítására, valamint a VNY 2 bekötésére műszaki megoldásként a gázvezeték mellé pótmunkaként akna építését végzi el a Vállalkozó, egyúttal elvégzi a sérült csatorna szakasz javítását, a gázvezeték beton védelmével együtt - mely műszaki megoldást helyszíni egyeztetés során az E.ON Dél - dunántúli Gázszolgáltató Zrt. képviselője is jóváhagyott.
A fentiekben részletezett, előre nem látható munkafolyamat (akna építése) a tervezett beton térkő burkolatban található, az akna és a gázvezeték beton védelmének technológiai ideje miatta a kivitelezés idején alkalmazott félpályás forgalomterelés/zárás később fordítható/oldható fel, ami befolyásolja a kivitelezés befejezésének határidejét. Ennek megfelelően az eredeti szerződésben szereplő, a munkaterület átadásától számított 120 napos teljesítési határidő további 15 nappal, 135 napra meghosszabbításra kerül.
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/11/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben